Organizácia školského roka

 

Časový harmonogram hodín CZŠ

 

Čas Činnosť
8:00 - 8:45 1. hodina
8:55 - 9:40 2. hodina
10:00 - 10:45 3. hodina
10:55 - 11:40 4. hodina
11:45 - 12:30 5. hodina
12:35 - 13:20 6. hodina
13:25 - 14:10 7. hodina

 

 

Termíny školských prázdnin

 

Prázdniny Termín prázdnin
Jesenné 30. 10. 2023 - 31. 10. 2023
Vianočné 27. 12. 2023 - 05. 01. 2024
Jarné 26. 02. 2024 - 01. 03. 2024
Veľkonočné 28. 03. 2024 - 02. 04. 2024
Letné 01. 07. 2024 - 30. 08. 2024