Rada rodičov

   Zápisnica zo stretnutia spoločenstva rodičov (pdf)        

 

ZŠ - 2022/23

 

1.A       Ľubomír Vozňak                               

1.B       Michaela Binderová                     

2.A       PaedDr. Silvia Nováková           

2.B       Mgr. Lucia Pavlíková                      

3.A       Anna Barníková                                

3.B       Mgr. Miroslava Hudáková 

             Marcela Suchaničová                   

4.A       Ivana Pappová                                  

            Lenka Andrejková                           

4.B       Miroslava Čirčová  

                            

5.A       Lucia Harničárová                                5.B      PaedDr. Mária Marcinová             

6.A      Tomáš Ragulský                                   

7.A      Ivana  Pappová                                  

7.B      Viktória Bodnárová                          

8.A       Kamila Groholová                            

            Bohdan Novak  

9.A      PaedDr. Mária Marcinová                     

 

MŠ - 2022/23

 

1. MŠ Chrobáčiky

Kristína Uebersax                           

PaedDr. Silvia Nováková,PhD      

 

2. MŠ Lienky

Mgr. Peter Madzik                          

PhDr. Radka Polačková     

             

3. MŠ Mravčekovia

Ivana Dziaková                                 

Lukáš Oravec      

                              

4. MŠ Motýliky

Mgr. Lýdia Zlacká                             

Mgr. Mária Brandysová  

                

5. MŠ Stonožky

Veronika Čitáková                            

Mgr. Eva Kravčiková  

                    

6. MŠ Včielky

 Marcela Suchaničová                      

 RNDr. Ivana Klobušovská, PhD