Kontakty

Meno školy: Spojená škola bl. biskupa Gojdiča
Email školy: olejar4peter@gmail.com
Email na webmastera: olejar4peter@gmail.com
Hlavné telefónne číslo: 0904828497
Adresa školy: Bernolákova 21

080 01 Prešov
Slovakia
IČO: 53200284
DIČ: 2121303338

 

 

Zborovňa ZŠ

 

Riaditeľ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+421 57 459 1636

 

PaedDr. Erich Eštvan

riaditelgojdic@gmail.com

+421 917 350 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonómka:

 

 

 

 

 

 

 

Úradné hodiny:

 

Antónia Gutová (ZŠ - MŠ)

ekonomgojdic1@gmail.com

+421 910 842 802

Mária Kravcová (MŠ) 

ekonomgojdic1@gmail.com

Mária Dvoršáková (GYM)

dvorscakova@gojdic.eu

+421 903 982 205

 

pondelok: 13:00 - 17:00

štvrtok: 13:00 - 17:00

Duchovný

správca

školy:

 

 

Zástupkyňa (MŠ):

 

 

 

 

Zástupkyňa (ZŠ):

.

 

 

 

Zástupkyňa (GYM):

 

 

 

Zodpovedná vychovávateľka

ŠKD

 

 

Výchovná poradkyňa (ZŠ):

 

Výchovná

poradkyňa (GYM): 

 

Poradkyňa 

pre žiakov

so ŠVVP:

.

 

 

Mgr. Rastislav Baka (ZŠ)

0911 812 243

Mgr. Michal Stuľak (GYM)

0918 182 233

 

Mgr. Barbora Saraková

gojdic.ms@gmail.com 

+421 903 982 199

 

 

Mgr. Júlia Šarišská

juliasarisska.zs@gmail.com

+421 903 982 212

 

 

Mgr. Jana Brezinová

zastupca.gymgojdic@gmail.com

+421 917 795 338

 

Mgr. Ingrid Eštvanová

i.estvanova@gmail.com

 

.

Ing. Beáta Maliková

malikova@gojdic.eu

 

Mgr. Zuzana Leščinská

zuzana.lescinska@gojdic.eu

.

Mgr. Juliana Siriková

juliana.sirikova@gmail.com 

.