• Usmernenie MŠVVaŠ II.

  Usmernenie MŠVVaŠ II.

  Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu (pdf)

  MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva.

  MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu.

  9.3.2020

 • Usmernenie MŠVVaŠ

  Usmernenie MŠVVaŠ

  V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

  vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  usmernenie pre školy a školské zariadenia. (pdf)

  5.3.2020

 • Oznam

  Oznam

   

  Zajtra - 10.3.2020 -

  Hudobno-dramatický krúžok nebude.

  9.3.2020

 • Oznam pre CMŠ

  Oznam pre CMŠ

  Riaditeľka CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča oznamuje rodičom, že prevádzka CMŠ bude prerušená od 3.3.2020 do 6.3.2020 z dôvodu nízkeho počtu detí. Prevádzka začne 9.3.2020 (pondelok).

  2.3.2020

 • Oznam pre CZŠ

  Oznam pre CZŠ

  Jarné prázdniny

  pre žiakov základnej školy sú v termíne

  od 2.3.2020 do 6.3.2020.

  Vyučovanie začne 9.3.2020 (pondelok).

  28.2.2020

 • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

  Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

  Od 10.2.2020 do 14.2.2020 sa konal na našej škole Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz. Opäť sa zamierilo do osvedčenej lokality Krompachy - Plejsy. Ubytovaní sme boli v trojhviezdičkovom hoteli Plejsy a čakal nás týždeň plný lyžovania, učenia sa novým veciam a zábavy. LVVK sa zúčastnili žiaci 5.A a niektorí žiaci 6.A triedy.

  Fotoalbum

   8.3.2020

 • Školské misie

  Školské misie

  Začiatok veľkého pôstu sa na Cirkevnej základnej škole s materskou školou blahoslaveného PavlaPetra Gojdiča v Prešove niesol v duchu školských misií. V dňoch od 26.2.2020 do 28.2.2020 sa redemptoristi otec Jozef Kišák a spolubrat Gorazd Figura i skupina mladých animátorov snažili pootvoriť srdcia žiakov k prehĺbeniu vzťahu k nebeskému Otcovi. Každé ráno sa otcovia misionári cez školský rozhlas prihovárali žiakom i pedagógom, kde zaznievali slová modlitby i piesní. Počas týchto dní sa žiaci 2. stupňa zúčastňovali bohatého duchovného programu, ktorý pozostával z rôznych animačných aktivít, svedectiev, katechéz, pobožnosti Krížovej cesty, svätej liturgie, sviatosti zmierenia. Misionári sa prihovorili aj k pedagógom a ostatným zamestnancom školy a povzbudili ich k hlbšiemu prežívaniu pôstu i duchovného života. Povzbudili všetkých, aby sa nebáli byť svetlom pre tento svet, svoje rodiny, žiakov a vychádzajúc z hesla patróna školy „Boh je láska, milujme ho“ dokázali milovať tých, ktorí sú im zverení. Posledný deň otcovia misionári potešili aj najmladších žiakov a hravou formou poukázali na dôležitosť modlitby, na to, ako sa chrániť hriechu a zachovať si čisté srdce. Spestrením dňa bola postavička maskota Méďu. Nech dobrotivý Pán požehná a rozmnoží každé zasiate zrnko do sŕdc žiakov, pedagógov i všetkých, ktorí sa nechali osloviť slovom i príkladom otcov misionárov.

  6.3.2020

 • Pozvánka na korčuľovanie

  Pozvánka na korčuľovanie

   

   

  Pozývame Vás na

  PRÁZDNINOVÉ KORČUĽOVANIE.

  Plagát s podrobnosťami.

