Školská jedáleň

           Stredná odborná škola gastronómie a služieb

            Sídlo :             Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov

            IČO :               170178482

            DIČ :               2021240980

 

 

Platobné inštrukcie

 

Číslo  účtu: SK90 8180 0000 0070 0051 8143

     

 

Odhlasovanie a výber jedla: www.stravnici.sk  (zariadenie 17)

 

Odhlasovanie žiakov na tel.č.: 0944 382 150

 

Do SMS zadajte variabilný symbol, meno, priezvisko žiaka a triedu.