Kontakty

Meno školy: Spojená škola bl. biskupa Gojdiča
Email školy: skolagojdicpo@gmail.com
Telefón: +421 51 45 91 636
Adresa školy: Bernolákova 21
080 01 Prešov
IČO: 53200284
DIČ: 2121303338

 

Riaditeľka:

Email:

Mobil:

 

Mgr. Júlia Šarišská

riaditelgojdic@gmail.com

+421 903 982 212

 

 

 

Ekonómka:

Email:

Mobil:

Úradné hodiny:

 

 

Antónia Gutová

ekonomgojdic1@gmail.com

+421 910 842 802

pondelok: 13:00 - 17:00

štvrtok: 13:00 - 17:00

 

Duchovný správca školy:

 

 

 

Zástupkyňa pre MŠ:

 

 

 

Výchovný poradca:

Email:

 

Poradca pre žiakov so ŠVVP:

 

 

 

Mgr. Rastislav Baka

+421 911 812 243

 

 

Mgr. Petra Puliková

gojdic.ms@gmail.com

+421 903 982 199

 

Ing. Beáta Maliková

malikova@gojdic.eu

 

Mgr. Juliana Siriková

 

 

 

 

Učitelia