Prihláška na štúdium na našej škole

Spojená škola bl. biskupa Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov

organizačná zložka: Cirkevná základná škola s materskou školou bl. biskupa Gojdiča

 (školský rok 2024/2025)

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: