Správy ZŠ

 • Krížová cesta našich tretiakov

  Pôstne obdobie vrcholí a preto jednou z pôstnych ciest žiakov 1. - 4. ročníka bola krížová cesta za všetky deti sveta. Pobožnosť viedli naši tretiaci za prítomnosti o. Novického vo farskom chráme povýšenia Svätého kríža (Sekčov, Opál). Táto naša krížová cesta však bola trochu iná. Počas modlitby sme mysleli zvlášť na deti na celom svete, ktoré vo svojom detstve zakúšajú viac bolesti. Aby toto ich detstvo bolo znesiteľnejšie, potrebujú okrem iného aj naše modlitby. Počas jednotlivých zastavení krížovej cesty sme si, samozrejme, pripomenuli aj to, aká ťažká a obetavá bola Ježišova cesta za nás. Jednotlivé zastavenia nám vypovedali, aký život majú deti na opačnom konci sveta. Taká narodeninová oslava, pitná voda, lieky, mier, spravodlivosť či túžba po vzdelaní nie sú pre všetky deti sveta samozrejmosťou. Zatiaľ čo nám sa niekedy nechce učiť, deti z opačného konca sveta túžia po vzdelaní, no chodiť do školy z viacerých dôvodov nemôžu. Vďaka Ježišovi veríme, že život detí na celom svete môže mať farbu nádeje.

  Fotoalbum

  28.04.2022 00:01 | viac »
 • Vianočný koncert


  Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa žiaci našej školy na chvíľu stali spevákmi, tanečníkmi, hercami, ba aj koledníkmi a vinšovníkmi. Svojím slovom, spevom a tancom potešili nejedno srdce. Vo vianočnom programe sa predstavili všetky vekové kategórie, od tých najmladších až po najstarších. Súčasťou vianočného koncertu bola aj burza, ktorej výťažok bol venovaný manželom Majorošovcom, ktorí prišli pri nedávnej tragédii o bývanie. Všetkým darcom zo srdca úprimne ďakujeme a želáme požehnané vianočné sviatky.

  Fotoalbum

  25.02.2020 14:23 | viac »
 • Recitačná súťaž „...a slovo bolo u Boha.“

  Dňa 12. 11. 2019 sa na našej škole konala súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy „ ...a slovo bolo u Boha.“ Súťaže sa zúčastnilo  24 žiakov, ktorí preukázali svoju odvahu i talent v tejto oblasti. Žiaci sa predstavili v 3. kategóriách. Hosťom súťaže bol farár farnosti Prešov – Sekčov o. Jozef Novický, ktorý súťažiacich povzbudil k rozvíjaniu svojich darov a spolu s riaditeľkou školy odovzdali diplomy umiestneným žiakom. Víťazi postupujú do krajského kola.

  1. kat. poézia

  1. Lucia Anderková 2.A

  2. Stela Harčárová 1.B

  3. Stanislav Petra 1. B

  1. kat. próza

  3. Ella Krenická  1.A

  2. kat. poézia

  2. Nela Harčárová 4.B

  3. Sofia Anna Lakatová 3.A

  2. kat. próza

  1. Anita Feková 3.A

  2. Sofia Korupecká 3. A

  3. Stanislava Urdová 4.A

  3. kat. poézia

  2. Daniel Stavač 6.A

  3. Ema Ragulská 6.A

  3. kat. próza

  2. Ester Fudalyová 5.A, Anna Tirpáková 6. A

  25.02.2020 10:34 | viac »
 • Šarkaniáda
  Ako každý rok na jeseň aj tento sa na našej škole konala súťaž vo výrobe šarkanov pod názvom Šarkaniáda. Do súťaže sa zapojilo 47 žiakov, ktorí svojimi pestrofarebnými šarkanmi rozžiarili celú školu. Vybrať len prvých päť najkrajších bolo skutočne veľmi ťažké, no po dôslednom uvážení sa komisia napokon rozhodla a vecnými darmi ocenila týchto žiakov:
  1. miesto Ella Krenická (1. ročník)
  2. miesto Maxim Krolak (1. ročník)
  3. miesto Sofia Anna Lakatová (3. ročník)
  4. miesto Stanislav Petra (1. ročník)
  5. miesto Samuel Knut (4. ročník)
  Fotoalbum
  Sladkou odmenou a drobnou pozornosťou sme obdarovali aj ostatných súťažiacich. Všetkým blahoželáme a o rok sa tešíme zas.
  13.11.2019 11:20 | viac »
 • Sviatok školy CZŠ s MŠ a Gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove

  Žiaci a študenti  Cirkevnej základnej školy s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča a Gymnázia blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča  v Prešove si  4 . novembra 2019  pripomenuli výročie beatifikácie svojho patróna,  ktorého meno  hrdo  vo svojom názve  nesú   obidve  školy.  Archijerejskú svätú  liturgiu  v Chráme Povýšenia svätého kríža  v Prešove – Sekčove  slávil otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý v homílii všetkých prítomných povzbudzoval k láske -  v duchu hesla blahoslaveného  P. P. Gojdiča: „Boh je láska,  milujme ho!“  Pred svätou liturgiou si žiaci základnej školy pripravili krátky program, v ktorom zazneli aj svedectvá príbuzných  žiakov školy,  ktorí sa s ním osobne stretli. Mladší žiaci si  pre svojho patróna  pripravili krátke modlitbičky a duchovné darčeky. Liturgiu svojím spevom  obohatil školský zbor. Chrámový priestor bol skrášlený aj výtvarnými prácami žiakov základnej školy.

  Fotoalbum

  09.11.2019 19:06 | viac »
 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Každý rok je štvrtý októbrový pondelok venovaný knihám, a to najmä knihám v školských knižniciach. V tomto školskom roku si ho aktívne pripomenuli aj žiaci našej školy aktivitou „Čitatelia čitateľom“. Žiaci navštevujúci školskú knižnicu čítali bájky ostatným žiakom a upevňovali pocit spolupatričnosti a súdržnosti. Zároveň rozvíjali vzťah žiakov ku knihám a zatraktívňovali čítanie kníh aj použitím mikrofónu.
  09.11.2019 19:04 | viac »
 • Školské majstrovstvá okresu Prešov v šachu 2019/2020

  V piatok 20.10.2019 sa vybraní žiaci 1. a 2. stupňa zúčastnili Školských majstrovstiev okresu Prešov v šachu a dosiahli veľmi dobré výsledky. Súťaž sa uskutočnila v ABC Centrum voľného času Prešov. Žiakom reprezentujúcim našu školu blahoželáme.
  09.11.2019 19:02 | viac »
 • Milión detí sa modlí ruženec
  Žiaci našej školy sa dňa 18. 10. 2019 o 9. 00 hod. zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, kedy sa modlili za mier a pokoj vo svete. Modlitbu viedol otec J. Novický, farár farnosti Prešov – Sekčov, ktorú spolu so žiakmi jednotlivých ročníkov prednášal do školského rozhlasu. V závere zaznela modlitba zasvätenia detí Panne Márii a všetkým bolo udelené požehnanie.


  Fotoalbum
  05.11.2019 14:31 | viac »
 • "Póla radí deťom"

  25. a 28. októbra 2019 navštívila našich prvákov príslušníčka policajného zboru SR s preventívnym programom "Póla radí deťom", kde sa žiaci rozprávali o bezpečnosti v cestnej premávke. Hlavnou postavou je predškoláčka Póla, ktorá formou príbehov primeraným spôsobom informuje o rizikách, s ktorými sa žiaci v bežnom živote môžu stretnúť.

  Fotoalbum
  05.11.2019 14:27 | viac »
 • Deň jazykov na druhom stupni CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča

  30. septembra  2019 sa na našej škole opäť rozprávalo rôznymi jazykmi, pretože žiaci si spolu so svojimi učiteľmi pripomínali Európsky deň jazykov.

  Naši „druhostupniari“ počas 3 vyučovacích hodín pracovali v tímoch, spoznávali zákonitosti rôznych jazykov, ako aj históriu či kultúru rôznych národov. Piataci sa zamerali na svoj materinský – slovenský jazyk – v ktorom hľadali spojitosti spisovného jazyka s jeho rozličnými nárečovými variantmi. Na mušku si zobrali rôzne potraviny, ktoré boli zdrojom obživy pre našich predkov. Tie rozoberali z jazykového, historického, regionálneho či gastronomického hľadiska. Neskôr si aj zasúťažili v „minikvíze“. A samozrejme, aj degustovali – doma vypestované jabĺčka, mrkvu či vlastnoručne pripravené zemiakové lokše (na sladko aj na slano J) alebo tradičné džatky.
  Fotoalbum

  05.11.2019 14:26 | viac »
 • Deň jazykov na prvom stupni CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča


  Dňa 26.9.2019, kedy si celá Európa pripomína svoju mnohojazyčnosť sa na našej škole zúčastnili žiaci prvého stupňa aktivít spojených s hlbším spoznávaním európskych jazykov a nárečí. Pani učiteľky 1.A a 1.B sa so svojimi žiakmi vybrali na cestu spoznávania nášho regiónu. Pani učiteľka 2.A pripravila pre svojich žiakov deň ľudovej rozprávky, kde sa rozprávali o vzniku slovenčiny a Pavlovi Dobšinskom. Deň jazykov v 2.B triede sa niesol v šarištine, potom nasledovalo zdobenie tričiek s ľudovým motívom. Žiaci 3.A, 4.A a 4.B sa venovali anglickému jazyku. Učili sa aké zvuky vydávajú zvieratá v cudzích jazykoch, maľovali vlajky krajín, robili rôzne jazykolamy, či maľovali na tričká pozdravy v anglickom jazyku.
  Fotoalbum

  05.11.2019 14:26 | viac »
 • Deň eura

  V utorok 24. septembra sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň eura. Pre žiakov bolo pripravených mnoho zaujímavých aktivít, pri ktorých spoznávali našu menu, ktorou platíme už desať rokov. Počítali slovné úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti, kreslili návrhy na nové eurobankovky, zahrali sa na obchodovanie, dozvedeli sa nové informácie o tejto našej mene a v závere si preverili svoje vedomosti v krátkom kvíze.

  Fotoalbum
  05.11.2019 14:24 | viac »
 • Púť žiakov

  Záver školského roka 2018/2019 bol pre žiakov Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl P. P. Gojdiča v Prešove významný v dvoch udalostiach. Prvou je skutočnosť, že škola v tomto roku vyprevádza do ďalších študentských liet svojich prvých absolventov – študentov deviateho ročníka. S tým súvisí aj ďakovná púť, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. – 18. júna 2019. Začala návštevou mesta Vadovice, kde sa narodil prvý slovanský pápež sv. Jána Pavla II.  Jeho rodný dom je dnes moderným muzeálnym skvostom, v ktorom žiaci spoznávali život a pôsobenie tohto pápeža. Navštívili aj blízku baziliku, v ktorej prijal iniciačné sviatosti. Cesta po stopách sv. Jána Pavla II. ďalej viedla do Krakova. Po vychutnaní si večernej atmosféry centra Starého mesta a vychýreného stredovekého trhoviska Rynek Głowny sa v nasledujúce dopoludnie počas prehliadky započúvali do výkladu blízkej i vzdialenej histórie tohto kráľovského mesta. Prehliadka sa začala na nádvorí zámku Wawel. Púť pokračovala návštevou  Sanktuária Božieho milosrdenstva v časti Kraków - Łagiewniki. Žiaci spoznali život sestry Faustíny, ďakovali jej a prosili o pomoc a posilu do ďalších dní. Vyvrcholením bola účasť na svätej liturgii. Slúžiteľom bol o. Peter Tirpák, ktorý žiakov počas celej púte duchovne sprevádzal. Modlitbou za získanie plnomocných  odpustkov sa  žiaci duchovne nasýtení, ale aj plní zážitkov vydali na ďalšiu cestu –  k svojim blízkym, do svojich domovov.

  Fotoalbum

  25.06.2019 14:41 | viac »
 • Anglická súťaž Language flower

  Dňa 14.6. 2019 sa žiaci II. stupňa ZŠ zúčastnili celoslovenského kola anglickej súťaže Language flower, v rámci ktorej predstavili anglické divadielko The Selection, ktorého autorkou je žiačka ôsmeho ročníka Anastasia Pasok. Naši žiaci sa umiestnili na 1. mieste, za čo im srdečne blahoželáme. Súťaž prebiehala v Nitre, kde sme strávili krásne dva dni, počas ktorých sme navštívili centrum Nitry, Kalváriu a podhradie s nádherným výhľadom na mesto.

  Fotoalbum

   
  19.06.2019 10:42 | viac »
 • Medzinárodná súťaž English star

  Dňa 10.5.2019 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž English star, v rámci ktorej si žiaci mohli porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných základných škôl. Srdečne blahoželáme všetkým žiakom, ktorí sa umiestnili v súťaži na prvých miestach a získali zlaté medaily. Sú to naše jazykové hviezdy - English stars:  Anastasia Pasok, Daniel Dzurovčin, Ema Ragulská, Nina Vinjarová, Judit Saraková, Veronika Gromošová, Tadeáš Bunca, Michael Kolesár, Štefan Malik, Matej Hric, Šimon Bartoš a Veronika Pejková.

  Fotoalbum
  19.06.2019 10:38 | viac »
 • Žiaci 8. a 9. ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa 6. júna  zúčastnili exkurzie v redakcii oficiálneho gréckokatolíckeho časopisu Slovo. Privítal ich o. Juraj Gradoš, šéfredaktor, ktorý im stručne priblížil zaujímavosti vzniku časopisu  a predstavil im jeho tvorcov.  Žiaci  rozdelení do skupín počúvali zaujímavé výklady a pracovali pod vedením jednotlivých pracovníkov. Cieľom exkurzie bolo pútavou formou priblížiť celý proces tvorby časopisu  a poukázať na jedinečnosť tohto periodika v Katolíckej cirkvi na Slovensku. Fotoalbum


   

  14.06.2019 09:38 | viac »
 • Charitatívna burza


  V stredu 23.5.2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnila Charitatívna burza, pri ktorej si žiaci precvičovali svoje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, no predovšetkým sa snažili zarobiť peniažky pre hendikepovaných súrodencov Matúška a Lukáška Burdovcov. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 300€, za čo Vám všetkým ĎAKUJEME.

  Fotoalbum

   
  27.05.2019 08:22 | viac »
 • Duchovná obnova

  V dňoch 20. a 21. mája 2019 sa žiaci 5. až 9. ročníka  Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. Gojdiča v Prešove zúčastnili duchovnej obnovy, ktorá sa konala v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Viedol ju o. Jozef Popik. Súčasťou obnovy boli modlitby, prezentácie, prednášky a práce v skupinkách. Vyvrcholením každého dňa bola spoločné slávenie sv. liturgie. Otec Jozef po  krátkej prezentácii  v úvode  vyzval žiakov k zamýšľaniu sa nad rôznymi otázkami ( Kto si? Aký má zmysel tvoj život? Prečo ťa stvoril Boh? Prečo existuje utrpenie?...   ). Tie sa stali súčasťou prác v skupinkách s triednymi učiteľmi. V  zamýšľaní sa nad tým, aký by mal byť kresťan, akú by mal mať značku, podľa čoho ho spoznáme, spoločne  dospeli k odpovedi, že nie podľa mena sme kresťanmi, ale podľa lásky, akej nás učil Ježiš.

