Duchovné aktivity

 

LITURGIE A SVIATOSŤ ZMIERENIA v šk.roku 2019/2020:

 

Sviatosť zmierenia : každú stredu v kaplnke školy od 13:00 hod. do 14:30 hod.

17. v mesiaci sa každý ročník modlí príslušný kondák a ikos z akatistu bl. P. P. Gojdiča

 

September:

Liturgia: 2. 9. 2019 o 9: 00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža z príležitosti otvorenia šk. roku 2019/2020 (pondelok)

 

Október:

Liturgia: 1. 10. 2019 o 9:50 hod. – Presvätá Bohorodička Ochrankyňa (utorok) – služba 9.A

Milión detí sa modlí ruženec:  18. 10. 2019

 

November:

Liturgia: 4. 11. 2019 o 10. 00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža – sviatok školy (pondelok)

Liturgia: 8. 11. 2019 o 9:50  hod. – Zhromaždenie k veľvojvodcovi  Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam (piatok) služba 8.A

Začiatok Filipovky – 15. 11. 2019 ( piatok)

Liturgia: 21. 11. 2019 o 9.50  hod. – Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu (štvrtok) + požehnanie detí – služba 7.A

 

December:

Návšteva sv. Mikuláša – 6. 12. 2019 (piatok)

Liturgia: 19. 12. 2019 o 9.50  hod. (piatok) – služba 6.A

 

Január:

Svätenie priestorov školy: 8. 1. 2020

Liturgia: 30. 1. 2020 o 9.50 hod. Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy (štvrtok) – služba 5.A