Nápady na aktivity s deťmi

Aktivity

 • Recyklovaný kvietok

​​​​​Postup: Nájdite staré noviny alebo časopisy. Predkreslite fixkou dieťaťu jednotlivé časti kvietka, staršie deti si môžu predkresliť kvietky samé. Deti jednotlivé časti kvetu vystrihnú. Tieto časti potom nalepia na farebný papier tak, aby vznikol novotvar – kvet.

Pomôcky:  staré časopisy a noviny, fixka, nožnice, lepidlo, farebný papier

Zdroj: https://preucitelky.sk/pin/recyklovany-kvietok/?s=&cat=0&post_type=pin&taglist%5B%5D=000_jar

                   

 

 • Kríž (zdroj: craftymorning.com)

Namaľuj si žltou farbou dlaň a odtlač ju na papier. Zo zeleného farebného papiera si vystrihni kúsok v tvare kopca, prilep ho na papier. Z hnedého papiera si vystrihni kríž a prilep ho na kopec. 

                     

 • Ježišov vstup do Jeruzalema (zdroj:catholicicing.com)

Namaľuj si sivou farbou chodidlo a odtlač ho na papier. Domaľuj odtlačenú nohu prstami a farbami na oslíka, dokresli mu ušká, očká a hrivu.Potom namaľuj dlaň zelenou farbou a odtlač ju viackrát dole na zvyšok papiera. Vymaľuj  a vystrihni postavu Ježiša a prilep ju k oslíkovi.

                        

 

 • Šikovné ruky a telocvik s abecedou

Precvič so poriadne prsty s týmto písmenkovým telocvikom a rozcvič svoje telo s abecedou.  Vyhláskuj písmená v tvojom mene a postupne bor cviky, ktoré sú pri nich napísané. Ak sa ti to zdá málo, pokračuj s priezviskom. Alebo si spolu so súrodencami či kamarátmi hláskuj rôzne slová a spolu robte cviky. 

 • Hry 

         hra.pdf

 • Rozprávkový hrad (Zuzana Špačková)

Dlaň si namaľuj bielou farbou a odtlač ju na papier. Z farebných papierov nastrihaj malé trojuholníky, ako strechy a bránu. Čiernou fixou dokresli okná a bránu na hrade. A tvoj rozprávkový hrad je hotový.

                      

 • Tieňové pexeso

Vyrobíme si pexeso tak, že si vytlačíme alebo vyfarbíme obrázky rôznych geometrických tvarov a ku každému ako dvojicu dorobíme tieň, teda daný geometrický útvar čiernej farby. Hrá sa ako klasické pexeso.

 • Kvety

Šablónu na kvety si vyrobíme z tvrdého papiera. farby kvetináča a kvetov  si zvolíme podľa vlastnej chute .nakreslíme a vystrihneme kvetináč, potom si nakreslíme a vystrihneme lístky a nakoniec si urobíme kvety....tvary a farby kvetov záležia na Vás . Ak máme všetko pripravené môžme lepiť.

      

 • Kvety v šálke

Tvrdý papier si zložíme na polovicu nakreslime si šálku a vystrihneme. Na prednú stranu nalepíme papier bielej farby alebo nejaký pekný ozdobný papier. Nakreslíme si a povystrihujeme kvety, ktoré potom vlepíme do vnútra. Dolepíme nejakú peknú mašľu a pozdrav je hotový.

      

 • Hádaj čo si myslím

Dieťa slovne opisuje vec, osobu alebo zviera. Rozširuje si slovnú zásobu a tiež zdokonaľuje pozorovacie schopnosti.

 • Básnička alebo drep

Hádžeme klasickou kockou, na ktorej sú bodky od 1 do 6. Podľa toho, aké číslo na kocke padne, toľko básničiek má dieťa povedať. Ak nevie, tak urobí toľko drepov.

 • Obleč bábiku

Hrá sa tak, že dievčatku alebo chlapcovi povieme obleč bábiku....a dodáme na akú príležitosť. Napr. na karneval, do kostola, do škôlky, na sánkovačku a zdôvodni prečo.

 • Farebný stolík

Precvičte si s deťmi farby v hre „Farebný stolík“. Požiadajte deti, aby na stolík priniesli predmety danej farby v určenom čase. Hru môžete zamerať aj na iné vlastnosti predmetov - napr. tvar, materiál, veľkosť a pod. Dieťa môže priniesť aj všetky predmety, ktoré mu pripomínajú jar.

 • Hra na zrkadlovú galériu

Dieťa dostane do ruky zrkadielko. Jeho úlohou je umiestniť ho v okolí tak, aby odrážalo čo najzaujímavejší predmet v miestnosti. Môže to byť čokoľvek, čo upúta jeho pozornosť a chce to ukázať a opísať ostatným. Zrkadlo nasmeruje na predmet aby sa odraz predmetu zobrazil v zrkadielku. Potom zavolá ostatných, ktorý sa pozrú do zrkadielka a uvidia predmet. Dieťa vymyslí názov predmetu a opíše ho- ako vyzerá, prečo ho upútal tento predmet a podobne, podľa fantázie dieťaťa. Pre lepšie pochopenie môže začať rodič, ktorý deťom vytvorí ukážku, ako to majú deti robiť.

 • Ruky a nohy

V miestnosti visí deka alebo veľký baliaci papier. Niekoľko detí / ľudí stojí pred dekou, ostatné za dekou. Deti, ktoré stoja pred dekou, vystrú popod ňu svoje ruky. Ostatné deti hádajú, koho je to ruka. Podobne sa môžu hádať aj nohy. Potom sa vymenia strany.

 • Veža

Môžeme si z drevených kociek skladať vežu tak, že vždy sa ukladajú tri kocky vedľa seba a na ne ďalšie tri do kríža. Keď je už veža vysoká hrá sa tak, že sa ťahá jedna kocka, ale nie zvrchu. Komu pri ťahaní spadne kocka vypadáva.