  Fotoalbum

   
  27.05.2019 07:58 | viac »
 • Deň Európy 9. máj s Ozobotom - medzinárodný projekt eTwinning
  So žiakmi 5.ročníka ako aj deťmi v ŠKD sme sa zapojili do medzinárodného projektu pri príležitosti Dňa Európy. Zistili sme, koľko krajín je v Európskej únii, akú má vlajku a hymnu, poskladali sme puzzle - drevené aj digitálne a naučili sa základy kódovacieho jazyka pre ovládanie robota Ozobota, ktorému sme pripravili cestu po Európe. Deti v ŠKD vlastnoručne vyrobili pohľadnice, ktoré sme odoslali deťom zo zapojených krajín - Veľkej Británie, Poľska, Bulharska, Rumunska, Turecka, Albánska, Talianska a Španielska. Deti si chceli vyskúšať aj písanie adries i balenie pohľadníc do obálok.Rovnako nám by mali čoskoro doraziť pohľadnice od detí z týchto krajín.

  Fotoalbum
  22.05.2019 13:05 | viac »
 • Zážitkové čítanie v knižnici Slniečko
  V dňoch 9. a 10. mája 2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili zážitkového čítania. Tentokrát bola v centre pozornosti kniha "Obyčajná tvár". Okrem úryvkov z knihy sa diskutovalo o témach, ktoré sú žiakom veľmi blízke. Rozmýšľali nad tým, čo si všímajú na ľuďoch ako prvé, uvažovali, či je pre nich vonkajší výzor dôležitý, nakoľko dokáže vypovedať aj o vnútri človeka. S maskou na tvári si mohli vyskúšať, či dokážu ostatným sprostredkovať rôzne emócie, ktoré dostali od pani lektorky na papierikoch. Predstavovali si situáciu, že prídu do novej školy a majú sa rozhodnúť, s ktorými žiakmi (charakteristiky im prečítala pani lektorka) by si sadli do lavice a či by zmenili svoje rozhodnutie po tom, čo sa o tých ľuďoch dozvedeli viac informácií. Napokon sa zamysleli nad sebou pri "srdiečkovej" aktivite, koľkokrát sa ocitli v živote v situácii, kedy možno aj nevedomky zranili city svojich spolužiakov či blízkych.
  Fotoalbum
  22.05.2019 13:05 | viac »
 • Bajkom do školy
  Dňa 2.mája 2019 sa pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja a Mgr. Slavomíra Gmitru z GK2 uskutočnila akcia Bajkom do školy. Do akcie sa zapojili viaceré prešovské školy, nechýbali ani študenti našej cirkevnej základnej školy, spolu so žiakmi gymnázia v doprovode Mgr. Mačičku. Cykloakcia začala na Hlavnej ulici pred mestským úradom, odkiaľ začala okružná jazda okolo Gymnázia Konštantínova, cez ulice Vajanského, Sabinovská, okolo futbalového štadióna Tatran Prešov, Bowlingu pri trati, cez Volgogradskú na ulicu Obrancov mieru. Okruh cyklisti uzavreli prejazdom cez Duchnovičovo námestie, pokračovali cez Okružnú a Jarkovú ulicu na námestie. O bezpečný prejazd mestom Prešov sa postarala Polícia SR. Veríme, že úspešný priebeh prvého ročníka tejto akcie umocní snahu organizátorov, aby sa táto akcia stala v rámci mesta tradíciou.
  21.05.2019 08:35 | viac »
 • Medzinárodná súťaž English star

  Dňa 10.5. 2019 sa na našej škole uskutoční medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl - English star, ktorej sa zúčastní našich 17 žiakov II. stupňa. Súťaž umožní žiakom porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Úspešní žiaci budú odmenení vecnými cenami a zlatou medailou. Prajeme im veľa úspechov.
  21.05.2019 08:33 | viac »
 • „Biblia očami detí a mládeže“


  V metropolitnom kole výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ sa žiaci A. Feková (2.A) D. Dzurovčin (8.A) umiestnili vo svojich kategóriách na 2.mieste. Ich práce postúpili do celoslovenského kola.

  Srdečne blahoželáme.

  Fotoalbum

  21.05.2019 08:20 | viac »
 • Deň matiek

  V dňoch od 6. do 14. mája si žiaci 1. stupňa v popoludňajších hodinách pripomenuli Deň matiek. V jednotlivých ročníkoch a triedach si pre svoje mamičky pripravili program, v ktorom sa predstavili tancom, piesňami, básničkami i scénkami. Malé posedenie ukončili pohostením, ktoré s láskou pripravili spolu s triednou učiteľkou.

  Fotoalbum
  20.05.2019 13:50 | viac »
 • „Moja trieda varí lepšie ako tvoja"

  Dňa 29.4.2019 sa každá trieda druhého stupňa našej školy zúčastnila súťaže „Moja trieda varí lepšie ako tvoja", ktorú organizovala žiacka školská rada. Úlohou bolo pripraviť dezert alebo koláč za 50 minút. Hodnotil sa vzhľad, chuť a vzájomná spolupráca spolužiakov  počas celej  prípravy. Na prvom mieste sa umiestnil dezert upečený žiakmi 8.A. Na krásnom druhom mieste sa umiestnili triedy 5.A, 6.A, 7.A a 9.A. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

  Fotoalbum

  17.05.2019 13:17 | viac »
 • Dramafest - The Selection

  Dňa 24. 4. 2019 sa žiaci II. stupňa ZŠ zúčastnili Dramafestu – nesúťažnej prehliadky scénok v anglickom jazyku, ktorá sa uskutočnila v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Žiaci prezentovali anglické divadielko The Selection, ktorého autorkou je Anastasia Pasok – žiačka 8. ročníka.

  Fotoalbum

  27.04.2019 12:03 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín II.

  Dňa 15.2.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažili žiaci II. kategórie v prednese prózy.

  Výsledky:  1. miesto:   Natália Milovčíková, 6. ročník

                   2. miesto:   Nina Vinjarová, 5. ročník

                   3. miesto:   Aneta Groholová, 7. ročník

  Víťazom a všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

  Fotoalbum

  27.04.2019 11:26 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín I.

  Dňa 27.02.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši najmladší recitátori sa nám predstavili v prednese poézie a prózy. Svojou bohatou účasťou ukázali veľkú lásku k literatúre a svojím prednesom potešili nejedno srdce.
  Fotoalbum

  Výsledky recitačnej súťaže 1. kategórie:

  Poézia                                                  

  1. Sára Gabriela Drobná, 4. A               

  2. Ester Fudalyová, 4. A                       

  3. Natália Juščak, 2. A 

  27.04.2019 11:40 | viac »
 • Slávik Slovenska - okresné kolo

  Dňa 11.4. 2019 sa v ABC centre voľného času v Prešove konalo okresné kolo súťaže v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska.

  Našu školu tam reprezentovali dve žiačky – víťazky školského kola – Ester Fudalyová (4. roč.) a Veronika Pejková (8. roč.). Ester Fudalyová získala zvláštnu cenu členky poroty Anky Servickej – „pre malu guroľočku“, ktorú jej venovala za spev goralskej piesne Přeľyčeli kacki. Obidvom speváčkam srdečne blahoželáme!

  Fotoalbum

  27.04.2019 11:42 | viac »
 • Slávik Slovenska - školské kolo

  Dňa 4.4.2019 sa na našej škole súťažilo v speve slovenskej ľudovej piesne.

  Do súťaže sa zapojilo celkovo 20 žiakov, ktorí o umiestnenie bojovali v 3 kategóriách.

  Výsledky:

  I. kategória:

  2. miesto: Sofia Lakatová, 2. roč.

  3. miesto: Rút Zátopková, 3. roč.

  Fotoalbum

  27.04.2019 11:41 | viac »
 • Púť vo Vysokej nad Uhom

  Na hodinách náboženstva žiaci preberajú rôzne témy, hľadajú odpovede na neraz ťažké a zložité otázky. Na otázku „Kto je tvojím vzorom?“ prichádzajú rôzne odpovede , napr.  moji rodičia, krasokorčuliar, tanečník, herec... Keď sa táto otázka na jednej z hodín posunula do duchovnej sféry, ako prvá odpoveď prišla: Anka Kolesárová. Niektorí žiaci túto blahoslavenú ešte nepoznali a tak si spolu s p. katechétkou priblížili jej život. Na konci hodiny prišli deviataci s otázkou, či by sme spolu mohli navštíviť miesto, kde Anka žila – Vysoká na Uhom.  A tak sa začali prípravy na túto púť. Keď prišiel deň „D“ – 15. marec 2019 -  deviataci a ôsmaci spolu  sa s triednymi učiteľkami, pani katechétkou a  o. Michalom vybrali na púť do Vysokej na Uhom. Tam ich privítal o. Tomáš Tupta, s ktorým  navštívili cintorín, kde je pochovaná bl. Anka Kolesárová. Pomodlili sa 3 Zdravasy (za čisté, múdre a živé srdce). Program pokračoval v Domčeku, kde o. Tomáš priblížil život Anky a jej rodiny, ako aj obdobie, v ktorom žila. Potom sa žiakom prihovoril o. Pavol Hudák, správca Domčeka. Rozprával o čistých vzťahoch.

  Fotoalbum

  04.04.2019 13:57 | viac »
 • Slávnostný zápis do 1. ročníka

   

  Dňa 1. apríla sa na našej škole uskutočnil Slávnostný zápis do 1. ročníka. Malých predškolákov a ich rodičov v úvode privítala riaditeľka školy Mgr. Júlia Šarišská. Žiaci 1. stupňa sa im predstavili  milou scénkou, ktorú si pripravili spolu s pani vychovávateľkou Mgr. Martinou Vinjarovou. Svoju šikovnosť preukázali plnením rôznych úloh, ktoré zvládli na výbornú. Všetci sa už tešíme na opätovné stretnutie v septembri.

  Fotoalbum

  04.04.2019 13:56 | viac »
 • Krížová cesta


  Dňa 28.3.2019 sa v Chráme Povýšenia sv. Kríža uskutočnila KRÍŽOVÁ CESTA. Žiaci 3. A a 3. B triedy nás svojimi zamysleniami sprevádzali celou pobožnosťou. Spolu so svojimi rodičmi symbolicky niesli kríž k jednotlivým zastaveniam. Celá pobožnosť bola oživená pôstnymi piesňami našich žiakov z hudobno-dramatického krúžku.

  Fotoalbum

  04.04.2019 13:46 | viac »
 • Zber a triedenie odpadu

  V rámci vlastivedy si žiaci 3. ročníka prakticky overili svoje vedomosti o zbieraní a triedení odpadu. Vyzbrojení rukavicami a vrecami na odpad vhadzovali jednotlivé druhy odpadu do príslušných farebne označených nádob. Svojou usilovnosťou a šikovnosťou sme  pomohli prírode a prispeli ku skrášleniu okolia našej školy.

  Fotoalbum

  03.04.2019 13:50 | viac »
 • "Moja škola varí lepšie ako tvoja"

  Dňa 22.3.2019 sa žiaci 7. ročníka pod vedením Mgr. J. Brezinovej zúčastnili projektu "Moja škola varí lepšie ako tvoja" na ZŠ Kúpeľná v Prešove. Kulinárska šou bola nielen o nadviazaní spolupráce medzi školami - španielčinármi, kde žiaci našej školy učili variť španielske jedlá žiakov z partnerskej školy, ale aj  spoločne si rozšírili slovnú zásobu zo španielskej gastronómie a vymenili si skúsenosti z oblasti učenia španielskeho jazyka. Španiel Javier Bafalluy Gesti bol odborným poradcom mediteránskej stravy, ktorá je veľmi bohatá na vitamíny, minerály a to hlavne z hľadiska používania čerstvých surovín a olivového oleja počas celého roka. 

  Naši žiaci dostali veľkú pochvalu a uznanie za rozširovanie španielskej kultúry a plní vedomosti a nadšenia chcú naďalej pokračovať v tomto projekte aj na iných školách.

  Fotoalbum

  25.03.2019 11:59 | viac »
 • Slávnostný galavečer

  Rok 2018 bol Jubilejným rokom Prešovskej archieparchie. Na jeho sklonku sa dňa 11. decembra na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove  uskutočnil Slávnostný galavečer. V dva a polhodinovom programe, na ktorý sa prišlo pozrieť viac ako 600 ľudí, mali tú česť vystúpiť aj žiaci našej školy. Predviedli sa vianočným pásmom – spevom kolied, ktorý bol sprevádzaný  žiackym orchestrom, vystúpením koledníkov a vinšovníkov. Svojím vstupom prispeli k umeleckým výkonom ostatných interpretov a spolupodieľali sa na vytvorení  nádhernej sviatočnej atmosféry.   

  Fotoalbumy: 1
     2   

  21.12.2018 20:46 | viac »
 • Vianočná akadémia

  Dňa 13.12.2018 sa naša škola odela do vianočného tajomstva, v ktorom sme spolu s rodičmi prežili radostné chvíle z nádherných vystúpení detí a žiakov CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča. V úvode nás všetkých privítala pani riaditeľka. Každé z vystúpení bolo sprevádzané veľkým potleskom. V závere nám o. Rastislav Baka, duchovný správca našej školy, udelil požehnanie.

  Fotoalbum
  21.12.2018 14:30 | viac »
 • Pytagoriáda


  V dňoch 12.12. a 13.12.2018 sa žiaci školy mohli zúčastniť školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Táto súťaž preveruje u detí nielen matematické vedomosti, ale aj schopnosť efektívneho riešenia problémov. Bod získavajú za každý správne vyriešený príklad, no i za každé ušetrené 4 minúty. Viacerým našim žiakom sa darilo. Tu si môžete pozrieť výsledkovú listinu.

  21.12.2018 14:18 | viac »
 • Matik


  Počas jesenných mesiacov naši dvaja žiaci riešili príklady jesennej časti korešpondenčného seminára MATIK. Patrik Barnišin sa v tejto celoslovenskej súťaži umiestnil na 14. mieste a Michal Iľkovič na 2. mieste. Odmenou im bude týždňové sústredenie v Danišovciach financované z projektu IT akadémia pre 21. storočie. Prajeme im naňom veľa zážitkov.

  21.12.2018 14:17 | viac »
 • „...a Slovo bolo u Boha.“
  Dňa 26.11.2018 sa konal 3. ročník súťaže v prednese náboženskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha.“ Víťazky jednotlivých kategórií Anita Feková, Adela Cocuľová a Ester Fudalyová sa zúčastnia krajského kola v Humennom.

  Žiaci našej školy opäť úspešne reprezentovali školu. Dňa 8. 12. 2018 sa víťazi školského kola súťaže kresťanskej literatúry „...a Slovo bolo u Boha“ zúčastnili v Humennom krajského kola. Víťazka 1. kategórie v prednese poézie Anita Feková sa umiestnila na 3. mieste. Srdečne blahoželáme.   
  21.12.2018 14:09 | viac »
 • Lomihlav

  Prešiel presne jeden týždeň a naši malí matematici nám opäť urobili radosť. Na celoslovenskej súťaži štvorčlenných družstiev LOMIHLAV obsadili z 50 zúčastnených tímov druhé miesto. Zdolali ich len žiaci so SZŠ so všeobecným intelektovým nadaním z Bratislavy. Súťaž sa konala 30.11.2018 na Gymnáziu Alejová v Košiciach. Našu školu reprezentovali: Štefan Malik, Patrik Barnišin, Šimon Bartoš a Michal Iľkovič. Za dosiahnutý úspech im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

   
  21.12.2018 13:59 | viac »
 • Leonardium
  Dňa 3.12.2018 sa žiaci 5.A zúčastnili interaktívnej, zážitkovej výstavy Leonardium v Prešove. Na výstave sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo života Leonarda da Vinciho, ako aj o jeho umeleckej tvorbe, vynálezoch a vedeckej práci. Výstava nebola zameraná len na teoretické vedomosti. Žiaci si mohli vyskúšať ako funguje kladka, ozubené koleso, či postaviť mobilný most. Naučili sa kto je to Vitruviánsky muž, taktiež sa mohli obliecť ako Leonardo da Vinci, či nakresliť si alebo pretvoriť obraz Mony Lisy.
  Fotoalbum
  21.12.2018 14:31 | viac »
 • Chemická a fyzikálna show
  Dňa 23. 11.2018 sa žiaci 3. až 9. ročníka zúčastnili Chemickej a fyzikálnej show. Malá telocvičňa sa na jednu hodinu premenila na učebňu fyziky a chémie. Naši hostia z agentúry „Škola hrou“ nám za aktívnej asistencie nadšených žiakov prezentovali viaceré efektné chemické reakcie a zaujímavé fyzikálne javy. S pomocou starších žiakov tieto deje a javy aj vysvetlili. Možno najpútavejšia bola pre deti príprava niektorých zábavných hračiek z bežne dostupných surovín spolu s receptami ako na to. Cieľom tejto netradičnej vyučovacej hodiny bolo spopularizovať medzi žiakmi prírodovedné predmety a ukázať, že aj učenie sa fyziky či chémie môže byť zaujímavé.
  Fotoalbum


   
  21.12.2018 14:32 | viac »
 • „Čítanie prvákom“

  Najlepší čitatelia z 2., 3. a 4.ročníka sa v dňoch 27.-28.11.2018 zúčastnili akcie „Čítanie prvákom“, v rámci ktorej im čítali zo svojich obľúbených kníh. Prváci pozorne počúvali  svojich starších spolužiakov a po dočítaní porozprávali obsah vypočutej rozprávky. Neskôr, na hodine výtvarnej výchovy, preniesli vypočuté rozprávkové príbehy na papier.  Akcia bola jednou z aktivít vedúcich k posilňovaniu čitateľskej gramotnosti a kladnému vzťahu ku knihám, ktorý je aj v dnešnom pretechnizovanom svete veľmi potrebný.

