Správy ZŠ

 • V dňoch 13. a 14. decembra sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. V šiestich kategóriách súťažilo 41 žiakov školy. Trinástim z nich sa podarilo vypočítať aspoň desať z pätnástich príkladov a tak sa stali úspešnými riešiteľmi. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.
   
  Kategória Počet zúčastnených Úspešní riešitelia
  P3 6 -
  P4 5 1. Ema Ragulská
  2. Dávid Bartoš
  3. Šimon Kordiak
  P5 8 1. Tobiáš Jurčišin
  2. Bohdan Novák
  3. Judit Saraková
  P6 10 1. Michal Iľkovič
  2. Patrik Barnišin
  3. Šimon Bartoš
  4. Ivona Feková
  P7 4 1. Eliáš Fudaly
  P8 8 1. Štefan Malik
  2. Dávid Božik
  14.12.2017 16:22 | viac »

 • Dňa 7. decembra 2017 sa žiaci 6. A a 8. A zapojili do súťaže on-line celoslovenského kola Geografickej olympiády GQIQ, ktorá sa konala v našej učebni informatiky. Súťaže sa zúčastnili jedenásti žiaci.

  Fotoalbum
  12.12.2017 17:56 | viac »
 • Dňa 5. 12. 2017  bolo na našej škole veselo, žiaci  s radostným očakávaním privítali sv. Mikuláša. Deň bol spestrený mikulášskym programom, ktorí si pripravili bohoslovci  kňazského seminára v Prešove. Po programe nasledovalo obdarovanie všetkých žiakov. Spoločne sa rozlúčili pesničkou „Ó kto, kto, Nikolaja ľubit“.

  Fotoalbum

   
   
  07.12.2017 21:53 | viac »
 •       Kriminalita, šikanovanie, krádež, alkohol, ubližovanie, dôležité telefónne čísla… o tom všetkom žiakom 8. ročníka porozprával vo štvrtok 30.11.2017  pán Slavomír Pavelka z Mestskej polície v Prešove. Tváre žiakov vzhliadali k policajtovi s obdivom i s rešpektom. Kládli mu zvedavé otázky, ktorých bolo neúrekom a tak sa rozhovor predĺžil na 2 hodiny, čo však vôbec nikomu neprekážalo. Prisľúbili svoj návrat aj na budúci školský rok, keď budú deviataci a samozrejme nezabudol popriať pekné Vianoce.

  05.12.2017 12:25 | viac »
 •       V stredu 29.11.2017 sa Meskáčik,  vrátil k našim deťom, ktorí sú novými predškolákmi a žiakmi I. ročníka na našej škole. Tak, ako pri prvej návšteve, aj teraz vzali so sebou detské dopravné ihrisko. V závere zamestnania odmenil Meskáčik každé dieťa reflexným pásikom, aby žiaci  stále dbali na svoju bezpečnosť na ceste.  A keďže sa blíži Mikuláša, tak im poprial kopec sladkostí, samozrejme, ak boli dobrí.

  05.12.2017 12:21 | viac »
 • Našim matematikom sa opäť darilo. V celoslovenskej súťaži štvorčlenných družstiev vybojovali v piatok 1. decembra v Kultúrno - spoločenskom centre na Jedlíkovej ulici v Košiciah z 54 družstiev z celého Slovenska krásne 2. miesto. Našu školu reprezentoval tím v zložení Štefan Malik, Ivona Feková, Patrik Barnišin a Michal Iľkovič. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
   
  Výsledková listina
  Foto zo súťaže
  07.12.2017 22:12 | viac »

 • Dňa 27. 11. 2017 sa v CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča V Prešove konala recitačná súťaž v prednese náboženskej literatúry „... a Slovo bolo u Boha“.

  Fotoalbum

  Do súťaže sa zapojili žiaci 1. stupňa, ktorí sa umiestnili na nasledovných miestach:


   

  Poézia  

  1. miesto: A.Cocuľová                                                

  2. miesto: A. Feková                                               

  3. miesto: Ľ. Š. Urda, L. Vozňáková         

     Próza

  1. miesto: J. Maretta

  2. miesto: J. Fudaly

  3. miesto: N. Vinjarová

  4. miesto: D. Bartoš

  29.11.2017 08:53 | viac »
 • Štvorčlenný tím v zložení Štefan Malik 8.A, Eliáš Fudaly 7.A, Patrik Barnišin 6.A a Michal Iľkovič 6.A obsadil v 6. ročníku medzinárodnej matematicko - fyzikálnej súťaže Náboj Junior pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií zo sedemnástich družstiev Prešovského kraja 3. miesto. Súťaž sa konala 24. novembra v priestoroch GJAR v Prešove.
  29.11.2017 08:42 | viac »
 • Dňa 21.11.2017 žiaci našej školy slávili Božskú liturgiu pri príležitosti sviatku "Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu." Po liturgii udelil duchovný správca školy všetkým deťom osobitné požehnanie.
  22.11.2017 11:33 | viac »
 • Dňa 7. 11. 2017 bol pre prváčikov našej školy výnimočný.  Na slávnostnej imatrikulácii sa svojim sľubom zaradili do prváckeho cechu a tým aj medzi ostatných žiakov našej školy. Láskavým slovom ich povzbudila pani riaditeľka a žiakom odovzdala pamätné listy i malý darček. Na záver všetci poprosili bl. P. P. Gojdiča, patróna školy,  o príhovor a slávnosť zakončili pesničkou.

  Fotoalbum

  09.11.2017 12:11 | viac »
 • Je už pekným každoročným zvykom, že  CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča  v Prešove  slávi začiatkom novembra  sviatok školy z príležitosti beatifikácie jej patróna bl. P. P. Gojdiča (4. november). V tomto šk. roku pripadol tento vzácny deň na 6. novembra. Žiaci, pedagógovia i nepedagogickí zamestnanci sa zišli v Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov, kde otec Jurij Popovič, súdny vikár Prešovského arcibiskupstva a otec Rastislav Baka, protobresbyter Prešovského protopresbyterátu a zároveň duchovný správca školy, slúžili svätú liturgiu. 

  Fotoalbum

  09.11.2017 12:07 | viac »
 • Dňa  2.11. 2017 sa uskutočnil na našej škole Deň svätých v anglickom jazyku. Žiaci mali možnosť predstaviť sa ako svätec, ktorý ich oslovil a zároveň medzi sebou súťažili v skupinkách, ich úlohou bolo hľadať indície a uhádnuť meno daného svätca. Víťazným tímom z každej triedy gratulujeme. 

  Fotoalbum

  09.11.2017 12:02 | viac »
 • Deti na celom svete sa dňa 18. októbra o 9. 00 hod. spojili v modlitbe posvätného ruženca, kedy sa modlili za mier a pokoj vo svete. Aj naša škola sa zapojila do tejto iniciatívy a v spomínanom čase sa žiaci všetkých ročníkov stretli v pripravenom priestore školy a pridali sa k modlitbovému  zápasu za pokoj vo svete. Žiaci vybraných ročníkov sa striedali pri modlitbe jednotlivých desiatkov, jeden desiatok spestrili spevom s gitarovým doprovodom. Celý ruženec bol umocnený videozábermi , ktoré napomáhali duchovnému prežívaniu tejto modlitby. V závere sa všetci  pomodlili modlitbu zasvätenia sa detí Panne Márii.

  19.10.2017 22:23 | viac »
 • V piatok 29.9. sa žiaci 6.A vybrali do Košíc na 11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017.  Mottom festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou. Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, bez toho aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017 nám  pomohla odhaliť vedu našej  každodennej rutiny.

  Fotoalbum
   
  03.10.2017 15:22 | viac »
 • 26. september 2017 sa na CZŠ s MŠ bl. P. P Gojdiča v Prešove niesol v znamení Európskeho dňa jazykov. Žiaci druhého stupňa si pripravili zaujímavosti o jazyku, histórii či kultúre  z jednotlivých krajín.
  Piataci mali za úlohu prezentovať slovenský jazyk, kultúru, tradície, zvyky... Práce sa zhostili veľmi poctivo a družne. Pripravili si šesť sekcií, v rámci ktorých prichádzajúcim žiakom rozprávali, učili ich, súťažili s nimi, čítali, ponúkali a vzájomne degustovali...


  Fotoalbum
  02.10.2017 10:59 | viac »

 • Dňa 14.9.2017 sa žiaci ZŠ spolu s učiteľmi presunuli do Chrámu Povýšenia sv. Kríža v Prešove - Sekčove, kde slávili sv. liturgiu ku sviatku Povýšenia úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom. Počas homílie duchovný správca školy o. Rastislav Baka pripomínal význam a dôležitosť kríža v našom živote.

  Fotoalbum

  29.09.2017 18:23 | viac »

 • Dňa 8.9.2017 žiaci ZŠ s MŠ spolu slávili Božskú liturgiu z príležitosti sviatku Narodenia našej presvätej vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

  Fotoalbum
  29.09.2017 18:22 | viac »

 • 4. septembra sa tak ako aj na všetkých školách na Slovensku otvorila brána aj v našej CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Školský rok sme zahájili sv. liturgiou v Chráme Povýšenia sv. Kríža. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Peter Lach, kancelár ABÚ v Prešove, ktorý nám v homílii pripomínal, aký máme veľký dar, že môžeme navštevovať práve cirkevnú školu. Po skončení sv. liturgie riaditeľka Mgr. Júlia Šarišská slávnostne prívítala prvákov v našej školskej rodine.

  Fotoalbum
  29.09.2017 18:20 | viac »

 • Dňa 23.6.2017 sa konala sv. liturgia z príležitosti sviatku Božského srdca, pri ktorej duchovný správca školy o. Baka, zasvätil našu školu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a Božskému srdcu. žiaci sa v závere liturgie pomodlili modlitbu zasvätenia.

  Fotoalbum
  27.06.2017 23:17 | viac »
 • Na záver školského roka sme pripravili Účelové cvičenie, ktoré pozostávalo z 3 stanovíšť.  1 – topografické, kde sa deti naučili aký je rozdiel medzi buzolou a kompasom, naučili sa určovať azimut a vyskúšali si to v praxi. Ďalej sa oboznámili ako zakladať oheň v prírode a viazať uzly. 2 – civilná ochrana, kde sa preberalo ako reagovať pri vzniknutej mimoriadnej udalosti, kto vyhlasuje stav ohrozenia, aký je rozdiel medzi opustením budovy a evakuáciou. Zopakovali si zvukové poplachové signáli. 3 – prvá pomoc, kde sa oboznámili ako postupovať pri rôznych úrazoch a stavoch ohrozujúcich život. Ako volať na číslo 155 a postup, ktorý treba dodržať. Na záver sa na každom stanovišti písal test s nadobudnutých znalostí.
  Fotoalbum
  27.06.2017 23:14 | viac »
 • Svoj pozitívny vzťah a lásku k ľudovým tradíciám ukázali  žiaci 4.A triedy – V. Vavreková, V. Šibová, J. Saraková a M. Harvilko tak, že sa zapojili do projektu o zvykoch a tradíciách regiónov východného Slovenska. Preukázali svoje vedomosti, šikovnosť, tvorivosť a aj takýmto spôsobom obohatili svojich učiteľov a spolužiakov o nové poznatky a prispeli k šíreniu kultúry našej krajiny.

  Fotoalbum
  Prezentácia
  23.06.2017 17:26 | viac »
 • Pod názvom „Umenie, ktoré spája“ sa na CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča  dňa 13.6.2017 v priestoroch školskej jedálne v popoludňajších hodinách konala vernisáž, na ktorej žiaci našej školy a deti z detského domova na Požiarnickej ulici v Prešove predstavili svoje umelecké  práce – anjelov, ktorých si prišli pozrieť pedagógovia i žiaci spolu s rodičmi. Po nej nasledovala opekačka na školskom dvore, ktorú si do sýtosti vychutnali všetci zúčastnení a aj takýmto spôsobom sa zapojili do osláv Dňa rodiny. V príjemnej atmosfére plnej hier, zábavy i vzájomného zdieľania sa ukázalo, že umenie spojilo aj naše rodiny a prispelo k upevneniu vzťahov.

  Fotoalbum

   
  23.06.2017 17:35 | viac »
 • Dňa 8.6.2017 navštívil našu školu Mgr. Michal Figura so zábavno-vzdelávacím pásmom experimentov s fyzikálnou podstatou. Žiakom 6. a 7. ročníka boli predvedené zaujímavé pokusy z viacerých oblastí fyziky: z mechaniky, elektriny, optiky, magnetizmu. Predstavenie sa všetkým zúčastneným páčilo a už teraz sa tešíme na Kúzelnú fyziku II.
  Fotoalbum
  13.06.2017 14:37 | viac »
 • Blahoželáme Júlii Šarišskej, ktorá získala 1. miesto detskej športovej olympiáde v behu na 50 metrov a Anastasii Pasok za 3.miesto v metropolitnom kole v súťaži Východní svätí pre súčasnosť – Blahoslavená Jozafáta Hordaševská. Družstvo zložené z Judit Sarakovej, Michala Harvilka a Veroniky Feckaničovej obsadilo 4.miesto v metropolitnom kole Biblickej súťaže v B. kategórii.
   
  08.06.2017 13:32 | viac »
 • Od 22. 5. do 26. 5. 2017 sme sa zúčastnili Školy v prírode na Liptove, v Žiarskej doline. Už prostredie, do ktorého sme prichádzali bolo krásne, priamo v tatranskej doline v ihličnatom lese. Žiakov upútalo veľké ihrisko, tenisový kurt a pekné bývanie v chatke. Navštívili sme Žiarsku chatu, Medvediu štôlňu, Bio farmu vo Východnej a skanzen liptovskej dediny v Pribyline. Jednotlivé výlety sa nám veľmi páčili i keď sme museli niekedy prekonať sami seba. Spestrením našej školy v prírode bol aj animačný program, ktorý nám pripravili tety z Lobelky. Preskúmali sme spolu blízke zákutia liptovských lesov. Žiaci zapojili všetky svoje zmysly a sledovali signály, ktoré im príroda prinášala.
  02.06.2017 10:02 | viac »
 • 18. mája 2017 nás navštívili prešovskí mestskí policajti s mobilným dopravným ihriskom , ktorým obohatili naše aktivity v rámci dopravnej výchovy. Naši žiaci 1. a 2. ročníka si tak vyskúšali kolobežky, bicykle, cyklistické prilby, reflexné vesty, dopravné značky, semafory. Súčasťou dopravnej prevencie bolo aj zvýraznenie nebezpečenstva používania alkoholu účastníkmi cestnej premávky. Vďaka špeciálnym simulačným okuliarom si pritom žiaci mohli vyskúšať pohyb človeka, ktorého pozornosť i koordinácia je otupená jedným a pol promile alkoholu.  Na záver sa ujovia policajti pekne rozlúčili malým darčekom v podobe reflexných viest, aby žiaci  stále dbali na svoju bezpečnosť.
   
  02.06.2017 09:58 | viac »
 • Dňa 24.5.2017 niektorí žiaci našej školy vystúpili na benefičnom koncerte O umení umením v prešovskom Kine Scala. Predviedli sa hudobnou rozprávkou, ktorej scenár napísali Ivonka Feková a Veronika Gromošová, žiačky 5. ročníka, na motívy ruského autora Samuila Maršaka pod názvom Mačkin dom.  Spievali žiaci 5. ročníka a členovia Liturgického krúžku, hudobný sprievod im robili taktiež členovia Liturgického krúžku. Všetci veľmi pekne reprezentovali našu školu, za čo im ďakujeme.
  Fotoalbum
  30.05.2017 12:37 | viac »
 • Dňa 16.5.2016 sa v ABC - CVČ konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii G. Našu školu reprezentovali žiaci Štefan Malik (7.A) a Eliáš Fudaly (6.A). Počtom získaných bodov sa zaradili medzi úspešných riešiteľov tejto súťaže.
  17.05.2017 05:58 | viac »
 • Milí rodičia, naša CZŠ s MŠ sa v aj tomto školskom roku 2016/2017 zapojila do 14. ročníka súťaže „Recykluj a vyhraj“ s firmou Milk-agro, spol. s r. o. Boli sme úspešní a ohodnotení vo viacerých  kategóriách, v ktorých sme získali finančné odmeny. V zbere hliníkových viečok z výrobkov Sabi sme sa umiestnili na 2. mieste a v zbere tetrapaku z čerstvého mlieka Sabi na 8. mieste. Sabi kráľovná v kategórii Sabi výrobok získala 2. miesto.

  Všetkým zberačom úprimne ĎAKUJEME a veríme, že s Vašou pomocou budeme úspešní aj v ďalších ročníkoch obľubenej súťaže.
  10.06.2017 21:06 | viac »

 • V čase od 24.4. do 28.4.2017 bolo na našej škole druhé kolo zberu papiera. Na 1.stupni sa vyzbieralo spolu 75,8 kg papiera, na 2.stupni sa vyzbieralo 84 kg papiera. Celkové vyhodnotenie zberu papiera bude na konci školského roka.
  14.05.2017 17:11 | viac »
 •    Celý týždeň od 24.04. do 28.04.2017 sa niesol v znamení farieb. Začiatok týždňa sme začali „na bielo“. Pondelok sa niesol v bielej farbe, kde si každá trieda pripravila svoje aktivity. V utorok sme sa obliekli do zelenej farby, farby prírody. V tento deň k nám zavítali tety poľovníčky, ktoré nám porozprávali o krásach a ochrane prírody, obzrieť sme si mohli aj cenné trofeje. Streda sa niesla v duchu „mariánskej“ farby a neba. Obohatená bola  o  sv. liturgiu. Vo štvrtok celá naša škola žiarila. Žiarila nielen žltá farba, ale aj láska k folklóru a ľudovým tradíciám – školské kolo Slávik Slovenska. Záver týždňa sa niesol v červenej farbe. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami si opäť pripravili rôzne aktivity a prezentácie k tejto farbe. Celý týždeň bol veľmi pekný, poučný, ale hlavne farebný.
  Fotoalbum
  10.05.2017 17:06 | viac »

 • Dňa 3. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka. Budúci prváci nastúpili spolu s nami na Noemovu archu, na ktorej sme sa plavili, spievali piesne a riešili rôzne zaujímavé úlohy.

  Fotoalbum
  02.05.2017 15:41 | viac »
 • Mamko moja..., Ej kročkom, koňu, kročkom..., Čerešeň, čerešeň..., Tam okolo valala....
  Tieto a mnohé iné nádherné slovenské ľudové piesne zazneli dňa 27.4.2017  na školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Žiaci, odborná porota  a ostatní pedagógovia si užívali nádhernú atmosféru, ktorá bola umocnená aj vizuálnym pohľadom -  takmer všetci účinkujúci sa nám predstavili v ľudových krojoch, čím ešte viac poukázali na stále živé folklórne tradície nášho regiónu.

   Fotoalbum

   
  29.04.2017 13:55 | viac »

 • 25. apríl sa niesol v znamení zelenej farby, farby prírody. Pri tejto príležitosti žiakov 1. stupňa navštívili tety poľovníčky. Pútavým spôsobom žiakom priblížili život zvierat v lese, ukázali pestrú paletu rôznych druhov rastlín, ale asi najviac deti zaujali poľovnícke trofeje. Dúfajme, že z našich žiakov raz vyrastú dobrí ochrancovia prírody, možno aj budúci poľovníci, či poľovníčky.

  Fotoalbum

   
  29.04.2017 13:50 | viac »
 • Dňa 20.04.2017 sa žiaci štvrtého až siedmeho ročníka zúčastnili prednášky doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriela Paľu, PhD. Hlavnou témou prednášky bola netiketa. Žiaci sa dozvedeli pre nich rôzne zaujímavé fakty, z ktorých najväčšiu diskusiu vzbudili: desatoro netikety a podmienky používania facebooku. Počas prednášky žiaci kládli prednášajúcemu otázky, ktoré ešte z problematiky správneho používania internetu mali nezodpovedané.
  Tešíme sa na ďalšiu zaujímavú diskusiu s doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabrielom Paľom, PhD.
  Fotoalbum
  22.04.2017 12:56 | viac »
 • Dňa 10. apríla 2017 sa žiaci 2. stupňa našej školy zúčastnili vzdelávacieho projektu SVET OKOLO NÁS, ktorý sa uskutočnil v Kine Scala. V projekte bola prostredníctvom videoprojekcie predstavená krajina Južnej Ameriky – Peru. Po skončení programu moderátori, ktorí boli zároveň účastníkmi expedície v danej krajine, zodpovedali žiakom na mnohé kladené otázky. Žiaci tak mohli netradičným spôsobom získať nové vedomosti nielen z oblasti geografie ale tiež histórie a biológie.
  11.04.2017 22:17 | viac »
 • Dňa 04.04.2017 sme sa zúčastnili obvodného kola vo futbalove základných škôl. Zúčastnili sa ZS Lesnícka, ZŠ Važecká, ZS Sedlice a ZS Fintice. Našu školu reprezentovali žiaci 2. 3. a 4. ročníka (Havrilko, Kočiš, Kordiak, Maretta, Milovčik, Milovčíková, Pasok, Šarišská, Urda).
  V silnej konkurencii sme obsadili pekné 4. miesto s 2 remízami a 2 prehrami. Žiaci sa zabávali a snažili sa vyhrať každý zápas.

  Fotoalbum

  10.04.2017 10:56 | viac »
 • dennom stacionári Jána Pavla II. v Prešove na Sekčove sa schádzajú seniori, aby sa spoločne porozprávali, tvorili, pomodlili. Žiaci štvrtého ročníka z CZŠ bl. P. P. Gojdiča mali príležitosť sa s týmito starými ľuďmi stretnúť a zakúsiť ich múdrosť, šikovnosť, štedrosť. Pozdravili ich krátkymi básničkami, ľudovými i náboženskými piesňami, ktoré si spolu so žiakmi zaspievali aj babky a dedkovia. Vyskúšali si tkanie kobercov na krosnách, pletenie z papiera, poobdivovali krásne ľudové výrobky, zahrali stolný futbal. Žiaci zažili príjemnú atmosféru a táto návšteva sa tak stala vzájomným obdarovaním.
  Fotoalbum
  09.04.2017 23:06 | viac »
 • Dňa 5. apríla 2017 sa žiaci 4. – 7. ročníka zúčastnili besedy o šikane. Na druhej vyučovacej hodine sa štvrtákom a piatakom, na tretej šiestakom a siedmakom, každej triede zvlášť, prihovorili hostky z kriminálnej polície, policajtky na úseku prevencie kriminality, mjr. JUDr. K. Šmelková a kpt. JUDr. G. Gabošová. Zamerali sa na rizikové a nevhodné správanie detí a mladistvých, pričom na príbehoch, ktoré riešili vo svojej praxi ako vyšetrovateľky, ukázali deťom čo je šikana, ako sa správať, keď vo svojom prostredí vidia takéto správanie.
  Fotoalbum

   
  07.04.2017 11:18 | viac »
 • Vyučovanie v pondelok 3. 4. a v utorok 4. 4 2017 začali žiaci našej školy inak ako obyčajne. Na 1. vyučovacej hodine sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi a duchovným správcom školy stretli v kaplnke, kde sa modlili Krížovú cestu. Zastavenia čítali jednotliví žiaci, ktoré boli umocnené videozábermi z filmu Umučenie Krista. Krížová cesta bola obohatená gitarovým sprievodom sestry Ivany a spevom všetkých žiakov.

  Fotoalbum
   
  04.04.2017 13:11 | viac »
 • Dňa 29.03.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili v chráme Povýšenia sv. Kríža (Prešov - Sekčov) pobožnosti Krížovej cesty. Viedli ju žiaci 3.A triedy spolu s rodičmi, ktorí nám svojimi úvahami a myšlienkami priblížili utrpenie Ježiša Krista. Celú slávnosť sprevádzal pesničkami  školský liturgický zbor. V závere sa všetkým zúčastneným prihovoril duchovný správca školy a udelil požehnanie.

  Fotoalbum

   
  02.04.2017 23:17 | viac »
 • Relácia Dobre vedieť sa páči aj našim šiestakom. Obľubujú otázky z fyziky, no najmä tie typu pokus. Na hodine fyziky prezentovali doma realizovaný pokus s vajíčkom. Čerstvé vajíčko najprv ponorili do nádoby s vodou z vodovodu a potom do nádoby so slanou vodou. Čo zistili?
  Fotoalbum
  24.03.2017 12:59 | viac »

 • Vo štvrtok, 16. marca, venovali druháci celé dopoludnie dopravnej výchove. Oboznámili sa s povinnou výbavou bicykla, bezpečnou jazdou v meste a mimo mesta, s podaním prvej pomoci pri nehode a pod... V pracovných listoch riešili dopravné situácie cyklistov a na záver spoločne vytvárali maketu dopravného  ihriska.

  Fotoalbum

   
  23.03.2017 20:10 | viac »

 • Trieda 2. A sa od 13.marca zapojila do projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom.
  Projekt prebieha zábavnou formou, formou hry - Naše mesto, ktorá kombinuje kreativitu, tímovú prácu, komunikáciu a hlavne finančnú  gramotnosť detí.

  Fotoalbum

   
  23.03.2017 20:16 | viac »

 • Táto aktivita bola jednou z mnohých, ktorými naša škola podporuje čitateľskú gramotnosť. Keďže tento šk.rok je Rokom čitateľskej gramotnosti, aj naša škola využíva rôzne tradičné aj netradičné formy práce s textom. Vrelé Pánboh zaplať všetkým zúčastneným štvrtákom aj siedmakom. Ako to celé vyzeralo, sa môžete pozrieť aj vy vo fotogalérii.

  Fotogaléria
  22.03.2017 16:00 | viac »
 • 14.3.2017 prebiehala na našej škole recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Výsledky:

  POÉZIA
  1. kategória:
  1. miesto – Sára Drobná, 2. roč.
  2. miesto – Anežka Petríková, 4. roč.
  3. miesto – Kristián Novák, 2. roč.


  Fotoalbum


   
  22.03.2017 16:20 | viac »

 • Žiaci piateho ročníka dosiahli v Testovaní 5-2016 vynikajúce výsledky. Priemerná úspešnosť školy bola v predmete matematika 78%, čo je o 15,7% viac oproti národnému priemeru a v predmete slovenský jazyk a literatúra bola priemerná úspešnosť školy 75,8%, čo je o 12,7% viac oproti národnému priemeru. Všetkým piatakom blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov.

  14.03.2017 15:45 | viac »

 • Dňa 1.3 2017 sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili krajského semifinále súťaže Jazykový kvet, kde mali možnosť predstaviť svoje divadielko v anglickom jazyku pod názvom Sleeping beauty. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy ako aj za usilovnosť a tvorivé nasadenie počas príprav na súťaž.

  Fotoalbum
  12.03.2017 15:29 | viac »

 • Dňa 27.2.2017 žiaci druhého ročníka spolu s pani učiteľkou pripravili pre predškolákov ukážkovú hodinu anglického jazyka. Naši predškoláci mali možnosť naučiť sa domáce zvieratká prostredníctvom pesničiek a divadielka o farmárovi z Anglicka. Veríme, že sa im táto ukážková hodina páčila a že sa každý z nich naučil nejaké nové domáce zvieratko.

  Fotoalbum
   
  12.03.2017 13:51 | viac »
 • Dňa 28.02.2017 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili v rámci predmetu Technika exkurzie v dielňach SOŠT (Spojená škola) na ul. Ľ. Podjavorinskej.

  V týchto dielňach práve vykonávali prax študenti školy. Videli sme ručné obrábanie kovov: ohýbanie, pilovanie, brúsenie, vŕtanie aj mechanické strojové obrábanie kovov – sústruženie  frézovanie, brúsenie.  Mohli sme potom vidieť programovanie automatických CNC strojov aj prezrieť si tieto automaty a vidieť polotovary i výrobky, ktoré tieto automaty dokážu vyrobiť.

  Fotoalbum
   
  04.03.2017 10:20 | viac »
 • 25. februára 2017  sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. V tento pekný a slnkom prežiarený deň k nám zavítali mnohé rodiny s deťmi. Po úvodnej modlitbe o Rastislava Baku, duchovného správcu školy, pani riaditeľka srdečne všetkých privítala a prostredníctvom power- pointovej prezentácie predstavila školu – jej zriaďovateľa, patróna, históriu, akcie, úspechy žiakov v súťažiach ako aj jej celkové zameranie. Po virtuálnej prechádzke nasledovala  reálna prehliadka priestorov materskej a základnej školy.  Po nej si už mohli žiaci so svojimi rodičmi postupne vyberať a navštevovať rôzne sekcie, kde im pedagógovia pripravili zaujímavé aktivity.

  Fotoalbum
  04.03.2017 10:04 | viac »

 • Dňa 27.2.2017 sa v Gréckokatolíckej cirkvi začal Veľký pôst – Štyridsiatnica. Žiaci CZŠ s MŠ vstúpili do tohto obdobia Božskou liturgiou, v ktorej nás o. Baka povzbudil k modlitbe, pôstu a pokániu.
  01.03.2017 23:41 | viac »

 • Žiaci 5. 6. a 7. ročníka dňa 21. februára navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.

  Mnohými umelcami sfilmovaný i literárne spracovaný námet o chudobnej pastierke, ktorá vyviedla Francúzsko zo záhuby, si spoločne s umelcami sprítomnili v pôvodnom slovenskom muzikáli Jana z Arku. Tento príbeh o mladom dievčati, ktoré má za úlohu viac ako pásť ovce v rodnej dedine, nabádal nielen našich žiakov, ale aj všetkých v publiku k hlbšej viere a k odvahe kráčať po vlastnej ceste, neraz poprepletanej rôznymi životnými peripetiami a bojmi.

   
  23.02.2017 16:00 | viac »

 • Dňa 7. februára 2017 sa šiesti žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády, ktorá sa uskutočnila na ZŠ Kúpeľná 2 v Prešove. V kategórii G (žiaci 5. roč.) sa spomedzi 47 súťažiacich umiestnil žiak Michal Iľkovič, ktorý získal 3. miesto. Od 1. miesta ho delili iba 2 body. Do prvej desiatky úspešných riešiteľov (žiaci, ktorí získali 65 a viac bodov) sa dostal aj žiak Patrik Barnišin (9. miesto). V kategórii F (žiaci 6. – 7. roč.) sa spomedzi 37 súťažiacich dostal do prvej desiatky (žiaci, ktorí získali 65 a viac bodov) žiak Dávid Božík (6. miesto). Úspešným študentom srdečne blahoželáme!
   
  14.02.2017 10:44 | viac »

 • 1.2.2017 sa žiaci 1.stupňa našej školy premenili na princezné, drakov, víly, spidermanov, lekárov a strávili pekné dopoludnie so svojimi učiteľkami pri výbornej zábave. Karneval sa začal krátkym príhovorom p.riaditeľky a duch. správcu školy o. Baku. Pokračoval diskotékou, súťažami a vyhodnotením masiek.

  Fotoalbum
  13.02.2017 23:29 | viac »

 • Dňa 31.1.2017 sme slávili sviatok Troch svätiteľov – Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho. Pri božskej liturgii sme ďakovali za učiteľov Cirkvi a za pomoc a ochranu počas 1.polroka šk.roka 2016/2017.
  09.02.2017 11:58 | viac »
 • Dňa 30.01.2017 sme vyrazili do Lopušnej doliny na lyžiarský výcvik. Deti čakala cesta s výhľadom na Vysoké Tatry. V hoteli Lopušná dolina čakalo pre deti milé prekvapenie v podobe luxusných izieb a chutného jedla. Všetci sa tešili na svah, kedy si vyskúšajú svoje zručnosti na lyžiach. Žiakov sme rozdelili do dvoch skupín na nelyžiarov a lyžiarov. Pre všetkých boli prvé krôčiky na svahu obtiažne a ťažké, no postupom času svoje zručnosti zlepšovali a darilo sa im zvládať prekážky, ktoré pre nich inštruktori vyrábali. V stredu poobede sme sa vybrali na prechádzku na neďaleký vrchol svahu Nová Lopušná dolina, odkiaľ bol opäť pekný výhľad na Vysoké Tatry a okolie. Po večeri nasledovali spoločenské aktivity, kde sa dozvedeli o bielom kodexe, pozerali videozáznamy ako lyžujú a kde robia chyby. Samozrejme nechýbali ani spoločenské hry. Jeden večer učitelia bavili žiakov a další večer izba baví izbu. V piatok doobedu mali žiaci záverečnú lyžovačku, kedy si už užívali lyžovanie. 03.02.2017 o 13:20 sme sa vrátili pred školu, všetci unavení ale spokojní, zdraví a vylyžovaní.
  Fotoalbum
  09.02.2017 11:36 | viac »

 • Žiaci druhého ročníka ZŠ sa na hodinách anglického jazyka naučili pieseň o snehovej vločke.
  1. skupina   2. skupina
  12.03.2017 13:33 | viac »

 • Žiaci šiesteho ročníka ZŠ prezentovali na hodinách anglického jazyka svoj projekt s názvom Moja budúcnosť.  

  Brano Belej
      Elias Fudaly    Karina Ferencova  Monika Kordiakova

   
  12.03.2017 13:33 | viac »

 • V čase od 12.12. do 16.12.2016 prebiehal na našej škole zber papiera. Na 1.stupni sa vyzbieralo spolu 325,1 kg papiera. Zber papiera bude pokračovať aj v druhom polroku v termíne, ktorý vám vopred oznámime. Na konci školského roka bude celkové vyhodnotenie.
  27.01.2017 09:48 | viac »

 • Dňa 17. 1. 2017  sa v detskej knižnici Slniečko v Prešove  uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovala žiačka 7. ročníka Tatiana Feková.  Ďakujeme. smiley
  27.01.2017 09:48 | viac »

 • Dňa 13.1.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Olympiáda prebehla v dvoch kategóriách: kategória G (žiaci 5. roč.) a kategória F (žiaci 6., 7. roč.). Úspešnými riešiteľmi  v kategórii G sa stali: Michal Iľkovič  - 1. miesto, Patrik Barnišin – 2. miesto, Vlastimil Marek Urda – 3. miesto. V kategórii F zvíťazili: Dávid Božík – 1. miesto, Eliáš Fudaly – 2. miesto, Kamila Groholová – 3. miesto. Výhercovia budú reprezentovať našu školu 7.2.2017 na okresnom kole.
  27.01.2017 09:49 | viac »
 • Dňa 19.12.2016 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko J. C. Hronského.  História tejto celoslovenskej súťaže sa datuje od roku  1991 a je podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Po Hviezdoslavovom Kubíne je druhou najväčšou recitačnou súťažou na Slovensku.

  Žiaci našej školy sa do súťaže zapojili v II. a III. kategórii.


  Fotoalbum
   
  20.12.2016 20:50 | viac »
 • Dňa 13. 12. 2016 sa v našej škole uskutočnila vianočná besiedka. Pani učiteľky pripravili spolu so žiakmi bohatý kultúrny program. Vianočný program otvorila p. riaditeľka J. Šarišská príhovorom a duchovný otec R. Baka modlitbou. Besiedku moderovali naši žiaci - A. Jančuš a V. Gromošová.
  Program sa začal našimi najmladšími žiakmi z materskej školy. Folklórny súbor Rozmarija vystúpil s pekným tančekom v krojoch. Školský zbor pod vedením p. učiteľky J. Tirpákovej a p. uč. D. Dzurovčinovej  nám zaspieval a zahral krásne vianočné piesne. P. učiteľka J. Ivanecká pripravila so svojimi žiakmi z Anglického jazyka peknú scénku s veselou pesničkou. Na záver sa účinkujúci rozlúčili spoločnou piesňou Mnohaja lita.
  Fotoalbum

   
  19.12.2016 13:05 | viac »

 • Dňa 9.12.2016 sa žiaci 5.A  zúčastnili interaktívneho vyučovania v Steel Parku Košice. V zábavnom technickom centre Steel Park je viac ako 50 interaktívnych exponátov demonštrujúcich príbeh ocele. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších. Naši žiaci aktívnym prístupom spoznávali zaujívamosti tohto sveta a odkrývali taje ukryté vo vzorcoch.

  Fotoalbum
  17.12.2016 09:24 | viac »
 • Mnohí z nás považujú prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny za samozrejmosť. Sú však deti, ktoré to šťastie nemajú a najkrajšie sviatky v roku prežívajú v detskom domove. Pedagógovia a žiaci našej školy, spolu s ich rodičmi, sa rozhodli, že práve takýmto deťom pomôžu a potešia vianočným balíčkom. Tie žiaci dňa 7.12.2016 osobne odovzdali deťom  z Detského domova na Požiarnickej  ulici v Prešove. V balíčkoch sa nachádzali vianočné pozdravy a anjeli,  vytvorené v Školskom klube detí,  a samozrejme, nechýbali ani hračky, spoločenské hry, knihy, písacie pomôcky, sladkosti  či oblečenie, ktoré darovali žiaci za podpory svojich rodičov.

  Fotoalbum
   
  14.12.2016 22:39 | viac »
 • Ako každý rok na jeseň aj tento našu oblohu ovládli pestrofarebné šarkany. S nimi sa spája aj súťaž Šarkaniáda, ktorá prebiehala aj na našej škole. Do súťaže sa zapojilo 26 žiakov a skutočne, nebolo ľahké vybrať len prvých troch najkrajších. Po dlhom uvažovaní sa komisia napokon rozhodla a vecnými darmi ocenila výtvory týchto žiakov:
                 1. miesto Veronika Šibová (4. ročník) ,
                 2. miesto Andrej Jančuš (4. ročník) ,
                 3. miesto Veronika Gerbocová (3. ročník).   
  Sladkou odmenou  sme obdarovali aj ostatných súťažiacich. Všetkým  blahoželáme a o rok sa tešíme zas.
  Fotoalbum

   
  14.12.2016 21:29 | viac »

 • Dňa 8.12.2016 sme slávili sv. Božskú liturgiu pri príležitosti sviatku Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Liturgie sa zúčastnili žiaci základnej aj materskej školy.

  Fotoalbum
  14.12.2016 21:28 | viac »

 • V pondelok - 5.12.2016 zavítal do školy vzácny hosť. Najmenší z nás, škôlkari zaspievali sv. Mikulášovi peknú pesničku. Bohoslovci z gréckokatolíckeho seminára nám pripravili pekný program o Mikulášovi a obohatili ho aj piesňami. Všetkým sa program  páčil. Potom Mikuláš všetkých obdaril sladkou odmenou. Sv. Mikuláš nezabudol ani na pani riaditeľku. Na záver návštevy sa žiaci každej triedy odfotografovali so sv. Mikulášom.

  Fotoalbum
  17.12.2016 09:19 | viac »
 • V recitačnej súťaži  „...a Slovo bolo u Boha” , ktorá sa konala 30.11.2016 súťažili žiaci v troch kategóriach.  Výsledky súťaže:

            
  1. kategória  - poézia:   1. miesto - Tatiana Lešková

                                        2. miesto - Benedikt Ružička

                                        3. miesto - Terézia Ružičková

                       - próza:   2. miesto - Veronika Šibová

                                       3. miesto - Adela Cocuľová
  Fotoalbum

  05.12.2016 08:57 | viac »
 • Dňa 25.11.2016 sa osem usilovných žiakov šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnilo školského kola anglickej olympiády. Každý z nich  potreboval zvládnuť písomnú časť vo forme testu a ústnu časť v rámci ktorej nám predviedol svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku. V kategórii A1 sa na prvom mieste umiestnil Branislav Diro a v kategórii C1 Anastasia Pasok. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole.

  Fotoalbum
  02.12.2016 08:58 | viac »

 • Dňa 18. 11. 2016 mali žiaci 1.B hodinu Prvouky, na ktorej sa učili o dvoch ľudských zmysloch, chuť a čuch. V rámci tejto hodiny si vyskúšali svoje chuťové poháriky počas ochutnávania rôznych potravín.

  Fotoalbum
  01.12.2016 13:01 | viac »

 • Na sviatok Uvedenia do chrámu Presvätej Bohorodičky dňa 21.11.2016 sme slávili Božskú liturgiu, po ktorej duchovný správca našej školy otec Rastislav Baka vykonal obrad Požehnania detí všetkým žiakom našej školy.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:10 | viac »

 • Keď sa dobrý nápad spojí s dobrým kolektívom, k realizácii triedneho plesu nie je ďaleko...
  I.A milo prekvapila nielen družnosťou, ale aj tanečnými schopnosťami. 

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:11 | viac »

 • Tohtoročnou olympiádou v Riu si motivovaní prváci na vlastnej koži vyskúšali slávnostnú športovú atmosféru. Dňa 14.11.2016 sa žiaci počas hodiny Telesnej výchovy zúčastnili OH. Slávnostne priniesli olympijský oheň, ktorým odštartovali OH. V rôznych disciplínach si vyskúšali svoje sily a schopnosti. Na záver bol každý odmenený medailou. Zaspievaním slovenskej hymny sa prvácke OH ukončili.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:10 | viac »

 • 8.11.2016 sa zúčastnili žiaci 4. ročníka (Guzaničová, Havrilko, Novák, Jančuš, Jurčišin, Lorko, Milovčíková, Pasko, Petríková, Roháľ, Šarišská, Vozňaková) obvodného kola vo vybíjanej, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ Československej armády 2. V skupine sme bojovali proti ZŠ Važeckej, ZŠ Lesnickej, ZŠ Matica slovenská. V skupine sme skončili na 3. mieste a do finále sme nepostúpili. Žiaci si vyskúšali svoje schopnosti a získali cenné skúsenosti z konfrontácie z inými školami.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:10 | viac »

 • Dňa 14.11.2016 sme sa zúčastnili obvodného kola v bedmintone žiakov základných škôl. Našu školu reprezentovalo duo Dirovcov (Tadeáš 3.r. a Ľubo 7.r.). Umiestnili sme sa na peknom 2. mieste. Súťaže sa zúčastnili školy ZŠ Májové námestie, ZŠ Široké, ZŠ Kúpeľná, ZŠ Prostejovská, ZŠ Važecká, ZŠ Šmeralová.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:11 | viac »

 • Naša škola sa počas Dňa školských knižníc (24.10.2016)  zapojila do aktivity „Spoločné čítanie rozprávky“, ktorá sa uskutočnila v každej triede. V tento deň mnoho žiakov, so súhlasom svojich rodičov, prispelo k zveľadeniu knižničného fondu našej školy darovaním kníh, pre ktoré bola ich domáca knihovníčka tesná. Ďakujeme.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:11 | viac »

 • Dňa 8. 11. 2016 sme slávili  Božskú liturgiu z príležitosti sviatku sv. archanjela Michala, pri ktorej sme si uctili ostatky bl. P. P. Gojdiča. Liturgie sa zúčastnili žiaci materskej a základnej školy.

  Fotoalbum
  11.11.2016 11:48 | viac »
 • 29. septembra našu školu navštívil vedúci pracovník mliekarne AGRO-MILK Sabinov. Priblížil nám jej históriu, aj to, že táto továreň denne spracúva 80 tisíc litrov mlieka. Žiakov oboznámil o rôznych mliečnych výrobkoch a o hygienických predpisoch pri ich výrobe. Po úvodných slovách si žiaci pozreli prezentáciu o spracovaní mlieka, o výrobe jogurtov a masla. Dozvedeli sa, ako sa jednotlivé výrobky balia a potom rozvážajú autami do obchodov.  Oboznámili sa aj s pracovným odevom zamestnancov, a aj o čapiciach, ktoré musia mať na hlave.  Tento odev si vyskúšali aj naše dve pani učiteľky. Žiaci neostali naprázdno - odmenou boli tri prepravky rôznych druhov jogurtov.
  Fotoalbum
  09.11.2016 14:49 | viac »
 • Dňa 4. novembra žiaci cirkevnej základnej školy a študenti gymnázia bl. P. P. Gojdiča  v Prešove slávili sviatok školy v Chráme Povýšenia sv. kríža  v Prešove – Sekčove. Tento rok bol výnimočný tým, že si škola pripomínala 15. výročie beatifikácie jej patróna. Svojou prítomnosťou všetkých zúčastnených potešil vladyka J. Babjak SJ, arcibiskup a metropolita  ako aj pomocný biskup M. Lach SJ, ktorí za účasti viacerých kňazov slávili Božskú liturgiu.

  Fotoalbum
  24.11.2016 19:05 | viac »
 • 3.11.2016 mali šiestaci prvú projektovú hodinu fyziky. Žiaci si pripravili  a svojim spolužiakom predviedli pokusy, ktorými demonštrovali rôzne vlastnosti kvapalín a plynov. Z jednoduchých pomôcok vyrobili vlastný odmerný valec, vodováhu, spirometer, zrážkomer, model hydraulického zariadenia a model spojených nádob. Predviedli a vysvetlili, ako sa vo vode správa potápač a zaujímavý bol aj pokus, ktorým sme si ukázali, že aj plyny sa dajú prelievať. Už teraz sa všetci tešia na ďalšiu projektovú hodinu.
  Fotoalbum
  03.11.2016 19:37 | viac »

 • Naši šiestaci na hodine hudobnej výchovy prezentovali vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje.

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:12 | viac »
 • Žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa dňa 18.10.2016  modlitbou svätého ruženca  pripojili k deťom celého sveta. Táto aktivita vznikla v roku 2005 vo Venezuele, pri soche Panny Márie a odvtedy sa rozšírila do celého sveta. Jej iniciátori dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

  Jana Tirpáková

  Fotoalbum

  18.10.2016 17:46 | viac »
 • Je skvelé, že na  našej škole môžeme dostávať kňazské požehnanie aj počas všedných dní. Streda 12.10.2016 sa zmenila na nevšedný deň, keď sme mali sv. liturgiu. Po nej všetci noví žiaci, no hlavne prváci, slávnostne zložili sľub. Nováčikovia si vyskúšali ako naozajstný život školáka chutí. O tom, že niekedy je sladký a niekedy môže byť trochu kyslý, sa presvedčili ochutnávkou kocky cukru s citrónovou šťavou. Po prevzatí pamätných listov sme sa s radosťou a požehnaním od duch. otca Vlada Sekeru vrátili do tried a pokračovali vo vyučovaní.

