Patrón školy

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

Fotoalbum

  • Vedenie Detského súboru Rozmarija oznamuje, že tréning na CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča bude v šk.roku 2017/2018 každý utorok od 14:30 do 16:30 hod. v malej telocvični.

  • Vedenie jazykovej školy MTM oznamuje, že jazykové kurzy budú na CZŠ s MŠ bl. P. P Gojdiča v šk. roku 2017/2018 prebiehať v pondelky a stredy od 15.00 – 15.45 v miestnosti č.207 na 1. poschodí.

  • Oznamujeme rodičom, že dňa 6.11.2017 (pondelok) budeme sláviť sviatok školy (4.november – deň beatifikácie P.P.Gojdiča – patróna školy). Slávnostná sv. liturgia sa začne o 10:00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža na Sekčove. Žiaci ZŠ sa zúčastnia sv. liturgie, po ktorej odchádzajú domov. Obed a ŠKD v tento deň nebude. Žiaci sú z obedov vyhlásení.

  • Riaditeľka CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča oznamuje rodičom materskej školy, že prevádzka v MŠ bude prerušená 6.11.2017 (pondelok). Prevádzka začne 7.11.2017 (utorok). Dôvod prerušenia - sviatok školy.

  • Naša škola je zapojená do Pilotného projektu „Triedim, triediš, triedime“, ktorý odštartovalo Ministerstvo ŽP v spolupráci s Technickými službami mesta Prešov. Všetky triedy prvého stupňa dostali set s tromi farebnými taškami (zelená - sklo, žltá - plasty, modrá - papier) a informačnou tabuľou zameranou na to, ako triediť odpad. Fotoalbum

  • Činnosť v krúžkoch bude prebiehať od 21.9.2017 podľa rozvrhu záujmovej činnosti.

  • Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Tešíme sa na spoluprácu.

    1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5., 6., 7. a 8. roč.