Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Rindošová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Grinčová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Valaliková
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šuťáková
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Zimovčáková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Magdová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Pavlišinovičová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Jana TirpákováDiS.Art., PhD.
Foto Foto Foto Foto Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Kundrátová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Mačička
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Tomečková
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Beáta Maliková

© aScAgenda 2020.0.1192 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2019