Správy MŠ

 • MŠ - Divadielko - Janko Hraško
  Vo štvrtok 22.2.2024 navštívilo našu MŠ nám dobre známe divadlo Portál. Pozreli sme si krásne predstavenie Janko Hraško. Naučili sme sa, že aj malí vzrastom môžu byť múdri a šikovní. Veľmi sa nám páčilo a tešíme sa na ďalšie predstavenia. FOTOALBUM 
  22.02.2024 12:44 | viac »
 • MŠ - Návšteva u prvákov
  V stredu 21.2.2024 predškoláci z našej MŠ navštívili základnú školu. Boli sa pozrieť ako to vyzerá v 1. ročníku. Vyskúšali si sedenie v lavici, písanie na tabuľu, počítanie i spievanie. Veľmi sa im v škole páčilo, už sa nevedia dočkať, kedy sa stanú ozajstnými prvákmi. FOTOALBUM 
  22.02.2024 12:37 | viac »
 • MŠ - Divadielko - Lapaj, postrach dvora
  V stredu 14.2.2024 naši škôlkari z tried Včielok, Stonožiek a Motýlikov navštívili Bábkove divadielko Babadlo v Prešove. Pozreli si rozprávku:Lapaj, postrach dvora. Deti si prostredníctvom tejto rozprávky uvedomili, že mame byť k sebe milší a navzájom si pomáhať. Divadielko sa deťom veľmi páčilo a svoje nadšenie vyjadrili na koniec veľkým potleskom.  FOTOALBUM
  16.02.2024 12:31 | viac »
 • MŠ - Karneval
  Vo štvrtok 1.2.2024 sa v našej škôlke konal karneval. Deti si spoločne s rodičmi vybrali a vytvorili rôzne zaujímavé masky, v ktorých sa nám na karnevale predstavili. Na našu karnevalovú zábavu prijal pozvanie aj náš nový arcibiskup a metropolita vladyka Jonáš Maxim spolu s naším pánom riaditeľom. Po skončení karnevalu si každý odniesol domov diplom a sladkú odmenu. Rodičom chceme poďakovať za kreatívne masky, ktoré pripravili spolu so svojimi deťmi.  
  FOTOALBUM 
  Chrobáčiky
  Lienky
  Mravčekovia
  Motýliky 
  Stonožky
  Včielky 
  05.02.2024 13:42 | viac »
 • MŠ - ,,Zimná olympiáda"
  V stredu 17.1. sme zažili zimnú olympiádu. Pre nedostatok snehu sme absolvovali zimné disciplíny v telocvični školy. Pani učiteľky pripravili veľa zaujímavých disciplín. Niektorým sa darilo menej, iným viac, ale všetci zažili radosť z pohybu.   FOTOALBUM 
  19.01.2024 10:46 | viac »
 • MŠ - Vianočný čas

  Všetky triedy sme sa počas celej Filipovky pripravovali na narodenie Ježiška. Snažili sme sa viac si pomáhať navzájom byť k sebe milší a ľúbiť sa. Ani tento rok na nás Ježiško nezabudol a priniesol nám nové hračky pod stromček. Nezabudli sme ani na našich rodičov a prichystali sme im malý darček. Prajeme Vám všetkým krásne a požehnané Vianoce. Christos raždajetsja !   FOTOALBUM

  20.12.2023 11:49 | viac »
 • MŠ - Zdravý úsmev

  Našich predškolákov z tried Stonožky a Včielky navštívili študentky dentálnej hygieny z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Študentky deti privítali rozprávkou o chorom zúbku a napokon  rozdeľovali obrázky podľa toho, čo našim zúbkom pomáha a čo naopak škodí. Vyskúšali si aj správnu techniku držania zubnej kefky v ruke počas čistenia zúbkov. Na záver si deti vpracovali pracovný list o zdravom a chorom zúbku. Ďakujeme študentkám a tešíme sa na ďalšiu návštevu.  FOTOALBUM

  20.12.2023 08:07 | viac »
 • MŠ - Sv. Mikuláš
  S veľkou radosťou sme opäť medzi nás privítali svätého Mikuláša. Mali sme obrovskú radosť, že na nás nezabudol a osobne nás navštívil a mohli sme mu zaspievať pesničku, ktorú sme si pre neho s láskou pripravili. Svätý Mikuláš nás obdaroval balíčkami a sľúbil, že sa za nás bude modliť. Ďakujeme sv. Mikuláš a príď k nám o rok zas. FOTOALBUM 
  07.12.2023 11:41 | viac »
 • MŠ - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
  Naša materská škola sa opäť zapojila do projektu ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, pretože aj my chceme na Vianoce potešiť seniorov v domove malým darčekom od srdiečka. Spoločne sme s vami milí rodičia vyrobili 38 krabičiek, za čo vám chceme veľmi pekne poďakovať. FOTOALBUM 
  01.12.2023 15:32 | viac »
 • MŠ - Deň mlieka

  V rámci témy týždňa Starám sa o svoje zdravie, si p.učiteľky v MŠ pripravili aktivity pre deti pod názvom Deň mlieka. Hravou formou sa deti dozvedeli nielen to, odkiaľ mlieko máme ale aj ako veľmi je potrebné pre ich rast a zdravý vývin. Bol to čas zábavy, hier a nových dôležitých vedomostí. FOTOALBUM 

  23.11.2023 10:14 | viac »
 • MŠ - Návšteva katedrály
  9.11.2023 predškoláci našej MŠ navštívili katedrálu sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Pomodlili sa pri mieste posledného odpočinku patróna našej školy blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča a blahoslaveného biskupa V. Hopka. S nadšením si prezreli celý chrám:svätyňu, ikonostas, bohostánok, liturgické predmety i rúcha. Navštívili tiež arcibiskupský úrad, kde videli expozíciu predmetov spojených so životom našich blahoslavených biskupov. Ďakujeme o. Damián ovi Sarakovi riaditeľovi arcibiskupského školského úradu za milé sprevádzanie a tešíme sa na ďalšiu návštevu. FOTOALBUM 
  10.11.2023 12:04 | viac »
 • MŠ - Dentálna hygiena
  Dňa 20.10.2023 našich predškolákov z tried Stonožiek a Včielok navštívili študentky dentálnej hygieny z Fakulty zdravotných odborov Prešovskej fakulty. Ukázali deťom správnu techniku pri umývaní zúbkov, každý si mohol vyskúšať správne držanie a manipuláciu so zubnou kefkou. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. FOTOALBUM 
  24.10.2023 15:43 | viac »
 • MŠ - Milión detí sa modlí ruženec
  Naši škôlkari sa dnes 18.10.2023 zjednotili s deťmi na celom svete v spoločnej modlitbe za jednotu a mier vo svete. Na úvod nás privítala sr. Marianna s prihovorom o dnešnom dni a spoločne sme si zaspievali pesničku o Márii. Potom sme sa po triedach pomodlili desiatok sv. ruženca, ktorý sme obetovali za všetky deti a za mier a pokoj na celom svete. FOTOALBUM 
  18.10.2023 14:06 | viac »
 • MŠ - Dary a farby jesene
  V rámci témy Dary a farby jesene sme v týždni od 9.10. - 13.10.2023 ochutnávali rôzne druhy ovocia a zeleniny z našich záhrad a poli. Z týchto jesenných plodov si každá trieda vytvorila výstavku pred svojou triedou. Chceme sa všetkým rodičom veľmi pekne poďakovať že svojim deťom zbalili do škôlky ovocie a zeleninu. FOTOALBUM
  13.10.2023 15:22 | viac »
 • MŠ - Dary a farby jesene
  Drahí rodičia. Prosíme Vás, aby ste svojim deťom zbalili do škôlky v týždni od 9.10.-13.10.2023 rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktorú budeme vystavovať a zároveň ochutnávať v rámci týždňa Dary a farby jesene. Ďakujeme. 
  06.10.2023 12:26 | viac »
 • MŠ - Svätá liturgia
  Dnes sme sa stretli na sv. liturgii zo sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky. Spolu sme sa modlili za všetkých ľudí. Dostali sme aj domácu úlohu: pomodliť sa s rodičmi desiatok ruženca v mesiaci okóber. Tešíme sa na spoločnú modlitbu s ockom a mamkou. FOTOALBUM 
  02.10.2023 13:05 | viac »
 • MŠ - Divadielko o Rozprávkovom hrnci
  Dňa 27.9.2023 našu materskú škôlku navštívilo Divadlo Portál so svojim predstavením o Rozprávkovom hrnci. Deťom herci, prostredníctvom piesní predstavili rôzne rozprávky, ktoré sa v hrnci pomiešali. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie stretnutie.  FOTOALBUM 
  28.09.2023 07:01 | viac »
 • MŠ - Divadielko Maťko a Kubko

  Dňa 15.6.2023 nás navštívilo divadielko Gašparko s bábkovým predstavením o ,,Maťkovi a Kubkovi“.  Príbeh dvoch valachov Maťka a Kubka deti zaujal a pobavil. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie. FOTOALBUM 

  15.06.2023 14:53 | viac »
 • MŠ - Návšteva prvákov
  Dnes 7.6.2023 nás v materskej škole potešili kamaráti z 1.B triedy ZŠ, ktorí nám zahrali rozprávku Domček, domček, kto v tebe býva a naučili nás aj pekná pesničku o priateľstve a vzájomnej pomoci. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšie.  FOTOALBUM 
  07.06.2023 12:01 | viac »
 • MŠ - Deň detí
  1. júna sme s radosťou oslávili Medzinárodný deň detí. Počas tohto dňa sme si najprv zmerali sily v rôznych zábavných športových disciplínach a nakoniec sme to ukončili detskou party plnou hudby a tanca. Ako sa na správnu oslavu patrí nechýbalo ani malé občerstvenie. Všetky detí boli potešené drobným darčekom a medailou.  FOTOALBUM 
  05.06.2023 12:15 | viac »
 • MŠ - Exkurzia - planetárium
  V stredu - modrý deň 19.4.2023 sa triedy Včielok, Stonožiek a Motýlikov zúčastnili exkurzie v hvezdárni a planetárium v Prešove. Pracovník planetária ukázal deťom planetárium, porozprával nám o našej Zemi, Slnku, Mesiaci a ostatných planétach, ako sa Zem točí okolo Slnka a tiež Mesiac okolo Zeme. Pozreli sme si krátku rozprávku o Martinovi a hviezde, deti si zopakovali, čo všetko sa vo vesmíre okrem planét nachádza a pozorovali umelú hviezdnu oblohu. Deti mali veľký zážitok a určite odporúčame aj rodičom navštíviť hvezdáreň a planetárium.  FOTOALBUM 
  20.04.2023 15:10 | viac »
 • MŠ - Farebný týždeň
  Takto u nás v MŠ prebieha farebný týždeň:
  Pondelok - oranžová / hnedá príloha
  Utorok - biela  príloha 
  Streda - modrá príloha
  Štvrtok - žltá  príloha
  Piatok - zelená  príloha
  21.04.2023 15:04 | viac »
 • FAREBNÝ TÝŽDEŇ
  Milí rodičia ! V našej ZŠ a MŠ bude v týždni od 17.4. - do 21.4. 2023 FAREBNÝ TÝŽDEŇ v rámci aktivít ku Dňu Zeme. Preto Vás prosíme, aby ste svoje deti obliekli počas jednotlivých dní do rôzných farieb podľa zoznamu.
  Pondelok - oranžová / hnedá
  Utorok - biela
  Streda - modrá
  Štvrtok - žltá
  Piatok - zelená
  Ďakujeme. 
  PLAGÁT 

