Spolupráca a projekty

 
 
 
 
             Digitálne vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa základnej školy a ich učiteľov. Je jednoducho prístupný z počítača, tabletu či zo smartfónu. Obsah portálu KOZMIX kladie základy pre celoživotné učenie, získavanie funkčnej gramotnosti a poznávanie základných vzťahov a súvislostí, ktoré umožnia dieťaťu orientovať sa v okolitom svete. KOZMIX predstavuje zábavnú formu vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne. Je aj vhodným doplnkom domáceho učenia a uspokojí aj najzvedavejších žiakov. Ak rodič chce, aby sa deti na počítači alebo tablete nielen hrali, ale aj učili, portál KOZMIX je tým pravým prostriedkom na domáce vzdelávanie. Okrem zmysluplného obsahu tu rodič nájde nástroje na kontrolu práce svojho dieťaťa doma a v škole. Na portáli je možné nájsť množstvo lekcií a materiálov, ktoré priamo korešpondujú so Štátnym vzdelávacím programom (ďalej len „ŠVP“), a množstvo materiálov, ktoré je možné použiť ako vhodnú nadstavbu nad rámec ŠVP.  www.kozmix.sk