Pokyny k stravovaniu

 

Platobné inštrukcie:

 

Číslo  účtu: SK90 8180 0000 0070 0051 8143

     

Odhlasovanie a výber jedla: www.stravnici.sk  (zariadenie 17)

 

Odhlasovanie žiakov na tel.č.: 0944 382 150

 

Do SMS zadajte variabilný symbol, meno, priezvisko žiaka a triedu.