   
  12.04.2023 13:12 | viac »
 • MŠ - Krížova cesta
  V stredu 29.3..2023 sa deti a učiteľky MŠ v rámci týždňa : Biblia a ja  a v liturgickom období Veľkého pôstu modlili spolu s o. Rasťom. pobožnosť Krížovej cesty. Putovali s krížom chodbami školy a pri jednotlivých zastaveniach prosili, aby naše srdcia boli podobné tomu Ježišovmu.  FOTOALBUM
  31.03.2023 12:05 | viac »
 • MŠ - Zdravý úsmev
  Našich predškolákov z triedy Stonožiek  a Včielok navštívili študentky z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Pre deti mali pripravený program s úvodom o rozprávke o chorom zúbku, potom si deti mohli vyskúšať správnu techniku držania zubnej kefky v ruke, keď si čistíme zúbky. Na záver si deti vypracovali pracovný list o zúbku. Ďakujeme študentkám a tešíme sa na ďalšiu návštevu.  FOTOALBUM 
  17.03.2023 12:30 | viac »
 • MŠ - Návšteva knižnice
  Triedy Stonožiek a Včielok dňa 15.3.2023 navštívili Knižnicu P. O. Hviezdoslava - Slniečko, kde si vypočuli zaujímavý príbeh o Medvedíkovi, ktorý bol chorý. Deti mali možnosť nazrieť do sveta kníh, rozprávok a príbehov pre deti. Dozvedeli sa, kde sa nachádzajú knihy určené pre nich, podľa čoho sú knihy zoradené, ale aj ako sa ku knihám správame a ako sa o nich staráme. Na koniec si deti mohli prezrieť knihy z knižnice. Veríme, že sa deti ešte do knižnice vyberú aj v sprievode svojich rodičov. FOTOALBUM 
  16.03.2023 12:10 | viac »
 • MŠ - Návšteva u prvákov
  Dňa 3.3.2023 triedy predškolákov – Včielky a Stonožky, navštívili svojich kamarátov, dnes už prvákov na našej základnej škole. Žiaci nám ukázali ako sa naučili čítať a písať. Deti si mohli vyskúšať ako sa sedí v školskej lavici a pozrieť si triedu a ich učebnice z ktorých sa učia. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s našimi prvákmi.   FOTOALBUM 
  03.03.2023 15:37 | viac »
 • MŠ - Divadielko - O hlúpom Janovi
  Našu materskú školu navštívilo divadielko Portal s rozprávkou o Hlúpom Janovi. Deťom sa rozprávka veľmi páčila a svoje nadšenie nakoniec vyjadrili veľkým potleskom.    FOTOALBUM 
  01.03.2023 14:02 | viac »
 • MŠ - Snehová kráľovná
  Dňa 14.2.2023 nás navštívilo divadielko Gašparko s rozprávkou o Snehovej kráľovnej. Rozprávka s krásnymi babkami upútala všetkých nás. Deťom sa divadielko veľmi páčilo a svoje nadšenie vyjadrili na koniec veľkým potleskom. Tešíme sa na ďalšie predstavenie.  FOTOALBUM 
  14.02.2023 14:11 | viac »
 • MŠ - Staráme sa o vtáčiky
  Aj naše deti sa rozhodli pomôcť vtáčikom v tomto studenom období. Spoločne sme im po triedach vyrobili rôzne krásne kŕmidlá. Pripravené kŕmitka sme povešali v blízkosti materskej školy s nasýpanými zrniečkami a slnečnicami pre naše vtáčiky.   FOTOALBUM 
  08.02.2023 10:07 | viac »
 • MŠ - Karneval
  Aké by to boli fašiangy bez karnevalovej zábavy? Aj v našej škôlke sa deti tešili a pripravovali na karneval výrobou rôznych krásnych masiek. Otázok ako: “Čo budeš? alebo “Koľko noci sa ešte vyspím do karnevalu? bolo nespočetne mnoho. Až nakoniec prišiel ten deň, 31.január 2023, kedy sa naša školská jedáleň premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti, či zvieratká: princezné i kráľ, víly, piráti, lienky, mačky a mnohé ďalšie. Veľkú radosť nám spravila aj milá a vzácna návšteva, vladyka Peter Rusnák, náš biskup, ktorý prišiel s veľkým košom plným sladkostí a ovocia pre všetky deti. Bola skvelá zábava, len škoda, že to tak rýchlo ubehlo. No už teraz sa tešíme o rok.
  FOTOALBUM 
  Chrobáčiky 
  Lienky
  Mravčekovia
  Motýliky
  Stonožky
  Včielky 
  01.02.2023 14:46 | viac »
 • MŠ - Vianočné vystúpenie
  S radosťou sme privítali rodičov, starých rodičov a príbuzných na vianočnom vystúpení. Koledami, básničkami a vinšami sme oslávili príchod Ježiša medzi nás. Nech radosť a pokoj Vianoc nás sprevádza celý rok.   FOTOALBUM
  13.01.2023 11:00 | viac »
 • MŠ - Sv. Mikuláš
  S radosťou sme medzi nami privítali vzácnu návštevu z neba, svätého Mikuláša. Keďže deti v škôlke sú nielen poslušné ale aj šikovné, zaspievali svätému Mikulášovi pesničky a zarecitovali básničky. Svätý Mikuláš nás obdaroval balíčkami a sľúbil, že sa za nás bude modliť. Ďakujeme sv. Mikuláš a príď zase medzi nás!   FOTOALBUM
  06.12.2022 15:28 | viac »
 • MŠ - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
  Aj tento rok sa naša materská škola zapojila do piateho ročníka úžasného projektu ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, pretože aj my chceme potešiť na Vianoce seniorov v dome dôchodcov malým darčekom, ktorý ich zahreje pri srdiečku. Krabičky sme pripravovali s veľkou radosťou a podľa pokynov. Veríme, že sa neznámi seniori našimi krabičkami potešia, každý z nás tam vkladal aj kus svojho srdiečka. Milí rodičia aj vďaka vám sa nám spoločne podarilo vyzbierať 24 krabičiek, preto sa vám chceme veľmi pekne poďakovať.  FOTOALBUM 
  06.12.2022 13:54 | viac »
 • MŠ - Dentálna hygiena

  Našich predškolákov z tried Stonožky a Včielky navštívili študentky dentálnej hygieny z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Deti mali najskôr za úlohu v skupinkách správne poskladať obrázok zuba. Potom si vypočuli krátky príbeh o chorom a zdravom zube a napokon rozdeľovali obrázky podľa toho, čo našim zúbkom pomáha, a čo naopak škodí. Na záver si deti vyskúšali ako majú správne držať v ruke zubnú kefku, keď si čistíme zúbky tak, aby sme nevynechali žiaden. Ďakujeme študentkám a tešíme sa na ďalšiu návštevu.   FOTOALBUM 

  06.12.2022 13:50 | viac »
 • MŠ - Deň mlieka a zdravia
  23.11.2022 sa v MŠ uskutočnil Deň mlieka a zdravia. Deti vrámci vzdelávacích aktivít ochutnávali mlieko a mliečne výrobky, hrali hry zamerané na oboznámenie sa detí s pôvodom mlieka, spracovaním mlieka. Dozvedeli sa, že kto pije mlieko – rastie a kto chce byť zdravý, musí jesť zdravo.  FOTOALBUM
  24.11.2022 15:44 | viac »
 • MŠ - Vstup Bohorodičky do chrámu
  22.11.2022 deti z materskej školy po sv. liturgii zo sviatku Vstupu Bohorodičky do chrámu prijali špeciálne požehnanie, ktoré sa viaže k tomuto sviatku. Pannu Máriu ako malé dieťa privádzajú rodičia do chrámu, aby rástla v múdrosti a láske k Bohu. Aj naše deti chcú takto rásť, preto s vďakou prijali požehnanie z rúk o. Rastislava Baku.  FOTOALBUM 
  24.11.2022 15:27 | viac »
 • MŠ - Milión detí sa modlí ruženec
  Dnes sa aj deti z našej MŠ zapojili do celosvetovej akcie: Milión detí sa modlí ruženec. Modlili sa spolu za pokoj vo svete, v rodinách a na každom mieste. FOTOALBUM 
  18.10.2022 12:41 | viac »
 • MŠ - Dary a farby jesene
  Farebnú jeseň sme v našej škôlke spoznávali v týždni od 10.10. -14.10.2022 v rámci témy Dary a farby jesene. Ochutnávali sme rôzne druhy zeleniny a ovocia z našich polí a záhrad. Z týchto jesenných plodov si každá trieda vytvorila výstavku pred svojou triedou. Ďakujeme veľmi pekne rodičom, že svojim deťom pribalili do škôlky ovocie a zeleninu.  FOTOALBUM 
  18.10.2022 12:30 | viac »
 • MŠ - Divadielko - O zlatej rybke
  7.10.2022 našu škôlku navštívilo Divadlo Portál s predstavením klasickej rozprávky O zlatej rybke. Divadlo sa deťom mimoriadne páčilo aj vďaka tomu, že herci boli veľmi vtipní a kládli deťom zaujímavé otázky. Z predstavenia sa deti naučili, že hoci nám chýba veľa, nikdy nám nesmie chýbať vsrdiečku vždy dosť lásky k druhému.
  FOTOALBUM 
  11.10.2022 13:56 | viac »
 • MŠ - Divadielko o Osmijankovi
  V piatok 23.9.2022 naši predškoláci z tried Stonožiek a Včielok navštívili Bábkove divadielko Babadlo v Prešove s rozprávkou o Osmijankovi. Dobrodružstvá Osmijanka od Kristy Bendovej, ktorý bol v krajine kde všetci hovoria naopak, v Rýmovacej krajine, v krajine kde rastie strom s príkladmi a ďalšie dobrodružstvá najznámejšieho hrdinu s číslom osem Osmijanka upútala ušká aj očká všetkých nás. Deťom sa divadielko veľmi páčilo a svoje nadšenie vyjadrili na koniec veľkým potleskom. 
  FOTOALBUM 
  26.09.2022 13:07 | viac »
 • MŠ - Rozlúčka s predškolákmi
  Deň 23.6.2022 patril hlavne našim predškolákom z tried Včielok, Stonožiek a Motýlikov, ktorí sa lúčili s materskou škôlou. Spolu s pani učiteľkami pripravili pekný program. Po prevzatí osvedčení a darčekov na detí čakalo bohaté občerstevenie aj skákací hrad. Všetci želáme našim predškolákom, aby sa im v škole darilo, aby do nej radi chodili a nosili samé jednotky.
  FOTOALBUM 
  29.06.2022 11:53 | viac »
 • MŠ - Divadielko O hlúpej žene
  V utorok 28.6.2022 našu materskú škôlku navštívilo Divadlo Portál so svojím netradičným spracovaním rozprávky O hlúpej žene. Deti svoje nadšenie vyjadrili nakoniec veľkým potleskom.
  FOTOALBUM 
  29.06.2022 07:22 | viac »
 • MŠ - Na zmrzlinke
  Naše Chrobáčiky spolu s Včielkami sa vybrali na dlhú prechádzku, kde ich cieľom bola zmrzlinka. Zvládli oboje a posilnení sa vrátili späť do škôlky. 
  FOTOALBUM
  06.06.2022 12:19 | viac »
 • MŠ - DEŇ DETÍ
  1.jún ako Deň detí si aj naši škôlkari užili naplno. Bol to deň plný zábavy, hier, hudby a tanca. Najprv si deti zmerali sily v rôznych zábavných športových disciplínach a po súťažiach nás navštívili hasiči a policajti. Ako sa na správnu oslavu patrí, nechýbali ani dobroty a občerstvenie na stoloch. Pri veselej hudbe sme tancovali, spievali a šantili. Domov sme odchádzali plní radosti a zážitkov.
  FOTOALBUM
  07.06.2022 10:35 | viac »
 • MŠ - Koníky z Ranča Majire

  Dňa 31.5.2022 sme v našej škôlke privítali koníky z Ranča Majire z Červenej Vody. Deti zo všetkých tried mali možnosť koníkov nielen pohladkať, ale sa na nich aj povoziť. Bol to pre nás všetkých veľký zážitok. Ďakujeme ujovi Mikimu a našej kamarátke Erike z Ranča Majire sa skvelý prežitý deň.

  FOTOALBUM

  01.06.2022 14:14 | viac »
 • MŠ - Výlet v Ekoparku

  Dňa 24.5.2022 sa celá škôlka zúčastnila výletu do Ekoparku v Prešove, kde sme sa odviezli pripraveným autobusom. Deti so záujmom sledovali živé domáce zvieratká ako ovečky, kozičky, sliepočky, zajačikov, koníky a rôzne druhy vtáčikov. V Aquateratóoriu mohli vidieť rôzne druhy rybičiek. Po prehliadke zvieratiek mali deti možnosť voľných hier na detskom ihrisku, kde mali rôzne preliezky a pieskovisko. So srdiečkami plnými radosti a hlávkami plnými nových informácií sa vrátili naspäť do školy.    FOTOALBUM 

  25.05.2022 22:28 | viac »
 • PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN
  Milí rodičia,
   
  oznamujeme Vám, že prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude od 1.7.2022 do 15.7.2022. Ak máte záujem o letnú škôlku, prosíme Vás, nahláste záväzne svoje dieťa u svojej p. učiteľky do 17.6.2022. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ počas týchto dní bude 2 eurá/deň. Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 25.6.2022 na číslo účtu SK83 0900 0000 0050 4784 8730. Ďakujeme
  04.05.2022 10:19 | viac »
 • MŠ - Pozvánka na Deň matiek
  Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na vystúpenie pri príležitosti osláv Dňa matiek a Dňa rodiny. Pripravili sme si pre Vás v jednotlivých triedach milé prekvapenie.
  Trieda Chrobáčiky: 11.5.2022 o 15:00hod.
  Trieda Lienky:        11.5.2022 o 15:30hod.
  Trieda Mravčekovia:11.5.2022 o 15:30hod. 
  Tešíme sa na Vás. 
  03.05.2022 12:05 | viac »
 • MŠ - Farebný týždeň v škôlke
  Takto u nás prebieha farebný týždeň: 
  Červený pondelok - Prajeme Vám deň plný lásky ! príloha 
  Modrý utorok - Prajeme Vám deň naplnený pokojom ! príloha 
  Biela streda - Prajeme Vám deň plný dobra ! príloha 
  Zelený štvrtok - Prajeme Vám deň plný nádeje ! príloha 
  Žltý piatok - Prajeme Vám deň plný slnka ! príloha
  29.04.2022 12:17 | viac »
 • MŠ - Čítanie s pánom Mrkvičkom
  V piatok 22.apríla do triedy Včielok a Stonožiek zavítal Pán Mrkvička (vlastným menom Mgr. Tibor Hujdič), ktorý nám predškolákom ukázal, že čítanie detských kníh môže byť veľmi zábavné. Deťom pútavým spôsobom prerozprával rôzne detské knihy, ako je Kvak a Čľup sú kamaráti, Nech žijú divé zvery. Ponorili sme sa aj do príbehov o myške, ktorá chcela veľmi spať, čarovali sme s bodkou. Z triedy sa ozývalo nadšenie detí, už teraz sa tešíme na ďalšie podobné akcie.
  FOTOALBUM

   
  25.04.2022 14:32 | viac »
 • FAREBNÝ TÝŽDEŇ
  Milí rodičia ! V našej ZŠ a MŠ bude v týždni od 25.4. - do 29.4. 2022 FAREBNÝ TÝŽDEŇ. Preto vás prosíme, aby ste svoje deti obliekali do týchto farieb:  Pondelok - červená
  Utorok - modrá
  Streda - biela
  Štvrtok - zelená
  Piatok - žltá
  Ďakujeme.        PLAGÁT
  23.04.2022 09:21 | viac »
 • MŠ - Krížová cesta
  V stredu 6.4.2022 sa stretli všetky deti MŠ, p. učiteľky a o. Rasťo Baka, aby spoločne sprevádzali v modlitbe Pána Ježiša na krížovej ceste. Putovali sme po chodbách škôlky a modlili sa jednotlivé zastavenia, aby spása Ježiša Krista, ktorú nám vydobyl na kríži prenikla všetkých ľudí, deti, rodičov. Veríme, že Boh vypočuje modlitby detí a požehná tieto dni pokojom. "Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
  FOTOALBUM 
  07.04.2022 13:58 | viac »
 • MŠ - Divadielko O Aladinovej čarovnej lampe

  Dňa 29.3.2022 našu škôlku navštívilo divadielko Gašparko s rozprávkou O Aladinovej čarovnej lampe. Teta naše deti upútala prepracovaným dejom. Rozprávka s krásnymi bábkami upútala ušká aj očká všetkých nás. Deťom sa divadlo veľmi páčilo a svoje nadšenie vyjadrili  na koniec veľkým potleskom. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.

  FOTOALBUM

  31.03.2022 10:52 | viac »
 • MŠ - Karneval

  Dňa  3.2.2022 sa v našej škôlke konal karneval v triedach. Chodbami sa niesol detský smiech, radosť a spev. Deti si spoločne s rodičmi vybrali a vytvorili rôzne zaujímavé masky, ktoré na karnevale predstavili svojím kamarátom  a nakoniec pokračovala karnevalová zábava. Po skončení karnevalu si každý odniesol domov diplom. Rodičom chceme poďakovať za kreatívne masky, ktoré pripravili spolu so svojimi deťmi. 
  FOTOALBUM 

  04.02.2022 07:34 | viac »
 • MŠ - Sv. Mikuláš
  Od rána sme netrpezlivo čakali, či aj k nám zavíta sv. Mikuláš. Mali sme obrovskú radosť, keď nás osobne navštívil a mohli sme mu zaspievať,
  zarecitovať a predniesť modlitby, ktoré sme si pre Neho s láskou pripravili. Ďakujeme sv. Mikuláš za darčeky a za Tvoj príklad ako byť štedrí ku každému. Príď k nám opäť o rok...
  FOTOALBUM
  06.12.2021 13:54 | viac »
 • MŠ - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
  Aj naša materská škola sa zapojila do projektu ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", pretože aj my chceme potešiť na Vianoce seniorov v domove dôchodcov. Podľa pokynov sme naplnili krabičky darčekami, ale predovšetkým láskou deti ktorej ju pripravovali. Veríme že sa seniori potešia keď si darčeky budú otvárať. Milí rodičia aj vďaka vám sa nám spoločne podarilo vyzbierať 16 krabičiek za čo vám chceme poďakovať.

  FOTOALBUM
  03.12.2021 12:04 | viac »
 • MŠ - Rozlúčka so škôlkou - Stonožky

  Dňa 16.6.2021 sa v našej Stonožkovej triede uskutočnila rozlúčka s predškolákmi. Veľmi sme sa na tento deň tešili. Cítime sa už veľkí a šikovní a chceme nastúpiť do prvého ročníka, preto sa lúčime so škôlkou. Ukázali sme svojím kamarátom, pani učiteľkám a pani riaditeľke čo sme sa naučili v škôlke. Potom nás čakala veľká, sladká hostina. Pozrite si ako dobre sme sa cítili v tento deň. Dovidenia milá škôlka!
  FOTOALBUM

  17.06.2021 13:32 | viac »
 • MŠ - Rozlúčka so škôlkou - Včielky
  V stredu 9. júna sa v triede Včielok konala veľká slávnosť. Deti sa lúčili so škôlkou, keďže v septembri sú z nich už veľkí školáci-prváci. Bolo nám ľúto, že pre pandemické opatrenia sme medzi sebou nemohli privítať rodičov, ale snažili sme sa prežiť tento deň napriek tomu v radosti a vďačnosti. Spomínali sme na krásne chvíle strávené v škôlke, ďakovali sme Ježišovi za nových kamarátov, ktorých sme mohli spoznať, za všetko, čo sme sa naučili a mohli spolu zažiť. A ako vyzerala naša oslava? To si môžete pozrieť v novom FOTOALBUME 
  11.06.2021 07:59 | viac »
 • MŠ - Medzinárodný deň detí

  S radosťou sme oslávili Medzinárodný deň detí. Absolvovali sme rôzne súťaže a hry. Potešili sme sa drobnému darčeku a už sa nevieme dočkať ďalších letných dní.

  01.06.2021 15:35 | viac »
 • MŠ - Slovensko

  Tento týždeň sme sa rozprávali o našom Slovensku o tradičných remeslách a zvykoch. Spoločné sa všetci tešíme na MS v hokeji, kde naším hokejistom budeme držať palce. Viac si môžete pozrieť vo fotogalérii. FOTOALBUM 

  21.05.2021 13:21 | viac »
 • Máj v MŠ
  V prvých týždňoch mesiaca máj sme tvorili, kreslili, maľovali jarné kvety a pripravovali darčeky pre naše milé mamičky. Viac si môžete pozrieť vo fotogalérii.
  13.05.2021 12:54 | viac »
 • Oznam jedáleň

  V piatok po 14:00 bude prihlasovací systém stravnici.sk nedostupný z dôvodu údržby software a webu, predpokladané opätovné spustenie je plánované v pondelok najneskôr v utorok. V prípade že systém v pondelok ešte nebude fungovať tak prosím aby sa stravníci prihlasovali alebo odhlasovali sms správou na čísle 0911 416 899.

  deti materskej školy sú automaticky prihlásení.

  1. stupeň je celý automatický prihlásení.

  2. stupeň si rodičia prihlasujú sami.

  Menilo sa číslo účtu aj jedáleň. Platby za obedy posielajte na číslo účtu:

  SK13 7500 0000 0040 2891 7898.

  Prihlasovacie údaje zostali nezmenené.

  30.04.2021 16:21 | viac »
 • Prerušená prevádzka CMŠ - Stonožky
  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča na základe odporúčania RÚVZ prerušuje prevádzku v triede Stonožky od 20.4.2021 (utorok) do 30.4.2021 (piatok).
  Prevádzka začne 3.5.2021 (pondelok). Deti z triedy Stonožky sú počas týchto dní odhlásené zo stravy.
  20.04.2021 17:17 | viac »
 • Farebný týždeň v škôlke
  Takto u nás prebieha farebný týždeň:
  Žltý pondelok - príloha 
  Zelený utorok - príloha 
  Biela streda - príloha 
  Modrý štvrtok - príloha 
  Červený piatok - príloha 
  23.04.2021 15:09 | viac »
 • MŠ - Farebný týždeň

  Milí rodičia, v týždni od 19.4.-23.4.2021 sa uskutoční v našej škôlke Farebný týždeň. Preto Vás prosíme, aby ste svoje deti obliekli počas jednotlivých dní do rôzných farieb podľa zoznamu.


  Pondelok - žltá
  Utorok - zelená
  Streda - biela
  Štvrtok - modrá
  Piatok - červená

  Ďakujeme. 

  16.04.2021 12:15 | viac »
 • Prevádzka CMŠ a 1.stupňa ZŠ od 3.3.2021
  Milí rodičia, 
  keďže doposiaľ nemáme nové rozhodnutie ministra školstva, tak zajtra 3.3.2021 fungujeme ako doposiaľ.
  Ďakujeme za trpezlivosť a prosíme Vás, aby ste sledovali stránku našej školy, kde budeme postupne pridávať ďalšie aktuálne informácie. 
  02.03.2021 15:58 | viac »
 • Prevádzka MŠ a 1. stupňa ZŠ od 1.3.2021

  Materská škola a 1. stupeň základnej školy je od 1.3.2021 v prevádzke. 

  Všetky deti v MŠ a ZŠ sú prihlásené na obedy,  zákonný zástupca si musí dieťa z obedov odhlásiť sám.

  Zákonný zástupca sa musí pri vstupe do budovy preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením, že chorobu prekonal (nie starším ako 3 mesiace) alebo sa preukáže potrvedním o očkovaní (po uplynutí 14 dní).

  Negatívne testy a potvrdenia nekopírujeme ani nezbierame kópie, do dokumentov len nahliadneme.

  Zákonný zástupca musí vypísať čestné prehlásenie o bezinfečnosti (príloha).

  cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx
  spracovanie_osobnych_udajov.docx

   

  25.02.2021 12:38 | viac »
 • Prevádzka CMŠ od 22.2. do 26.2.2021
  Milí rodičia,
  CMŠ bude od 22.2. do 26.2.2021 v prevádzke. Prihlásené deti budú automaticky prihlásené na stravu. 
  18.02.2021 13:56 | viac »
 • CMŠ - záujem o umiestnenie dieťaťa v CMŠ počas jarných prázdnin
  Drahí rodičia,
  prosíme Vás, aby ste nám do 17.2.2021 záväzne nahlásili záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa v CMŠ počas dní od 22.2. do 26.2.2021
  Nahlásiť záujem viete na tel.čísle: 0903 982 199 alebo triednym učiteľom.
  Ďakujeme prajeme požehnaný začiatok pôstneho obdobia.
  15.02.2021 09:59 | viac »
 • Testovanie
  Naša škola zriadi 8.2.2021 odberné testovacie miesto určené pre rodičov detí, žiakov a zamestnancov Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča, ktorých sa týka prechod na prezenčnú formu výučby.  Žiadame rodičov, aby testovanie využil len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka.
  Prevádzka CMŠ a 1. stupňa CZŠ začne od utorka 9.2.2021.

  Bližšie informácie ohľadom testovania zverejníme v najbližšom čase.
   
  05.02.2021 12:55 | viac »
 • Prevádzka CMŠ a ŠKD (1.stupeň) od 1.2.2021 do 5.2.2021
  Vážení rodičia,
  materská škola s školský klub detí pre 1. stupeň záklanej školy bude v prevádzke za rovnakých podmienok ako minulý týždeň. Čiže pre deti
   rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, vojaci, požiarnici, pracovníci elektrárni a pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu z domu a musia ochádzaťdo práce v štandardnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa - týka sa to obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa).
  Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka sa  preukáže negatívnym testom na Covid 19 (zákonný zástupca, ktorý bude dieťa odprevádzať do školského zariadenia) alebo potvrdením od lekára o prekonaní Covid 19 nie starším ako 2,5 mesiaca.

  Ďakujeme za pochopenie.
  29.01.2021 08:27 | viac »
 • Prevádzka CMŠ a ŠKD (1.stupeň) od 25.1. do 29.1. 2021
  Vážení rodičia,
  materská škola a školský klub detí pre 1. stupeň záklanej školy bude v prevádzke ako minulý týždeň. Pomienky zozstvávajú nezmenené.

  Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie.
  22.01.2021 12:02 | viac »
 • Prevádzka CMŠ a ŠKD (1.stupeň) od 18.1.2021 do 22.1.2021
  Vážení rodičia, 
  materská škola a ŠKD pre 1. stupeň základnej školy bude v prevádzke pre deti a žiakov, ktorí sú prihlásení. 
  Prosíme zákonných zástupcov prihlásených deti, aby sa v pondelok preukázali negatívnym testom na Covid 19 (rodič, ktorý dieťa bude dieťa odovzdávať) a tiež doniesli potvrdenie od zamestnávateľa (obaja rodičia).

  Prevádzka bude od 7:00 do 16:00

  Prihlásené deti sú nahlásené na obedy. 
  15.01.2021 14:04 | viac »
 • Prevádzka CMŠ a ŠKD (1.stupeň) od 18.1.2021 do 22.1.2021
  Vážení rodičia,
  v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, prosíme rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, vojaci, požiarnici, pracovníci elektrárni a pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu z domu a musia ochádzaťdo práce v štandardnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa. Týka sa to obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa)  a majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ alebo ŠKD, aby nám nahlásili záujem (do 15.1.2021 do 11:00) 
  • Materská škola: na tel.čísle 0903 982 199
  • Školský klub detí: triednym učiteľom
  Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka sa  preukáže negatívnym testom na Covid 19 (zákonný zástupca, ktorý bude dieťa odprevádzať do školského zariadenia) alebo potvrdením od lekára o prekonaní Covid 19 nie starším ako 2,5 mesiaca.

  Ďakujeme za pochopenie.
  14.01.2021 12:20 | viac »
 • Prevádzka CMŠ a ŠKD (1.stupeň) od 11.1.2021 do 15.1.2021
  Milí rodičia,
  prevádzka CMŠ a ŠKD pre žiakov 1.stupňa bude v čase od 11.1.2021 do 15.1.2021 prerušená z dôvodu nízkeho počtu nalásených detí. 
  07.01.2021 14:13 | viac »
 • Prevádzka CMŠ od 11.1.2021 do 15.1.2021
  V súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, prosíme rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, vojaci, požiarnici, pracovníci elektrárni a pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou homeoffice a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov) a majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ, aby nám nahlásili záujem (do 7.1.2021 do 11:00) na tel.čísle 0903 982 199.

  Ďakujeme a prajeme pevné zdravie
  05.01.2021 12:31 | viac »
 • Prevádzka CMŠ počas vianočných sviatkov

  Milí rodičia,

  prevádzka CMŠ bude od 21.12.2020 do 10.1.2021 prerušená z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí, Deti budú automaticky odlásené zo stravy.

  Prajeme požehnaný predvianočný a vianočný čas strávený v kruhu svojich najbližších. 

  17.12.2020 07:44 | viac »
 • Oznam CMŠ
  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča na základe odporúčania RÚVZ upravuje prevádzku (od 7:00 do 13:00) v triedach Lienky, Mravčekovia, Motýliky, Stonožky od 15.12.2020 (utorok) do 18.12.2020 (piatok) vrátane. V triede Chrobáčiky a Včielky je prevádzka prerušená do 18.12.2020 (piatok).
  14.12.2020 12:51 | viac »
 • Prevádzka CMŠ počas vianočných sviatkov

  Drahí rodičia,
  prosíme Vás, aby ste nám do 16.12.2020 záväzne nahlásili záujem o umiestnenie Vášho dieťa v našej CMŠ počas vianočných prázdnin od 21.12.2020 do 8.1.2021.


  Oznámte to prosím na t.č. 0903 982 199 

  Ďakujeme

  11.12.2020 13:42 | viac »
 • Oznam CMŠ
  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča na základe odporúčania RÚVZ upravuje prevádzku (od 7:00 do 13:00) v triedach Motýliky a Včielky od 10.12.2020 (štvrtok) do 14.12.2020 (pondelok) vrátane. V triede Chrobáčiky je prevádzka prerušená do 14.12.2020 (pondelok). 
  11.12.2020 13:35 | viac »
 • CMŠ trieda Chrobáčiky
  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča na základe odporúčania RÚVZ  prerušuje prevádzku  v triede Chrobáčiky od 2.12.2020 (streda) do 11.12.2020 (piatok) vrátane. Prevádzka začne vo pondelok 14.12.2020. Deti sú  z obedov  odhlásené.
  01.12.2020 13:39 | viac »
 • Prevádzka CMŠ 30.10. a 2.11.2020

  Drahí rodičia,
  prosíme Vás, aby ste nám čím skôr (najneskôr do 28.10.2020 do 12:00)  záväzne nahlásili záujem o umiestnenie Vášho dieťa v našej CMŠ počas dní 30.10.2020 (piatok) a 2.11.2020 (pondelok).


