Patrón školy

Fotoalbum

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

 • Výmena hodín: Geografia - Chémia

  V utorok 22.10.2019 bude 1.hodina chémia namiesto geografie (7.A).

  V pondelok 28.102019 bude 2.hodina geografia namiesto chémie (7.A).

  18.10.2019

 • Zmena v hodinách KNB - gréckokatolíci

  V utorok, 22.10.2019 nebude 6.hodina KNB - gréckokatolíci (6.A). Táto hodina bude odučená v dvojhodinovke - utorok 29.10.2019, kedy budeme mať projektové vyučovanie v teréne - návšteva Zariadenia Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove, z príležitosti mesiaca októbra - mesiaca úcty k starším.

  18.10.2019

 • Oznam pre rodičov CZŠ

  Milí rodičia!

  Oznamujeme Vám, že od 30.10.2019 do 31.10.2019jesenné prázdniny.

  1.november - štátny sviatok

  4.november – sviatok školy:

  1.stupeň: Ranné schádzanie je v prevádzke. Žiaci sa v sprievode tried. učiteľov presunú do Chrámu Povýšenia sv. Kríža na sv. liturgiu. Po sv. liturgii (cca o 11:30 hod.) si ich rodičia vyzdvihnú pred chrámom od svojich tried. učiteľov.

  2.stupeň: Žiaci prichádzajú do chrámu sami od 9:15 do 9:30 hod. Prihlásia sa u svojich tried. učiteľov, po sv. liturgii odchádzajú sami domov. V tento deň žiaci obedy nemajú, všetci sú centrálne odhlásení.

 • Sviatok školy

  Milí rodičia!

  Pozývame Vás na slávnostnú sv. liturgiu pri príležitosti sviatku školy – dňa 4.11.2019 o 9:40 hod. v Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov v Prešove.

  17.10.2019

 • Oznam pre rodičov MŠ

  Riaditeľka CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča oznamuje rodičom MŠ, že prevádzka MŠ bude prerušená od 30.10.2019 (streda) do 4.11.2019 (pondelok).

  30.10.-31.10.2019 prerušenie z organizačných dôvodov.

  4.11.2019 – sviatok školy.

  Zároveň Vám oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená aj 18.11.2019 (pondelok) – dôvodom je metodický deň organizovaný pre pedagógov Arcibiskupským školským úradom. Prevádzka začne 19.11.2019 (utorok). (pdf)

  Ďakujeme za pochopenie.

  17.10.2019

 • Oznam o dofocovaní detí MŠ

  Dňa 28.10.2019 (pondelok) o 8:30 bude prebiehať fotografovanie detí materskej školy, ktorý za z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť prvého temínu. Fotiť sa bude celá postava vo vlastnom oblečení na album s vianočným motívom, preto Vás prosíme aby ste deti vhodne obliekli a učesali.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

  10.10.2019

 • Ročníková práca

  Pozor! Ročníkové práce odovzdávate do:

  15.1.2020 - 9.A

  28.2.2020 - 8.A

  Ďalšie informácie tu: (pdf)

  15.10.2019

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Dňa 18.10.2019 o 9:00 hod. sa žiaci našej školy zapoja do celosvetovej iniciatívy

  Milión detí sa modlí ruženec.

  Tešíme sa na spoločnú modlitbu.

  9.10.2019

 • Ponožkový október 2019
  9. 10. 2019

  Babie leto je v plnom prúde, ale zima sa už čoraz viac blíži. Pre ľudí, ktorí žijú bez domova či ich životné podmienky sú oveľa náročnejšie, je to zvlášť ťažký čas. A keďže všeobecne platí, že základ je mať nohy v teple, s týmto cieľom sa rozbehla aj kampaň Ponožkový október.

  Milí rodičia, žiaci, študenty, kolegovia ak máte chuť sa zapojiť, stači donieseť NOVÉ ponožky rôznej veľkosti a farby do boxu, ktorý nájdete pri vrátnici našej školy. Kampaň trvá do 30. októbra 2019