  04.12.2018 09:59 | viac »
 • Imatrikulácia

  V tomto školskom roku naša škola slávnostnou imatrikuláciou privítala 30 prváčikov. Táto slávnosť sa konala 15. novembra 2018 v priestoroch telocvične našej školy.

  Na úvod imatrikulácie sa prvákom prihovorila,  žiačka štvrtého ročníka básňou Škola od Milana Rúfusa. Po básni nasledovala súťaž oboch prváckych tried v navliekaní vrchnáčikov na špagát. V tejto súťaži boli šikovnejšie ručičky žiakov 1. A triedy. Prváčikovia prebrali školské žezlo od štvrtákov, a to ich pasovaním. Po pasovaní prváci zložili prvácky sľub, ktorý potvrdili svojim odtlačkom. To, že život školáka nie je vždy jednoduchý a sladký, sa presvedčili žiaci ochutnávkou cukru s citrónom. Bodkou za celou touto slávnosťou bol spoločný spev školskej hymny.

   
   
  25.11.2018 20:27 | viac »
 • Junior Náboj
  Dňa 23.11.2018 sa žiaci Š. Malik, E. Fudaly, P. Barnišin a M. Iľkovič zúčastnili medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Junior Náboj. Súťaže sa zúčastnilo 987 družstiev z Poľska, Čiech a Slovenska. Na Slovensku sa súťažilo v 24 mestách. Naši žiaci bojovali o svoj úspech v priestoroch Gymnázia Jána Adama Raymana, kde ich prekonali len žiaci z Vranova. Celkovo skončili na 142. mieste, no medzi prešovskými školami premožiteľa nenašli. Vzhľadom k tomu, že patrili vekovo medzi najmladšie družstvá, považujeme ich výsledok za veľký úspech.
  25.11.2018 19:03 | viac »
 • Každý z nás má byť misionárom

  Dňa 22. októbra 2018 sa žiaci Cirkevnej základnej školy bl. P. P. Gojdiča v Prešove zúčastnili prezentácie,  ktorá bola  spojená s besedou o misijnom pôsobení sestier baziliánok na Ukrajine. Hlavnou aktérkou bola sestra Štefánia Blichová OSBM, ktorá sa podelila s vlastnou skúsenosťou z misie v tejto ťažko skúšanej krajine.  Žiaci sa dozvedeli  o kultúrnej a spoločensko-politickej situácii. Prostredníctvom slova a obrazu im priblížila, v akých často biednych podmienkach žijú a učia sa tisícky detí. Žiaci aj učitelia odchádzali zo stretnutia s myšlienkou, ktorú im zanechala ako odkaz: „Každý z nás má byť misionárom vo svojom prostredí!"  Žiaci si na burze mohli zakúpiť rôzne náboženské predmety. Výťažok z predaja odovzdali sestrám baziliánkam, ktoré ich použijú pre túto misijnú činnosť.  Ďalším konkrétnym prejavom podpory zo strany žiakov môže byť príprava mikulášských balíčkov, ktoré môžu priniesť do školy do 25. novembra 2018 a sestry baziliánky ich následne  odovzdajú deťom na Ukrajine.

  Fotoalbum

  25.10.2018 16:31 | viac »
 • Milión detí sa modlí ruženec

  Dňa  18. októbra sa deti z celého sveta mohli stať aktérmi v medzinárodnom dianí a prispieť k riešeniu nepokojov a konfliktov. O 9:00 miestneho času sa deti z viac ako 70 krajín zapojili do medzinárodnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej prosili za pokoj a jednotu vo svete. Aj naša škola sa zapojila do tejto  modlitby v chráme Povýšenia sv. Kríža. Posvätný ruženec viedol o. Michal Stuľák, duchovný správca školy,  ktorý žiakov školy prívítal a v úvode posvätil ružence. Rozjímania a desiatky sa modlili žiaci jednotlivých tried. Ruženec bol obohatený aj piesňami s gitarovým doprovodom. V tento deň sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spojili  do jedného. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša".

  Fotoalbum

   

  18.10.2018 20:17 | viac »
 • FIRST® LEGO® League (FLL)

  FIRST® LEGO® League (FLL)

  Program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie. Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia rôzne misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali.

  Video

   
  15.10.2018 17:14 | viac »
 • Kino Scala - premietanie rozprávok

  Žiaci 1.st.ZŠ sa dňa 9.10.2018 zúčastnili na premietaní animovaných rozprávok v rámci medzinárodneho festivalu animovaných filmov z celého sveta pre deti, XIV ročníka Bienále animácie Bratislava - BAB 2018. Po skončení premietania žiaci hlasovali o najlepší film, ktorý videli v rámci svojej návštevy filmového predstavenia a podľa toho bud udelená aj "Cena detského diváka".
  12.10.2018 06:29 | viac »
 • Deň jazykov na II. stupni

  V roku 2001  bol 26. september Radou Európy a Európskou komisiou  vyhlásený za Európsky deň jazykov. Rôznymi aktivitami poukazuje  na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadruje podporu jazykovému vzdelávaniu.

  Dňom, kedy sa žiaci II. stupňa našej školy pridali k tejto celoeurópskej  oslave, sa stal 3. október 2018.

  Žiaci pracovali v piatich skupinách (podľa ročníkov) pod vedením svojich učiteľov.

  Fotoalbum

  12.10.2018 07:13 | viac »
 • Deň jazykov na I. stupni

  Európsky deň jazykov sa slávi dňa 26. septembra. Naša škola sa každoročne so žiakmi zapája do slávenia tohto dňa a iné to nebolo ani tento rok. Žiaci prvého stupňa tento sviatok oslávili 5. 10. 2018, kde sa oboznámili s kultúrou nárečí, konkrétne zemplínskeho a šarišského. Prostredníctvom aktivít spoznávali tradičné jedlá ako orechovníky, kakaovníky, či makovníky. Dievčatá s veľkou radosťou vyskúšali kroje a povykrúcali sa pri ľudovej hudbe, ktorá rozveselila nejednu detskú dušičku. Spoločne spoznali aj obľúbenú detskú ľudovú hru Slepá baba.

  Fotoalbum
           

  12.10.2018 07:14 | viac »
 • Štvrtáci na Štrbskom plese


  Štvrtáci našej školy boli 27. septembra 2018 na Štrbskom plese. Absolvovali náučný chodník Tatranského národného parku, ktorý je na brehu Štrbského plesa. A tak mali možnosť dozvedieť sa veľa nového o rastlinstve a živočíšstve Tatranského národného parku, o jeho vysokohorskej krajine i lesoch. Domov odchádzali nadšení z krás našej prírody a nadýchaní horským tatranským vzduchom.

  Fotoalbum

  08.10.2018 14:21 | viac »
 • Benefičný koncert - Umenie čo spája

   

  Cirkevná  základná škola s materskou školou bl. P. P. Gojdiča  v Prešove zorganizovala dňa 21. júna 2018 benefičný koncert pod názvom Umenie čo spája. Venovaný bol súrodencom Matúškovi a Lukáškovi Burdovcom zo Šarišských Michalian. Koncert  sa konal pri príležitosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018.  Vystúpili na ňom  žiaci Cirkevnej  základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča  v Prešove a žiaci Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove. Súčasťou bola aj výstava žiackych výtvarných prác. Výťažok z tejto akcie bol rodine Burdovej odovzdaný  v závere svätej liturgie posledný deň školského roka.

  02.07.2018 23:50 | viac »
 • SPOZNÁVANIE ŠPANIELSKEJ KULTÚRY
  Znalosť cudzieho jazyka je pre mladého človeka bezprostredne dôležitý, preto sme na hodiny španielskeho jazyka pozvali Laru Blanco Fernández z Galície. Lara nám predstavila Španielsko, jeho kultúru a tradície. Hlavne sa zamerala na svoje rodné mesto Santiago de Compostela, ktoré je jedným z najvýznamnejších katolíckych pútnických miest na svete (Camino de Santiago). V 9. storočí tu boli objavené pozostatky svätého Jakuba.
  Žiaci boli v kontakte so „živým“ jazykom a nadobudli nové vedomosti, poznatky prostredníctvom osobných skúseností. Natoľko upútaní španielskym temperamentom a kultúrou sú odhodlaní navštíviť túto úžasnú krajinu.
   
  15.06.2018 09:37 | viac »
 • Spevácka súťaž

   

  Žiačka 5. ročníka Anežka Petríková sa dňa 23.5.2018 zúčastnila arcidiecéznej súťaže Pieseň  pre Svätého Otca, ktorá sa konala v Stropkove. Anežka si vo svojej kategórii vyspievala umiestnenie v krásnom zlatom pásme. Blahoželáme!

  12.06.2018 10:49 | viac »
 • Duchovná obnova

  V dňoch 23. a 24. mája 2018 sa druhostupniari  (5., 6., 7., 8. roč.) Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove zúčastnili duchovných cvičení. Miestom načerpania duchovných síl  bol Gréckokatolícky kňazský seminár bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Spoločne strávené dvojdnie bolo naplnené spevom, modlitbami molebenu, akatistu, svätými liturgiami či katechézami otca Rastislava Baku, duchovného správcu školy. Do programu sa zapojili aj bratia bohoslovci, ktorí si pre žiakov pripravili práce v skupinkách. Súčasťou bola aj prezentácia filmu Nebo nie je výmysel.  Samozrejme, nechýbali ani športové aktivity na tamojšom ihrisku. Nádhernú atmosféru týchto dní umocňovalo aj príjemné a útulné prostredie kňazského seminára.

  12.06.2018 10:47 | viac »
 • Žilina

  Záver školského  roka je charakteristický aj tým, že žiaci sa so svojimi pedagógmi zúčastňujú rôznych výletov a exkurzií. 5. júna sa naši siedmaci a ôsmaci vybrali do Žiliny. Navštívili tam krásny Budatínsky zámok a poprezerali si historické námestie.  Hlavným bodom programu bola návšteva najstaršieho bábkového divadla na Slovensku, ktoré sídli práve v tomto meste. Žiaci sa zúčastnili predstavenia Trasená hus, po ktorom im domáca bábkoherečka Anička urobila prehliadku bábok – od najstarších, tradičných, po najnovšie, najmodernejšie bábky.  Porozprávala im , na akom princípe funguje divadlo, ako sa rodia predstavenia a žiakom ukázala  aj zákulisie.

  12.06.2018 10:44 | viac »
 • Fyzikálna olympída

  Dňa 22.5.2018 sa v priestoroch ABC centra voľného času v Prešove konal 59. ročník Fyzikálnej olympiády v kategórii G pre žiakov 7. ročníkov ZŠ. Našu školu reprezentoval Eliáš Fudaly, ktorý sa s počtom bodov 59 (z celkového počtu 70) umiestnil na 8. mieste.

  12.06.2018 10:45 | viac »
 • Farebný týždeň


  Od 23.4. – 27.4. 2018 sa naši žiaci celý týždeň obliekali do rôznych farieb. V pondelok to bola farba červená, v utorok farba neba – modrá. V stredu to bola pre zmenu farba pokoja, čistoty a radosti, farba biela. Tento deň bol obohatený o sv. liturgiu. Záver týždňa sa niesol v znamení žiarivej žltej. Piatok patril farbe prírody, zelenej. Počas celého týždňa si žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami pripravovali rôzne aktivity a prezentácie k jednotlivým farbám. Všetci sa nakoniec zhodli na tom, že svet s farbami je oveľa krajší, pestrejší, ale hlavne „farebný“.

  27.04.2018 15:01 | viac »
 • Matematická olympiáda

  Na okresnom kole matematickej olympiády naši žiaci zažiarili. V kategórii Z6 boli všetci piati úspešní riešitelia a spomedzi 53 účastníkov obsadili popredné miesta. Michal Iľkovič - 1. miesto, Ivona Feková - 3. miesto, Vlastimil Marek Urda - 4.miesto, Šimon Bartoš - 9. miesto, Patrik Barnišin - 13. miesto. V kategórii Z7 sa Terézia Sopalová umiestnila na 11.-17. mieste a Veronika Pejková na 18.-27. mieste. V kategórii Z8 nás reprezentoval Štefan Malik, ktorý sa umiestnil na 14.-19. mieste. Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
   
  27.04.2018 15:01 | viac »
 • Návšteva knižnice


  Dňa 12.04.2018 sa žiaci 3.A a 4.A zúčastnili návštevy knižnice Slniečko na Sekčove. Všetci sa veľmi tešili hlavne na ich obľúbenú autorku detských kníh Gabrielu Futovú. Svoje zážitky a začiatky písania pre deti rozprávala vtipným spôsobom, za čo ju žiaci zakaždým odmenili silným potleskom. Záver besedy ich obľúbená spisovateľka ukončila autogramiádou.

  Fotoalbum

  23.04.2018 00:22 | viac »
 • Krajského finále súťaže Language flower

  Dňa 9.4. 2018 sa žiaci druhého stupňa CZŠ zúčastnili krajského finále anglickej súťaže Language flower, v rámci ktorej prezentovali divadielko Rómeo a Júliaanglickom jazyku. Autorkou scenára je Anastasia Pasok – žiačka 7. ročníka.

  Žiaci získali 1. miesto a postup do celoslovenského finálneho kola, ktoré sa uskutoční v máji. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Fotoalbum

  16.04.2018 11:23 | viac »
 • IQ olympiáda

  Dňa 11.04.2018 sa na 1. vyučovacej hodine uskutoční školské kolo IQ olympiády. Prihlásení žiaci z druhého stupňa budú v priebehu 30 minút riešiť on-line test, ktorý obsahuje 25 logických úloh. Tí najlepší majú možnosť postúpiť na regionálne kolo do Košíc, ktoré sa uskutoční 11. mája. Súťaž organizuje spoločnosť Mensa pod záštitou MŠVaV SR.

  Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.

   

   

  09.04.2018 15:07 | viac »
 • Matematický klokan
  Tohtoročné úlohy súťaže Matematický klokan riešilo na 1450 školách 65 579 súťažiacich. Medzi nimi aj pätnásti žiaci našej školy. Súťažiaci si svoje výsledky môžu nájsť v časti Tvoj KLOKAN, ak zadajú kód, pod ktorým súťažili. Šampiónmi našej školy sa stali žiaci 6.A Patrik Barnišin a Michal Iľkovič.
   
