Jazyková škola - MTM

 

Kurzy jazykovej školy MTM budú na našej škole v šk. roku 2016/17 prebiehať:

kurzy anglického jazyka:
1. skupina (7-8 rokov)      - pondelok  13.15 – 14.00 hod.             č. miestnosti 104 - 1. poschodie ZŠ
2. skupina (9-10 rokov)    - pondelok  14.00 – 14.45 hod.             trieda 7.A - 
2. poschodie
3. skupina (11-13 rokov)  - pondelok  14.45 – 15.30 hod.              trieda 7.A - 2. poschodie

 

kurzy anglického jazyka:
1. skupina (7-8 rokov)      - streda 13.15 – 14.00 hod.                   č. miestnosti 207 - 2. poschodie
2. skupina (9-10 rokov)    - streda 14.00 – 14.45 hod.                  
č. miestnosti 207 - 2. poschodie
3. skupina (11-13 rokov)  - streda 14.45 – 15.30 hod.                     č. miestnosti 207 - 2. poschodie

 

kurzy francúzskeho jazyka:
skupina (12 rokov) - pondelok a streda 14.45 – 15.30 hod.
             č. miestnosti 208 - 2. poschodie

kurzy nemeckého jazyka:

skupina (11 - 13 rokov) - utorok a štvrtok 15.00 - 15.45 hod.        trieda 7.A - 2. poschodie

Začíname v pondelok -  3.10. 2016

 

Kontakt