Knižnica

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.

( Jan Amos Komenský)

 

          Otváracie hodiny pre žiakov:

      Utorok –  od 14:00 do 15:15 

            Streda – od 14:00 do 15:15    

 

 

Školská knižnica je súčasťou CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča. Slúži ako informačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a zároveň pomáha žiakom našej školy pri práci s knihou. Snaží sa v spolupráci s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry, učiteľmi prvého, druhého stupňa a vychovávateľkami v školskom klube priviesť žiakov k čítaniu. Školskú knižnicu tvoria učiteľská a žiacka knižnica. Môžu ju využívať žiaci, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci. Budeme radi, ak budete  knihy čítať a s láskou sa o ne starať.