  Oznámte to prosím triedným učiteľkám alebo na t.č. 0903 982 199 

  Následne Vás prosíme, aby ste sledovali stránku našej školy, kde budú aktuálne informácie ohľadom prevádzky počas spomínaných dní. 

  Ďakujeme

  27.10.2020 19:27 | viac »
 • Prerušenie prevádzky CMŠ

  Milí rodičia,

  prevádzka CMŠ bude od 13.7.2020 prerušená z dôvodu nízkeho počtu detí. Deti budú automaticky odlásené zo stravy.

  Prajeme požehnaný prázdninový čas

  10.07.2020 10:44 | viac »
 • Prevádzka CMŠ počas letných prázdnin
  Milí rodičia, 
  Prevádzka CMŠ bude počas letných prázdnin od 1.7.2020 do 17.7.2020 v čase od 7:00 do 16:00.
  Prosíme skontrolujte zostatky na stravovacom účte vášho dieťaťa (jedná sa o deti, ktoré budú v mesiaci júl navštevovať materskú školu).

   
  29.06.2020 13:00 | viac »
 • Prevádzka CMŠ počas letných prázdnin
  Drahí rodičia,
  prosíme Vás, aby ste nám do 22.06.2020 záväzne nahlásili záujem o umiestnenie Vášho dieťa v našej CMŠ počas letných prázdnin od 01.07.2020 do 17.7.2020.
  Oznámte to prosím triedným učiteľkám alebo na t.č. 0903 982 199 

  Ďakujeme
  16.06.2020 12:21 | viac »
 • Výtvarná a literárna súťaž
  Krajské múzeum v Prešove a Slovenské opálové bane vyhlasujú výtvarnú a literárnu súťaž na tému: Príroda na Dubníku, Tajmostvo opálu.

  Bližšie informácie nájdete tu.
  15.04.2020 18:58 | viac »
 • MŠ-Misie
  V dňoch 24.2.-28.2.2020 sa na našej škole konali školské misie 2020. V štvrtok sme s misionármi slávili svätú liturgiu obohatenú o zaujímavé slová o. Jozefa Kišáka. V piatok deťom priblížil život redemptoristov - ich úlohy a život. Deti upútal krásnymi slovami, jednoduchým príbehom a zábavnou aktivitou. Tento požehnaný týždeň sme ukončili modlitbou spolu s misionármi. 

  FOTOALBUM 
  11.03.2020 21:43 | viac »
 • MŠ-Dentálna hygiena
  Dňa 26.2.2020 naších predškolákov z triedy Stonožky a Včielky navštívila študentka dentálnej hygieny z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Naučila nás ako správne držať zubnú kefku v ruke, keď si čistíme zubky,  tak aby sme nevynechali žiaden. Na záver sme si pozreli krátku rozprávku. Ďakujeme študentke a tešíme sa na ďalšiu návštevu. 

  FOTOALBUM 
  11.03.2020 21:23 | viac »
 • MŠ - Divadielko O 12 mesiačikoch
  Dňa 25.2.2020 našu škôlku návštívilo divadielko Gašparko s rozprávkou O 12 mesiačikoch. Teta naše deti upútala prepracovaným dejom a kulisami známej rozprávky. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie. 

  FOTOALBUM
  26.02.2020 11:14 | viac »
 • MŠ - Karneval
  V štvrtok 13 februára sa v našej škôlke konal karneval. Tento rok bola téma karnevalu ľubovoľná. Deti si spolu s rodičmi vybrali a vytvorili rôzne zaujímavé masky, ktoré na karnevale predstavili svojím kamarátom. V úvode karnevalu nás rozosmial Šašo Jašo s Červenou čiapočkou a hneď nás vtiahli do tanečného kola. Po karnevale každí dostal sladkú odmenu a medailu na pamiatku. Rodičom chcem veľmi pekne poďakovať za pekné kreativné masky.

  FOTOALBUM 
  20.02.2020 14:03 | viac »
 • MŠ - Hudobná rozprávka
  Dňa 7.2.2020 sme sa všetci stretli v triede Včielok, kde nám ujo odborník na hudbu zaspieval a zahral na rôznych hudobných nástrojoch. Všetci sa sa snažili pridať k jeho spevu a na záver sme si trošku aj zatancovali.

  FOTOALBUM 
  07.02.2020 13:23 | viac »
 • MŠ - Babadlo Popolvar
  Dňa 23.1.2020 k nám zavítalo divadielko Babadlo s rozprávkou Popolvar. Rozprávka sa nám veľmi páčila, pretože bola plná napätia a hlavne hrdinský princ Popolvar porazil zlého vládcu a zachránil krásnu princeznú Zlatinu a bola svadba. Deti mali veľkú radosť aj z toho, že na záver si mohli bábky pozrieť  z blízka a odfotiť sa s hercami. Ďakujeme. 

  FOTOALBUM 
  07.02.2020 13:09 | viac »
 • MŠ karvenal
  Drahí rodičia, oznamujeme Vám, že karneval v našej MŠ bude dňa 13.2.2020 (štvrtok) v dopoludňajších hodinách. Tento rok má náš karneval ľubovoľnú tému. Prosíme, aby ste svojím deťom pripravili jednoduché a kreatívne masky. Ďakujeme. 
  26.01.2020 18:34 | viac »
 • MŠ - Vianoce u Včielok
  V triede Včielok sme sa počas celej Filipovky pripravovali na narodenie Ježiška. Snažili sme sa viac si pomáhať a byť k sebe milší. Ježiško prišiel aj k nám do triedy a priniesol nám nové hračky. Nezabudli sme ani na naších rodičov a prichystali sme im malý darček. Prajeme Vám všetkým požehnané Vianoce. Christos raždajetsja !  

  FOTOALBUM 
  19.12.2019 12:46 | viac »
 • MŠ - Sv. Mikuláš
  Aj tento rok 5.12.2019 prišiel medzi nás sv. Mikuláš, na ktorého sa všetky deti veľmi tešili. Deti si pre sv. Mikuláša pripravili rôzne básničky a pesničky, ktoré mu z veľkou radosťou zarecitovali a zaspievali. Každé dieťa dostalo od sv. Mikuláša balíček sladkosti a obrázok s požehnaním. Tešíme sa na neho opäť o rok. 

  FOTOALBUM 
  05.12.2019 18:19 | viac »
 • MŠ - Športová olympiáda

  V rámci týždňa V zdravom tele zdravý duch sa konala v telocvični športová olympiáda. Olympiáda sa začala krátkou rozcvičkou, po nej nasledovali súťažné disciplíny, prekážkový beh, podávanie lopty, kotúľanie sa po žinienke, disciplíny s fit loptou, lezenie cez tunel, hokej. Malí športovci z každej triedy po zdolaní disciplíny získali farebné časti papiera, ktoré lepili na svoj olympijský kruh. Po zdolaní všetkých discipín sme spojili všetky olympijské kruhy, ktoré deti oblepovali spoločne sme ich prilepili na plagát, ako symbol našej olympiády. V závere boli deti odmenené diplomom a zdravým občerstvením v triede. 

  FOTOALBUM 

  05.12.2019 18:01 | viac »
 • MŠ - Dentálna hygiena
  Dňa 20.11.2019 našich predškolákov navštívila študentka dentálnj hygieny z Fakulty zdravotníckych odborov Prešoveskej univerzity. Naučila nás, ako držať zubnú kefku v ruke, aby sme nevynechali žiaden zúbok pri čistení. Deti poskladali obrázok zuba a stromu a vysvetlila im rozdiel. Rozdeľovali obrázky čo naším zúbkom pomáha, a čo naopak škodí. Na záver nám porozprávala príbeh o dievčatku a vlkovi. Ďakujeme študentke a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

  FOTOALBUM
  21.11.2019 12:44 | viac »
 • MŠ - Návšteva katerály
  Dňa 12.11.2019 triedy stonožiek a včielok navštívili katedrálu sv. Jána Krstiteľa v centre mesta. Uctili sme si relikvie nášho blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča. Taktiež aj relikvie nášho blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka. V katedrále nás sprevádzal seminarista Richard Fučko, ktorý nás privítal a porozprával o živote nášho patróna. Nakoniec sme sa spoločne pomodlili. V katedrále sa nám všetkým veľmi páčilo. 
   
  13.11.2019 13:05 | viac »
 • MŠ - Hudobná rozprávka

  Dňa 29.10.2019 nás navštívilo divadielko s  Hudobnou rozprávkou. Deti mohli počas rozprávky vidieť a počuť veľa nových hudobných nástrojov, svoje nadšenie vyjadrili nakoniec veľkým potleskom.

  FOTOALBUM

  01.11.2019 13:51 | viac »
 • MŠ - Milión deti sa modlí ruženec
  Aj naša materská škola sa zapojila do projektu Milión deti sa modlí ruženec za jednotu a pokoj. Modlitbou po desiatkách v triedach sme sa pomodlili celý slávnostný ruženec. Piaty desiatok slávneho ruženca sme sa pomodlili všetci spolu na školskom dvore, a po spoločnej modlitbe sme pustili do vzduchu Náš misijný ruženec vyrobený z balónou, ktoré boli napustené helióm. Tak sme spolu prosili nebeskú Matku o ochranu a pokoj vo svete. 

  FOTOALBUM
  18.10.2019 13:35 | viac »
 • Oznam o fotografovaní 2.termín
  Dňa 15.11.2019 (piatok) v popoludňajších hodinách (od 14:30) bude prebiehať fotografovanie detí materskej školy, ktoré sa nezúčastnili prvého temínu. Fotiť sa bude celá postava vo vlastnom oblečení na album s vianočným motívom, preto Vás prosíme aby ste deti vhodne obliekli a učesali. Deti, ktoré v tento deň nebudú v škôlke, môžu prísť s rodičmi na fotenie v čase od 14:30 hod.
  Fotia sa všetky deti, v prípade nezáujmu album nemusíte prevziať, fotografie budú skartované.
   
  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
  12.11.2019 15:09 | viac »
 • Ponožkový október 2019
  Babie leto je v plnom prúde, ale zima sa už čoraz viac blíži. Pre ľudí, ktorí žijú bez domova či ich životné podmienky sú oveľa náročnejšie, je to zvlášť ťažký čas. A keďže všeobecne platí, že základ je mať nohy v teple, s týmto cieľom sa rozbehla aj kampaň Ponožkový október.

  Milí rodičia, žiaci, študenty, kolegovia ak máte chuť sa zapojiť stači doniesť nové ponožky rôznej veľkosti do boxu, ktorý je pri vrátnici našej školy.  

  Kampaň trvá do 30. októbra 2019

   


   
  09.10.2019 12:46 | viac »
 • Začíname nový školský rok

  Drahí rodičia, milé deti, srdečne Vás pozývame na otváraciu sv. liturgiu v prvý deň šk. roka dňa 2.9.2019 o 9.00 hod do Chrámu Povýšenia sv. Kríža Prešov - Sekčov. Po sv. liturgii Vás budú čakať pani učiteľky triedach. Materská škola je už v tento deň v riadnej prevádzke štandardne od 6.30 hod pre všetkých, ktorí sa liturgie nemôžu zúčastniť.  
  Všetkým novým škôlkárom prajeme úspešný štart  do nového šk. roka 

  informacny_list_2019_2020.pdf

  27.08.2019 12:31 | viac »
 • MŠ - Spievankovo hľadá slávika
  V dňoch 24.4. - 25.4.2019 v našej škôlke prebiehala súťaž: Spievankovo hľadá Slávika. Deti si pripravili pesničky a aj keď niektoré s menšou trémou, ale o to krajšie zaspievali svoju obľúbenu pesničku. Gratulujeme všetkým, ktorí našli odvahu a zapojili sa do tejto krásnej súťaže. 

  FOTOALBUM 
  30.04.2019 12:46 | viac »
 • MŠ - Krížová cesta
  Dňa 17.4.2019 sme sa celá škôlka pomodlili pobožnosť krížovej cesty, aby sme svoje srdcia ešte viac pripravili na sviatok našej Spásy.
  Tvojmu krížu klaniame sa Vladca a Tvoje sväte vzkriesenie oslavujeme.

  FOTOALBUM
  18.04.2019 20:10 | viac »
 • MŠ - Farebný týždeň
  V týždni od 8.4. - 12.4.2019 sme mali v našej škôlke farebný týždeň. Aktivity boli okrem farieb zamerané na spoznávanie života na gazdovskom dvore. V pondelok - žltý deň, sme prežili ako deň plný slnka a žltých kuriatok. Utorok sa niesol v znamení zeleného dňa plného nádeje, kedy sme privítali koníky na školskom dvore. V stredu sme sa starali o našu modrú planétu a ďalší deň bol hnedo - oranžový. Piatok - červený deň, sme prežili ako deň plny lásky.
  FOTOALBUM
  16.04.2019 14:20 | viac »
 • MŠ - Návšteva z Ranča
  V utorok 9.4.2019 sme v našej škôlke privítali koníky z Ranča Majire z Červenej Vody. Deti zo všetkých tried mali možnosť nielen koníkov pohladiť, ale aj povoziť sa na nich. Bol to super zážitok pre všetkých. Ďakujeme ujovi Mikimu Kruľákovi a pani učiteľke Betke Futejovej za sprostredkovanie tohto zážitku.

  FOTOALBUM
  16.04.2019 14:08 | viac »
 • MŠ - Deň Zeme
  V stredu 10.4.2019 sme modrý deň vo farebný týždeň venovali našej modrej planéte Zemi.
  Zbierali sme odpadky, čistili okolie našej skôlky a skrášľovali školsky dvor sadením tvaliek a okrasných rastlín.

