Duchovné aktivity

 

LITURGIE A SVIATOSŤ ZMIERENIA v šk.roku 2018/2019:

 

September:

Liturgia: 3. 9. 2018 o 9: 00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža z príležitosti otvorenia šk. roku 2018/2019 (pondelok)

Liturgia : 14. 9. 2018 o 9: 50 – Povýšenie úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom (piatok) – služba 9.A

Október:

Liturgia: 1. 10. 2018 o 9:50 hod. – Presvätá Bohorodička Ochrankyňa (pondelok) – služba 8.A

Milión detí sa modlí ruženec:  18. 10. 2018

November:

Liturgia: 5. 11. 2018 o 10. 00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža – sviatok školy (pondelok)

Liturgia: 8. 11. 2018 o 9:50  hod. – Zhromaždenie k veľvojvodcovi  Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam (štvrtok) služba 7.A

Liturgia: 21. 11. 2017 o 9.50  hod. – Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu (streda) + požehnanie detí – služba 6.A

December:

Liturgia: 21. 12. 2018 o 9.50  hod. (piatok) – služba 5.A

Január:

Svätenie priestorov školy: 9. 1. 2019

Liturgia: 30. 1. 2019 o 9.50 hod. Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy (streda) – služba 4.A

Sviatosť zmierenia : každú stredu v kaplnke školy od 13:00 hod. do 14:30 hod.

17. v mesiaci sa každý ročník modlí príslušný kondák a ikos z akatistu bl. P. P. Gojdiča

 

 

Február:

14.2. 2019 – beseda na tému Okultizmus

9:00 hod 1. stupeň

10:00 hod. 2. stupeň

Liturgia: 26. 2. 2019 o 9:50 00 hod. (utorok) služba 9.A

Marec:

4.3. 2019 – začiatok štyridsiatnice

Liturgia: 25. 3. 2019 o 9:50 hod. – Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne (pondelok) služba 8.A

 27. 3. 2019 Krížová cesta – 3. A, 3. B  o 16.00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža

Apríl:

Liturgia: 30. 4. 2019 o 9:50 hod. (utorok) služba 7.A

Máj:

Duchovná obnova žiakov 5. – 9. roč. v dopoludňajších hodinách

Liturgia: 30. 5. 2019 o 9:50  hod. – Pánovo nanebovstúpenie (štvrtok) – služba 6.A

Jún:

Liturgia: 10.6. 2019 o 9:50 hod. -  Pondelok Svätého Ducha; Presvätá Trojica (pondelok) – služba 5.A

Liturgia: 20.6. 2019 o 9:50 hod. -  Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista (štvrtok) – služba 4.A

Liturgia: 24.6. 2019 o 9:50 hod. -  Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána (pondelok) – služba 9.A

Liturgia: 28.6. 2019 o 9:50 hod. -  Sviatok nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019 (piatok) – služba 8.A

Sviatosť zmierenia : každú stredu v kaplnke školy od 13:00 hod. do 14:30 hod.

17. v mesiaci sa každý ročník modlí príslušný kondák a ikos z akatistu bl. P. P. Gojdiča