Pokyny k stravovaniu

 

Platobné inštrukcie:

 

Číslo  účtu: SK13 7500 0000 0040 2891 7898

     

Odhlasovanie a výber jedla: www.stravnici.sk  (zariadenie 17)

 

Odhlasovanie žiakov na tel.č.: 0944 382 150

 

Do SMS zadajte variabilný symbol, meno, priezvisko žiaka a triedu.