Ponuka práce

Výberové konanie

 

 OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov, v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pedagogického zamestnanca: kategória PZ – učiteľ, podkategória PZ - učiteľ pre I.stupeň základnej školy

Podrobnosti (pdf)