Patrón školy

Fotoalbum

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

 • Prerušenie prevádzky CMŠ

  Milí rodičia,

  prevádzka CMŠ bude od 13.7.2020 prerušená z dôvodu nízkeho počtu detí. Deti budú automaticky odlásené zo stravy.

  Prajeme požehnaný prázdninový čas

 • CZŠ s MŠ

  Vážení rodičia CZŠ a MŠ!

  Od 1.9.2020 sa školy CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča a Gymnázium bl. P. P. Gojdiča spájajú do jedného subjektu.

  Názov bude Spojená škola bl. biskupa Gojdiča s organizačnými zložkami:

  a) Cirkevná základná škola s materskou školou bl. biskupa Gojdiča

  b) Gymnázium bl. biskupa Gojdiča

  Poverená riadením Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča je Mgr. Júlia Šarišská.

  11.6.2020

 • Prevádzka CMŠ počas letných prázdnin

  Milí rodičia,
  prevádzka CMŠ bude počas letných prázdnin

  od 1.7.2020 do 17.7.2020

  v čase od 7:00 do 16:00.


  Deti, ktoré boli zapísané, že budú navštevovať materskú školu sú prihlásené na stravu automaticky.

  Prosíme skontrolujte zostatky na stravovacom účte vášho dieťaťa

  (jedná sa o deti, ktoré budú v mesiaci júl navštevovať materskú školu).

 • Oznam - 30.6.2020

  8:00 - 8:30 - príchod do školy

  8:30 - 10:00 - odovzdávanie vysvedčení

  10:00 – odchod žiakov domov

  ŠKD ani obedy v tento deň nebudú. Žiaci sú už z obedov vyhlásení.

  26.6.2020

 • Sv. liturgia - 29.6.2020

  V pondelok 29.6.2020 o 10:00 hod.

  bude sv. liturgia v chráme Povýšenia sv. Kríža (Prešov – Sekčov).

  26.6.2020

 • Oznam CZUŠ sv.Mikuláša

  Vedenie CZUŠ sv. MIKULÁŠA oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v hudobnom, tanečnom alebo výtvarnom odbore - s miestom vyučovania na CZŠ bl. P.P.Gojdiča na ulici Bernolákovej - že zápis pre šk.rok 2020/21 sa uskutočňuje elektronickou formou. Všetky potrebné informácie sú na priloženom plagáte (pdf).

  23.6.2020

 • Učebnice

  Milí rodičia a žiaci !

  Prosíme všetkých žiakov, aj tých, ktorí tento týždeň do školy nechodia, aby vo štvrtok (25.6.2020), prišli do školy a doniesli všetky učebnice. Žiaci zároveň dostanú učebnice na nový školský rok. Upozorňujeme, že žiaci, ktorí ešte v škole neboli, musia doniesť vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave.

  22.6.2020

 • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

  Žiaci 6.,7,.8. a 9.ročníka, noví žiaci musia 22.6.2020 doniesť Písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Nezabudnite si rúško.

  Čas príchodu v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod..

  Bočný vchod (učiteľský) medzi telocvičňou a budovou - určený pre žiakov 3., 4., 5., 6. a 7. roč..

  Bočný vchod vedľa hlavného vchodu - určený pre žiakov 1., 2., 8., a 9. roč..

  Príchod detí do MŠ v čase od 7.00 hod. do 8.20 hod. hlavným vchodom.

  Po uplynutí jednotlivých časov sa budova školy zamyká.

 • Oznam jedáleň

  Prosíme rodičov CZŠ a MŠ, aby nezabudli prihlásiť deti na obedy od 22.6.2020.

  Ďakujeme.

  18.6.2020

 • Prevádzka CMŠ počas letných prázdnin

  Drahí rodičia,
  prosíme Vás, aby ste nám do 22.06.2020 záväzne nahlásili záujem o umiestnenie Vášho dieťa v našej CMŠ počas letných prázdnin

  od 01.07.2020 do 17.7.2020.

  Oznámte to prosím triedným učiteľkám alebo na t.č. 0903 982 199

  Ďakujeme