Záujmová činnosť

1.stupeň

 

Športový krúžok I: Mgr.Tomáš Mačička

     1.,2.roč.: streda 13:20 – 14-20

    3.,4.roč.: streda 14:20 -15:20

 

Hudobno-dramatický krúžok: PhDr. Jana Tirpaková, Dis.r. Art., PhD.,

                                                       Mgr. Mária  Zimovčáková

    Utorok 13:30 – 15-30          

    

 

Dopraváčik: PaedDr. Rindošová Mária (krúžok pre triedu 1.A)

   Utorok 11:40 – 13:40

 

Čitateľský krúžok: Mgr. Jana Valaliková

    Pondelok 13:15 – 15:15

     

          

Šikovné ruky: Mgr. Miroslavá Magdová

   Štvrtok 14:00 – 16:00

 

Ľudové a moderné tance: Mgr. Adriana Pavlišinovičová

    Štvrtok 14:00 – 16:00

 

 

2.stupeň

 

Športový krúžok II: Mgr. Tomáš Mačička

   Pondelok 14:15 – 15:15

  Piatok 13:30 – 14:30

 

Hudobno-dramatický krúžok: PhDr. Jana Tirpaková, Dis.r. Art., PhD.,

                                                       Mgr. Mária  Zimovčáková

    Utorok 13:30 – 15:30          

 

 

Angličtina pre všetkých: Mgr. Jana Tomečková

   Pondelok 13:45 – 14:30

   Utorok 13:45 – 14:30

 

Astronomický krúžok: Mgr. Peter Olejár

    Piatok 14:00 – 16:00

 

 

Dejepisný krúžok: Mgr. Ľudmila Kundrátová

   Sobota  - forma: exkurzií a výletov raz za mesiac

 

Informatický krúžok: Mgr. Ruszová Anna

      Štvrtok 14:30

 

 

Biologický krúžok (Živá príroda): RNDr. Eva Bodnárová

      Utorok 14:15 – 16:15