Správy ZŠ

V knižnici Slniečko

Z príležitosti týždňa slovenských knižníc žiaci 1.-4. ročníka navštívili knižnicu Slniečko. Prečítali si príbehy od slovenských autorov - Romana Brata z knihy Môj anjel sa vie biť a Ady Žigovej z knihy O snehuliakovi s horúcim srdcom. S pani knihovníčkou sa spoločne o príbehoch porozprávali.
Fotoalbum