  09.04.2018 14:46 | viac »
 • Zápis do 1.ročníka

  Dňa 5. apríla 2018 po prvýkrát do školských lavíc zasadli budúci prváčikovia. Ale iba na chvíľu, aby ukázali, čo všetko už vedia. V úvode ich privítali milými básničkami a peknými piesňami ich starší spolužiaci. Potom už usilovne pracovali s pani učiteľkami na jednotlivých úlohách. Odmenou za šikovnosť bola zaujímavá kniha pre budúceho prváčika a  desiatok ruženca, ktorý im na záver odovzdala pani riaditeľka. Na všetkých sa opäť tešíme v septembri.

  Fotoalbum

  06.04.2018 16:32 | viac »
 • Deň s Bibliou

  Dňa  27. a 28. 3. 2018 sa na našej škole konali Dni s Bibliou. Žiaci sa spolu s triednymi učiteľmi sústredili na čítanie Matúšovho evanjelia o umučení a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Čítanie bolo sprevádzané videozábermi z filmu Príbeh Ježiša Krista a Umučenie Krista. Mladší žiaci vyjadrili jednotlivé udalosti prečítaného textu kresbou, starší žiaci obohatili  čítanie Biblie spevom pôstnych piesní.

  Fotoalbum

  06.04.2018 16:38 | viac »
 • Krížová cesta

  Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia, stíšenia, zastavenia sa v dnešnej uponáhľanej dobe. A preto 21. 3. 2018 sa zišli žiaci, rodičia aj zamestnanci našej cirkevnej základnej školy v chráme Povýšenia sv. Kríža (Prešov - Sekčov), aby prežili pôstny čas aj prostredníctvom krížovej cesty, ktorú si pripravili tretiaci. Krížová cesta bola obetovaná za rodiny našich žiakov. Doprevádzali ju členovia školského hudobno-dramatického krúžku krásnymi piesňami. V závere sa všetkým zúčastneným prihovoril duchovný správca školy o. Rastislav Baka a udelil požehnanie.

  Fotoalbum

  23.03.2018 13:46 | viac »
 • Protidrogová prednáška
  Dňa 19.3.2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška a následne beseda s protidrogovou tematikou. Prednášky a besedy sa postupne zúčastnili žiaci 5. – 8. ročníka.

  Fotoalbum
  23.03.2018 13:28 | viac »
 • OK Pytagoriáda
  V dňoch 13. a 14. marca sa na ZŠ Šmeralova uskutočnilo OK matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu reprezentovali deviati žiaci. O úspešnosti a šikovnosti týchto žiakov svedčia ich výsledky:
  Kategória P4
  Ragulská Emka 4. miesto (z 51 súťažiacich)
  Bartoš Dávid 15. miesto (z 51 súťažiacich)
  Kategória P5
  Jurčišin Tobiáš 36. miesto (z 39 súťažiacich)
  Kategória P6
  Iľkovič Michal 2. miesto (z 28 súťažiacich)
  Barnišin Patrik 4. miesto (z 28 súťažiacich)
  Bartoš Šimon 9. miesto (z 28 súťažiacich)
  Feková Ivona 27. miesto (z 28 súťažiacich)
  Kategória P7
  Fudaly Eliáš 24. miesto (z 40 súťažiacich)
  Kategória P8
  Malik Štefan 19. miesto (z 37 súťažiacich)
  20.03.2018 15:09 | viac »
 • Language flower – Jazykový kvet

  Dňa 6.3. 2018 sa 17 žiakov z druhého stupňa zúčastnilo krajského semifinále anglickej súťaže Language flower, v rámci ktorej prezentovali divadielko Rómeo a Júlia v anglickom jazyku. Autorkou scenára je Anastasia Pasok - žiačka 7. ročníka. Žiaci dopadli úspešne a postúpili do krajského finále, ktoré sa uskutoční 9. apríla v Prešove. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
  Fotoalbum

  26.03.2018 14:52 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín
  Dňa 12.3.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
  Fotoalbum

   
  Výsledky:

       POÉZIA

  I. kategória
  1. miesto - Daniel Stavač, 4. roč.

  2. miesto -  Ester Fudalyová, 3. roč.

  3. miesto – Benedikt Ružička, 2. roč. 

  20.03.2018 10:12 | viac »
 • Divadelné predstavenie


  20. 2. 2018  nás navštívilo prešovské komorné divadlo Portál so svojim predstavením Rozprávkový hrniec. Žiaci 1. a 2. stupňa zažili príbeh pomiešaných rozprávok, ktoré sa vysypali do čarovného hrnca. V hudobnej rozprávke o pátraní po poriadku v príbehoch, herci spolupracovali so žiakmi, kde využili aj ich vedomosti o rozprávkach a tak posúvali hranice fantázie, pri hľadaní nových príbehov.

  Fotoalbum

  24.02.2018 15:23 | viac »
 • Eucharistická poklona

  Svätú štyridsiatnicu sme na našej škole 12. 2. 2018 začali Eucharistickou adoráciou, ktorú sme mali v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie. Žiaci ZŠ a deti MŠ spolu so svojimi triednymi učiteľmi postupne prichádzali do kaplnky, kde sa spolu s duchovným správcom školy o. R. Bakom modlili pred Eucharistiou. V popoludňajších hodinách sa adorácie zúčastnili všetci pedagógovia i nepedagogickí pracovníci. Do adorácie sa deti, žiaci i učitelia zapájali osobnými modlitbami i piesňami. Najväčším darom tohto dňa bolo  slávenie sv. liturgie. Sme vďační Pánovi za Jeho najväčší dar, ktorý nám zanechal v najsvätejšej Eucharistii, seba samého, za kňazov, ktorí nám tento dar sprostredkúvajú i  za požehnaný a krásne prežitý deň v blízkosti nášho Pána.
  Fotoalbum

  15.02.2018 09:53 | viac »
 • Karneval

  6.2.2018 sa v priestoroch našej školy konal karneval. Žiaci 1.stupňa sa premenili na princezné, kovbojov, indiánov či policajtov. Karneval sa začal spoločnou modlitbou, následne každý žiak predstavil svoju masku a karneval pokračoval diskotékou, súťažami a vyhodnotením masiek. Celé dopoludnie strávili žiaci so svojimi učiteľkami príjemné chvíle pri výbornej zábave.

  Fotoalbum

  13.02.2018 12:57 | viac »
 • Geografická olympiáda – 46. ročník

  Dňa 6. februára 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 46. ročníka Geografickej olympiády, ktorá sa konala na ZŠ Kúpeľná v  Prešove. Úspešným riešiteľom sa stal Michal Iľkovič, žiak 6.A triedy, ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na 2. mieste a postupuje na krajské kolo.

  Umiestnenia ostatných žiakov:

  Michal Harvilko, kategória G, 13. miesto spomedzi 49 súťažiacich.

  Patrik Barnišin, kategória F, 16. miesto spomedzi 45 súťažiacich.

  Dávid Božik, kategória E, 11. miesto spomedzi 32 súťažiacich.

  Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

   

  13.02.2018 12:21 | viac »
 • Geografická olympiáda - GQIQ

  7. decembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili 3. ročníka on-line geografickej súťaže GQIQ. Úspešnými riešiteľmi v kategórii 11-12 rokov sa spomedzi 283 zúčastnených stali žiaci Rastislav Baka, 6.A – 27 miesto a Vlastimil Urda, 6.A – 48. miesto. Srdečne blahoželáme.

  13.02.2018 11:33 | viac »
 • Školský ples
  Záver prvého polroku žiaci druhého stupňa oslávili na historicky prvom školskom plese, ktorý slávnostne otvorila pani riaditeľka. Úvod plesu patril štyrom tanečným párom, ktoré zatancovali na hudbu kráľovského valčíka Na krásnom modrom Dunaji. Po úvodnom valčíku nasledoval učiteľský tanec a potom príjemná zábava až do večera. Na plese nechýbali súťaže ani tombola. Záver plesu patril krášovnej a kráľovi plesu, ktorými sa stali Ema a Michael. Žiaci sa výborne zabávali a na záver si sľúbili v začatej tradícii pokračovať. Celým programom nás sprevádzali Aneta Groholová a Vlastimil Urda. Ples zorganizovali žiaci 6.A s pomocou ich rodičov, začo im patrí veľká vďaka.

  Fotoalbum
  13.02.2018 12:58 | viac »
 • Matematická olympiáda Z5
  V priestoroch základnej školy Mirka Nešpora si v stredu 24. januára preverilo svoje matematické zručnosti spolu 64 žiakov piateho ročníka zo škôl Prešovského okresu. Našu školu reprezentovali Vanesa Vavreková, Judit Saraková a Karolína Vaňová. Všetky tri boli úspešné riešiteľky a všetky sa umiestnili v prvej polovici štartovacieho poľa. Dievčatám blahoželáme a prajeme im veľa ďalších súťažných úspechov.
  Výsledková listina
  02.02.2018 15:56 | viac »
 • Súťaž FIRST LEGO League
  Dňa 10. januára sa žiaci našej školy prvýkrát zúčastnili programátorskej súťaže FLL. Súťaž sa konala v priestoroch Steelparku v Košiciach. FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia "misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali. Hlavným cieľom organizátorov súťaže je nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu a povzbudiť ich ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Ako sa nám darilo, si môžete porieť TU.

  Fotoalbum
  13.02.2018 12:59 | viac »
 • Šaliansky Maťko

  Dňa 18.1.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko  J. C. Hronského  (prednes slovenskej povesti). Do súťaže sa zapojili žiaci 3. 5. a 7. ročníka.  Víťazom blahoželáme !

  Fotoalbum

  Výsledky:
  I. kategória (3. roč.):    1. miesto – Kristián NOVÁK

                                           2. miesto – Marek GROHOLA

                                           3. miesto – Liana FERENCOVÁ

   

  19.01.2018 09:57 | viac »
 • Obľúbená kniha

  V rámci čitateľskej gramotnosti žiaci 1. st. ZŠ venovali jeden deň svojej obľúbenej knihe. Z domu si priniesli knihu, ktorej kópiu na jednotlivých hodinách vyrábali.

  Fotoalbum
  12.01.2018 12:41 | viac »
 • Predvianočná nálada v Košiciach
  Žiaci 7. a 8. ročníka sa dňa 21.12.2017 zúčastnili na Vianočnom koncerte v Štátnej filharmónii v Košiciach.  Vo sviatočne vyzdobenej historickej sále Domu umenia sa započúvali do tónov hudby k rozprávke Tri oriešky pre Popolušku, ktorú zložil Karel Svoboda. Z Vivaldiho  Štyroch ročných období si vypočuli Jeseň a Zimu. Sólistom v hre na husliach bol maďarský koncertný majster Mézes Mátyás. Na záver sa celou sálou niesli krásne vianočné koledy v úprave mladého skladateľa Adriána Harvana. Orchester ŠF Košice hral pod dirigentskou taktovkou vynikajúceho dirigenta Maroša Potokára. Po skončení koncertu sa žiaci spolu s pani učiteľkami vybrali do historického centra Košíc, kde si vychutnávali atmosféru na vianočných trhoch. Veľkou radosťou pre všetkých bolo stretnutie sa s prezidentom SR pánom Andrejom Kiskom, s ktorým si niektorí urobili spoločnú fotografiu.
  Fotoalbum
  12.01.2018 09:03 | viac »
 • Zber papiera

  V čase od 27.11. do 1.12.2017 prebiehal na našej škole zber papiera. Na 1.stupni sa vyzbieralo spolu 401,6 kg papiera. Zber papiera bude pokračovať aj v druhom polroku v termíne, ktorý vám vopred oznámime. Na konci školského roka bude celkové vyhodnotenie.
  08.01.2018 22:50 | viac »
 • „...a Slovo bolo u Boha“


  Víťazka školského kola recitačnej súťaže v prednese náboženskej literatúry „...a Slovo bolo u Boha“ Adelka Cocuľová, žiačka 3. ročníka, sa 8. 12. 2017 zúčastnila krajského kola, kde sa umiestnila v prednese poézie v 2. kategórii na 3. mieste. Srdečne blahoželáme.

   

  15.12.2017 16:54 | viac »
 • Pytagoriáda
  V dňoch 13. a 14. decembra sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. V šiestich kategóriách súťažilo 41 žiakov školy. Trinástim z nich sa podarilo vypočítať aspoň desať z pätnástich príkladov a tak sa stali úspešnými riešiteľmi. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.
   
  Kategória Počet zúčastnených Úspešní riešitelia
  P3 6 -
  P4 5 1. Ema Ragulská
  2. Dávid Bartoš
  3. Šimon Kordiak
  P5 8 1. Tobiáš Jurčišin
  2. Bohdan Novák
  3. Judit Saraková
  P6 10 1. Michal Iľkovič
  2. Patrik Barnišin
  3. Šimon Bartoš
  4. Ivona Feková
  P7 4 1. Eliáš Fudaly
  P8 8 1. Štefan Malik
  2. Dávid Božik
  02.02.2018 15:45 | viac »
 • Geografická olympiáda GQIQ

  Dňa 7. decembra 2017 sa žiaci 6. A a 8. A zapojili do súťaže on-line celoslovenského kola Geografickej olympiády GQIQ, ktorá sa konala v našej učebni informatiky. Súťaže sa zúčastnili jedenásti žiaci.

  Fotoalbum
  12.12.2017 17:56 | viac »
 • Návšteva sv. Mikuláša

  Dňa 5. 12. 2017  bolo na našej škole veselo, žiaci  s radostným očakávaním privítali sv. Mikuláša. Deň bol spestrený mikulášskym programom, ktorí si pripravili bohoslovci  kňazského seminára v Prešove. Po programe nasledovalo obdarovanie všetkých žiakov. Spoločne sa rozlúčili pesničkou „Ó kto, kto, Nikolaja ľubit“.

  Fotoalbum

   
   
  07.12.2017 21:53 | viac »
 • Dopravná výchova v 8. ročníku

        Kriminalita, šikanovanie, krádež, alkohol, ubližovanie, dôležité telefónne čísla… o tom všetkom žiakom 8. ročníka porozprával vo štvrtok 30.11.2017  pán Slavomír Pavelka z Mestskej polície v Prešove. Tváre žiakov vzhliadali k policajtovi s obdivom i s rešpektom. Kládli mu zvedavé otázky, ktorých bolo neúrekom a tak sa rozhovor predĺžil na 2 hodiny, čo však vôbec nikomu neprekážalo. Prisľúbili svoj návrat aj na budúci školský rok, keď budú deviataci a samozrejme nezabudol popriať pekné Vianoce.

  Fotoalbum

  15.12.2017 17:08 | viac »
 • Meskáčik opäť v našej škole

        V stredu 29.11.2017 sa Meskáčik,  vrátil k našim deťom, ktorí sú novými predškolákmi a žiakmi I. ročníka na našej škole. Tak, ako pri prvej návšteve, aj teraz vzali so sebou detské dopravné ihrisko. V závere zamestnania odmenil Meskáčik každé dieťa reflexným pásikom, aby žiaci  stále dbali na svoju bezpečnosť na ceste.  A keďže sa blíži Mikuláša, tak im poprial kopec sladkostí, samozrejme, ak boli dobrí.

  Fotoalbum

  15.12.2017 17:05 | viac »
 • Matematická súťaž LOMIHLAV
  Našim matematikom sa opäť darilo. V celoslovenskej súťaži štvorčlenných družstiev vybojovali v piatok 1. decembra v Kultúrno - spoločenskom centre na Jedlíkovej ulici v Košiciah z 54 družstiev z celého Slovenska krásne 2. miesto. Našu školu reprezentoval tím v zložení Štefan Malik, Ivona Feková, Patrik Barnišin a Michal Iľkovič. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
   
  Výsledková listina
  Foto zo súťaže
  07.12.2017 22:12 | viac »
 • Recitačná súťaž „... a Slovo bolo u Boha“.


