Patrón školy

Fotoalbum MŠ - ZŠ - ŠKD

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

 • Medzinárodný deň obetí holokaustu – Yom HaShoah

  27.január je Medzinárodným dňom obetí holokaustu, nazývaný aj ako Yom HaShoah. Žiaci 2.stupňa našej základnej školy si ho pripomenuli tiež, prostredníctvom projektového vyučovania, či aktivít v daný pamätný deň. Deviataci sa na hodinách dejepisu už počas celého týždňa venovali téme holokaustu cez rôzne aktivity, filmové dokumenty, či rozhovory na túto tému. Žiaci v mladších ročníkoch sa v daný deň na hodinách anglického jazyka venovali základným faktom o holokauste a vypĺňali pracovný list k tejto téme. Cieľom aktivít bolo upovedomiť žiakov o tejto téme, o nebezpečenstve rasizmu, extrémizmu, predsudkov či nevraživosti voči ľuďom iného náboženstva, farby pleti, národnosti a postavenia.

 • MŠ - Karneval
  1. 2. 2023 Aké by to boli fašiangy bez karnevalovej zábavy? Aj v našej škôlke sa deti tešili a pripravovali na karneval výrobou rôznych krásnych masiek. Otázok ako: “Čo budeš? alebo “Koľko noci sa ešte vyspím do karnevalu? bolo nespočetne mnoho. Až nakoniec prišiel ten deň, 31.január 2023, kedy sa naša školská jedáleň premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti, či zvieratká: princezné i kráľ, víly, piráti, lienky, mačky a mnohé ďalšie. Veľkú radosť nám spravila
 • Oznam ZŠ - Karneval

  Milí rodičia a žiaci, dňa 3.2.2023 (piatok) sa pre žiakov 1. stupňa uskutoční karneval. Žiaci sa v tento deň neučia. Končia 4. vyučovacou hodinou. Obedy a ŠKD fungujú v riadnom režime. Tešíme sa na všetky originálne kostýmy a masky.

  27.1.2023

 • Oznam MŠ - Karneval

  Milí rodičia a deti,

  oznamujeme Vám, že karneval pre deti našej MŠ sa uskutoční 31.1.2023 o 9.00 hod v jedálni školy. Tešíme sa na originálne, kreatívne a veselé (nie strašidelné) karnevalové kostýmy a masky.

 • Oznam

  Dnes (18.1.2023) nebude športový krúžok.

  18.1.2023

 • Oznam pre stravníkov

  Vážení stravníci,

  dovoľujeme si Vás informovať o výške úhrad za stravné,

  ktoré je platné od 1. 1. 2023.

  Cenník obedov pre MŠ - ZŠ - Gym od 1. 1. 2023 (pdf)

  3.1.2023

 • Duchovné zamyslenie


  Duchovné zamyslenie duchovného správcu školy o. Rastislava Baku:

  Nový rok 2023 (pdf)


  8.1.2023

 • MŠ - Vianočné vystúpenie
  13. 1. 2023 S radosťou sme privítali rodičov, starých rodičov a príbuzných na vianočnom vystúpení. Koledami, básničkami a vinšami sme oslávili príchod Ježiša medzi nás. Nech radosť a pokoj Vianoc nás sprevádza celý rok.   FOTOALBUM
 • Oznam pre MŠ a ZŠ

  Milí rodičia,

  riaditeľ Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 ods.5 udeľuje 22.12.2022 (štvrtok) riaditeľské voľno pre ZŠ a MŠ z prevádzkových dôvodov.

  Od 23.12.2022 (piatok) do 6.1.2023 (piatok) má ZŠ VIANOČNÉ PRÁZDNINY.

  Od 23.12.2022 (piatok) do 6.1.2023 (piatok) bude prevádzka v MŠ z prevádzkových dôvodov prerušená .

  Deti a žiaci budú z obedov vyhlásení automaticky.

  12.12.2022