Patrón školy

Fotoalbum

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

 • Oznam

  Vážení rodičia a žiaci! Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia

  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  budú v dňoch 30.10.2020 (piatok) a 2.11.2020 (pondelok)

  jesenné prázdniny.

  V tých dňoch dištančná forma výučby prebiehať nebude.

  29.10.2020

 • Oznam MŠ a ZŠ

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča na základe odporúčania RÚVZ prerušuje prevádzku v MŠ od 29.10.2020 (štvrtok) do 6.11.2020 (piatok). Predpokladaný začiatok prevádzky je 9.11.2020 (pondelok).

  ZŠ (1.-4.ročník) od 29.10.2020 (štvrtok) prechádza z riadnej formy vyučovania na dištančnú do 6.11.2020 (piatok). Dôvod: pozitívne testovaní zamestnanci. Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktovali svojho lekára. Zároveň Vás prosíme, aby ste pravidelne sledovali webovú stránku školy. Deti MŠ a žiaci ZŠ sú z obedov vyhlásení.

 • Prevádzka CMŠ 30.10. a 2.11.2020

  Drahí rodičia,
  prosíme Vás, aby ste nám čím skôr (najneskôr do 28.10.2020 do 12:00) záväzne nahlásili záujem o umiestnenie Vášho dieťa v našej CMŠ počas dní 30.10.2020 (piatok) a 2.11.2020 (pondelok).


  Oznámte to prosím triedným učiteľkám alebo na t.č. 0903 982 199

  Následne Vás prosíme, aby ste sledovali stránku našej školy, kde budú aktuálne informácie ohľadom prevádzky počas spomínaných dní.

  Ďakujeme

 • Oznam pre žiakov 2.stupňa ZŠ

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádzajú žiaci druhého stupňa ZŠ od pondelka 26.10.2020 až do odvolania z riadnej formy vyučovania na dištančnú formu. Žiaci sú z obedov odhlásení.

  23.10.2020

 • Oznam ZŠ a ŠKD

  Milí rodičia ZŠ a ŠKD,

  z dôvodu mimoriadnej situácie Vás prosíme, ak uvažujete o zmene výberu dieťaťa z ŠKD, napíšte to do slovníčka. Stanovené možnosti času výberu sa nemenia (12:00 – 12:15, 13:00 – 13:15, 14:00 – 14:15, 15:00 – 15:15, 16:00 – 16:15, 16:45).

  Ďakujeme

  23.10.2020

 • Oznam MŠ

  Milí rodičia MŠ,

  z dôvodu mimoriadnej situácie Vás prosíme (mnohí nám voláte, že si nechávate deti doma), aby ste nám dali vedieť , že dieťa ostáva doma. Zavolajte triednym učiteľkám alebo zástupkyni MŠ. Z obedov si ich musíte odhlásiť sami.

  23.10.2020

 • Oznam MŠ - trieda Lienky

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča z dôvodu podozrenia výskytu ochorenia COVID 19 naďalej prerušuje prevádzku v triede Lienky od 26.10.2020 (pondelok) do 28.10.2020 (streda). Prevádzka začne vo štvrtok 29.10.2020. Deti sú z obedov odhlásené.

  23.10.2020

 • Oznam MŠ

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča z dôvodu podozrenia výskytu ochorenia COVID 19 prerušuje prevádzku v triede Lienky od 22.10.2020 (štvrtok) do 23.10.2020 (piatok). Deti sú z obedov odhlásené.

 • Oznam MŠ a ZŠ

  Milí rodičia,

  žiadame Vás, aby ste dôsledne sledovali zdravotný stav u svojich detí v súlade s nariadením ÚVZ a v prípade akejkoľvek pochybnosti ich ponechali v domácom prostredí. Odporúčame, že aj pri podozrení z príznakov vírusu u členov domácnosti, za zvýšených opatrení ostať v domácej izolácií.Ak niekto z členov spoločnej domácnosti čaká na výsledok testu COVID-19, odporúčame nechať dieťa v domácom prostredí až do negatívneho výsledku testu. Ak dieťa ostane doma, informujte o tom triedneho učiteľa.Nikto s príznakmi COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy. Záleží na správaní každého z nás. Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Milé deti, žiaci, rodičia! 18. október je deň, kedy sa deti celého sveta, podporené Svätým Otcom, modlia sv. ruženec. Pozývame Vás znova sa zapojiť do tejto modlitebnej iniciatívy v myšlienkach za zdravie nás všetkých, za odvrátenie celosvetovej pandémie, za našu školu, za svojich blízkych... Opierajme sa pritom o slová sv. Pátra Pia: ,,Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť." Prajeme Vám požehnaný sviatočný deň!

  18.10.2020