• Prvý ročník 2019/2020

  Prvý ročník 2019/2020

  Triedna učiteľka 1.A   - PaedDr. Mária Rindošová

  Triedna učiteľka 1.B - Mgr. Monika Grinčová

 • Prerušenie MŠ

  Prerušenie MŠ  Prevádzka materskej školy bude prerušená od 15.07.2019 do 31.08.2019.

 • OZNAM!

  OZNAM!

  Vo štvrtok 27.6.2019 bude slávnostná sv.liturgia pri príležitosti ukončenia šk. roka 2018/2019 v Chráme Povýšenia sv. Kríža - Prešov-Sekčov so začiatkom o 9:30 hod. Pozývame všetkých rodičov, zvlášť žiakov 9. ročníka. Žiaci prídu do školy na 8:00 hod., do chrámu aj späť pôjdu so svojimi triednymi učiteľmi. Žiaci 2. stupňa idú po liturgii domov sami. Obedy sa v tento deň vydávajú, ŠKD je v prevádzke.

   

  V piatok prichádzajú žiaci do školy o 8:30 hod. (zberná trieda funguje od rána). Po odovzdaní vysvedčení žiaci odchádzajú cca o 9:30 hod. domov. Piatkový obed si každý musí odhlásiť sám. ŠKD nebude v prevádzke.

 • Púť žiakov

  Púť žiakov

  Záver školského roka 2018/2019 bol pre žiakov Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl P. P. Gojdiča v Prešove významný v dvoch udalostiach. Prvou je skutočnosť, že škola v tomto roku vyprevádza do ďalších študentských liet svojich prvých absolventov – študentov deviateho ročníka. S tým súvisí aj ďakovná púť, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. – 18. júna 2019. Začala návštevou mesta Vadovice, kde sa narodil prvý slovanský pápež sv. Jána Pavla II.  Jeho rodný dom je dnes moderným muzeálnym skvostom, v ktorom žiaci spoznávali život a pôsobenie tohto pápeža. Navštívili aj blízku baziliku, v ktorej prijal iniciačné sviatosti. Cesta po stopách sv. Jána Pavla II. ďalej viedla do Krakova. Po vychutnaní si večernej atmosféry centra Starého mesta a vychýreného stredovekého trhoviska Rynek Głowny sa v nasledujúce dopoludnie počas prehliadky započúvali do výkladu blízkej i vzdialenej histórie tohto kráľovského mesta. Prehliadka sa začala na nádvorí zámku Wawel. Púť pokračovala návštevou  Sanktuária Božieho milosrdenstva v časti Kraków - Łagiewniki. Žiaci spoznali život sestry Faustíny, ďakovali jej a prosili o pomoc a posilu do ďalších dní. Vyvrcholením bola účasť na svätej liturgii. Slúžiteľom bol o. Peter Tirpák, ktorý žiakov počas celej púte duchovne sprevádzal. Modlitbou za získanie plnomocných  odpustkov sa  žiaci duchovne nasýtení, ale aj plní zážitkov vydali na ďalšiu cestu –  k svojim blízkym, do svojich domovov. Fotoalbum

 • Anglická súťaž Language flower

  Anglická súťaž Language flower

  Dňa 14.6. 2019 sa žiaci II. stupňa ZŠ zúčastnili celoslovenského kola anglickej súťaže Language flower, v rámci ktorej predstavili anglické divadielko The Selection, ktorého autorkou je žiačka ôsmeho ročníka Anastasia Pasok. Naši žiaci sa umiestnili na 1. mieste, za čo im srdečne blahoželáme. Súťaž prebiehala v Nitre, kde sme strávili krásne dva dni, počas ktorých sme navštívili centrum Nitry, Kalváriu a podhradie s nádherným výhľadom na mesto.

  Fotoalbum

 • Medzinárodná súťaž English star

  Medzinárodná súťaž English star

  Dňa 10.5.2019 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž English star, v rámci ktorej si žiaci mohli porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných základných škôl. Srdečne blahoželáme všetkým žiakom, ktorí sa umiestnili v súťaži na prvých miestach a získali zlaté medaily. Sú to naše jazykové hviezdy - English stars:  Anastasia Pasok, Daniel Dzurovčin, Ema Ragulská, Nina Vinjarová, Judit Saraková, Veronika Gromošová, Tadeáš Bunca, Michael Kolesár, Štefan Malik, Matej Hric, Šimon Bartoš a Veronika Pejková.