  Dňa 27. 11. 2017 sa v CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča V Prešove konala recitačná súťaž v prednese náboženskej literatúry „... a Slovo bolo u Boha“.

  Fotoalbum

  Do súťaže sa zapojili žiaci 1. stupňa, ktorí sa umiestnili na nasledovných miestach:


   

  Poézia  

  1. miesto: A.Cocuľová                                                

  2. miesto: A. Feková                                               

  3. miesto: Ľ. Š. Urda, L. Vozňáková         

     Próza

  1. miesto: J. Maretta

  2. miesto: J. Fudaly

  3. miesto: N. Vinjarová

  4. miesto: D. Bartoš

  29.11.2017 08:53 | viac »
 • Súťaž Náboj Junior
  Štvorčlenný tím v zložení Štefan Malik 8.A, Eliáš Fudaly 7.A, Patrik Barnišin 6.A a Michal Iľkovič 6.A obsadil v 6. ročníku medzinárodnej matematicko - fyzikálnej súťaže Náboj Junior pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií zo sedemnástich družstiev Prešovského kraja 3. miesto. Súťaž sa konala 24. novembra v priestoroch GJAR v Prešove.
  29.11.2017 08:42 | viac »
 • Sv. liturgia s požehnaním detí
  Dňa 21.11.2017 žiaci našej školy slávili Božskú liturgiu pri príležitosti sviatku "Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu." Po liturgii udelil duchovný správca školy všetkým deťom osobitné požehnanie.
  22.11.2017 11:33 | viac »
 • Imatrikulácia

  Dňa 7. 11. 2017 bol pre prváčikov našej školy výnimočný.  Na slávnostnej imatrikulácii sa svojim sľubom zaradili do prváckeho cechu a tým aj medzi ostatných žiakov našej školy. Láskavým slovom ich povzbudila pani riaditeľka a žiakom odovzdala pamätné listy i malý darček. Na záver všetci poprosili bl. P. P. Gojdiča, patróna školy,  o príhovor a slávnosť zakončili pesničkou.

  Fotoalbum

  09.11.2017 12:11 | viac »
 • Sviatok školy

  Je už pekným každoročným zvykom, že  CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča  v Prešove  slávi začiatkom novembra  sviatok školy z príležitosti beatifikácie jej patróna bl. P. P. Gojdiča (4. november). V tomto šk. roku pripadol tento vzácny deň na 6. novembra. Žiaci, pedagógovia i nepedagogickí zamestnanci sa zišli v Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov, kde otec Jurij Popovič, súdny vikár Prešovského arcibiskupstva a otec Rastislav Baka, protobresbyter Prešovského protopresbyterátu a zároveň duchovný správca školy, slúžili svätú liturgiu. 

  Fotoalbum

  09.11.2017 12:07 | viac »
 • Sviatok všetkých svätých

  Dňa  2.11. 2017 sa uskutočnil na našej škole Deň svätých v anglickom jazyku. Žiaci mali možnosť predstaviť sa ako svätec, ktorý ich oslovil a zároveň medzi sebou súťažili v skupinkách, ich úlohou bolo hľadať indície a uhádnuť meno daného svätca. Víťazným tímom z každej triedy gratulujeme. 

  Fotoalbum

  09.11.2017 12:02 | viac »
 • Milión detí sa modlí ruženec

  Deti na celom svete sa dňa 18. októbra o 9. 00 hod. spojili v modlitbe posvätného ruženca, kedy sa modlili za mier a pokoj vo svete. Aj naša škola sa zapojila do tejto iniciatívy a v spomínanom čase sa žiaci všetkých ročníkov stretli v pripravenom priestore školy a pridali sa k modlitbovému  zápasu za pokoj vo svete. Žiaci vybraných ročníkov sa striedali pri modlitbe jednotlivých desiatkov, jeden desiatok spestrili spevom s gitarovým doprovodom. Celý ruženec bol umocnený videozábermi , ktoré napomáhali duchovnému prežívaniu tejto modlitby. V závere sa všetci  pomodlili modlitbu zasvätenia sa detí Panne Márii.

  19.10.2017 22:23 | viac »
 • Noc výskumníkov
  V piatok 29.9. sa žiaci 6.A vybrali do Košíc na 11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017.  Mottom festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou. Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, bez toho aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017 nám  pomohla odhaliť vedu našej  každodennej rutiny.

  Fotoalbum
   
  03.10.2017 15:22 | viac »
 • Európsky deň jazykov
  26. september 2017 sa na CZŠ s MŠ bl. P. P Gojdiča v Prešove niesol v znamení Európskeho dňa jazykov. Žiaci druhého stupňa si pripravili zaujímavosti o jazyku, histórii či kultúre  z jednotlivých krajín.
  Piataci mali za úlohu prezentovať slovenský jazyk, kultúru, tradície, zvyky... Práce sa zhostili veľmi poctivo a družne. Pripravili si šesť sekcií, v rámci ktorých prichádzajúcim žiakom rozprávali, učili ich, súťažili s nimi, čítali, ponúkali a vzájomne degustovali...


  Fotoalbum
  02.10.2017 10:59 | viac »
 • SV. LITURGIA NA SVIATOK POVÝŠENIA SV. KRÍŽA


  Dňa 14.9.2017 sa žiaci ZŠ spolu s učiteľmi presunuli do Chrámu Povýšenia sv. Kríža v Prešove - Sekčove, kde slávili sv. liturgiu ku sviatku Povýšenia úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom. Počas homílie duchovný správca školy o. Rastislav Baka pripomínal význam a dôležitosť kríža v našom živote.

  Fotoalbum

  29.09.2017 18:23 | viac »
 • ŠKOLSKÁ SV. LITURGIA NA SVIATOK NARODENIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY

  Dňa 8.9.2017 žiaci ZŠ s MŠ spolu slávili Božskú liturgiu z príležitosti sviatku Narodenia našej presvätej vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

  Fotoalbum
  29.09.2017 18:22 | viac »
 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. R. 2017/2018

  4. septembra sa tak ako aj na všetkých školách na Slovensku otvorila brána aj v našej CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Školský rok sme zahájili sv. liturgiou v Chráme Povýšenia sv. Kríža. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Peter Lach, kancelár ABÚ v Prešove, ktorý nám v homílii pripomínal, aký máme veľký dar, že môžeme navštevovať práve cirkevnú školu. Po skončení sv. liturgie riaditeľka Mgr. Júlia Šarišská slávnostne prívítala prvákov v našej školskej rodine.

  Fotoalbum
  29.09.2017 18:20 | viac »
 • Sv. liturgia z príležitosti sviatku Božského srdca

  Dňa 23.6.2017 sa konala sv. liturgia z príležitosti sviatku Božského srdca, pri ktorej duchovný správca školy o. Baka, zasvätil našu školu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a Božskému srdcu. žiaci sa v závere liturgie pomodlili modlitbu zasvätenia.

  Fotoalbum
  27.06.2017 23:17 | viac »
 • Účelové cvičenie pre II. stupeň
  Na záver školského roka sme pripravili Účelové cvičenie, ktoré pozostávalo z 3 stanovíšť.  1 – topografické, kde sa deti naučili aký je rozdiel medzi buzolou a kompasom, naučili sa určovať azimut a vyskúšali si to v praxi. Ďalej sa oboznámili ako zakladať oheň v prírode a viazať uzly. 2 – civilná ochrana, kde sa preberalo ako reagovať pri vzniknutej mimoriadnej udalosti, kto vyhlasuje stav ohrozenia, aký je rozdiel medzi opustením budovy a evakuáciou. Zopakovali si zvukové poplachové signáli. 3 – prvá pomoc, kde sa oboznámili ako postupovať pri rôznych úrazoch a stavoch ohrozujúcich život. Ako volať na číslo 155 a postup, ktorý treba dodržať. Na záver sa na každom stanovišti písal test s nadobudnutých znalostí.
  Fotoalbum
  27.06.2017 23:14 | viac »
 • Projekt - 4.A
  Svoj pozitívny vzťah a lásku k ľudovým tradíciám ukázali  žiaci 4.A triedy – V. Vavreková, V. Šibová, J. Saraková a M. Harvilko tak, že sa zapojili do projektu o zvykoch a tradíciách regiónov východného Slovenska. Preukázali svoje vedomosti, šikovnosť, tvorivosť a aj takýmto spôsobom obohatili svojich učiteľov a spolužiakov o nové poznatky a prispeli k šíreniu kultúry našej krajiny.

  Fotoalbum
  Prezentácia
  23.06.2017 17:26 | viac »
 • Umenie, ktoré spojilo rodiny
  Pod názvom „Umenie, ktoré spája“ sa na CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča  dňa 13.6.2017 v priestoroch školskej jedálne v popoludňajších hodinách konala vernisáž, na ktorej žiaci našej školy a deti z detského domova na Požiarnickej ulici v Prešove predstavili svoje umelecké  práce – anjelov, ktorých si prišli pozrieť pedagógovia i žiaci spolu s rodičmi. Po nej nasledovala opekačka na školskom dvore, ktorú si do sýtosti vychutnali všetci zúčastnení a aj takýmto spôsobom sa zapojili do osláv Dňa rodiny. V príjemnej atmosfére plnej hier, zábavy i vzájomného zdieľania sa ukázalo, že umenie spojilo aj naše rodiny a prispelo k upevneniu vzťahov.

  Fotoalbum

   
  23.06.2017 17:35 | viac »
 • Kúzelná fyzika
  Dňa 8.6.2017 navštívil našu školu Mgr. Michal Figura so zábavno-vzdelávacím pásmom experimentov s fyzikálnou podstatou. Žiakom 6. a 7. ročníka boli predvedené zaujímavé pokusy z viacerých oblastí fyziky: z mechaniky, elektriny, optiky, magnetizmu. Predstavenie sa všetkým zúčastneným páčilo a už teraz sa tešíme na Kúzelnú fyziku II.
  Fotoalbum
  13.06.2017 14:37 | viac »
 • Úspechy žiakov
  Blahoželáme Júlii Šarišskej, ktorá získala 1. miesto detskej športovej olympiáde v behu na 50 metrov a Anastasii Pasok za 3.miesto v metropolitnom kole v súťaži Východní svätí pre súčasnosť – Blahoslavená Jozafáta Hordaševská. Družstvo zložené z Judit Sarakovej, Michala Harvilka a Veroniky Feckaničovej obsadilo 4.miesto v metropolitnom kole Biblickej súťaže v B. kategórii.
   
  08.06.2017 13:32 | viac »
 • Škola v prírode
  Od 22. 5. do 26. 5. 2017 sme sa zúčastnili Školy v prírode na Liptove, v Žiarskej doline. Už prostredie, do ktorého sme prichádzali bolo krásne, priamo v tatranskej doline v ihličnatom lese. Žiakov upútalo veľké ihrisko, tenisový kurt a pekné bývanie v chatke. Navštívili sme Žiarsku chatu, Medvediu štôlňu, Bio farmu vo Východnej a skanzen liptovskej dediny v Pribyline. Jednotlivé výlety sa nám veľmi páčili i keď sme museli niekedy prekonať sami seba. Spestrením našej školy v prírode bol aj animačný program, ktorý nám pripravili tety z Lobelky. Preskúmali sme spolu blízke zákutia liptovských lesov. Žiaci zapojili všetky svoje zmysly a sledovali signály, ktoré im príroda prinášala.
  02.06.2017 10:02 | viac »
 • Mobilné dopravné ihrisko
  18. mája 2017 nás navštívili prešovskí mestskí policajti s mobilným dopravným ihriskom , ktorým obohatili naše aktivity v rámci dopravnej výchovy. Naši žiaci 1. a 2. ročníka si tak vyskúšali kolobežky, bicykle, cyklistické prilby, reflexné vesty, dopravné značky, semafory. Súčasťou dopravnej prevencie bolo aj zvýraznenie nebezpečenstva používania alkoholu účastníkmi cestnej premávky. Vďaka špeciálnym simulačným okuliarom si pritom žiaci mohli vyskúšať pohyb človeka, ktorého pozornosť i koordinácia je otupená jedným a pol promile alkoholu.  Na záver sa ujovia policajti pekne rozlúčili malým darčekom v podobe reflexných viest, aby žiaci  stále dbali na svoju bezpečnosť.
   
  02.06.2017 09:58 | viac »
 • Benefičný koncert "O umení umením"
  Dňa 24.5.2017 niektorí žiaci našej školy vystúpili na benefičnom koncerte O umení umením v prešovskom Kine Scala. Predviedli sa hudobnou rozprávkou, ktorej scenár napísali Ivonka Feková a Veronika Gromošová, žiačky 5. ročníka, na motívy ruského autora Samuila Maršaka pod názvom Mačkin dom.  Spievali žiaci 5. ročníka a členovia Liturgického krúžku, hudobný sprievod im robili taktiež členovia Liturgického krúžku. Všetci veľmi pekne reprezentovali našu školu, za čo im ďakujeme.
  Fotoalbum
  30.05.2017 12:37 | viac »
 • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
  Dňa 16.5.2016 sa v ABC - CVČ konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii G. Našu školu reprezentovali žiaci Štefan Malik (7.A) a Eliáš Fudaly (6.A). Počtom získaných bodov sa zaradili medzi úspešných riešiteľov tejto súťaže.
  17.05.2017 05:58 | viac »
 • Recyklovali sme a vyhrali sme...
  Milí rodičia, naša CZŠ s MŠ sa v aj tomto školskom roku 2016/2017 zapojila do 14. ročníka súťaže „Recykluj a vyhraj“ s firmou Milk-agro, spol. s r. o. Boli sme úspešní a ohodnotení vo viacerých  kategóriách, v ktorých sme získali finančné odmeny. V zbere hliníkových viečok z výrobkov Sabi sme sa umiestnili na 2. mieste a v zbere tetrapaku z čerstvého mlieka Sabi na 8. mieste. Sabi kráľovná v kategórii Sabi výrobok získala 2. miesto.

  Všetkým zberačom úprimne ĎAKUJEME a veríme, že s Vašou pomocou budeme úspešní aj v ďalších ročníkoch obľubenej súťaže.
  10.06.2017 21:06 | viac »
 • Zber papiera

  V čase od 24.4. do 28.4.2017 bolo na našej škole druhé kolo zberu papiera. Na 1.stupni sa vyzbieralo spolu 75,8 kg papiera, na 2.stupni sa vyzbieralo 84 kg papiera. Celkové vyhodnotenie zberu papiera bude na konci školského roka.
  14.05.2017 17:11 | viac »
 • Farebný týždeň
     Celý týždeň od 24.04. do 28.04.2017 sa niesol v znamení farieb. Začiatok týždňa sme začali „na bielo“. Pondelok sa niesol v bielej farbe, kde si každá trieda pripravila svoje aktivity. V utorok sme sa obliekli do zelenej farby, farby prírody. V tento deň k nám zavítali tety poľovníčky, ktoré nám porozprávali o krásach a ochrane prírody, obzrieť sme si mohli aj cenné trofeje. Streda sa niesla v duchu „mariánskej“ farby a neba. Obohatená bola  o  sv. liturgiu. Vo štvrtok celá naša škola žiarila. Žiarila nielen žltá farba, ale aj láska k folklóru a ľudovým tradíciám – školské kolo Slávik Slovenska. Záver týždňa sa niesol v červenej farbe. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami si opäť pripravili rôzne aktivity a prezentácie k tejto farbe. Celý týždeň bol veľmi pekný, poučný, ale hlavne farebný.
  Fotoalbum
  10.05.2017 17:06 | viac »
 • Zápis do 1. ročníka

  Dňa 3. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka. Budúci prváci nastúpili spolu s nami na Noemovu archu, na ktorej sme sa plavili, spievali piesne a riešili rôzne zaujímavé úlohy.

