Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Magdová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Pavlišinovičová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Rindošová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Grinčová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Valaliková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Daniela Dzurovčinová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Zimovčáková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Juročková
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Beáta Maliková
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Jana TirpákováDiS.Art., PhD.
Foto Foto Foto Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Kundrátová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Mačička
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Tomečková

© aScAgenda 2021.0.1234 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2020