Patrón školy

Fotoalbum

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

 • Duchovné zamyslenie

  Duchovné zamyslenie duchovného správcu školy o. Rastislava Baku:

  Leto a prázdniny (pdf)

  19.7.2021

 • Putovanie za naším patrónom

  V posledné dni školského roka sa žiaci 3. ročníka vybrali za patrónom našej školy. Navštívili miesta, ktoré boli bl. biskupovi Gojdičovi veľmi blízke. Milým prekvapením bolo stretnutie s vladykom Jánom Babjakom, ktorý požehnal žiakov. Okrem Arcibiskupského úradu si žiaci prezreli aj samotný chrám, kde okrem nádherného ikonostasu mali možnosť vidieť aj vernú kópiu Turínskeho plátna, relikvie bl. hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, ale aj relikvie sv. Kristovho kríža. Žiakov veľmi zaujala krypta, v ktorej sú pochovaní mnohí významní predstavitelia gréckokatolíckej cirkvi. Po skončení exkurzie bohatej na množstvo informácií a poznatkov sa žiaci prešli historickým centrom mesta Prešov a osviežili sa zmrzlinou.

 • V krajine "Rozprávkovo"

  Koniec školského roka je často spojený aj s výletmi. Žiaci 1.A, 1.B a 2.B triedy sa zúčastnili výletu do Lanového centra v Prešove na Sídlisku III., kde ich čakal zaujímavý program s názvom Rozprávkovo. Spoločnými silami zdolávali rôzne prekážky, pri ktorých sa stretávali s rôznymi rozprávkovými postavami. Odmenou im bol nájdený poklad v podobe sladkej odmeny a pochvaly za úspešne zvládnuté úlohy. Domov odchádzali plní krásnych zážitkov a s úsmevom na tvári.

  Fotoalbum

  25.6.2021

 • Výlet do dávnych vekov

  Predposledný týždeň tohto školského roka sa žiaci 3.A, 3.B, 2.A a 4.A triedy zúčastnili školského výletu v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Najprv navštívili archeopark, prostredníctvom ktorého sa ocitli v dobe dávnych vekov. Žiaci mali možnosť prezrieť si archeologické expozície, ktoré začínajú staršou dobou kamennou a končia novovekom. Zároveň si mohli vyskúšať, ako voľakedy ľudia mleli múku na chlieb, vyrábali rôzne nádoby z hliny, či tkali na drevených mini krosnách. Najviac však zaujala lukostreľba. V kaštieli si zasa prezreli nádherné exponáty našej histórie, ale aj prírodu regiónu cez expozíciu prírodovedy. Domov odchádzali síce unavení, ale plní nezabudnuteľných poznatkov a zážitkov.

 • Tretiacka olympiáda

  V uplynulých dňoch mali žiaci 3.A a 3.B triedy možnosť zmerať si svoje sily v rôznych športových disciplínach. Svoju šikovnosť, rýchlosť, vytrvalosť a obratnosť si vyskúšali v rozličných hrách a aktivitách, ktoré im pripravil Mgr. Mačička. Po skončení športového zápolenia odchádzali všetci žiaci obohatení o rôzne nové hry, ale hlavne plní nadšenia a športových zážitkov.

 • Oslava Dňa detí na 1. stupni

  Aj tento rok žiaci 1. stupňa oslávili svoj sviatok. Rôznymi aktivitami, ktoré im pripravili triedne učiteľky, prežili dopoludnie plné hier, výletov, zábavy a smiechu. Žiaci 1.A, 1.B a 2.B triedy sa v tento deň na chvíľu stali malými športovcami. Žiaci 2.A triedy si vyskúšali a videli, aké je náročné starať sa o hospodárske zvieratá. Tretiaci navštívili múzeum Solivar, kde videli a spoznali históriu ťažby a spracovania soli. Pre našich najstarších žiakov boli pripravené rôzne aktivity na školskom dvore. Za vytrvalosť a statočnosť boli všetci žiaci obdarovaní sladkou odmenou. FOTOALBUM

 • Jedáleň

  Od dnešného dňa (28.5.2021) sú prihlásení na obed všetci žiaci 2.stupňa.

  Z obedov odhlasuje žiaka jeho zákonný zástupca.

  28.5.2021

 • Hudobná katechéza o tesárovi z Nazareta

  Gospelová skupina Peter Milenky Band v rámci mimoriadneho Roka svätého Jozefa organizuje online projekt Ako Otec: hudobná katechéza o tesárovi z Nazareta. Ide o sériu piatich naživo vysielaných hudobno-slovných večerov na jednotlivé témy podľa apoštolského listu pápeža Františka - Patris Corde. Prvý živý večer na tému Otec nežný a láskavý sa uskutoční v nedeľu 30. mája 2021 o 18:00 hod. na YouTube kanáli "Peter Milenky" a na FaceBook-u "Peter Milenky band / OFFICIAL”.

  27.5.2021

 • Oznam ZŠ

  Od pondelka 24.5.2021 budú žiaci vstupovať do školy cez hlavný vchod.

  1. stupeň ZŠ od 6:45 hod. do 7:55 hod.

  2. stupeň ZŠ od 7:30 hod. do 7:55 hod.

  Žiaci, ktorí prichádzajú skôr, budú čakať na lavičkách pri telocvični do 7:30 hod.

  Skrinky v šatni ešte nebudú v prevádzke, žiaci sa budú prezúvať na lavičkách pri triedach. Ďakujeme za pochopenie.

  21.5.2021

 • MŠ - Rozlúčka so škôlkou - Stonožky
  17. 6. 2021

  Dňa 16.6.2021 sa v našej Stonožkovej triede uskutočnila rozlúčka s predškolákmi. Veľmi sme sa na tento deň tešili. Cítime sa už veľkí a šikovní a chceme nastúpiť do prvého ročníka, preto sa lúčime so škôlkou. Ukázali sme svojím kamarátom, pani učiteľkám a pani riaditeľke čo sme sa naučili v škôlke. Potom nás čakala veľká, sladká hostina. Pozrite si ako dobre sme sa cítili v tento deň. Dovidenia milá škôlka!
  FOTOALBUM