Patrón školy

Fotoalbum

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

 • Zber papiera

  V čase od 30.11.2020 do 11.12.2020 bude v našej škole ZBER PAPIERA. Prosíme Vás, aby ste papier, ktorý prinesiete, previazali a nalepili naň napísané meno žiaka, hmotnosť papiera a odovzdajte ho pri vchodových dverách. Informáciu o prinesení papiera, ako aj jeho hmotnosť, prosím, napíšte do slovníčka.

  27.11.2020

 • Oznam knižnice

  V tomto roku by mal dánsky prozaik, dramatik, básnik a rozprávkar

  Hans Christian Andersen 215 rokov.

  Skúste sa aj vy (žiaci) stať rozprávkarmi, ktorí vymýšľajú rozprávky.

  V jednotlivých ročníkoch budete pracovať na rôznych úlohách

  do 4.12.2020.

  26.11.2020

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Tak ako minulý rok (fotoalbum), aj teraz by sa chcela naša škola zapojiť do celoslovenského projektu "Koľko lásky..." a potešiť dôchodcov v Domovoch seniorov, pre ktorých budú nami vytvorené "krabičky" možno jediným darčekom na Vianoce. Krabičky budeme vytvárať spolu s deťmi v ŠKD, rovnako vyrobíme s nimi aj malé darčeky. Do krabičiek môžete poslať veci v počte podľa vlastného uváženie, podľa zoznamu nižšie v plagátiku alebo podľa zoznamu na stránke www.kolkolasky.sk. Z hygienických dôvodov odporúčame zabaliť veci do sáčku alebo fólie.

 • Sv.liturgia

  Dňa 19.11.2020 sa žiaci 4.A zúčastnili sv. liturgie v kaplnke školy,

  ktorú obetovali za našu školu, spolužiakov, za chorých.

  Liturgiu slávil duchovný správca školy o. R. Baka,

  ktorý v príhovore povzbudil žiakov k vzájomnej úcte,

  láskavej komunikácii k múdrym a neunáhleným rozhodnutiam.

  Liturgiu žiaci obohatili náboženskými piesňami.

  23.11.2020

 • Bl. biskup P. P. Gojdič

  Milí žiaci,

  zapojte sa aj Vy prostredníctvom umenia

  do slávenia spomienky na blahorečenie biskupa Pavla Petra Gojdiča,

  patróna našej školy.

  Viac info na plagáte (jpg).

  4.11.2020

 • Šarkaniáda

  Milí žiaci,

  zapojte sa do súťaže o najkrajšieho šarkana.

  Viac info na plagáte (jpg).


  Tešíme sa na Vaše práce!

  6.11.2020

 • Oznam MŠ a ZŠ

  Milí rodičia!

  Víkendové celoplošné testovanie prináša určité zmeny týkajúce sa nástupu žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ a deti MŠ do školy dňa 10.11.2020.Uznesenie vlády SR a usmernenie Mnisterstva školstva upravuje postup pri nástupe žiakov ZŠ a deti MŠ do školy a zamestnancov do zamestnania v závislosti od výsledkov testovania.

  Žiaci ZŠ a deti MŠ sa pred vstupom do budovy školy musia preukázať vytlačeným a vyplneným Vyhlásenim zákonneho zástupcu o bezinfekčnosti. Zákonný zástupca sa pred vstupom do priestorov MŠ musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku. Zároveň Vás prosíme, aby ste si v prílohách prečítali usmernenie a oznam.

 • Oznam ZŠ a MŠ

  Milí rodičia!

  : z dôvodu celoplošného testovania - II.fáza, ktoré prebehne tento víkend sa prerušuje prevádzka materskej školy v pondelok 9.11.2020. Prevádzka začne 10.11.2020 (utorok).

  ZŠ: z dôvodu celoplošného testovania a v súlade s rozhodnutím ministra číslo 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa jesenné prázdniny uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

  V utorok 10.11.2020 žiaci I. stupňa (1.-4. ročníka) nastupujú do školy (učia sa prezenčne).

  Žiaci 2. stupňa od 10.11.2020 (utorok) pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

 • Oznam MŠ a ZŠ

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča na základe odporúčania RÚVZ prerušuje prevádzku v MŠ od 29.10.2020 (štvrtok) do 6.11.2020 (piatok). Predpokladaný začiatok prevádzky je 9.11.2020 (pondelok).

  ZŠ (1.-4.ročník) od 29.10.2020 (štvrtok) prechádza z riadnej formy vyučovania na dištančnú do 6.11.2020 (piatok). Dôvod: pozitívne testovaní zamestnanci. Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktovali svojho lekára. Zároveň Vás prosíme, aby ste pravidelne sledovali webovú stránku školy. Deti MŠ a žiaci ZŠ sú z obedov vyhlásení.

 • Oznam pre žiakov 2.stupňa ZŠ

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádzajú žiaci druhého stupňa ZŠ od pondelka 26.10.2020 až do odvolania z riadnej formy vyučovania na dištančnú formu. Žiaci sú z obedov odhlásení.

  23.10.2020