Patrón školy

Fotoalbum

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

 • Krížová cesta

  CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča Vás všetkých srdečnej pozýva na krížovú cestu, ktorá sa bude konať 28.3.2019 o 16:00 hod. v Chráme Povýšenia sv. Kríža (Prešov – Sekčov). Pobožnosť budú viesť žiaci tretieho ročníka našej školy.

 • Sv. liturgia

  Dňa 25.3.2019 slávime sviatok

  Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

  Sv.lit. bude o 9:50 hod.

 • Testovanie 9-2019

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2018/2019 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2019), ktoré sa uskutoční 3.4.2019 (streda). Harmonogram (pdf)

 • Oznam

  Riaditeľka CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 3.4.2019 (streda) riaditeľské voľno 5.-8.roč. z organizačných dôvodov (testovanie 9-2019).

 • Zápis detí do MŠ

  Zápis detí do MŠ bl. P. P. Gojdiča na predprimárne vzdelávanie

  v školskom roku 2019/2020

  Riaditeľka CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove po dohode so štatutárnym zástupcom zriaďovateľa Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, v zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 3 Vyhlášky 306/2008 Z.z. O materskej škole určila čas zápisu detí do MŠ bl. P.P. Gojdiča.

  Zápis detí na školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 18.3. 2019 do 31.04. 2019

 • "MOJA ŠKOLA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA"

  Dňa 22.3.2019 sa žiaci 7. ročníka pod vedením Mgr. J. Brezinovej zúčastnili projektu "Moja škola varí lepšie ako tvoja" na ZŠ Kúpeľná v Prešove. Kulinárska šou bola nielen o nadviazaní spolupráce medzi školami - španielčinármi, kde žiaci našej školy učili variť španielske jedlá žiakov z partnerskej školy, ale aj spoločne si rozšírili slovnú zásobu zo španielskej gastronómie a vymenili si skúsenosti z oblasti učenia španielskeho jazyka. Španiel Javier Bafalluy Gesti bol odborným poradcom mediteránskej stravy, ktorá je veľmi bohatá na vitamíny, minerály a to hlavne z hľadiska používania čerstvých surovín a olivového oleja počas celého roka.

 • 2%

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole

  darovaním 2% zaplatenej dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zaplatenej dane z príjmov neziskovej organizácii, ako je naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  OZ Korienok - Vyhlásenie za rok 2018 (pdf) * Ďalšie informácie: tu (pdf)

 • Úvod do svätej Štyridsiatnice

  Do veľkopôstneho obdobia vstúpili mladší žiaci našej školy krátkou katechézou, ktorú predniesol duchovný správca školy o. R. Baka. Po nej nasledovala eucharistická poklona spojená s adoráciou a duchovnými piesňami.

  Žiaci druhého stupňa mali program obohatený videoukážkou, po ktorej sa modlili modlitbu 12. katizmy.

 • Do galérie MŠ - Karneval boli pridané fotografie.