Prihláška na štúdium na našej škole

Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov

Prihláška  na školský rok 2020/2021

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: