Školská jedáleň

Školská jedáleň sa nachádza v priestoroch školy na 1. poschodí a má kapacitu 100 miest. Stravovanie zabezpečuje Gréckokatolícky seminár bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

Jedálny lístok

Čas výdaja obedov (Pondelok – Piatok)

materská škola

11:30 – 12:15

základná škola:

11:30 – 13:30

gymnázium

12:15 – 14:30

 

Cena stravného lístka

MŠ:

 1,29 €    Prihláška

pdf

ZŠ I. stupeň:

 1,11 €    Prihláška

pdf

ZŠ II. stupeň:

 1,19 €    Prihláška

pdf

Zamestnanci ZŠ a MŠ:

 0,84 €    Prihláška

pdf

Zamestnanci ZUŠ:

 0,85 €    Prihláška

pdf

 

Kontakt

 

0903 303 731 od 7:00 – 14:00 hod.

 

           Platba

                   IBAN: SK11 8180 0000 0070 0008 8497