  FOTOALBUM
  16.04.2019 13:50 | viac »
 • MŠ - Na gazdovskom dvore
  Dňa 10.4.2019 Motýliky a Stonožky navštívili gazdovský dvor, kde mohli vidieť živé domáce zvieratká ako kravičku, prasiatko, sliepočky a psíka. Veľmi pekne ďakujeme rodine, ktorá nás milo privítala.

  FOTOALBUM

   
  16.04.2019 13:31 | viac »
 • MŠ - Farebný týždeň
  Milí rodičia ! V týždni od 8.4. do 12.4.2019 budeme mať v našej škôlke FAREBNÝ TÝŽDEŇ. Preto Vás prosíme, aby ste svoje deti obliekli počas jednotlivých dní do týchto farieb: 
  Pondelok - Žltá
  Utorok - Zelená
  Streda - Modrá
  Štvrtok - Hnedá, Oranžová
  Piatok - Červená
  ĎAKUJEME !
  03.04.2019 12:35 | viac »
 • MŠ - Divadlo o Psíčkovi a mačičke
  Dňa 1.4.2019 našu škôlku navštívilo Divadlo Babadlo s predstavením o Psíčkovi a mačičke. Umelecky významná tvorba Josefa Čapka určená pre deti a mládež už dávno patrí do klasického fondu literatúry. Deťom bola táto rozprávka dôkazom toho, že čestné a láskavé priateľstvo nepotrebuje žiadne pretvárky. Príbehy o tom, ako spolu umývali dlážku, piekli narodeninovu tortu priniesli výchovné ponaučenie, ako si máme jeden druhému pomáhať. 

  FOTOALBUM
  01.04.2019 18:35 | viac »
 • MŠ - Karneval
  Dňa 28.2.2019 sa v našej škôlke konal karnveval na tému: Jedlo a potraviny. Chodbami sa niesol detský smiech, radosť a spev. Na začiatku deti privítali pani učiteľky krátkym a poučným príbehom: Hrnček, var !  Každá maska sa predstavila pred ostatnými deťmi a nakoniec pokračovala karnevalová diskotéka. Po skončení karnevalu si každý odniesol domov sladkú odmenu. Rodičom chceme poďakovať za kreatívne masky, ktoré pripravili spolu so svojími deťmi. 

  FOTOALBUM
  01.03.2019 13:01 | viac »
 • MŠ - Divadielko o Troch tučniakoch
  Dňa 15.2.2019 nás navštívilo divadielko Gašparko s rozprávkou o Troch tučniakoch. Deťom rozprávka probližila ako sa k sebe správajú ozajstní priatelia. 

  FOTOALBUM 
  15.02.2019 18:28 | viac »
 • MŠ - Karneval
  Drahí rodičia, oznamujeme Vám, že karneval v našej MŠ bude dňa 28.2.2019 v dopoludňajších hodinách v jedálni školy. Tento rok má náš karneval tému - Jedlo, preto Vás prosíme, aby ste svojím deťom pripravili jednoduché a kreatívne masky na túto tému. Ďakujeme. 
  06.02.2019 21:19 | viac »
 • MŠ - Divadielko o Palculienke
  Dňa 5.2.2019 k nám do našej školy zavítalo divadlo Babadlo s rozprávkou o Palculienke. Nádherná klasická rozprávka s krásnymi bábkami upútala ušká aj očká všetkých nás. Deťom sa divadlo veľmi páčilo a svoje nadšenie vyjadrili  na koniec veľkým potleskom. 

  FOTOALBUM 
   
  06.02.2019 21:13 | viac »
 • MŠ - Zimná olympiáda
  Deti zažili veľkú radosť zo snehu a ešte vačšiu zo svojích kamarátov na našom malom svahu. Počas tejto zimnej olympiády zdolávali rozličné prekážky, pričom si prejavovali spolupatričnosť a súdržnosť. 

  FOTOALBUM 
  05.02.2019 19:52 | viac »
 • MŠ - Mikuláš
  Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
  každý rok nosievaš do okien dary.
  Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
  každý rok myslievaš na dobré deti !

   Ani našu MŠ tento rok neobišiel sv. Mikuláš. Radi sme ho medzi sebou privítali, zaspievali sme mu a zarecitovali básničku. Tešíme sa na neho opäť o rok.
   FOTOALBUM
  11.12.2018 15:06 | viac »
 • MŠ - Šarkaniáda
  V pekne slnečné novembrové dopoludnie sa detí MŠ vybrali na blízky kopec púšťať šarkany. Šarkaniáda začala predstavením šarkanov, každý šarkán bol jedinečný a krásny, preto bol ocenený nálepkou múdrej sovy. Deti mali radosť z toho, že im šarkany pekne leteli. 

  FOTOALBUM 
  06.02.2019 21:14 | viac »
 • MŠ - Medzinárodný deň školských knižníc
  Každoročne 24.10.2018 si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Deti našej MŠ v tento deň navštívili školskú knižnicu v priestoroch základnej školy. Dozvedeli sa v nej, ako funguje knižnica, ako vzniká kniha, ako sa ku knihám správame. Na záver návštevy si spoločne prečítali knihu (maľované čítanie) Dráčik v knižnici a boli obdarované záložkou do knihy.

  FOTOALBUM 
  25.10.2018 19:32 | viac »
 • MŠ - Návšteva starých rodičov
  V týždni od 15.10. - 19.10.2018 v rámci týždňa ,,Ľúbim starkých" nás v MŠ návštívili starí rodičia, ktorým ich vnúčatá recitovali básne, spievali piesne, hrali sa s nimi a ukazovali im svoje postieľky a hračky. Taktiež ich pohostili čajom, sušienkou a prekvapili ich darčekom za ich lásku a starostlivosť. 

  FOTOALBUM
  22.10.2018 20:45 | viac »
 • MŠ - Milión detí sa modlí ruženec
  Dňa 18.10.2018 sme sa celá školka spojili v modlitbe sv. ruženca za pokoj a jednotu vo svete. Sr. Júlia nám prečítala príbeh o sile modlitby sv. ruženca a následne sme si pozreli animáciu o dievčatku s ružencom. 

  FOTOALBUM
  22.10.2018 20:47 | viac »
 • MŠ - Jesenné plody
  V týždni od 8.10. - 12.10.2018 sme v rámci témy Dary a farby jesene ochutnávali zeleninu a ovocie z našich poli a záhrad. Triedy Chrobačiky a Lienky si pripravili pre svojich kamarátov banánové piškoty a mrkovo jablkový šalát. Mravčekovia a Motýliky si pripravili šťavu z jabĺk a hrušiek. A naši predškolaci Stonožky a Včielky si pripravili zeleninový šalát, zeleninových slimáčikov, jednohubky a ovocných ježkov. Z týchto jesenných plodov si každá trieda vytvorila výstavku pred triedou. Ďakujeme rodičom že ste svojim deťom zabalili do školy zeleninu a ovocie.

  FOTOALBUM
  18.10.2018 12:39 | viac »
 • MŠ - Dentálna hygiena
  Dňa 5.10.2018 našich predškolákov (triedy Stonožky a Včielky) navštívili študentky dentalnej hygieny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Naučili nás ako máme správne držať kefku v ruke, keď si čistíme zubky. Tiež už vieme ako si máme správne čistiť zuby, tak aby sme nevynechali žiaden. Svoju návštevu študentky zakončili rozprávkou o Levovi Majovi a čokolade. Ďakujeme študentkám a už sa tešíme na ich ďalšiu návštevu.

  FOTOALBUM 
  15.10.2018 07:15 | viac »
 • MŠ - Milión detí sa modlí ruženec
  Naša škôlka sa pripojí k modlitbe svätého ruženca, dňa 18.10.2018 o 9:00 hod. za pokoj a jednotu vo svete.
  14.10.2018 21:52 | viac »
 • MŠ - Dary a farby jesene
  Drahí rodičia.
  Prosíme Vás, aby ste svojim deťom zbalili do škôlky v týždni od 8.10. - 12.10.2018 rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktorú budeme vystavovať a zároveň ochutnávať v rámci týždňa Dary a farby jesene.
  Ďakujeme.
  15.10.2018 07:07 | viac »
 • Drahí rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy do našej materskej školy, kde Vás oboznámime s aktuálnymi informáciami ohľadom školského roka v našej materskej škole.
  Triedne aktívy sa budú konať v triedach materskej školy nasledovne:
  Včielky - 1.10. o 15:30
  Lienky - 2.10. o 15:30
  Mravčekovia - 2.10. o 16:00
  Motýliky, Stonožky - 3.10. o 16:00
  Chrobáčiky - 4.10. o 16:00


  Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.
  27.09.2018 13:35 | viac »
 • Oznam - fotografovanie detí MŠ
  Dňa 02.10.2018 (utorok) v dopoludňajších hodinách bude prebiehať fotografovanie detí materskej školy. Fotiť sa bude celá postava vo vlastnom oblečení na album s vianočným motívom, preto Vás prosíme aby ste deti vhodne obliekli a učesali. Deti, ktoré v tento deň nebudú v škôlke, môžu prísť s rodičmi na fotenie v čase od 11:45 hod.
  Fotia sa všetky deti, v prípade nezáujmu album nemusíte prevziať, fotografie budú skartované.
   
  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
  26.09.2018 18:55 | viac »
 • Deň bl.P.P.Gojdiča
  V utorok 17.4.2018 sa všetky triedy našej MŠ pomodlili časť modlitby AKATISTU k bl.P.P.Gojdičovi. Prosili sme  patróna našej škôlky o príhovor a pomoc u Nebeského Otca. Po modlitbe sa všetky triedy našej materskej školy zapojili do výroby  budovy Arcibiskupského úradu, Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa a kaplnky, kde sú uložené ostatky bl.biskupa.

  FOTOALBUM
  30.04.2018 13:50 | viac »
 • MŠ - Dentálna hygiena

  Dňa 18. 4. 2018 navštívila predškolákov naposledy dentálna hygienička, ktorá si s deťmi zopakovala, čo všetko sa naučili na predchádzajúcich stretnutiach: z čoho sa skladá zub, ako si správne umývať zúbky, aká kefka je vhodná na umývanie, čo je zdravé a čo škodí nie len zúbkom. Za odmenu dostali deti od nej malú sladkosť a pracovný list, ktorý si s radosťou všetci správne vypracovali. Ďakujeme.

  FOTOALBUM

  20.04.2018 09:09 | viac »
 • MŠ - Farebný týždeň
  Drahí rodičia!
  V týždni od 23. 4. do 27. 4. 2018 budeme mať v našej škôlke farebný týždeň. Preto Vás prosíme, aby ste svoje deti obliekli počas jednotlivých dní do týchto farieb:
  Pondelok- ČERVENÁ
  Utorok - MODRÁ
  Streda - BIELA
  Štvrtok - ŽLTÁ/ORANŽOVÁ
  Piatok - ZELENÁ

  Ďakujeme :-)


   
  20.04.2018 08:55 | viac »
 • MŠ - Exkurzia do hvezdárne a planetária

  V piatok 13. 4. 2018 sa deti z triedy Včielky, Motýliky a Stonožky zúčastnili exkurzie do hvezdárne a planetária v Prešove, kde získali zábavnou a pútavou formou nové informácie o vesmíre, ktorého súčasťou je aj naša Zem. Pracovník planetária ukázal deťom na  svietiacich modeloch Zeme, Slnka, mesiaca a ostatných planét, ako sa Zem točí okolo Slnka a tiež Mesiac okolo Zeme. Vďaka premietanej rozprávke o Martinovi a hviezde si deti zopakovali, čo všetko sa vo vesmíre okrem planét nachádza a pozorovali umelú hviezdnu oblohu.

  FOTOALBUM
  15.04.2018 21:32 | viac »
 • MŠ - Na gazdovskom dvore

  V rámci týždňa: „Na gazdovskom dvore“ sa deti z triedy Stonožky a Mravčekovia zúčastnili vychádzky na gazdovský dvor v blízkosti škôlky. Ujo domáci deti čakal a prekvapil sladkým občerstvením a krásnymi domácimi zvieratkami, ktoré im ukázal a porozprával o ich živote a starostlivosti. Mohli si ich pohladkať a opýtať sa na všetko, čo ich zaujímalo. Tiež ich zaviedol do sadu, kde majú vysadené ovocné stromy, pomedzi ktoré sa deti vyšantili a vybehali. Tiež sa vyhrali na ich domácom ihrisku, vyskákali na trampolíne a so srdiečkami plnými radosti a hlávkami plnými nových informácií sa vrátili do škôlky, kde o úžasnom výlete porozprávali aj ostatým kamarátom.
  P.S: Ďakujeme rodinke za možnosť navštíviť ich a takto zážitkovo si doplniť informácie a skúsenosti so zvieratkami, ktoré deti počas týždňa získali.

  FOTOALBUM

  15.04.2018 21:31 | viac »
 • MŠ - Deň vody
  Dňa 22.3.2018 pri príležitosti Dňa vody v našej školke prebehla aktivita ,,Trieda baví triedu". Vybrané triedy si pripravili pre svojích kamarátov z inej triedy rozne aktivity a pokusy s vodou. 

  FOTOALBUM
  05.04.2018 19:34 | viac »
 • MŠ - beseda so spisovateľom F. Ružbarským
  V utorok 20.marca 2018 k nám do materskej školy zavítala vzácna návšteva. Prišiel nás navštíviť pán spisovateľ František Ružbarský. Predstavil nám svoju veľmi zaujímavú rozprávkovú knihu Dobrodružstvá Cyra a Mira. Hovoril nám o tom, čo všetko musí spisovateľ vedieť, aby mohol knihu napísať, prezradil nám, že mal aj pomocníkov a to tetu ilustrátorku a tetu vydavateľku. Dokonca nám z knihy prečítal rozprávku o svätojánskej muške a jej rozbitom lampášiku. Ďakujeme pánovi spisovateľovi za návštevu a tešíme sa na ďalšiu besedu s ním.

  FOTOLBUM
  21.03.2018 14:15 | viac »
 • MŠ - bl. P. P. Gojdič
  Dňa 19. marca 2018 si deti z materskej a základnej školy pripomenuli spoločnou Modlitbou Akatistu patróna našej školy bl. P.avla Petra Gojdiča. Šikovné ručičky detičiek z materskej školy vytvorili veľké zlaté srdce, ktoré má symbolizuje ľudskosť a láskavosť nášho patróna. Preto sa nazýva biskup zlatého srdca. Bl. otec a mučník Pavol, pros Boha za nás.

  FOTOALBUM
  21.03.2018 14:01 | viac »
 • Deň otvorených dverí

  V sobotu 17. marca 2018 sme medzi sebou privítali zvedavých budúcich škôlkarov a školákov spolu so svojimi rodičmi na Dni otvorených dverí našej školy. Po úvodnej prezentácii školy a jej aktivít v priebehu školského roka, si mohli naši kamaráti pozrieť divadelné predstavenie: Červená Čiapočka. Neskôr si prezreli priestory školy a materskej školy a zapojili sa do športových súťaží v telocvični, zaujímavých hier v jazykovej učebni a knižnici. V MŠ sa mohli zahrať s padákom a vyrobiť si krásnu veľkonočnú ozdobu. Tešíme sa, že v septembri privítame medzi sebou nových kamarátov prvákov a škôlkarov.

  FOTOALBUM

  20.03.2018 16:39 | viac »
 • MŠ- Návšteva knižnice
  13. marca a 16. marca 2018 trieda Motýlikov a trieda Mravčekov navštívila Knižnicu P. O. Hviezdoslava - Slniečko, kde si vypočuli zaujímavý príbeh o medvedíkovi a jeho 7 balónoch. Deti mali možnosť nazrieť do sveta kníh, rozprávok a príbehov pre deti, zoznámi sa s pojmami ako spisovateľ či ilustrátor. Dozvedeli sa kde sa nachádzajú knihy určené pre nich, podľa čoho sú knihy zoradené, ale aj ako sa ku knihám správame a ako sa o nich staráme.

  FOTOALBUM
  16.03.2018 23:24 | viac »
 • MŠ-Hopsa, horsa, zem otvor sa!
  Dňa 15. marca 2018 našu materskú školu navštívilo Divadlo Babadlo, predstavilo nám netradičné spracovanie slovenskej ľudovej rozprávky Hopsa, horsa, zem otvor sa! Rozprávka deťom vyrozprávala príbeh o tom, či je možné zvíťaziť nad zbojníkmi. Dnes už vieme, že rozum a šikovnosť je oveľa viac ako sila. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie bábkového divadla.

  FOTOALBUM
  16.03.2018 22:40 | viac »
 • MŠ-Rozprávkový hrniec
  Dňa 9. marca 2018 nás v materskej škole navštívilo komorné Divadlo Portál so svojim predstavením Rozprávkový hrniec. Prostredníctvom piesní sme pátrali po rozprávkach, ktoré sa v hrnci pomiešali. Predstavenie využívalo vedomostí našich detí o rozprávkach a posúvalo hranice fantázie, pri hľadaní nových príbehov. Už sa tešíme na ďalšie predstavenie.

  FOTOALBUM
  16.03.2018 23:21 | viac »
 • MŠ - Mám básničku na jazýčku
  Vo štvrtok 8.3.2018 sa v našej škôlke konalo školské kolo recitačnej prehliadky ,,Mám básničku na jazýčku". Nikto z našich malých recitátorov sa nedal zahanbiť a každý sa snažil predniesť báseň čo najlepšie, za čo ich kamaráti v publiku odmenili veľkým potleskom. Na záver všetkých recitátorov pochválila pani riaditeľka a odovzdala im diplomy a pekné knižky.

  FOTOALBUM
  15.03.2018 16:08 | viac »
 • MŠ - Marec - mesiac kníh
  Drahí rodičia!

  Mesiac marec sa nám blíži a preto Vás prosíme, aby ste počas tohto mesiaca dávali deťom do škôlky knihy, ktoré majú najradšej, aby sme si ich počas dňa, ale aj pred spaním mohli spoločne čítať. Tým sa budeme nie len tešiť, ale aj navzájom obohacovať o pekné príbehy.
  ĎAKUJEME!

  20.02.2018 22:02 | viac »
 • MŠ - Mám básničku na jazýčku

   Drahí rodičia!
  V dňoch od 6. 3. 2018 do 7. 3. 2018 bude v našej škôlke prebiehať triedne kolo recitačnej súťaže MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU. Školské kolo sa uskutoční 8. 3. 2018 v triede Včielok.
  Preto Vás, drahí rodičia prosíme, aby ste svoje deti naučili báseň, ktorú by mohli predniesť svojim kamarátom. 
  ĎAKUJEME!

  20.02.2018 21:59 | viac »
 • MŠ - Karneval
  Dňa 8. 2. 2018 sa všetky deti preniesli do Rozprávkova, kde sa každý ukázal v krásnej maske svojej obľúbenej rozprávkovej postavy. Deti privítali pani učiteľky so zaujímavým programom o Červenej Čiapočke a dobrom vlkovi. Celá jedáleň školy bola naplnená radosťou, spevom a tancom. Rodičom ďakujeme za pekné a kreatívne masky.

  FOTOALBUM
  12.02.2018 10:21 | viac »
 • MŠ - Karneval
  Drahé deti, srdečne Vás pozývame na karneval, ktorý sa uskutoční 8. 2. 2018 v jedálni školy. Tento rok sa všetci stretneme v Rozprávkove. Preto Vás, drahí rodičia prosíme,aby ste pripravili svojim deťom kreatívnu masku na tému: Moja obľúbená rozprávkova postava. Tešíme sa na krásne masky. :-)
  22.01.2018 19:18 | viac »
 • MŠ - Vianočný čas u Lienok
  V triede Lienok sme sa celú Filipovku pripravovali na narodenie Ježiška. Snažili sme viac ľúbiť a pomáhať si navzájom. Mali sme spoločnú vianočnú večeru a Ježiško nám priniesol pod stromček nové hračky. Nezabudli sme na rodičov a prichystali sme im krásny darček. Prajeme aj Vám požehnané Vianoce.

  FOTOALBUM
  20.12.2017 12:37 | viac »
 • MŠ - Sv. Mikuláš

  Dňa 5. 12. 2017 zažiarili očká všetkým detičkám v škôlke. Prišiel medzi nás sv. Mikuláš, na ktorého sa všetky deti veľmi tešili, pripravili si pre neho rôzne piesne a básne, vyzdobili si triedy a chodby jeho portrétmi a v jedálni školy mu s veľkou radosťou zaspievali a zarecitovali. Okrem balíčkov s prekvapením dostalo každé dieťa požehnanie od sv. Mikuláša.  
  Svätý Mikuláš, pros Boha za nás!

  FOTOALBUM
  10.12.2017 19:01 | viac »
 • MŠ - Dopravná výchova

  Dňa 21. 11. 2017 nás v našej škôlke navštívili policajti, aby našim predškolákom povedali o tom, aká dôležitá je bezpečnosť na ceste a cez rôzne aktivity si to deti mohli aj samé vyskúšať. Jazdili na bicykli a kolobežkách po križovatke so semaformi a dopravnými značkami, ktoré si pripravili ujovia policajti. Nesmeli zabudnúť na bezpečnosť- prilbu, reflexné prvky a poznávanie dopravných značiek týkajúcich sa chodcov. Tiež si mohli vyskúšať okuliare, cez ktoré videli tak, ako vidia ľudia pod vplyvom alkoholu. Na záver stretnutia dostal každý reflexný pásik, ktorý má nosiť na vetrovke na ruke, keď ide do škôlky a zo škôlky. 

  10.12.2017 18:30 | viac »
 • Športový deň v MŠ
  V rámci týždňa: V zdravom tele, zdravý duch sme 28.11.2017 prežili v telocvični krásny športový deň. Pre všetkých malých športovcov boli pripravené disciplíny a športy, v ktorých si s chuťou zasúťažili: plávanie, hokej, gymnastika, štafetový beh, basketbal, vrh guľou... Na záver v duchu myšlienky: "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.", boli všetci ocenení medailou a zdravým džúsom.

  FOTOALBUM
   
  28.11.2017 13:49 | viac »
 • Ako škôlkari oslavovali svoj deň
  Aj naša materská škola sa tento rok po prvý krát zapojila do oslavy Dňa materských škôl na Slovensku, ktorý vzniol z iniciatívy Slovenského výboru  Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP). Tento významný deň nie len pre materské školy sa každoročne (od roku 2015) organizuje  4. novembra, v deň výročia založenia prvej Detskej opatrovne na Slovensku. V našej MŠ sme si tento deň pripomenuli 2. a 3. novembra. Každá trieda si vyrobila svoj symbol a spoločne s patrónom našej školy sme sa vybrali do ulíc v blízkom okolí MŠ, aby sme sa ukázali v plnej paráde. Na našu oslavu sme si pozvali operených priateľov v starostlivosti skoliarskej skupiny Horus, ktorí sa nám predviedli v lietaní a dokonca niektoré sme si mohli aj podržať či nakŕmiť. Navštívila nás plamienka driemavá, sokol rároh, krkavec čierny, myšiak štvorfarebný a orol stepný. Pozvali sme si aj známu rozprávkovú kamarátku Červenú čiapočku, ktorá nám spolu s vlkom a starou mamou porozprávali známy príbeh a pripomenuli nám aké dôležité je mať vo svojej blízkosti, tých, ktorí nám vždy radi a ochotne pomôžu. Aj v našej  materskej škole vytvárame našim deťom množstvo podnetov na budovanie spoločenstva , do ktorého sa, veríme,  deti každý deň radi vracajú.  Prajeme teda našej materskej škole VŠETKO NAJLEPŠIE a tešíme sa na ďalšie veselé zážitky s ňou smiley.

  FOTOALBUM 1
  FOTOALBUM 2
  HYMNA DŇA MŠ
  28.11.2017 13:48 | viac »
 • Milión detí sa modlí ruženec
  Dňa 18.10.2017 o 9.00 hod sa naši školkári zjednotili s deťmi na celom svete v spoločnej modlitbe za jednotu a mier vo svete. Táto iniciatíva je každoročne organizovaná pápežskou nadáciu  ACN - Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not). Deti sa modlili desiatok ruženca, ktorý obetovali za všetky deti, ktoré trpia vojnou a prenasledovaním a vyprosovali im pokoj, jednotu a požehnanie. 

  FOTOALBUM
  24.10.2017 14:33 | viac »
 • 100 rokov Fatimy
  Dňa 13.10.2017, v deň výročia posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime, sa aj naši škôlkari zoznámili s týmto zázrakom. Sestra Júlia nám predstavila Luciu, Františka a Hyacintu - deti, ktorým sa Panna Mária zjavila, aby cez nich pozvala všetkých ľudí k náprave života. Mária ich naučila  ako sa majú modliť modlitbu sv. ruženca a pozvala ich k častému odriekaniu tejto modlitby za obrátenie všetkých hriešnikov. Naši škôlkari si taktiež vo svojich triedach vyrobili  vlastné ružence a túto modlitbu sa spoločne vo svojich triedach modlia za seba, svojich kamarátov, rodiny a za všetky aktuálne potreby. 

  FOTOALBUM
  24.10.2017 14:02 | viac »
 • MŠ - Hravo a zdravo
  V týždni od 2.10. - 6.10.2017 prebiehal týždeň zdravej stravy. Celý týždeň deti spoznávali odkiaľ máme ovocie a zeleninu, ochutnávali z nej a rôznými aktivitami nadobúdali o nich poznatky. 
  FOTOALBUM

  V rámci týždňa zdravej stravy si deti vo štvrtok 5.10. pripravili z darov a plodov jesene chutné a na pohľad krásne dobroty. Malí kuchári si v triedach pripravili zdravé chuťovky a v jedálni školy ich následne ochutnávali. Týmto chceme rodičom poďakovať za prinesené ovocie a zeleninku.
  FOTOALBUM - Ochutnávka

  V piatok 6.10.2017 nás navštívil mobilný arteateliér so Zuzkou a Ankou, kde nás prekrásnymi aktivitami a piesňou naučili byť vďační za vitamíny v ovocí a zelenine, ktorú máme od Boha.
  FOTOALBUM - Dúhové maškrtenie
  13.10.2017 13:40 | viac »
 • Motýliky na návšteve
  Dňa 28.9.2017 sa deti z triedy Motýliky zúčastnili na exkurzii, na ktorej spoznávali časť Prešova zvanej Táborisko. Navštívili Gréckokatolícky seminár bl. P. P. Gojdiča,kde si uctili ostatky nášho patróna. Svojou návštevou potešili naše tety kuchárky, ktorým poďakovali pesničkou a modlitbou za službu, ktorú nám robia v našej škole a škôlke. Exkurziu ukončili v Kláštore u Sestier Služobníc, kde ich pohostili teplým čajom, chlebíkom aj keksíkom. V kláštornej kaplnke  pri bl. Jozafáte ďakovali a spoločne vyprosovali potrebné požehnanie sestre Patrícii a ostatným sestrám pre ich službu. 

  FOTOALBUM
  06.10.2017 13:33 | viac »
 • Ako Včielky a Stonožky spoznávali svoje mesto
     Dňa 28.septembra 2017 sme sa spolu so Včielkami a Stonožkami vybrali na exkurziu do centra mesta Prešov. Zastavili sme sa pri významných dominantách nášho mesta, ako je Mestská radnica, súsošie Immaculaty, Mestský park. Navštívili sme Katedrálu sv. Jána Krstiteľa a Konkatedrálu sv. Mikuláša. Na našom malom výlete sa nám páčila aj krátka návšteva čokoládovne.

  FOTOALBUM
  03.10.2017 14:10 | viac »
 • Tri prasiatka
  Dňa 26.9.2017 našu MŠ navštívilo Divadielko Gašparko s rozprávkou Tri prasiatka. Deti si v rozprávke pripomenuli hodnotu priateľstva, jednoty a súdržnosti ako dôležitých súčastí nášho života v spoločenstve s inými. Veselými pesničkami a dialógmi hlavní hrdinovia vyvolali úsmev na tvárach všetkých škôlkarov. Už teraz sa spoločne  tešíme na ďalšie milé stretnutie s rozprávkou v podaní divadielka Gašparka.