  Fotoalbum
  02.05.2017 15:41 | viac »
 • Slávik Slovenska 2017
  Mamko moja..., Ej kročkom, koňu, kročkom..., Čerešeň, čerešeň..., Tam okolo valala....
  Tieto a mnohé iné nádherné slovenské ľudové piesne zazneli dňa 27.4.2017  na školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Žiaci, odborná porota  a ostatní pedagógovia si užívali nádhernú atmosféru, ktorá bola umocnená aj vizuálnym pohľadom -  takmer všetci účinkujúci sa nám predstavili v ľudových krojoch, čím ešte viac poukázali na stále živé folklórne tradície nášho regiónu.

   Fotoalbum

   
  29.04.2017 13:55 | viac »
 • Beseda o poľovníctve

  25. apríl sa niesol v znamení zelenej farby, farby prírody. Pri tejto príležitosti žiakov 1. stupňa navštívili tety poľovníčky. Pútavým spôsobom žiakom priblížili život zvierat v lese, ukázali pestrú paletu rôznych druhov rastlín, ale asi najviac deti zaujali poľovnícke trofeje. Dúfajme, že z našich žiakov raz vyrastú dobrí ochrancovia prírody, možno aj budúci poľovníci, či poľovníčky.

  Fotoalbum

   
  29.04.2017 13:50 | viac »
 • Prednáška o netikete
  Dňa 20.04.2017 sa žiaci štvrtého až siedmeho ročníka zúčastnili prednášky doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriela Paľu, PhD. Hlavnou témou prednášky bola netiketa. Žiaci sa dozvedeli pre nich rôzne zaujímavé fakty, z ktorých najväčšiu diskusiu vzbudili: desatoro netikety a podmienky používania facebooku. Počas prednášky žiaci kládli prednášajúcemu otázky, ktoré ešte z problematiky správneho používania internetu mali nezodpovedané.
  Tešíme sa na ďalšiu zaujímavú diskusiu s doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabrielom Paľom, PhD.
  Fotoalbum
  22.04.2017 12:56 | viac »
 • Projekt – Svet okolo nás
  Dňa 10. apríla 2017 sa žiaci 2. stupňa našej školy zúčastnili vzdelávacieho projektu SVET OKOLO NÁS, ktorý sa uskutočnil v Kine Scala. V projekte bola prostredníctvom videoprojekcie predstavená krajina Južnej Ameriky – Peru. Po skončení programu moderátori, ktorí boli zároveň účastníkmi expedície v danej krajine, zodpovedali žiakom na mnohé kladené otázky. Žiaci tak mohli netradičným spôsobom získať nové vedomosti nielen z oblasti geografie ale tiež histórie a biológie.
  11.04.2017 22:17 | viac »
 • 19. ročník McDonald Cup pre 1. stupeň

  Dňa 04.04.2017 sme sa zúčastnili obvodného kola vo futbalove základných škôl. Zúčastnili sa ZS Lesnícka, ZŠ Važecká, ZS Sedlice a ZS Fintice. Našu školu reprezentovali žiaci 2. 3. a 4. ročníka (Havrilko, Kočiš, Kordiak, Maretta, Milovčik, Milovčíková, Pasok, Šarišská, Urda).
  V silnej konkurencii sme obsadili pekné 4. miesto s 2 remízami a 2 prehrami. Žiaci sa zabávali a snažili sa vyhrať každý zápas.

  Fotoalbum

  10.04.2017 10:56 | viac »
 • Obohacujúce stretnutie s tradíciami
  dennom stacionári Jána Pavla II. v Prešove na Sekčove sa schádzajú seniori, aby sa spoločne porozprávali, tvorili, pomodlili. Žiaci štvrtého ročníka z CZŠ bl. P. P. Gojdiča mali príležitosť sa s týmito starými ľuďmi stretnúť a zakúsiť ich múdrosť, šikovnosť, štedrosť. Pozdravili ich krátkymi básničkami, ľudovými i náboženskými piesňami, ktoré si spolu so žiakmi zaspievali aj babky a dedkovia. Vyskúšali si tkanie kobercov na krosnách, pletenie z papiera, poobdivovali krásne ľudové výrobky, zahrali stolný futbal. Žiaci zažili príjemnú atmosféru a táto návšteva sa tak stala vzájomným obdarovaním.
  Fotoalbum
  09.04.2017 23:06 | viac »
 • Beseda o šikane
  Dňa 5. apríla 2017 sa žiaci 4. – 7. ročníka zúčastnili besedy o šikane. Na druhej vyučovacej hodine sa štvrtákom a piatakom, na tretej šiestakom a siedmakom, každej triede zvlášť, prihovorili hostky z kriminálnej polície, policajtky na úseku prevencie kriminality, mjr. JUDr. K. Šmelková a kpt. JUDr. G. Gabošová. Zamerali sa na rizikové a nevhodné správanie detí a mladistvých, pričom na príbehoch, ktoré riešili vo svojej praxi ako vyšetrovateľky, ukázali deťom čo je šikana, ako sa správať, keď vo svojom prostredí vidia takéto správanie.
  Fotoalbum

   
  07.04.2017 11:18 | viac »
 • Príprava na Paschu
  Vyučovanie v pondelok 3. 4. a v utorok 4. 4 2017 začali žiaci našej školy inak ako obyčajne. Na 1. vyučovacej hodine sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi a duchovným správcom školy stretli v kaplnke, kde sa modlili Krížovú cestu. Zastavenia čítali jednotliví žiaci, ktoré boli umocnené videozábermi z filmu Umučenie Krista. Krížová cesta bola obohatená gitarovým sprievodom sestry Ivany a spevom všetkých žiakov.

  Fotoalbum
   
  04.04.2017 13:11 | viac »
 • Krížová cesta
  Dňa 29.03.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili v chráme Povýšenia sv. Kríža (Prešov - Sekčov) pobožnosti Krížovej cesty. Viedli ju žiaci 3.A triedy spolu s rodičmi, ktorí nám svojimi úvahami a myšlienkami priblížili utrpenie Ježiša Krista. Celú slávnosť sprevádzal pesničkami  školský liturgický zbor. V závere sa všetkým zúčastneným prihovoril duchovný správca školy a udelil požehnanie.

  Fotoalbum

   
  02.04.2017 23:17 | viac »
 • Šiestaci v úlohe vedátorov
  Relácia Dobre vedieť sa páči aj našim šiestakom. Obľubujú otázky z fyziky, no najmä tie typu pokus. Na hodine fyziky prezentovali doma realizovaný pokus s vajíčkom. Čerstvé vajíčko najprv ponorili do nádoby s vodou z vodovodu a potom do nádoby so slanou vodou. Čo zistili?
  Fotoalbum
  24.03.2017 12:59 | viac »
 • Dopravná výchova v 2. A

  Vo štvrtok, 16. marca, venovali druháci celé dopoludnie dopravnej výchove. Oboznámili sa s povinnou výbavou bicykla, bezpečnou jazdou v meste a mimo mesta, s podaním prvej pomoci pri nehode a pod... V pracovných listoch riešili dopravné situácie cyklistov a na záver spoločne vytvárali maketu dopravného  ihriska.

  Fotoalbum

   
  23.03.2017 20:10 | viac »
 • Naše mesto - projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom - 2. A

  Trieda 2. A sa od 13.marca zapojila do projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom.
  Projekt prebieha zábavnou formou, formou hry - Naše mesto, ktorá kombinuje kreativitu, tímovú prácu, komunikáciu a hlavne finančnú  gramotnosť detí.

  Fotoalbum

   
  23.03.2017 20:16 | viac »
 • Starší žiaci čítajú mladším v 1.ročníku

  Táto aktivita bola jednou z mnohých, ktorými naša škola podporuje čitateľskú gramotnosť. Keďže tento šk.rok je Rokom čitateľskej gramotnosti, aj naša škola využíva rôzne tradičné aj netradičné formy práce s textom. Vrelé Pánboh zaplať všetkým zúčastneným štvrtákom aj siedmakom. Ako to celé vyzeralo, sa môžete pozrieť aj vy vo fotogalérii.

  Fotogaléria
  22.03.2017 16:00 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín
  14.3.2017 prebiehala na našej škole recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Výsledky:

  POÉZIA
  1. kategória:
  1. miesto – Sára Drobná, 2. roč.
  2. miesto – Anežka Petríková, 4. roč.
  3. miesto – Kristián Novák, 2. roč.


  Fotoalbum


   
  22.03.2017 16:20 | viac »
 • Testovanie 5 - 2016


  Žiaci piateho ročníka dosiahli v Testovaní 5-2016 vynikajúce výsledky. Priemerná úspešnosť školy bola v predmete matematika 78%, čo je o 15,7% viac oproti národnému priemeru a v predmete slovenský jazyk a literatúra bola priemerná úspešnosť školy 75,8%, čo je o 12,7% viac oproti národnému priemeru. Všetkým piatakom blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov.

  14.03.2017 15:45 | viac »
 • Jazykový kvet

  Dňa 1.3 2017 sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili krajského semifinále súťaže Jazykový kvet, kde mali možnosť predstaviť svoje divadielko v anglickom jazyku pod názvom Sleeping beauty. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy ako aj za usilovnosť a tvorivé nasadenie počas príprav na súťaž.

  Fotoalbum
  12.03.2017 15:29 | viac »
 • Ukážková hodina ANJ pre predškolákov

  Dňa 27.2.2017 žiaci druhého ročníka spolu s pani učiteľkou pripravili pre predškolákov ukážkovú hodinu anglického jazyka. Naši predškoláci mali možnosť naučiť sa domáce zvieratká prostredníctvom pesničiek a divadielka o farmárovi z Anglicka. Veríme, že sa im táto ukážková hodina páčila a že sa každý z nich naučil nejaké nové domáce zvieratko.

  Fotoalbum
   
  12.03.2017 13:51 | viac »
 • EXKURZIA – zaujímavé vyučovanie
  Dňa 28.02.2017 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili v rámci predmetu Technika exkurzie v dielňach SOŠT (Spojená škola) na ul. Ľ. Podjavorinskej.

  V týchto dielňach práve vykonávali prax študenti školy. Videli sme ručné obrábanie kovov: ohýbanie, pilovanie, brúsenie, vŕtanie aj mechanické strojové obrábanie kovov – sústruženie  frézovanie, brúsenie.  Mohli sme potom vidieť programovanie automatických CNC strojov aj prezrieť si tieto automaty a vidieť polotovary i výrobky, ktoré tieto automaty dokážu vyrobiť.

  Fotoalbum
   
  04.03.2017 10:20 | viac »
 • Deň otvorených dverí
  25. februára 2017  sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. V tento pekný a slnkom prežiarený deň k nám zavítali mnohé rodiny s deťmi. Po úvodnej modlitbe o Rastislava Baku, duchovného správcu školy, pani riaditeľka srdečne všetkých privítala a prostredníctvom power- pointovej prezentácie predstavila školu – jej zriaďovateľa, patróna, históriu, akcie, úspechy žiakov v súťažiach ako aj jej celkové zameranie. Po virtuálnej prechádzke nasledovala  reálna prehliadka priestorov materskej a základnej školy.  Po nej si už mohli žiaci so svojimi rodičmi postupne vyberať a navštevovať rôzne sekcie, kde im pedagógovia pripravili zaujímavé aktivity.

  Fotoalbum
  04.03.2017 10:04 | viac »
 • Veľký pôst – Štyridsiatnica

  Dňa 27.2.2017 sa v Gréckokatolíckej cirkvi začal Veľký pôst – Štyridsiatnica. Žiaci CZŠ s MŠ vstúpili do tohto obdobia Božskou liturgiou, v ktorej nás o. Baka povzbudil k modlitbe, pôstu a pokániu.
  01.03.2017 23:41 | viac »
 • Divadlo

  Žiaci 5. 6. a 7. ročníka dňa 21. februára navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.

  Mnohými umelcami sfilmovaný i literárne spracovaný námet o chudobnej pastierke, ktorá vyviedla Francúzsko zo záhuby, si spoločne s umelcami sprítomnili v pôvodnom slovenskom muzikáli Jana z Arku. Tento príbeh o mladom dievčati, ktoré má za úlohu viac ako pásť ovce v rodnej dedine, nabádal nielen našich žiakov, ale aj všetkých v publiku k hlbšej viere a k odvahe kráčať po vlastnej ceste, neraz poprepletanej rôznymi životnými peripetiami a bojmi.

   
  23.02.2017 16:00 | viac »
 • Úspechy v okresnom kole Geografickej olympiády

  Dňa 7. februára 2017 sa šiesti žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády, ktorá sa uskutočnila na ZŠ Kúpeľná 2 v Prešove. V kategórii G (žiaci 5. roč.) sa spomedzi 47 súťažiacich umiestnil žiak Michal Iľkovič, ktorý získal 3. miesto. Od 1. miesta ho delili iba 2 body. Do prvej desiatky úspešných riešiteľov (žiaci, ktorí získali 65 a viac bodov) sa dostal aj žiak Patrik Barnišin (9. miesto). V kategórii F (žiaci 6. – 7. roč.) sa spomedzi 37 súťažiacich dostal do prvej desiatky (žiaci, ktorí získali 65 a viac bodov) žiak Dávid Božík (6. miesto). Úspešným študentom srdečne blahoželáme!
   
  14.02.2017 10:44 | viac »
 • Karneval

  1.2.2017 sa žiaci 1.stupňa našej školy premenili na princezné, drakov, víly, spidermanov, lekárov a strávili pekné dopoludnie so svojimi učiteľkami pri výbornej zábave. Karneval sa začal krátkym príhovorom p.riaditeľky a duch. správcu školy o. Baku. Pokračoval diskotékou, súťažami a vyhodnotením masiek.

  Fotoalbum
  13.02.2017 23:29 | viac »
 • Sviatok Troch svätiteľov

  Dňa 31.1.2017 sme slávili sviatok Troch svätiteľov – Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho. Pri božskej liturgii sme ďakovali za učiteľov Cirkvi a za pomoc a ochranu počas 1.polroka šk.roka 2016/2017.
  09.02.2017 11:58 | viac »
 • Lyžiarský výchovno-výcvikový kurz
  Dňa 30.01.2017 sme vyrazili do Lopušnej doliny na lyžiarský výcvik. Deti čakala cesta s výhľadom na Vysoké Tatry. V hoteli Lopušná dolina čakalo pre deti milé prekvapenie v podobe luxusných izieb a chutného jedla. Všetci sa tešili na svah, kedy si vyskúšajú svoje zručnosti na lyžiach. Žiakov sme rozdelili do dvoch skupín na nelyžiarov a lyžiarov. Pre všetkých boli prvé krôčiky na svahu obtiažne a ťažké, no postupom času svoje zručnosti zlepšovali a darilo sa im zvládať prekážky, ktoré pre nich inštruktori vyrábali. V stredu poobede sme sa vybrali na prechádzku na neďaleký vrchol svahu Nová Lopušná dolina, odkiaľ bol opäť pekný výhľad na Vysoké Tatry a okolie. Po večeri nasledovali spoločenské aktivity, kde sa dozvedeli o bielom kodexe, pozerali videozáznamy ako lyžujú a kde robia chyby. Samozrejme nechýbali ani spoločenské hry. Jeden večer učitelia bavili žiakov a další večer izba baví izbu. V piatok doobedu mali žiaci záverečnú lyžovačku, kedy si už užívali lyžovanie. 03.02.2017 o 13:20 sme sa vrátili pred školu, všetci unavení ale spokojní, zdraví a vylyžovaní.
  Fotoalbum
  09.02.2017 11:36 | viac »
 • Pieseň o snehovej vločke

  Žiaci druhého ročníka ZŠ sa na hodinách anglického jazyka naučili pieseň o snehovej vločke.
  1. skupina   2. skupina
  12.03.2017 13:33 | viac »
 • Projekt Moja budúcnosť

  Žiaci šiesteho ročníka ZŠ prezentovali na hodinách anglického jazyka svoj projekt s názvom Moja budúcnosť.  

  Brano Belej
      Elias Fudaly    Karina Ferencova  Monika Kordiakova

   
  12.03.2017 13:33 | viac »
 • Zber papiera

  V čase od 12.12. do 16.12.2016 prebiehal na našej škole zber papiera. Na 1.stupni sa vyzbieralo spolu 325,1 kg papiera. Zber papiera bude pokračovať aj v druhom polroku v termíne, ktorý vám vopred oznámime. Na konci školského roka bude celkové vyhodnotenie.
  27.01.2017 09:48 | viac »
 • Šaliansky Mať ko

  Dňa 17. 1. 2017  sa v detskej knižnici Slniečko v Prešove  uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovala žiačka 7. ročníka Tatiana Feková.  Ďakujeme. smiley
  27.01.2017 09:48 | viac »
 • Geografická olympiáda

  Dňa 13.1.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Olympiáda prebehla v dvoch kategóriách: kategória G (žiaci 5. roč.) a kategória F (žiaci 6., 7. roč.). Úspešnými riešiteľmi  v kategórii G sa stali: Michal Iľkovič  - 1. miesto, Patrik Barnišin – 2. miesto, Vlastimil Marek Urda – 3. miesto. V kategórii F zvíťazili: Dávid Božík – 1. miesto, Eliáš Fudaly – 2. miesto, Kamila Groholová – 3. miesto. Výhercovia budú reprezentovať našu školu 7.2.2017 na okresnom kole.
  27.01.2017 09:49 | viac »
 • Šaliansky Mať ko
  Dňa 19.12.2016 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko J. C. Hronského.  História tejto celoslovenskej súťaže sa datuje od roku  1991 a je podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Po Hviezdoslavovom Kubíne je druhou najväčšou recitačnou súťažou na Slovensku.

  Žiaci našej školy sa do súťaže zapojili v II. a III. kategórii.


  Fotoalbum
   
  20.12.2016 20:50 | viac »
 • Vianočná besiedka
  Dňa 13. 12. 2016 sa v našej škole uskutočnila vianočná besiedka. Pani učiteľky pripravili spolu so žiakmi bohatý kultúrny program. Vianočný program otvorila p. riaditeľka J. Šarišská príhovorom a duchovný otec R. Baka modlitbou. Besiedku moderovali naši žiaci - A. Jančuš a V. Gromošová.
  Program sa začal našimi najmladšími žiakmi z materskej školy. Folklórny súbor Rozmarija vystúpil s pekným tančekom v krojoch. Školský zbor pod vedením p. učiteľky J. Tirpákovej a p. uč. D. Dzurovčinovej  nám zaspieval a zahral krásne vianočné piesne. P. učiteľka J. Ivanecká pripravila so svojimi žiakmi z Anglického jazyka peknú scénku s veselou pesničkou. Na záver sa účinkujúci rozlúčili spoločnou piesňou Mnohaja lita.
  Fotoalbum

   
  19.12.2016 13:05 | viac »
 • Interaktívne vyučovanie v Steel Parku Košice

  Dňa 9.12.2016 sa žiaci 5.A  zúčastnili interaktívneho vyučovania v Steel Parku Košice. V zábavnom technickom centre Steel Park je viac ako 50 interaktívnych exponátov demonštrujúcich príbeh ocele. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších. Naši žiaci aktívnym prístupom spoznávali zaujívamosti tohto sveta a odkrývali taje ukryté vo vzorcoch.

  Fotoalbum
  17.12.2016 09:24 | viac »
 • Vianoce sú aj o štedrosti a pomoci
  Mnohí z nás považujú prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny za samozrejmosť. Sú však deti, ktoré to šťastie nemajú a najkrajšie sviatky v roku prežívajú v detskom domove. Pedagógovia a žiaci našej školy, spolu s ich rodičmi, sa rozhodli, že práve takýmto deťom pomôžu a potešia vianočným balíčkom. Tie žiaci dňa 7.12.2016 osobne odovzdali deťom  z Detského domova na Požiarnickej  ulici v Prešove. V balíčkoch sa nachádzali vianočné pozdravy a anjeli,  vytvorené v Školskom klube detí,  a samozrejme, nechýbali ani hračky, spoločenské hry, knihy, písacie pomôcky, sladkosti  či oblečenie, ktoré darovali žiaci za podpory svojich rodičov.

  Fotoalbum
   
  14.12.2016 22:39 | viac »
 • Šarkaniáda
  Ako každý rok na jeseň aj tento našu oblohu ovládli pestrofarebné šarkany. S nimi sa spája aj súťaž Šarkaniáda, ktorá prebiehala aj na našej škole. Do súťaže sa zapojilo 26 žiakov a skutočne, nebolo ľahké vybrať len prvých troch najkrajších. Po dlhom uvažovaní sa komisia napokon rozhodla a vecnými darmi ocenila výtvory týchto žiakov:
                 1. miesto Veronika Šibová (4. ročník) ,
                 2. miesto Andrej Jančuš (4. ročník) ,
                 3. miesto Veronika Gerbocová (3. ročník).   
  Sladkou odmenou  sme obdarovali aj ostatných súťažiacich. Všetkým  blahoželáme a o rok sa tešíme zas.
  Fotoalbum

   
  14.12.2016 21:29 | viac »
 • Školská sv. liturgia - sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

  Dňa 8.12.2016 sme slávili sv. Božskú liturgiu pri príležitosti sviatku Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Liturgie sa zúčastnili žiaci základnej aj materskej školy.

  Fotoalbum
  14.12.2016 21:28 | viac »
 • Sv. Mikuláš

  V pondelok - 5.12.2016 zavítal do školy vzácny hosť. Najmenší z nás, škôlkari zaspievali sv. Mikulášovi peknú pesničku. Bohoslovci z gréckokatolíckeho seminára nám pripravili pekný program o Mikulášovi a obohatili ho aj piesňami. Všetkým sa program  páčil. Potom Mikuláš všetkých obdaril sladkou odmenou. Sv. Mikuláš nezabudol ani na pani riaditeľku. Na záver návštevy sa žiaci každej triedy odfotografovali so sv. Mikulášom.

  Fotoalbum
  17.12.2016 09:19 | viac »
 • „...a Slovo bolo u Boha”
  V recitačnej súťaži  „...a Slovo bolo u Boha” , ktorá sa konala 30.11.2016 súťažili žiaci v troch kategóriach.  Výsledky súťaže:

            
  1. kategória  - poézia:   1. miesto - Tatiana Lešková

                                        2. miesto - Benedikt Ružička

                                        3. miesto - Terézia Ružičková

                       - próza:   2. miesto - Veronika Šibová

                                       3. miesto - Adela Cocuľová
  Fotoalbum

  05.12.2016 08:57 | viac »
 • Olympiáda v anglickom jazyku
  Dňa 25.11.2016 sa osem usilovných žiakov šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnilo školského kola anglickej olympiády. Každý z nich  potreboval zvládnuť písomnú časť vo forme testu a ústnu časť v rámci ktorej nám predviedol svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku. V kategórii A1 sa na prvom mieste umiestnil Branislav Diro a v kategórii C1 Anastasia Pasok. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole.

  Fotoalbum
  02.12.2016 08:58 | viac »
 • Prvouka: zmysly

  Dňa 18. 11. 2016 mali žiaci 1.B hodinu Prvouky, na ktorej sa učili o dvoch ľudských zmysloch, chuť a čuch. V rámci tejto hodiny si vyskúšali svoje chuťové poháriky počas ochutnávania rôznych potravín.

  Fotoalbum
  01.12.2016 13:01 | viac »
 • Školská sv.liturgia - sviatok Uvedenia do chrámu Presvätej Bohorodičky

  Na sviatok Uvedenia do chrámu Presvätej Bohorodičky dňa 21.11.2016 sme slávili Božskú liturgiu, po ktorej duchovný správca našej školy otec Rastislav Baka vykonal obrad Požehnania detí všetkým žiakom našej školy.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:10 | viac »
 • Ples I.A

  Keď sa dobrý nápad spojí s dobrým kolektívom, k realizácii triedneho plesu nie je ďaleko...
  I.A milo prekvapila nielen družnosťou, ale aj tanečnými schopnosťami. 

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:11 | viac »
 • Olympiáda prvákov

  Tohtoročnou olympiádou v Riu si motivovaní prváci na vlastnej koži vyskúšali slávnostnú športovú atmosféru. Dňa 14.11.2016 sa žiaci počas hodiny Telesnej výchovy zúčastnili OH. Slávnostne priniesli olympijský oheň, ktorým odštartovali OH. V rôznych disciplínach si vyskúšali svoje sily a schopnosti. Na záver bol každý odmenený medailou. Zaspievaním slovenskej hymny sa prvácke OH ukončili.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:10 | viac »
 • Obvodné kolo vo vybíjanej mladších žiakov a žiačok

  8.11.2016 sa zúčastnili žiaci 4. ročníka (Guzaničová, Havrilko, Novák, Jančuš, Jurčišin, Lorko, Milovčíková, Pasko, Petríková, Roháľ, Šarišská, Vozňaková) obvodného kola vo vybíjanej, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ Československej armády 2. V skupine sme bojovali proti ZŠ Važeckej, ZŠ Lesnickej, ZŠ Matica slovenská. V skupine sme skončili na 3. mieste a do finále sme nepostúpili. Žiaci si vyskúšali svoje schopnosti a získali cenné skúsenosti z konfrontácie z inými školami.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:10 | viac »
 • Obvodné kolo v bedmintone žiakov ZŠ

  Dňa 14.11.2016 sme sa zúčastnili obvodného kola v bedmintone žiakov základných škôl. Našu školu reprezentovalo duo Dirovcov (Tadeáš 3.r. a Ľubo 7.r.). Umiestnili sme sa na peknom 2. mieste. Súťaže sa zúčastnili školy ZŠ Májové námestie, ZŠ Široké, ZŠ Kúpeľná, ZŠ Prostejovská, ZŠ Važecká, ZŠ Šmeralová.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:11 | viac »
 • Deň školských knižníc

  Naša škola sa počas Dňa školských knižníc (24.10.2016)  zapojila do aktivity „Spoločné čítanie rozprávky“, ktorá sa uskutočnila v každej triede. V tento deň mnoho žiakov, so súhlasom svojich rodičov, prispelo k zveľadeniu knižničného fondu našej školy darovaním kníh, pre ktoré bola ich domáca knihovníčka tesná. Ďakujeme.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:11 | viac »
 • Školská sv.liturgia - sviatok archanjela Michala

  Dňa 8. 11. 2016 sme slávili  Božskú liturgiu z príležitosti sviatku sv. archanjela Michala, pri ktorej sme si uctili ostatky bl. P. P. Gojdiča. Liturgie sa zúčastnili žiaci materskej a základnej školy.

  Fotoalbum
  11.11.2016 11:48 | viac »
 • Beseda AGRO-MILK
  29. septembra našu školu navštívil vedúci pracovník mliekarne AGRO-MILK Sabinov. Priblížil nám jej históriu, aj to, že táto továreň denne spracúva 80 tisíc litrov mlieka. Žiakov oboznámil o rôznych mliečnych výrobkoch a o hygienických predpisoch pri ich výrobe. Po úvodných slovách si žiaci pozreli prezentáciu o spracovaní mlieka, o výrobe jogurtov a masla. Dozvedeli sa, ako sa jednotlivé výrobky balia a potom rozvážajú autami do obchodov.  Oboznámili sa aj s pracovným odevom zamestnancov, a aj o čapiciach, ktoré musia mať na hlave.  Tento odev si vyskúšali aj naše dve pani učiteľky. Žiaci neostali naprázdno - odmenou boli tri prepravky rôznych druhov jogurtov.
  Fotoalbum
  09.11.2016 14:49 | viac »
 • Sviatok školy
  Dňa 4. novembra žiaci cirkevnej základnej školy a študenti gymnázia bl. P. P. Gojdiča  v Prešove slávili sviatok školy v Chráme Povýšenia sv. kríža  v Prešove – Sekčove. Tento rok bol výnimočný tým, že si škola pripomínala 15. výročie beatifikácie jej patróna. Svojou prítomnosťou všetkých zúčastnených potešil vladyka J. Babjak SJ, arcibiskup a metropolita  ako aj pomocný biskup M. Lach SJ, ktorí za účasti viacerých kňazov slávili Božskú liturgiu.

  Fotoalbum
  24.11.2016 19:05 | viac »
 • Fyzika - projektová hodina
  3.11.2016 mali šiestaci prvú projektovú hodinu fyziky. Žiaci si pripravili  a svojim spolužiakom predviedli pokusy, ktorými demonštrovali rôzne vlastnosti kvapalín a plynov. Z jednoduchých pomôcok vyrobili vlastný odmerný valec, vodováhu, spirometer, zrážkomer, model hydraulického zariadenia a model spojených nádob. Predviedli a vysvetlili, ako sa vo vode správa potápač a zaujímavý bol aj pokus, ktorým sme si ukázali, že aj plyny sa dajú prelievať. Už teraz sa všetci tešia na ďalšiu projektovú hodinu.
  Fotoalbum
  03.11.2016 19:37 | viac »
 • Tvorivá hudobná výchova

  Naši šiestaci na hodine hudobnej výchovy prezentovali vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:12 | viac »
 • Milión detí sa modlí ruženec

  Žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa dňa 18.10.2016  modlitbou svätého ruženca  pripojili k deťom celého sveta. Táto aktivita vznikla v roku 2005 vo Venezuele, pri soche Panny Márie a odvtedy sa rozšírila do celého sveta. Jej iniciátori dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

  Jana Tirpáková

  Fotoalbum

  18.10.2016 17:46 | viac »
 • Imatrikulácia nových žiakov
  Je skvelé, že na  našej škole môžeme dostávať kňazské požehnanie aj počas všedných dní. Streda 12.10.2016 sa zmenila na nevšedný deň, keď sme mali sv. liturgiu. Po nej všetci noví žiaci, no hlavne prváci, slávnostne zložili sľub. Nováčikovia si vyskúšali ako naozajstný život školáka chutí. O tom, že niekedy je sladký a niekedy môže byť trochu kyslý, sa presvedčili ochutnávkou kocky cukru s citrónovou šťavou. Po prevzatí pamätných listov sme sa s radosťou a požehnaním od duch. otca Vlada Sekeru vrátili do tried a pokračovali vo vyučovaní.

  Fotoalbum
  14.10.2016 13:11 | viac »
 • Deň jazykov
        Od roku 2001 si 26. septembra  naša krajina každoročne pripomína Európsky deň jazykov, ktorý  je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi.
         Aj druhostupniari našej školy si tento výnimočný deň pripomenuli  - piatok, 30.9.2016.  Spolu so svojimi učiteľmi si pripravili  „zážitkové vyučovanie“. Sústredili   sa na prezentáciu troch krajín, ktorých jazyk si osvojujú na našej škole. Išlo o Anglicko, Španielsko a Nemecko.   Súčasťou  spoločne stráveného dopoludnia bol aj kvíz zameraný na zaujímavé informácie o európskych jazykoch prezentované v úvode stretnutia. 

  Fotoalbum
  12.10.2016 18:16 | viac »
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
  5. septembra sa otvorili brány všetkých základných škôl na Slovensku. Aj žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa po prázdninách opäť vrátili do školských lavíc. Školský rok zahájili svätou liturgiou v chráme Povýšenia sv. Kríža. Kancelár Arcibiskupského úradu o. Peter Lach v homílii povzbudil nielen žiakov, ale aj pedagógov a rodičov. Všetkým zaželal coraggio – odvahu! Odvahu nebáť sa vykročiť do nastávajúceho školského roka s Božou pomocou a pod ochranou Presvätej Bohorodičky. Asi najviac zo všetkých sa tešili malí prváčikovia. Netrpezlivo čakali na svoje nové pani učiteľky a na chvíľu, kedy budú slávnostne „pasovaní“ za žiakov CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča. Po tejto slávnostnej chvíli s radosťou v srdci úsmevom na perách sa rozbehli k svojim rodičom a nevedeli sa už dočkať, kedy si naozaj zasadnú do školských lavíc.
  Fotoalbum

   
  22.09.2016 12:23 | viac »
 • Čo vieš o hviezdach?

  Dňa 7.6.2016 sa Dávid Božik, žiak 6.ročníka zúčastnil celoslovenského kola súťaže Čo vieš o hviezdach?, konanej v priestoroch ŠD UKF v Nitre, na ktorej úspešne reprezentoval našu školu. Želáme mu veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:12 | viac »
 • Exhibičný zápas VK MIRAD PU PREŠOV
  Na našej škole sa 07.06.2016 uskutočnil exhibičný zápas mužov VK MIRAD PU PREŠOV  pri príležitosti propagácie športovej triedy, ktorú plánujeme otvoriť už budúci školský rok (2016/2017). Akcie sa zúčastnili všetky ročníky základnej školy, ku ktorým sa pridali aj gymnazisti. Muži predviedli rozcvičenie bez lôpt a aj s loptami. Ukázali odbitie zvrchu, zospodu, smeč a podanie. Na záver si každý mohol vyskúšať predvedené činnosti pod dohľadom tých najskúsenejších. Takto strávený čas sa žiakom veľmi páčil a veríme, že ak od budúceho roka otvoríme športovú triedu, takýchto akcií bude viac.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:12 | viac »
 • Duchovná obnova

  Žiaci 5. a 6. ročníka sa v dňoch 24. – 25. 5. 2016 zúčastnili duchovnej obnovy. Exercitátorom bol o Rastislav Baka, farár farnosti Prešov – Sekčov a duchovný správca školy. Duchovná obnova prebiehala v Chráme Povýšenia Svätého Kríža na Sekčove a v jeho pastoračnej miestnosti. Obidva dni sa začali mariánskou modlitbou – molebenom a akatistom.... 
   
  Fotoalbum
  30.11.2016 22:12 | viac »
 • Botanická záhrada
  Dňa 20. mája 2016 žiaci piateho a šiesteho ročníka navštívili priestory Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. V botanickej záhrade mali možnosť spoznávať tropickú a subtropickú flóru a vidieť 100 druhov motýľov pochádzajúcich z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie. Mnohé z motýľov videli aj vo forme kukiel v špeciálnych liahňach. Na náučnom včelárskom chodníku sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o živote včiel a histórii včelárstva. Cestou domov sa zastavili v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky, kde sa spolu pomodlili desiatok svätého ruženca.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:13 | viac »
 • Detská športová olympiáda
  Dňa 20. mája 2016 sme sa zúčastnili 9. ročníka Detskej športovej olympiády, kde naši žiaci bojovali po boku dalších mladých športovcov z iných škôl. Pre školu vybojovala Julka Šarišská striebornú medajlu v behu na 50 m. Ostatní žiaci sa bohužiaľ neumiestnili na stupni víťazov, ale bojový duch im nechýbal a domov si odniesli pekné zážitky.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:13 | viac »
 • Ikona bl. sestry Jozafáty

  Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej panny Márie, východného obradu sa pripravuje na 125. výročie založenia Kongregácie. Ikona s relikviami spoluzakladateľky rehole, blahoslavenej sestry Jozafáty Michaely Hordaševskej, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II. za blahoslavenú v júni 2001 na Ukrajine, putuje po svete – po provinciách, kde rehoľné sestry pôsobia. V roku 2013 ikonu posvätil vyšší arcibiskup Svjatoslav Ševčuk pri príležitosti osláv 1025. výročia pokrstenia Kyjevskej Rusi. Ikona už putovala po krajinách ako Argentína, Brazília, USA, Kanada či Poľsko. V súčasnosti je na Slovensku a v budúcnosti navštívi ešte Srbsko, Taliansko a jej púť sa zakončí v materskej provincii na Ukrajine v auguste 2017 na oslavách výročia.
  Fotoalbum

  21.09.2016 23:17 | viac »
 • Benefičný koncert „O umení umením”
  Žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa zapojili do umeleckého programu na benefičnom koncerte. Uskutočnil sa 12.5.2016  v prešovskom  Kine Scala pod názvom  „O umení umením”. Koncert sa každoročne usporadúva pre  iného žiaka/žiačku, ktorý to potrebuje. Tento rok  bol  venovaný Samkovi Maňkošovi, žiakovi Spojenej školy na Ulici Matice slovenskej v Prešove....
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:15 | viac »
 • Výchovný koncert
  20.5.2016 našu školu navštívili veľmi milí hudobníci – učitelia Zuzana Oráčová a Andy Belej. Žiakom 1. a 2. ročníka kreatívnou, hravou a  pútavou formou predstavili dva hudobné nástroje – elektrický klavírhusle. Žiakov „vtiahli“ do tajov hudby, zahrali sa na ozvenu, zaspievali si, naučili sa nové pojmy a hlavne – spoločne prežili krásny čas obklopený harmóniou tónov.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:15 | viac »
 • Biologická olympiáda
  Úspech žiakov Cirkevnej základnej školy s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove na biologickej olympiáde

  Dňa 10.5.2016 sa Branislav DiroDávid Božik – žiaci 6.A triedy zúčastnili krajského kola biologickej olympiády v kategórii D. Súťaž pozostávala z dvoch častí – praktickej a teoretickej. Zúčastnení žiaci boli veľmi vyrovnaní súperi, o čom hovorí výsledková listina...
  20.05.2016 12:31 | viac »
 • Koncert skupiny Lamačské chvály
  " Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo trvá na veky" (Žalm 118,1).
   
  V tomto duchu sme prežili krásny deň – piatok 13.5.2016, kedy sa v dopoludňajších hodinách v našej škole konal koncert skupiny Lamačské chvály. Jej členovia sa s nami podelili o svoje svedectvá, zaspievali nám moderné náboženské piesne z vlastnej tvorby a všetci spoločne sme ďakovali Bohu za všetko, čo na našej škole koná. Na koncerte sa zúčastnili žiaci MŠ, ZŠ spolu so študentmi gymnázia.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:15 | viac »
 • Čo vieš o hviezdach?
  Dňa 26.4.2016 sa v prešovskom planetáriu konalo krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach“. Našu školu tam reprezentovali 2 žiaci zo šiesteho ročníka, ktorí postúpili z okresného kola súťaže a dosiahli vynikajúce výsledky: Daniel Zbojovský skončil na krásnom 5.mieste a Dávid Božík na nádhernom 3.mieste. Týmto sa prebojoval na celoslovenské kolo v Nitre.
   
  Obidvom žiakom zo srdca ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa ďalších úspechov.

   
  28.04.2016 11:14 | viac »
 • Týždeň farieb
  Od 18.4 do 22.4 prebiehalo na škole v rámci týždňa farieb projektové vyučovanie, počas ktorého si každá trieda pripravila rôzne témy k danej farbe.

  Žiaci pracovali pod vedením tr. učiteľov, svoje práce si prezentovali sami. Vyvrcholením týždňa farieb bol Deň Zeme – 22.4.2016. Žiaci školy sa pridali ku všetkým žiakom na Slovensku a zapojili sa do zberu odpadkov.

  Fotoalbum - Týždeň farieb
  Fotoalbum - Deň Zeme
  21.09.2016 23:16 | viac »
 • Slávik Slovenska 2016
  Utorok, 19.apríla 2016, sa v dopoludňajších hodinách na našej škole súťažilo v speve slovenských ľudových piesní.  Do školského kola sa prebojovalo spolu 17 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

  Predsedom poroty bol pedagóg CZUŠ sv. Mikuláša, pán učiteľ Mgr. Michal Brandys....
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:16 | viac »
 • Beseda s rehoľnými sestrami
  Boh dokonale pozná situáciu dnešného človeka, a preto mu ponúka dar posolstva o Božom milosrdenstve, ktoré odovzdal prostredníctvom sestry Faustíny z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva.  Aby Cirkev mohla toto poslanie viditeľne realizovať, Svätý Otec František vyhlásil tento rok mimoriadne jubileum – Svätý rok milosrdenstva...
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:17 | viac »
 • Zápis do 1.ročníka

  5. apríla 2016 sa v našej škole uskutočnil slávnostný zápis do 1. ročníka. Budúcich prváčikov čakal veselý kultúrny program v podobe Snehulienky a siedmich trpaslíkov ako aj malé prekvapenie.
  Fotoalbum

  21.09.2016 23:17 | viac »
 • Deň s Bibliou
  V pondelok, 4.4.2016, sme v našej Cirkevnej základnej škole prežívali Deň s Bibliou. Mottom tohto podujatia bol citát zo Starého zákona: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch “. (Ž 119,105)

  Počnúc  prvou  vyučovacou hodinou prichádzali žiaci jednotlivých tried – od I. A až po VI. A – do kaplnky vždy na jednu hodinu spolu s triednymi učiteľmi, respektíve vyučujúcimi.
  Čítali Evanjelium  sv. Jána...  
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:18 | viac »
 • Čo vieš o hviezdach?
  Žiaci CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove opäť zažiarili. Na okresnom kole astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach?",  ktorá sa konala dňa 21. 3. 2016 v prešovskej Hvezdárni a planetáriu, našu školu zastupovali 4 žiaci: Eliáš Fudaly, Alexander Pancurák, Dávid Božik a Daniel Zbojovský.
   
  Dávid Božík, žiak VI. ročníka, obsadil v ťažkej konkurencii krásne 1. miesto a Daniel Zbojovský, tak isto žiak VI. ročníka, skončil na 3. mieste. Týmito výsledkami sa prebojovali do krajského kola, ktoré sa uskutoční 26.4.2016.
   
  Všetkým súťažiacim zo srdca blahoželáme a v ďalšom súťažení im želáme veľa úspechov. 

  Výsledky a foto z okresného kola
   
  21.09.2016 23:19 | viac »
 • Matematický klokan
  Dňa 21.marca si 29 žiakov našej školy overovalo svoje matematické zručnosti prostredníctvom riešenia testu v rámci medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Dúfame, že sa im darilo a s napätím očakávame ich výsledky.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:19 | viac »
 • Krížová cesta
  Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia, stíšenia, zastavenia sa v dnešnej uponáhľanej dobe. Na CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča žiaci, rodičia aj zamestnanci školy prežili pôstny čas aj prostredníctvom krížovej cesty, ktorú si pripravili tretiaci. Krížová cesta bola doprevádzaná piesňami členov liturgického krúžku. Obohatením tohto modlitbového stretnutia boli relikvie blahoslavenej sestry Jozafaty, ktoré si prítomní po ukončení uctili.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:19 | viac »
 • Geografická olympiáda
  Dňa 4. februára 2016 sa žiaci 5. ročníka Jakub Bialko, Eliáš Fudaly a Alexander Pancurák zúčastnili  44. ročníka Geografickej olympiády v okresnom kole. Úspešným riešiteľom sa stal Jakub Bialko, ktorý sa spomedzi 51 súťažiacich umiestnil na 16. mieste.

   
  17.03.2016 11:10 | viac »
 • Biblická olympiáda
  Dňa 10. marca 2016 sa žiačky 5. ročníka Anastásia Pasok, Monika Kordiaková a Veronika Pejková zúčastnili protopresbyterského kola Biblickej olympiády. V súťažiacej kategórii: 5. – 9. roč. sa spomedzi 11 súťažiacich družstiev umiestnili na 5. mieste.
  17.03.2016 11:07 | viac »
 • Pytagoriáda
  Žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove úspešne reprezentovali svoju školu  CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa zapojila do obvodného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. V kategórii P6  žiak Branislav Diro zo VI. ročníka obsadil krásne 1. miesto. V kategórii P4  žiak Michal Iľkovič zo IV. ročníka obsadil 2. miesto a zároveň žiak Patrik Barnišin zo IV. ročníka obsadil 4. miesto. Vďaka poctivej príprave žiakov  a učiteliek, Mgr.  Iľkovičovej a Mgr. Šarišskej, NAŠI ŽIACI zabojovali a svoje vedomosti preukázali aj v silnej konkurencii mnohých škôl prešovského okresu.  Za vynikajúcu reprezentáciu školy im ďakujeme a k úspechom zo srdca  blahoželáme . Do ďalšej  práce im prajeme veľa síl a úspechov.
   
  17.03.2016 10:29 | viac »
 • Deň otvorených dverí
  Dňa 12.3.2016 sa v  pekné  sobotňajšie popoludnie otvorili všetky dvere našej školy. Začal sa Deň otvorených dverí na CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča.  Návštevníkov srdečne privítala pani riaditeľka Mgr. Júlia Šarišská. Po spoločnej modlitbe a príhovore duchovného správcu školy o. Rastislava Baku si rodičia so svojimi ratolesťami prezreli prezentáciu  o  škole a  nazreli do  priestorov materskej aj základnej školy.
  19.03.2016 21:49 | viac »
 • V chráme Krista Kráľa
  Žiaci a pedagógovia CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove 9.3.2016 reprezentovali školu v rímskokatolíckom chráme Krista Kráľa na Sekčove. Krátkym duchovným pásmom, počas ktorého spievali a hrali žiaci z Liturgického krúžku, priblížili chápanie a prežívanie pôstnych dní a nádej z veľkonočného tajomstva.  Pani riaditeľka, Mgr. Júlia Šarišská, prostredníctvom prezentácie predstavila školu a pozvala prítomných  na Deň otvorených dverí.
  Fotoalbum

  Jana Tirpáková
  21.09.2016 23:20 | viac »
 • V knižnici Slniečko
  Z príležitosti týždňa slovenských knižníc žiaci 1.-4. ročníka navštívili knižnicu Slniečko. Prečítali si príbehy od slovenských autorov - Romana Brata z knihy Môj anjel sa vie biť a Ady Žigovej z knihy O snehuliakovi s horúcim srdcom. S pani knihovníčkou sa spoločne o príbehoch porozprávali.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:20 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín
  Dňa 23.2.2016 sa konalo školské kolo už 62. ročníka celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Z triednych kôl sa tu za I. kategóriu prebojovalo 14 žiakov v recitovaní poézie a 6 žiaci v prednese prózy. II. kategóriu reprezentovali 4 žiaci v poézii a 6 žiaci v próze.
  19.03.2016 21:54 | viac »
 • Prezentácia skautingu
  Vzťah k Bohu, zodpovednosť za seba a okolie, výchova k pevnej vôli, k dôveryhodnosti, k čestnosti, k tímovej práci, vodcovské zručnosti, pripravenosť, služba, pracovitosť, príroda, tábor, priateľstvo, tímová práca.
  19.03.2016 21:58 | viac »
 • Lyžiarsky výcvik
  Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili v dňoch 18.-22.1.2016 lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Mlynky - Dedinky. V malebnom prostredí s dobrými snehovými podmienkami strávilo 31 žiakov našej školy intenzívny  lyžiarsky kurz, vďaka ktorému si všetci žiaci osvojili základy lyžovania.
  19.03.2016 21:55 | viac »
 • Zbierka

  Hračky, ktoré žiaci darovali v rámci zbierky, sme odovzdali Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom na Vodárenskej ulici v Prešove.

  Ďakujeme

  25.02.2016 22:06 | viac »