Správy ZŠ

Hviezdoslavov Kubín II.

Dňa 15.2.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažili žiaci II. kategórie v prednese prózy.

Výsledky:  1. miesto:   Natália Milovčíková, 6. ročník

                 2. miesto:   Nina Vinjarová, 5. ročník

                 3. miesto:   Aneta Groholová, 7. ročník

Víťazom a všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

Fotoalbum