  Fotoalbum
  14.10.2016 13:11 | viac »
 •       Od roku 2001 si 26. septembra  naša krajina každoročne pripomína Európsky deň jazykov, ktorý  je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi.
         Aj druhostupniari našej školy si tento výnimočný deň pripomenuli  - piatok, 30.9.2016.  Spolu so svojimi učiteľmi si pripravili  „zážitkové vyučovanie“. Sústredili   sa na prezentáciu troch krajín, ktorých jazyk si osvojujú na našej škole. Išlo o Anglicko, Španielsko a Nemecko.   Súčasťou  spoločne stráveného dopoludnia bol aj kvíz zameraný na zaujímavé informácie o európskych jazykoch prezentované v úvode stretnutia. 

  Fotoalbum
  12.10.2016 18:16 | viac »
 • 5. septembra sa otvorili brány všetkých základných škôl na Slovensku. Aj žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa po prázdninách opäť vrátili do školských lavíc. Školský rok zahájili svätou liturgiou v chráme Povýšenia sv. Kríža. Kancelár Arcibiskupského úradu o. Peter Lach v homílii povzbudil nielen žiakov, ale aj pedagógov a rodičov. Všetkým zaželal coraggio – odvahu! Odvahu nebáť sa vykročiť do nastávajúceho školského roka s Božou pomocou a pod ochranou Presvätej Bohorodičky. Asi najviac zo všetkých sa tešili malí prváčikovia. Netrpezlivo čakali na svoje nové pani učiteľky a na chvíľu, kedy budú slávnostne „pasovaní“ za žiakov CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča. Po tejto slávnostnej chvíli s radosťou v srdci úsmevom na perách sa rozbehli k svojim rodičom a nevedeli sa už dočkať, kedy si naozaj zasadnú do školských lavíc.
  Fotoalbum

   
  22.09.2016 12:23 | viac »

 • Dňa 7.6.2016 sa Dávid Božik, žiak 6.ročníka zúčastnil celoslovenského kola súťaže Čo vieš o hviezdach?, konanej v priestoroch ŠD UKF v Nitre, na ktorej úspešne reprezentoval našu školu. Želáme mu veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

  Fotoalbum
  30.11.2016 22:12 | viac »
 • Na našej škole sa 07.06.2016 uskutočnil exhibičný zápas mužov VK MIRAD PU PREŠOV  pri príležitosti propagácie športovej triedy, ktorú plánujeme otvoriť už budúci školský rok (2016/2017). Akcie sa zúčastnili všetky ročníky základnej školy, ku ktorým sa pridali aj gymnazisti. Muži predviedli rozcvičenie bez lôpt a aj s loptami. Ukázali odbitie zvrchu, zospodu, smeč a podanie. Na záver si každý mohol vyskúšať predvedené činnosti pod dohľadom tých najskúsenejších. Takto strávený čas sa žiakom veľmi páčil a veríme, že ak od budúceho roka otvoríme športovú triedu, takýchto akcií bude viac.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:12 | viac »

 • Žiaci 5. a 6. ročníka sa v dňoch 24. – 25. 5. 2016 zúčastnili duchovnej obnovy. Exercitátorom bol o Rastislav Baka, farár farnosti Prešov – Sekčov a duchovný správca školy. Duchovná obnova prebiehala v Chráme Povýšenia Svätého Kríža na Sekčove a v jeho pastoračnej miestnosti. Obidva dni sa začali mariánskou modlitbou – molebenom a akatistom.... 
   
  Fotoalbum
  30.11.2016 22:12 | viac »
 • Dňa 20. mája 2016 žiaci piateho a šiesteho ročníka navštívili priestory Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. V botanickej záhrade mali možnosť spoznávať tropickú a subtropickú flóru a vidieť 100 druhov motýľov pochádzajúcich z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie. Mnohé z motýľov videli aj vo forme kukiel v špeciálnych liahňach. Na náučnom včelárskom chodníku sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o živote včiel a histórii včelárstva. Cestou domov sa zastavili v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky, kde sa spolu pomodlili desiatok svätého ruženca.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:13 | viac »
 • Dňa 20. mája 2016 sme sa zúčastnili 9. ročníka Detskej športovej olympiády, kde naši žiaci bojovali po boku dalších mladých športovcov z iných škôl. Pre školu vybojovala Julka Šarišská striebornú medajlu v behu na 50 m. Ostatní žiaci sa bohužiaľ neumiestnili na stupni víťazov, ale bojový duch im nechýbal a domov si odniesli pekné zážitky.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:13 | viac »
 • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej panny Márie, východného obradu sa pripravuje na 125. výročie založenia Kongregácie. Ikona s relikviami spoluzakladateľky rehole, blahoslavenej sestry Jozafáty Michaely Hordaševskej, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II. za blahoslavenú v júni 2001 na Ukrajine, putuje po svete – po provinciách, kde rehoľné sestry pôsobia. V roku 2013 ikonu posvätil vyšší arcibiskup Svjatoslav Ševčuk pri príležitosti osláv 1025. výročia pokrstenia Kyjevskej Rusi. Ikona už putovala po krajinách ako Argentína, Brazília, USA, Kanada či Poľsko. V súčasnosti je na Slovensku a v budúcnosti navštívi ešte Srbsko, Taliansko a jej púť sa zakončí v materskej provincii na Ukrajine v auguste 2017 na oslavách výročia.
  Fotoalbum

  21.09.2016 23:17 | viac »
 • Žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa zapojili do umeleckého programu na benefičnom koncerte. Uskutočnil sa 12.5.2016  v prešovskom  Kine Scala pod názvom  „O umení umením”. Koncert sa každoročne usporadúva pre  iného žiaka/žiačku, ktorý to potrebuje. Tento rok  bol  venovaný Samkovi Maňkošovi, žiakovi Spojenej školy na Ulici Matice slovenskej v Prešove....
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:15 | viac »
 • 20.5.2016 našu školu navštívili veľmi milí hudobníci – učitelia Zuzana Oráčová a Andy Belej. Žiakom 1. a 2. ročníka kreatívnou, hravou a  pútavou formou predstavili dva hudobné nástroje – elektrický klavírhusle. Žiakov „vtiahli“ do tajov hudby, zahrali sa na ozvenu, zaspievali si, naučili sa nové pojmy a hlavne – spoločne prežili krásny čas obklopený harmóniou tónov.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:15 | viac »
 • Úspech žiakov Cirkevnej základnej školy s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove na biologickej olympiáde

  Dňa 10.5.2016 sa Branislav DiroDávid Božik – žiaci 6.A triedy zúčastnili krajského kola biologickej olympiády v kategórii D. Súťaž pozostávala z dvoch častí – praktickej a teoretickej. Zúčastnení žiaci boli veľmi vyrovnaní súperi, o čom hovorí výsledková listina...
  20.05.2016 12:31 | viac »
 • " Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo trvá na veky" (Žalm 118,1).
   
  V tomto duchu sme prežili krásny deň – piatok 13.5.2016, kedy sa v dopoludňajších hodinách v našej škole konal koncert skupiny Lamačské chvály. Jej členovia sa s nami podelili o svoje svedectvá, zaspievali nám moderné náboženské piesne z vlastnej tvorby a všetci spoločne sme ďakovali Bohu za všetko, čo na našej škole koná. Na koncerte sa zúčastnili žiaci MŠ, ZŠ spolu so študentmi gymnázia.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:15 | viac »
 • Dňa 26.4.2016 sa v prešovskom planetáriu konalo krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach“. Našu školu tam reprezentovali 2 žiaci zo šiesteho ročníka, ktorí postúpili z okresného kola súťaže a dosiahli vynikajúce výsledky: Daniel Zbojovský skončil na krásnom 5.mieste a Dávid Božík na nádhernom 3.mieste. Týmto sa prebojoval na celoslovenské kolo v Nitre.
   
  Obidvom žiakom zo srdca ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa ďalších úspechov.

   
  28.04.2016 11:14 | viac »
 • Od 18.4 do 22.4 prebiehalo na škole v rámci týždňa farieb projektové vyučovanie, počas ktorého si každá trieda pripravila rôzne témy k danej farbe.

