GDPR

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na   https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/53200284/gdpr/sk/zakladne-informacie