Školská jedáleň

         

            Sídlo :             Súkromná školská jedáleň, Volgogradská 3, 08001 Prešov

            IČO :               42228760

            DIČ :               2023390897

 

 

Platobné inštrukcie

 

Číslo  účtu: SK13 7500 0000 0040 2891 7898

     

 

Odhlasovanie a výber jedla: www.stravnici.sk  (zariadenie 17)

 

 

Odhlasovanie žiakov na tel.č.:

p. Kačmarová
0911984609

 

Do SMS zadajte variabilný symbol, meno, priezvisko žiaka a triedu.