  Žiaci pracovali pod vedením tr. učiteľov, svoje práce si prezentovali sami. Vyvrcholením týždňa farieb bol Deň Zeme – 22.4.2016. Žiaci školy sa pridali ku všetkým žiakom na Slovensku a zapojili sa do zberu odpadkov.

  Fotoalbum - Týždeň farieb
  Fotoalbum - Deň Zeme
  21.09.2016 23:16 | viac »
 • Utorok, 19.apríla 2016, sa v dopoludňajších hodinách na našej škole súťažilo v speve slovenských ľudových piesní.  Do školského kola sa prebojovalo spolu 17 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

  Predsedom poroty bol pedagóg CZUŠ sv. Mikuláša, pán učiteľ Mgr. Michal Brandys....
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:16 | viac »
 • Boh dokonale pozná situáciu dnešného človeka, a preto mu ponúka dar posolstva o Božom milosrdenstve, ktoré odovzdal prostredníctvom sestry Faustíny z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva.  Aby Cirkev mohla toto poslanie viditeľne realizovať, Svätý Otec František vyhlásil tento rok mimoriadne jubileum – Svätý rok milosrdenstva...
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:17 | viac »
 • 5. apríla 2016 sa v našej škole uskutočnil slávnostný zápis do 1. ročníka. Budúcich prváčikov čakal veselý kultúrny program v podobe Snehulienky a siedmich trpaslíkov ako aj malé prekvapenie.
  Fotoalbum

  21.09.2016 23:17 | viac »
 • V pondelok, 4.4.2016, sme v našej Cirkevnej základnej škole prežívali Deň s Bibliou. Mottom tohto podujatia bol citát zo Starého zákona: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch “. (Ž 119,105)

  Počnúc  prvou  vyučovacou hodinou prichádzali žiaci jednotlivých tried – od I. A až po VI. A – do kaplnky vždy na jednu hodinu spolu s triednymi učiteľmi, respektíve vyučujúcimi.
  Čítali Evanjelium  sv. Jána...  
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:18 | viac »
 • Žiaci CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove opäť zažiarili. Na okresnom kole astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach?",  ktorá sa konala dňa 21. 3. 2016 v prešovskej Hvezdárni a planetáriu, našu školu zastupovali 4 žiaci: Eliáš Fudaly, Alexander Pancurák, Dávid Božik a Daniel Zbojovský.
   
  Dávid Božík, žiak VI. ročníka, obsadil v ťažkej konkurencii krásne 1. miesto a Daniel Zbojovský, tak isto žiak VI. ročníka, skončil na 3. mieste. Týmito výsledkami sa prebojovali do krajského kola, ktoré sa uskutoční 26.4.2016.
   
  Všetkým súťažiacim zo srdca blahoželáme a v ďalšom súťažení im želáme veľa úspechov. 

  Výsledky a foto z okresného kola
   
  21.09.2016 23:19 | viac »
 • Dňa 21.marca si 29 žiakov našej školy overovalo svoje matematické zručnosti prostredníctvom riešenia testu v rámci medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Dúfame, že sa im darilo a s napätím očakávame ich výsledky.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:19 | viac »
 • Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia, stíšenia, zastavenia sa v dnešnej uponáhľanej dobe. Na CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča žiaci, rodičia aj zamestnanci školy prežili pôstny čas aj prostredníctvom krížovej cesty, ktorú si pripravili tretiaci. Krížová cesta bola doprevádzaná piesňami členov liturgického krúžku. Obohatením tohto modlitbového stretnutia boli relikvie blahoslavenej sestry Jozafaty, ktoré si prítomní po ukončení uctili.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:19 | viac »
 • Dňa 4. februára 2016 sa žiaci 5. ročníka Jakub Bialko, Eliáš Fudaly a Alexander Pancurák zúčastnili  44. ročníka Geografickej olympiády v okresnom kole. Úspešným riešiteľom sa stal Jakub Bialko, ktorý sa spomedzi 51 súťažiacich umiestnil na 16. mieste.

   
  17.03.2016 11:10 | viac »
 • Dňa 10. marca 2016 sa žiačky 5. ročníka Anastásia Pasok, Monika Kordiaková a Veronika Pejková zúčastnili protopresbyterského kola Biblickej olympiády. V súťažiacej kategórii: 5. – 9. roč. sa spomedzi 11 súťažiacich družstiev umiestnili na 5. mieste.
  17.03.2016 11:07 | viac »
 • Žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove úspešne reprezentovali svoju školu  CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa zapojila do obvodného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. V kategórii P6  žiak Branislav Diro zo VI. ročníka obsadil krásne 1. miesto. V kategórii P4  žiak Michal Iľkovič zo IV. ročníka obsadil 2. miesto a zároveň žiak Patrik Barnišin zo IV. ročníka obsadil 4. miesto. Vďaka poctivej príprave žiakov  a učiteliek, Mgr.  Iľkovičovej a Mgr. Šarišskej, NAŠI ŽIACI zabojovali a svoje vedomosti preukázali aj v silnej konkurencii mnohých škôl prešovského okresu.  Za vynikajúcu reprezentáciu školy im ďakujeme a k úspechom zo srdca  blahoželáme . Do ďalšej  práce im prajeme veľa síl a úspechov.
   
  17.03.2016 10:29 | viac »
 • Dňa 12.3.2016 sa v  pekné  sobotňajšie popoludnie otvorili všetky dvere našej školy. Začal sa Deň otvorených dverí na CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča.  Návštevníkov srdečne privítala pani riaditeľka Mgr. Júlia Šarišská. Po spoločnej modlitbe a príhovore duchovného správcu školy o. Rastislava Baku si rodičia so svojimi ratolesťami prezreli prezentáciu  o  škole a  nazreli do  priestorov materskej aj základnej školy.
  19.03.2016 21:49 | viac »
 • Žiaci a pedagógovia CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove 9.3.2016 reprezentovali školu v rímskokatolíckom chráme Krista Kráľa na Sekčove. Krátkym duchovným pásmom, počas ktorého spievali a hrali žiaci z Liturgického krúžku, priblížili chápanie a prežívanie pôstnych dní a nádej z veľkonočného tajomstva.  Pani riaditeľka, Mgr. Júlia Šarišská, prostredníctvom prezentácie predstavila školu a pozvala prítomných  na Deň otvorených dverí.
  Fotoalbum

  Jana Tirpáková
  21.09.2016 23:20 | viac »
 • Z príležitosti týždňa slovenských knižníc žiaci 1.-4. ročníka navštívili knižnicu Slniečko. Prečítali si príbehy od slovenských autorov - Romana Brata z knihy Môj anjel sa vie biť a Ady Žigovej z knihy O snehuliakovi s horúcim srdcom. S pani knihovníčkou sa spoločne o príbehoch porozprávali.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:20 | viac »
 • Dňa 23.2.2016 sa konalo školské kolo už 62. ročníka celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Z triednych kôl sa tu za I. kategóriu prebojovalo 14 žiakov v recitovaní poézie a 6 žiaci v prednese prózy. II. kategóriu reprezentovali 4 žiaci v poézii a 6 žiaci v próze.
  19.03.2016 21:54 | viac »
 • Vzťah k Bohu, zodpovednosť za seba a okolie, výchova k pevnej vôli, k dôveryhodnosti, k čestnosti, k tímovej práci, vodcovské zručnosti, pripravenosť, služba, pracovitosť, príroda, tábor, priateľstvo, tímová práca.
  19.03.2016 21:58 | viac »
 • Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili v dňoch 18.-22.1.2016 lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Mlynky - Dedinky. V malebnom prostredí s dobrými snehovými podmienkami strávilo 31 žiakov našej školy intenzívny  lyžiarsky kurz, vďaka ktorému si všetci žiaci osvojili základy lyžovania.
  19.03.2016 21:55 | viac »
 • Hračky, ktoré žiaci darovali v rámci zbierky, sme odovzdali Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom na Vodárenskej ulici v Prešove.

  Ďakujeme

  25.02.2016 22:06 | viac »