  Fotoalbum

 • Talentové pohovory CZUŠ

  Talentové pohovory CZUŠ

  Talentové pohovory na CZUŠ  budú v pondelok 10.6.2019 a utorok 11.6.2019 v čase od 14.00 hod. - 17.00 hod. v triede č. 111 v priestoroch CZŠ. Odbory - hudobný, výtvarný, tanečný.

 • Časopis Nápadníček už v predaji

  Časopis Nápadníček už v predaji

  Oznamujeme vám, že je v predaji už nové číslo školského časopisu Nápadníček. Tentokrát plnofarebný časopis si môžete zakúpiť za 0,50 eur u p. učiteľky Vinjarovej.

  Okrem stálych rubrík, fotografií a informácií zo školských akcií, projektov či výletov v ňom nájdete opäť skvelý výber vtipných výrokov zo školských lavíc, krížovky a tajničky od Daniela Stavača, online hry a nechýba ani Žolík - ospravedlnenka, ktorý bude platiť aj počas budúceho školského roka až do publikovania vianočného čísla Nápadníčka.

  Staršie čísla časopisu nájdete na stránke v archíve v online podobe.


 • Umenie čo spája

  Video z popoludnia nájdete na tomto odkaze. Autorom zostrihu je Michal Paločko (9.A).

 • CK PYTAGORIÁDA

  CK PYTAGORIÁDA

  Michal Iľkovič, žiak 7.A, sa dňa 6.6.2019 umiestnil v celoslovenskom kole Pytagoriády na 2. mieste. Súťaž sa konala v Trenčianskych Tepliciach.  Michalovi blahoželáme a prajeme v ďalších súťažiach veľa úspechov.

 • Charitatívna burza

  Charitatívna burza

  V stredu 23.5.2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnila Charitatívna burza, pri ktorej si žiaci precvičovali svoje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, no predovšetkým sa snažili zarobiť peniažky pre hendikepovaných súrodencov Matúška a Lukáška Burdovcov. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 300€, za čo Vám všetkým ĎAKUJEME.

  Fotoalbum

 • Duchovná obnova

  Duchovná obnova

  V dňoch 20. a 21. mája 2019 sa žiaci 5. až 9. ročníka  Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. Gojdiča v Prešove zúčastnili duchovnej obnovy, ktorá sa konala v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Viedol ju o. Jozef Popik. Súčasťou obnovy boli modlitby, prezentácie, prednášky a práce v skupinkách. Vyvrcholením každého dňa bola spoločné slávenie sv. liturgie. Otec Jozef po  krátkej prezentácii  v úvode  vyzval žiakov k zamýšľaniu sa nad rôznymi otázkami ( Kto si? Aký má zmysel tvoj život? Prečo ťa stvoril Boh? Prečo existuje utrpenie?...   ). Tie sa stali súčasťou prác v skupinkách s triednymi učiteľmi. V  zamýšľaní sa nad tým, aký by mal byť kresťan, akú by mal mať značku, podľa čoho ho spoznáme, spoločne  dospeli k odpovedi, že nie podľa mena sme kresťanmi, ale podľa lásky, akej nás učil Ježiš.

  Fotoalbum

 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne

  Oznam pre rodičov

  Z dôvodu pripravovaných zmien v stravovacom systéme žiadame rodičov žiakov Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča

  o pozastavenie trvalých príkazov na úhradu stravného k 30. 06. 2019.

   

  Vicerektor seminára: Mgr. Jozef Gača

  Vedúca ŠJ: Mgr. Monika Dunajová

 • „Biblia očami detí a mládeže“

  „Biblia očami detí a mládeže“

  V metropolitnom kole výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ sa žiaci A. Feková (2.A)D. Dzurovčin (8.A) umiestnili vo svojich kategóriách na 2.mieste. Ich práce postúpili do celoslovenského kola.

  Srdečne blahoželáme.

  Fotoalbum

 • Deň matiek

  Deň matiek

  V dňoch od 6. do 14. mája si žiaci 1. stupňa v popoludňajších hodinách pripomenuli Deň matiek. V jednotlivých ročníkoch a triedach si pre svoje mamičky pripravili program, v ktorom sa predstavili tancom, piesňami, básničkami i scénkami. Malé posedenie ukončili pohostením, ktoré s láskou pripravili spolu s triednou učiteľkou.

