Záujmová činnosť

1. stupeň

1. Astronomický krúžok - Mgr. Olejár – Piatok 13:30-15:30

2. Plávanie – Mgr. Mačička – Štvrtok – 14:30-16:00

3. Športový  krúžok – Mgr. Mačička – Streda – 13:30-14:30

4. Hudobno – dramatický krúžok – PhDr. Tirpáková DID. Art.,PhD.

     Mgr. Valaliková, Mgr. Zimovčáková – Utorok 13:30-15:30

5. Dopraváčik – Mgr. Rindová – Pondelok – 13:30-15:30

 

2. stupeň

1. Angličtina pre etkých – Mgr. Tomečková – Utorok, Štvrtok – 13:30-14:30

2. Matematické súťaže – Mgr. Iľkovičová – Štvrtok – 13:30-15:30

3. Astronomický krúžok – Mgr. Olejár – Piatok – 13:30-15:30

4. Plávanie – Mgr. Mačička – Štvrtok – 15:00-16:00

5. Športový krúžok – Mgr. Mačička – Pondelok – 14:30-15:30

6. Mladý zdravotník – RNDr. Bodnárová – Utorok – 14:00-16:00

7. Hudobno – dramatický krúžok – PhDr. Tirpáková DID. Art., PhD.

     Mgr. Valaliková, Mgr. Zimovčáková – Utorok 13:30-15:30