Knižnica

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.

( Jan Amos Komenský)

 

          Výpožičné  hodiny:    

            Utorok     13:45 – 15:45 (pre žiakov do 15:30)                 

               Streda      13:45 – 15:45 (pre žiakov do 15:30)

         

 

Školská knižnica je súčasťou CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča. Slúži ako informačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a zároveň pomáha žiakom našej školy pri práci s knihou. Snaží sa v spolupráci s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry, učiteľmi prvého, druhého stupňa a vychovávateľkami v školskom klube priviesť žiakov k čítaniu. Školskú knižnicu tvoria učiteľská a žiacka knižnica. Môžu ju využívať žiaci, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci. Budeme radi, ak budete  knihy čítať a s láskou sa o ne starať. 

SÚŤAŽ!

Čitateľský oriešok

leták (pdf)