  FOTOALBUM
  02.10.2017 14:24 | viac »
 • Povýšenie sv. Kríža
  14.9.2017 na sviatok Povýšenia svätého Kríža vyrobili deti z triedy Motýlikov kríž, za ktorým kráčali všetky deti zo škôlky v procesii až do kaplnky a spievali : „Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme!“  Tam poďakovali Ježišovi, že za nás zomrel na kríži a za jeho lásku a darovali mu svoje srdiečka.

  FOTOALBUM
  29.09.2017 16:20 | viac »
 • MŠ- začíname nový školský rok
  Drahí rodičia, milé deti, srdečne Vás pozývame na otváraciu sv. liturgiu v prvý deň šk. roka dňa 4.9.2017 o 9.00 hod do Chrámu Povýšenia sv. Kríža Prešov - Sekčov. Po sv. liturgii Vás budú čakať pani učiteľky v triedach podľa priloženého rozpisu. Materská škola je už v tento deň v riadnej prevádzke štandardne od 6.30 hod pre všetkých, ktorí sa liturgie nemôžu zúčastniť.  Zároveň Vás prosíme o kontrolu a doplatenie kreditu na účtoch za stravu tak, aby sme už prvý deň začali bez zbytočných komplikácií.
  Všetkým novým školkárom prajeme úspešný štart  do nového šk. roka smiley.

  ZOZNAM_DETI_V_TRIEDACH.docx
  Informacny_list.docx
  30.08.2017 19:13 | viac »
 • Poďakovanie Lienok a Chrobáčikov za prežitý šk.rok
  Deti z triedy Lienok a Chrobáčikov ďakovali 30.6.2017 spolu so svojimi učiteľkami v kaplnke Pánovi Ježišovi za prežitý šk. rok.
  30.06.2017 10:03 | viac »
 • Biblia očami detí

  Biblia očami detí a mládeže

  V pondelok 15. mája 2017 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Milana Lacha, pomocného prešovského biskupa, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a ich práce sa umiestnili na prvých troch miestach v archieparchiálnom či metropolitnom kole. Každého súťažiaceho sprevádzal rodič alebo učiteľ. Aj deti z triedy včielok boli v tejto súťaži veľmi úspešné. Miško Sopala obsadil 1. miesto a Anitka Feková 2. miesto. Deťom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

  Fotoalbum: https://gojdic.edupage.org/album/?#gallery/157

  16.05.2017 19:50 | viac »
 • OZNAM

  Drahí rodičia,

  oznamujeme Vám, že v našej CMŠ budú prebiehať programy pri príležitosti Dňa rodiny nasledovne:

  CHROBÁČIKY: 23.5.2017 o 15.30 hod

  LIENKY: 24.5.2017 o 16:00 hod

  MRAVČEKOVIA: 29.5.2017 o 15:30 hod

  MOTÝLIKY 30.5.2017 o 16:00 hod
  Rozlúčkový program s predškolákmi sa uskutoční dňa 12.6.2017 o 16.00. hod v jedálni školy.

  ...privítame malé občerstvenie pre našich vystupujúcich...

  Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás :)

   

   

  23.05.2017 12:35 | viac »
 • SLÁVIK V MŠ
  V dňoch 10. - 12.5 .2017 v našej MŠ prebiehala spevácka prehliadka ľudových piesní pod názvom Slávik v MŠ. Všetci vybraní "slávici" sa svojej úlohy zhostili priam ukážkovo, čoho sme boli svedkami na školskom kole , ktoré prebehlo v piatok, 12.5.2017. V úvode sa nám predstavili žiačky ZŠ, víťazky školského kola a reprezentantky našej školy v tohtoročnej súťaži Slávik Slovenska 2017. Po nich sme si vypočuli našich najmenších slávikov, ktorí nám svojim spevom a vystupovaním priniesli nie len úsmev a radosť, ale aj nádherný zážitok. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí ste podporili svoje deti k odvahe a pomohli im tak pri rozvíjaní ich darov a talentov. Taktiež ďakujeme za krásne ľudové kroje a artefakty, ktorými ste nám pomohli oživiť nielen túto súťaž ale aj našu celomesačnú snahu o priblíženie ľudových zvykov a tradícií  našim najmenším .

  FOTOALBUM
  14.05.2017 17:32 | viac »
 • Farebný týždeň V MŠ

  Týždeň od 24.4.  do 28.4.2017 bol v našej materskej škole farebným týždňom. Aktivity plné rôznorodých farieb obohacovali činnosti zamerané na prehlbovanie environmentálnych vedomostí a skúseností detí. V pondelok – biely deň náš navštívilo bábkové divadlo Slniečko s predstavením Smeti patria do koša, kde sme si spoločne zaspievali kde patria jednotlivé odpadky a že je potrebné ich triediť. Hneď sme zobrali rukavice a išli sme pozbierať odpadky v okolí našej materskej školy. Keďže utorok bol zeleným dňom, našu materskú školu navštívili tety poľovníčky, ktoré vysvetlili deťom, že zvieratá lovia preto, aby neroznášali choroby, aby neboli pre les príťažou. Na záver besedy si mohli všetky deti vyskúšať váhu parožia jeleňa či daniela, pohladkať si srsť jazveca, ci dokonca vyskúšať si lesnicu (lesnícku trúbku) a popozerať na lebku srnky s líšky. Modrý deň bol venovaný našej „modrej“ planéte Zem (ktorá oslavovala 22.4. svoj deň – deň Zeme) a pri tejto príležitosti sme sadili trvalky a okrasné rastliny na školský dvor našej materskej školy. Žltý deň sa niesol v duchu plastových predmetov, pretože odpadky vyrobené z plastu hádžeme do žltého odpadkového koša. Vyrábali sme krásne predmety z použitých plastových fliaš, vrchnáčikov, téglikov od jogurtov. Posledným dňom, bol červený deň – deň kovových odpadkov. Každá trieda si vyrobila svoju kovovú postavičku z kovových konzerv a iného kovového materiálu. Týždeň sme ukončili zaspievaním pesničky našej Zemi a vytvorením srdiečka.

  Počas celého týždňa sme dopĺňali náklad do vláčika Recykláčika (sklo, papier, plast, kov), ktorý už vie kde čo patri.

  FOTOALBUM – biela

  FOTOALBUM – zelená

  FOTOALBUM – modrá

  FOTOALBUM – žltá

  FOTOALBUM - červená

  18.05.2017 11:53 | viac »
 • MŠ - Recyklovali a vyhrali sme

  Milí rodičia,

  naša CMŠ sa v tomto školskom roku 2016/2017 zapojila do 14. ročníka súťaže „Recykluj a vyhraj“ s firmou MILK-AGRO, spol. s r. o. Boli sme úspešní a  ohodnotení vo viacerých  kategóriách, v ktorých sme získali finančné odmeny.

  Náš výrobok Sabi kráľovná vyhral 2. miesto. V zbere hliníkových viečok z výrobkov SABI sme sa uplatnili na 2. mieste a v zbere tetrapaku z čerstvého mlieka SABI na 8. mieste. Mali sme šikovných zberačov, ktorí svojim zberom prispeli k jednotlivým umiestneniam. Blahoželáme!

  Za CMŠ boli najúspešnejšími:

  1. Katarína Oršuľáková
  2. Kiara Jana Kakalecová
  3. Emanuel Lach.

  Všetkým zberačom ďakujeme. Veríme, že na budúci rok sa k nám pridajú aj ďalší šikovní zberači a spolu budeme recyklovať a vyhrávať.

  FOTOALBUM

  14.05.2017 17:34 | viac »
 • Marec v MŠ
  Mesiac marec bol v našej materskej škole bohatý na rôzne aktivity zamerané na tému kniha, rozprávky, Biblia. Hneď po jarných prázdninách nás navštívili tety Zuzka a Anka z divadielka ARTE ateliér, ktoré deťom priblížili príbeh stvorenia sveta v divadelno - tvorivej aktivite pod názvom Svetielko. V ďalších dňoch, počas týždňa knižníc, všetky triedy našej MŠ, okrem Chrobáčikov, navštívili pobočky Okresnej knižnice, kde sa mohli bližšie zoznámiť so svetom kníh, rozprávok, ale aj s pojmami ako je spisovateľ, ilustrátor, dozvedeli sa aké rôzne druhy kníh môžu v knižnici nájsť a ako sa k nim môžu aj počas roka dostať. Počas celého mesiaca si deti s pani učiteľkami zorganizovali výstavky obľúbených kníh, kde mal  každý možnosť svoju knihu predstaviť, porozprávať o svojom obľúbenom hrdinovi a pani učiteľky z každej knihy prečítali ostatným kamarátom úryvok, či celý príbeh. 
  Fotografie z jednotlivých aktivít pripájame.
  14.05.2017 17:33 | viac »
 • Súťažný výrobok v "Recykluj a vyhraj"
  Drahí rodičia a priatelia školy, predstavujeme Vám súťažný výrobok ,  s ktorým sa tohto roku naša CMŠ zapája do súťaže s Milk Agrom, s.r.o.  „ Recykluj a vyhraj“ pod názvom SABI kráľovná.  V minulom šk. roku nám náš výrobok pod názvom „Sabibajčik“ priniesol  4. miesto a finančné odmeny, tak pevne veríme, že aj tento rok bude pre nás a naše deti úspešný. Bližšie info o súťaži ako aj o našom minuloročnom úspechu si môžete pozrieť tu:

  FOTOALBUM

   
  13.03.2017 11:13 | viac »
 • MŠ - NA hodine anglického jazyka
  V pondelok, 27.2.2017 sa naši predškoláci zúčastnili vyučovania anglického jazyka v 4.A triede našej ZŠ, kde sa im žiaci predstavili v úlohe domácich zvieratiek. S pomocou známej piesne "Old Macdonald had a farm" sa naši škôlkari naučili pomenovať zvieratká v angličtine a taktiež sa presvedčili, že učenie sa cudzieho jazyka, ktoré ich v základnej škole čaká,  môže byť aj takto hravé a zábavné.

  FOTOALBUM
  13.03.2017 11:00 | viac »
 • MŠ - Živý darček
  Dostať na Vianoce psíka je krásna vec ale aj veľký záväzok. O tom, ako to všetko dopadlo sme sa v našej škôlke dozvedeli z rozprávky Živý darček, ktorú nám prišlo zahrať divadielko Gašparko dňa 22.2.2017. Z predstavenia sme si odniesli krásny zážitok ale aj poučenie o tom, že  domáce zvieratko nie je len na hranie, ale že v prvom prade potrebuje našu každodennú opateru.

  FOTOALBM
  27.02.2017 15:53 | viac »
 • MŠ - Návšteva televízneho štúdia LUX
  Naši predškoláci naštívili v rámci mediálneho týždňa televízne štúdio LUX v Prešove. Oboznámili sa s prácou v štúdiu. Na malú chvíľu sa zahrali na kameramanov, zvukárov a režisérov. Taktiež si skúsili vystupovanie pred kamerou a robili rozhovory s mikrofónmi. Za ich ochotu im deti vyrobili kameru s mikrofónmi.  Pripájame link, kde si môžte o našej návšteve pozrieť krátku reportáž. :)

  LUXÁREŇ


  FOTOALBUM
  06.10.2017 13:37 | viac »
 • MŠ - Karneval
  Deti spolu s pani učiteľkami prežili krásny karneval, ktorý sa niesol v duchu zdravej výživy. Na karnevale nechýbala okrem zábavy a skvelého programu ani ochutnávka všelijakých druhov ovocia a zeleniny. Za prekrásne masky ďakujeme našim rodičom, ktorí sa zhostili tejto úlohy veľmi zodpovedne a spolu so svojími deťmi pripravili prekrásne masky, vďaka ktorým sa naša škôlka premenila na ovocno-zeleninovú záhradu.

  FOTOALBUM
  23.02.2017 13:39 | viac »
 • MŠ - Domček, kto v tebe býva?
  Dňa 9. a 10.2 si učiteľky materskej školy pripravili pre deti dramatizáciu rozprávky Domček, kto v tebe býva, ktorú spojili so zaujímavými aktivitami. Deti mali možnosť vstúpiť do rozprávkového domčeka a pripomenuli si dôležitosť priateľstva.

  FOTOALBUM
  17.02.2017 13:43 | viac »
 • MŠ - Neživá príroda
  Počas týždňa, ktorý bol venovaný neživej prírode, mali deti možnosť experimentovať so zložkami neživej prírody. Pozorovali rôzne skupenstvá vody (topili ľad, maľovali na sneh, sledovali čo bude vo vode plávať a čo nie), chytali vzduch a taktiež sledovali, čo sa deje so soľou, keď sa z nej vyparí všetka voda.

  FOTOALBUM
   
  23.02.2017 13:40 | viac »
 • MŠ - Ako sa učíme nebáť sa lekárov
  Do našej škôlky, ako prvej v Prešove, zavítali medici z Košíc. Naši predškoláci, v role rodičov, navštevovali jednotlivé oddelenia nemocnice so svojimi plyšovými pacientmi. Nakoniec si aj skúsili ošetriť pacientov sami a zistili, že lekárov sa netreba báť.

  FOTOALBUM
  13.02.2017 11:51 | viac »
 • OZNAM - KARNEVAL
  Drahí rodičia, oznamujeme Vám, že karneval v našej MŠ bude dňa 16.2.2017 v dopoludňajších hodinách.  Tento rok sa náš karneval nesie v znamení zdravej výživy, preto Vás prosíme, aby ste deťom pripravili jednoduché masky na tému OVOCIE a ZELENINA. Ďakujeme.
  03.02.2017 15:34 | viac »
 • MŠ - Návšteva u prvákov
   Dňa 26.1.2017 naši predškoláci z triedy Včielok a Motýlikov opäť navštívili prvákov na základnej škole. Na chvíľu si vyskúšali, aké je to byť veľkými prvákmi. Tešíme sa na september.

  FOTOALBUM
   
  26.01.2017 16:43 | viac »
 • MŠ - Vločka Tancuľka
  Dňa 20.1.2017 deti z našej materskej školy navštívilo kreatívne divadielko. Deti sa zapojili do predstavenia: O vločke Tancuľke. Spolu so snehovou vločkou spievali, maľovali, tancovali, ale najmä sa tešili, že sa im podarilo Vločku Tancuľku vrátiť ako hviezdu na oblohu nad Betlehemom.

