Patrón školy

Fotoalbum

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

 • Prevádzka CMŠ a ŠKD (1.stupeň) od 18.1.2021 do 22.1.2021

  Vážení rodičia,
  materská škola a ŠKD pre 1. stupeň základnej školy budú v prevádzke pre deti a žiakov, ktorí sú prihlásení.
  Prosíme zákonných zástupcov prihlásených deti, aby sa v pondelok preukázali negatívnym testom na Covid 19 (rodič, ktorý dieťa bude dieťa odovzdávať) a tiež doniesli potvrdenie od zamestnávateľa (obaja rodičia).

  Prevádzka bude od 7:00 do 16:00

  Prihlásené deti sú nahlásené na obedy.

 • ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Z pohodlia domova Vám otvoríme školskú bránu online...
  Deň otvorených dverí na Gymnáziu bl. biskupa Gojdiča, ktoré je súčasťou organizačnej zložky Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča.

  Tešíme sa na Vás!

  2.2.2021 v čase 16.00-18.00 hod.
  Video školy (mp4)

  9.1.2021

 • Prevádzka CMŠ a ŠKD (1.stupeň) od 18.1.2021 do 22.1.2021

  Vážení rodičia,
  v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, prosíme rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, vojaci, požiarnici, pracovníci elektrárni a pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa. Týka sa to obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa) a majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ alebo ŠKD, aby nám nahlásili záujem (do 15.1.2021 do 11:00)

 • Oznam

  Vážení rodičia, podľa rozhodnutia ministra školstva od 11.01.2021 prechádza 1. stupeň ZŠ na dištančnú formu vyučovania a 2. stupeň ZŠ pokračuje v dištančnej forme vyučovania. Od 18.01.2021 sa predpokladá: nástup žiakov 1. stupňa na prezenčnú formu vzdelávania po otestovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy; žiaci 2.stupňa sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou. Sledujte našu webovú stránku.

  Návrat žiakov do škôl (pdf)

  Rozhodnutie MŠVVaŠ 1 (pdf)

  Rozhodnutia MŠVVaŠ 2 (pdf)

  7.1.2021

 • Prevádzka CMŠ a ŠKD (1.stupeň) od 11.1.2021 do 15.1.2021

  Milí rodičia,
  prevádzka CMŠ a ŠKD pre žiakov 1.stupňa bude v čase od 11.1.2021 do 15.1.2021 prerušená z dôvodu nízkeho počtu nalásených detí.

  7.1.2021

 • Dotácie na stravu

  Vo veci poskytovania dotácií na stravu od 1.1.2021 Vám predkladáme usmernenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:

  V nadväznosti na medializované informácie o zrušení dotácií na stravu pre všetky deti, nás začali kontaktovať viacerí zriaďovatelia/žiadatelia o dotáciu s požiadavkou o usmernenie k ďalšiemu postupu od 01.01.2021 pri poskytovaní dotácií na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

 • Prevádzka ŠKD od 11.1.2021 do 15.1.2021 (pre 1. stupeň ZŠ)

  V súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, prosíme rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, vojaci, požiarnici, pracovníci elektrárni a pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou homeoffice a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov) a majú záujem o umiestnenie dieťaťa do ŠKD, aby nám nahlásili záujem (do 7.1.2021 do 11:00) . Záujem o ŠKD hláste triednym učiteľom.

  Ďakujeme a prajeme pevné zdravie

 • Prevádzka CMŠ od 11.1.2021 do 15.1.2021

  V súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, prosíme rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, vojaci, požiarnici, pracovníci elektrárni a pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou homeoffice a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov) a majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ, aby nám nahlásili záujem (do 7.1.2021 do 11:00) na tel.čísle 0903 982 199.

  Ďakujeme a prajeme pevné zdravie

  5.1.2020