Duchovné aktivity

 

LITURGIE A SVIATOSŤ ZMIERENIA :

 

- Sviatosť zmierenia: každú stredu v kaplnke školy od 13:00 hod. do 14:30 hod.

- Liturgie v telocvični školy alebo v chráme povýšenia sv. Kríža podľa rozpisu

- 17. v mesiaci  sa spájame v modlitbe k patrónovi školy bl. biskupovi Gojdičovi

 

Harmonogram - Sv. liturgií v 1. polroku 2023/2024

Základná škola

 

September:

Liturgia: 4. 9. 2023 o 9: 00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža z príležitosti otvorenia šk. roku 2023/2024 (pondelok)

Liturgia : 8. 9. 2023 o 10:00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža – narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (piatok)+ požehnanie školských tašiek

Liturgia : 14. 9. 2023 o 10:00 – Povýšenie úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom (štvrtok 

 

November:

Liturgia: 6. 11. 2023 o 10. 00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža – sviatok školy (pondelok)

Liturgia: 21. 11. 2023 o 10:00 hod.– Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu (streda) + požehnanie detí

 

December:

Liturgia: 8. 12. 2023 o 10:00  hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža –  Počatie Bohorodičky sv. Annou (piatok)

 

Január:

Požehnanie priestorov školy: 8. 1. 2023

Liturgia: 30. 1. 2024 o 10:00 hod. Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy (utorok)