  FOTOALBUM
  23.02.2017 13:42 | viac »
 • MŠ - Zimná olympiáda
  Veľkú radosť zo snehu a ešte väčšiu z kamarátstiev deti prežili na našom malom svahu. Zdolávali rozličné prekažky, pričom si prejavovali spolupatričnosť a lásku.


  FOTOALBUM
  03.02.2017 16:40 | viac »
 • Mravčekovia v katedrále
  Dňa 24. novembra 2016 trieda Mravčekov navštívila katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v centre mesta, kde sme si boli uctiť relikvie blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. V chráme nás privítal o. Peter Fučo, kaplán farnosti, ktorý nám porozprával o patrónovi našej škôlky. Zároveň sme si uctili aj relikvie nášho druhého blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka. Krátkou modlitbou sme ukončili návštevu chrámu.

  Fotoalbum
  25.11.2016 12:30 | viac »
 • Týždeň s P.P. Gojdičom
  Týždeň od 7.-11.11.2016 bol v našej MŠ venovaný patrónovi školy, bl. P.P. Gojdičovi. Každý deň sme nášho patróna spoznávali prostredníctvom pestrých aktivít. V prvý deň sme sa zoznámili s jeho príbehom od maličkého dieťaťa až po smrť vo väzení. Spoločne sme rôznymi výtvarnými technikami vyrobili portrét a erb biskupa Gojdiča. 

  V utorok sme prežívali Deň lásky na spoločnej sv. liturgii a vyrobili sme si zlaté srdce ako symbol lásky a dobroty "biskupa zlatého srdca". Tretí deň sa niesol v znamení obety, kedy nás navštívil pomocný biskup vladyka Milan Lach, ktorý nám priblížil symboliku biskupského odevu a realitu biskupskej služby. Každý škôlkar si odniesol od vladyku Milana požehnanie a prosforu - symbol Živého Chleba, ktorý sa za nás z lásky obetoval. Takúto obetu priniesol pre našu cirkev aj patrón našej školy, mučeník Pavol Peter Gojdič. Štvrtok sme prežívali Deň modlitby, kedy sme spoločne v kaplnke našej školy spievali a modlili sa za všetkých, ktorých máme radi moleben k biskupovi Gojdičovi. Posledný deň sme prežívali skutočnosť, že každý z nás je veľkým darom od Boha, čo sme sprostredkovali vzájomným obdarovaním sa. Každá trieda prišla urobiť radosť kamarátom z inej triedy a nezabudli sme ani na naše tety kuchárky, upratovačky, či tetu ekonómku. 

  "Blažený otec a mučeník Pavol pros Boha za nás."
   

  FOTOALBUM

   
  13.02.2017 11:54 | viac »
 • MŠ na cintoríne
  Dňa 3.11 .2016 navštívili všetky deti z MŠ cintorín, kde si v modlitbe spomenuli na tých, ktorí nás predišli do večnosti k nášmu nebeskému Ockovi.

  FOTOALBUM

   
  06.11.2016 08:24 | viac »
 • Návšteva u prvákov
  Triedy predškolákov – Včielky a Motýliky,  navštívili svojich kamarátov, dnes už prvákov našej základnej školy. Privítali nás milé pani učiteľky a spolu so žiakmi sme si precvičili prstíky a pripravili sa na hodinu písania. Prekvapilo nás, ako usilovne žiaci pracujú, hlásia sa a namiesto hračiek majú aktovky a peračníky. Dostali sme pracovné listy, také, aké majú prváci, aby sme si mohli aspoň trochu vyskúšať, aké to je naučiť sa pekne písať.

  FOTOALBUM

   
  06.11.2016 08:08 | viac »
 • Farebná jeseň u Včielok
  Počas októbra sme spoznávali farebnú jeseň a spomenuli si na našich starkých.
  Jeseň prišla, 
  vietor fúka, 
  zlato prší
  do klobúka.

  FOTOALBUM

   
  03.11.2016 18:05 | viac »
 • Veselé tvorenie u Mravčekov
  Každý deň je v škôlke niečím výnimočný. Radi sa tu spolu hráme, tvoríme a zabávame. Každý z nás má škôlku rád, nemusíme sa jej báť. V októbri sme, my Maravčekovia, využili na veselé tvorenie gaštany a farebné cukríky.

  FOTOALBUM

   
  03.11.2016 09:46 | viac »
 • Návšteva Senior centra
  Na záver októbra - mesiaca úcty k starším, deti z triedy Lienok a Mravčekov spolu s pani učiteľkami navštívili denné centrum pre seniorov na Bernolákovej ulici v Prešove. Pre klientov denného stacionára si deti pripravili malý kultúrny program, obdarovali ich veľkým srdcom a malými darčekmi a zapriali im veľa zdravia a požehnania do ďalších dní ich života. Deti si za vystúpenie odniesli sladkú odmenu, ale aj milú spomienku a radosť z obdarovania. Už teraz sa tešíme na ďalšie milé stretnutie.

  FOTOALBUM
  27.10.2016 13:20 | viac »
 • Ľúbim starkých - návšteva

  Október - mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosli nás Chrobáčikov navštívila babka Magduška a babka Irenka. Ukázali sme im ako sa vieme pekne hrať, tancovať a spievať. Ony nám prečítali rozprávku pre krásne sny.

  Dobrý Pane Ježišku, žehnaj moju babičku.
  By sa stále usmievala o tebe mi zaspievala.
  Prosím z hĺbky srdiečka, žehnej môjho deduška.
  Aby k práci mal dosť sily, ochraňuj ho Pane milý.

  FOTOALBUM

  25.10.2016 15:29 | viac »
 • Dentálna hygiena
  Dňa 21.10.2016 v triede Včielok navštívili predškolákov dentálne hygieničky. Ukázali deťom správnu techniku pri umývaní zúbkov, každý si mohol vyskúšať správne držanie a manipuláciu so zubnou kefkou. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie

  FOTOALBUM
  26.10.2016 12:15 | viac »
 • Oznam - fotografovanie detí

  Dňa 27.10.2016 (štvrtok) v dopoludňajších hodinách bude prebiehať fotografovanie detí. Fotiť sa bude celá postava vo vlastnom oblečení na album s vianočným motívom, preto Vás prosíme aby ste deti vhodne obliekli a učesali. Deti, ktoré v tento deň nebudú v škôlke, môžu prísť s rodičmi na fotenie v čase od 11:30 hod.
  Fotia sa všetky deti, v prípade nezáujmu album nemusíte prevziať, fotografie budú skartované.
   
  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

   
  18.10.2016 14:06 | viac »
 • Dary a farby jesene

  Jeseň, veľký maliar, nám počas druhého októbrového týždňa  v našej škôlke pomohla objaviť a kreatívne využiť dary a farby jesene. S radosťou si pripravujeme jedlá z ovocia a zeleniny. Z tekvičiek, orechov, gaštanov vyrábame veselé postavičky. Skvelými výrobkami skrášľujeme náš interiér, pričom rozvíjame a podporujeme kreativitu u detí.

  FOTOALBUM

  14.10.2016 15:10 | viac »
 • Mať ko a Kubko

   

  Dňa 4.10.2016 našu materskú školu navštívilo Divadielko Gašparko s bábkovým predstavením "Maťko a Kubko". Príbeh známych valachov doplnený veselými dobrodružstvami , ktoré Maťko s Kubkom zažili pri hľadaní unesenej víly deti ako vždy zaujal aj pobavil.  Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.


  Fotoalbum
  11.10.2016 17:09 | viac »
 • Exkurzia „Spoznávam svoje mesto“

  21.9.2016 sa predškoláci z triedy Včielok a Motýlikov vybrali objavovať centrum svojho mesta - Prešov. Prehliadka centra mesta  bola spojená s poznávaním dôležitých dominánt nášho mesta ako je Katedrála sv. Mikuláša, Mestská radnica, Mestský park. Prehliadku mesta sme  ukončili návštevou Katerdrály sv. Jána Krstiteľa, kde sme  si uctili  ostatky nášho patróna bl. P.P.Gojdiča

  FOTOALBUM
  22.09.2016 13:33 | viac »
 • Začiatok šk. roka v MŠ
  Drahí rodičia, srdečne Vás pozývame spolu s Vašimi ratolesťami na úvodnú sv. liturgiu k otvoreniu šk. roka v chráme Povýšenia sv. Kríža Prešov - Sekčov, ktorá sa uskutoční v pondelok, 5.9.2016 o 9.00 hod. Pre všetkých, ktorí sa pre pracovné povinnosti tejto liturgie nemôžte zúčastniť, je MŠ v riadnej prevádzke od 6.30. hod. Upozorňujeme Vás na preorganizovanie tried, sledujte preto menovky na dverách tried.  Tešíme sa na Vás
  Menný zoznam
  Informačný list
  21.09.2016 23:11 | viac »
 • Hudobná rozprávka
  Aj deti MŠ mohli 20.5.2016 zažiť na vlastné uši „hudobnú rozprávku“.  Učitelia Zuzana Oráčová a Andy Belej z konzervatória Dezidera Kardoša si pre nás pripravili bohatý hudobný program. Dozvedeli sme sa, že husle a klavír môžu hrať v rôznych farbách a sile. Zaspievali sme si s motýľom Eliškou a vystúpenie
  sme odmenili silným potleskom.

  Fotoalbum
   
  21.09.2016 23:06 | viac »
 • Ikona bl. sestry Jozafáty

  Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej panny Márie, východného obradu sa pripravuje na 125. výročie založenia Kongregácie. Ikona s relikviami spoluzakladateľky rehole, blahoslavenej sestry Jozafáty Michaely Hordaševskej, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II. za blahoslavenú v júni 2001 na Ukrajine, putuje po svete – po provinciách, kde rehoľné sestry pôsobia. V roku 2013 ikonu posvätil vyšší arcibiskup Svjatoslav Ševčuk pri príležitosti osláv 1025. výročia pokrstenia Kyjevskej Rusi. Ikona už putovala po krajinách ako Argentína, Brazília, USA, Kanada či Poľsko. V súčasnosti je na Slovensku a v budúcnosti navštívi ešte Srbsko, Taliansko a jej púť sa zakončí v materskej provincii na Ukrajine v auguste 2017 na oslavách výročia.

   
  23.05.2016 09:23 | viac »
 • Snehulienka a sedem trpaslíkov
  Dňa 13.5.2016 našu škôlku navštívilo Divadielko Gašparko s rozprávkou Snehulienka a sedem trpaslíkov. Teta Iveta naše deti aj pani učiteľky znovu upútala prepracovaným dejom a kulisami známej rozprávky, ktorá v jej prevedení priniesla nám všetkým krásny zážitok :)
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:05 | viac »
 • Návšteva Planetária
  Dňa 3.5.2016 sa deti z tried Včielky, Motýliky a Mravčekovia zúčastnili exkurzie do Hvezdárne a planetária v Prešove, kde sa pútavou formou dozvedeli zaujímavosti o svete hviezd a planét vo vesmíre. Návšteva obohatila poznatky detí o vesmíre,ktoré si deti osvojovali počas tematického celku pod názvom "Naša zem je guľatá".
  20.05.2016 15:26 | viac »
 • Návšteva u prvákov
  V dňoch 25.04. a 28.04. prijali predškoláci z tried Včielok a Motýlikov pozvanie žiakov 1. ročníka na ich vyučovanie. Žiaci nám ukázali ako sa naučili čítať, písať a krásne spievať. Deti si zas mohli na vlastnej koži vyskúšať ako sa sedí v školskej lavici a pozrieť si triedu a učebnice z ktorých sa učia šikovní prváci.
  Fotoalbum

   
  21.09.2016 23:04 | viac »
 • Drahí rodiča, v dňoch od 18. – 22.4.2016 nás čaká FAREBNÝ TÝŽDEŇ, preto Vás prosíme, aby ste oblečenie Vašich detí prispôsobili farbe dňa:
   
  PONDELOK: BIELA
  UTOROK: HNEDÁ/ORANŽOVÁ
  STREDA: MODRÁ
  ŠTVRTOK: ŽLTÁ
  PIATOK: ZELENÁ  
  Ď
  akujeme

   
  13.04.2016 13:20 | viac »
 • Mám básničku na jazýčku
  V dňoch 30.3. - 1.4.2016 v našej MŠ prebehla recitačná prehliadka pod názvom "Mám básničku na jazýčku". Všetci škôlkari si spolu so Slniečkom  pozorne vypočuli recitujúcich kamarátov, ktorí úspešne odprednášali naučené básničky či riekanky.Najlepší recitátori postúpili do školského kola, kde ich pani riaditeľka spolu s porotou odmenili diplomom a knihou básní. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí venovali čas svojim deťom a pomohli im tak prežiť radosť z úspechu.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:05 | viac »
 • Predškoláci v MLO
  Naši predškoláci z tried Motýliky a Včielky sa zapojili do 1. ročníka Malej Logickej Olympiády, kde si v dvoch testovacích kolách vyskúšali jednoduché počítanie, logické funkcie, tvorenie pojmov a ich priraďovanie k významu, schopnosť kombinovať, ale aj dobrú pamäť, či precvičovanie jemnej motoriky.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:05 | viac »
 • Biblia očami detí
  Predškoláci našej materskej školy za zapojili do súťaže Biblia očami detí. V tomto pôstnom období sa bližšie oboznámili s evanjeliom podľa Lukáša a zilustrovali ukrižovanie Ježiša Krista a podobenstvo o 10  malomocných. Do súťaže sme poslali 3 kresby - Timejky, Filipka a Lauriky, ktorým držíme palce v krajskom kole.
  Fotoalbum
  21.09.2016 23:03 | viac »
 • Karneval
  Dňa 28.1.2016 sa v našej MŠ uskutočnil karneval, na ktorom nás zabávali králiky z klobúka smiley. Časť fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume, zvyšné foto Vám môžu triedne učiteľky stiahnuť na USB.
  21.09.2016 23:02 | viac »