  Fotoalbum

 • „Moja trieda varí lepšie ako tvoja"

  „Moja trieda varí lepšie ako tvoja"

  Dňa 29.4.2019 sa každá trieda druhého stupňa našej školy zúčastnila súťaže „Moja trieda varí lepšie ako tvoja", ktorú organizovala žiacka školská rada. Úlohou bolo pripraviť dezert alebo koláč za 50 minút. Hodnotil sa vzhľad, chuť a vzájomná spolupráca spolužiakov  počas celej  prípravy. Na prvom mieste sa umiestnil dezert upečený žiakmi 8.A. Na krásnom druhom mieste sa umiestnili triedy 5.A, 6.A, 7.A a 9.A. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

  Fotoalbum

 • Deň Európy 9. máj s Ozobotom - medzinárodný projekt eTwinning

  So žiakmi 5.ročníka ako aj deťmi v ŠKD sme sa zapojili do medzinárodného projektu pri príležitosti Dňa Európy. Zistili sme, koľko krajín je v Európskej únii, akú má vlajku a hymnu, poskladali sme puzzle - drevené aj digitálne a naučili sa základy kódovacieho jazyka pre ovládanie robota Ozobota, ktorému sme pripravili cestu po Európe. Deti v ŠKD vlastnoručne vyrobili pohľadnice, ktoré sme odoslali deťom zo zapojených krajín - Veľkej Británie, Poľska, Bulharska, Rumunska, Turecka, Albánska, Talianska a Španielska. Deti si chceli vyskúšať aj písanie adries i balenie pohľadníc do obálok.Rovnako nám by mali čoskoro doraziť pohľadnice od detí z týchto krajín.

 • Zážitkové čítanie v knižnici Slniečko

  V dňoch 9. a 10. mája 2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili zážitkového čítania. Tentokrát bola v centre pozornosti kniha "Obyčajná tvár". Okrem úryvkov z knihy sa diskutovalo o témach, ktoré sú žiakom veľmi blízke. Rozmýšľali nad tým, čo si všímajú na ľuďoch ako prvé, uvažovali, či je pre nich vonkajší výzor dôležitý, nakoľko dokáže vypovedať aj o vnútri človeka. S maskou  na tvári si mohli vyskúšať, či dokážu ostatným sprostredkovať rôzne emócie, ktoré dostali od pani lektorky na papierikoch. Predstavovali si situáciu, že prídu do novej školy a majú sa rozhodnúť, s ktorými žiakmi (charakteristiky im prečítala pani lektorka) by si sadli do lavice a či by zmenili svoje rozhodnutie po tom, čo sa o tých ľuďoch dozvedeli viac informácií. Napokon sa zamysleli nad sebou pri "srdiečkovej" aktivite, koľkokrát sa ocitli v živote v situácii, kedy možno aj nevedomky zranili city svojich spolužiakov či blízkych.

 • Bajkom do školy

  Bajkom do školy

  Dňa 2.mája 2019 sa pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja a Mgr. Slavomíra Gmitru z GK2 uskutočnila akcia Bajkom do školy. Do akcie sa zapojili viaceré prešovské školy, nechýbali ani študenti našej cirkevnej základnej školy, spolu so žiakmi gymnázia v doprovode Mgr. Mačičku. Cykloakcia začala na Hlavnej ulici pred mestským úradom, odkiaľ začala okružná jazda okolo Gymnázia Konštantínova, cez ulice Vajanského, Sabinovská, okolo futbalového štadióna Tatran Prešov, Bowlingu pri trati, cez Volgogradskú na ulicu Obrancov mieru. Okruh cyklisti uzavreli prejazdom cez Duchnovičovo námestie, pokračovali cez Okružnú a Jarkovú ulicu na námestie. O bezpečný prejazd mestom Prešov sa postarala Polícia SR. Veríme, že úspešný priebeh prvého ročníka tejto akcie umocní snahu organizátorov, aby sa táto akcia stala v rámci mesta tradíciou.

 • Medzinárodná súťaž English star

  Medzinárodná súťaž English star

   

  Dňa 10.5. 2019 sa na našej škole uskutoční medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl - English star, ktorej sa zúčastní našich 17 žiakov II. stupňa. Súťaž umožní žiakom porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Úspešní žiaci budú odmenení vecnými cenami a zlatou medailou. Prajeme im veľa úspechov.