Duchovné aktivity

 

LITURGIE A SVIATOSŤ ZMIERENIA :

 

Sviatosť zmierenia : každú stredu v kaplnke školy od 13:00 hod. do 14:30 hod.

17. v mesiaci sa každý ročník modlí príslušný kondák a ikos z akatistu bl. P. P. Gojdiča

 

Plán liturgií a duchovných aktivít na 1. polrok šk. roku 2020/2021

 

Október:

Liturgia: 8. 10. 2020 o 10:00 hod. (štvrtok)  - 1. A

 Milión detí sa modlí ruženec:  19. 10. 2019 o 9:00 hod. ( pondelok) všetci v triedach

Liturgia: 22.10. 2020 o 10:00 hod. (štvrtok) – 1. B

November:

Liturgia: 4. 11. 2020 o 10. 00 hod. – sviatok školy (streda)  - všetci

Liturgia: 19. 11. 2020 o 10:00 hod.  (štvrtok)  – 4.A

December:

Liturgia: 2. 12. 2020 o 10:00  hod. (streda) – 3.A

Liturgia: 16. 12. 2020o 9.50  hod. (streda) – 3.B

Január:

Svätenie priestorov školy: 8. 1. 2021

Liturgia: 14. 1. 2021 o 10:00 hod. (štvrtok) – 2.A

Liturgia: 28. 1. 2021 o 10:00 hod. (štvrtok) – 2.B