   

  28.2.2020

 • Školský Retroples v retrospektíve

  Školský Retroples v retrospektíve

  Formálne školské oblečenie vymenili žiaci 5. až 9. ročníka vo štvrtok, 20.02.2020, neskoro popoludní,  za neformálne, slávnostné, ladené v štýle „retro“. Organizácie školského plesu sa ujali tí najskúsenejší, teda deviataci. Ku krásnej výzdobe na oknách a dverách, ktorou prispeli gymnazisti, pridali sviatočne aranžované stoly, veselé balóny a malé občerstvenie. Výbornú náladu, ktorou sa postupne nakazili všetci zúčastnení, p. riaditeľku a učiteľov nevynímajúc, prispel skvelý výkon DJ – p. učiteľa Olejára a s láskou pripravené súťaže, ktoré striedali tanečné kolá. Vyvrcholením bola tombola, v ktorej žiaci získali zaujímavé, vtipné aj hodnotné ceny. Záverečný „belgický tanec“, ktorý tancoval asi každý, sme si užívali už tesne po 21. hodine.  Organizátorov tešilo, keď videli, že  niektorí prichádzajúci rodičia sa tešili z radosti svojich detí.


  Fotoalbum

  29.2.2020

 • Medzinárodný deň materinského jazyka

  Medzinárodný deň materinského jazyka

  Materinský jazyk nás sprevádza celým životom a zásadne ovplyvňuje naše vnímanie sveta. Je dôležitou súčasťou identity každého človeka. Ide o kultúrne dedičstvo ľudstva, o ktorého zachovanie sa treba neustále starať.

  Dňa 21.2.2020 (piatok) si aj v tomto kontexte žiaci a pedagógovia  II. stupňa ZŠ pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka.

  Slovenský jazyk má  dnes zásluhou viacerých osobností kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk. Zámerom tohto dňa bolo rôznymi aktivitami na našej škole oslavovať tento sviatok, podporovať tak šírenie nášho materinského jazyka. Žiaci II. stupňa si na hodinách slovenského jazyka pripomínali vývoj slovenčiny z historického hľadiska a minikvízom si svoje vedomosti preskúšali. Najlepší dostali sladkú odmenu.

    Tento deň  bol výnimočný aj tým, že žiaci si viac ako inokedy  uvedomovali, aký je pre všetkých ľudí na celom svete dôležitý práve ich materinský jazyk. Zistili aj to, že mnohé jazyky majú spoločné korene, podobné základy slov. Žiaci 7. A triedy mali na hodine španielskeho jazyka zaujímavú prednášku o etymologických dubletoch v španielčine a slovenčine v podaní N. Milovčíkovej a N. Vozňákovej.  Spoločne sledovali a porovnávali ako časom jedno slovo nadobudne rôzne formy. Ôsmaci mali projektové vyučovanie. V rámci prezentácie o Španielsku a španielčine zistili, že španielčina vznikla z latinčiny  a postupne sa vydelili rôzne dialekty ako katalánčina, galícijčina atď. Z prezentácie „Naprieč Latinskou Amerikou“ sa dozvedeli, aký dôležitý je španielsky jazyk, a že v tejto krajine ešte dodnes žijú indiánske kmene, ktoré majú svoj pôvodný jazyk „quechua“ .

  Aj žiaci 6.A a 5.A sa zapojili svojou aktivitou na hodine anglického jazyka. Vytvorili pojmové mapy slov, ktoré sme si v slovenčine osvojili z anglického jazyka a používame ich v bežnej komunikácii.

   

  Aj hodina ruského jazyka prebehla netradične. Žiak siedmeho ročníka si pripravil obšírnu prezentáciu, ktorá sa týkala porovnania ruského a slovenského jazyka, zvykov, tradícií, národných jedál. Žiaci hľadali,  čo majú naše národy spoločné, a čo rozdielne. Prezreli si aj vlajku oboch krajín, ktoré sa líšia len pár detailmi. Úlohou bolo pozorne počúvať, pretože po prezentácii nasledovali kvízové otázky. Jednou z úloh na pozornosť  bolo aj hľadanie alternatívy slovenského slova k ruskému v slovníku, čo sa žiakom najviac páčilo.

  Vyučovaciu hodinu všetci zhodnotili pozitívne, naučili sa mnoho nového a pripomenuli si aj dôležitý význam  rodnej reči a jazyka, na ktorý v bežnom živote veľakrát zabúdame.

  Fotoalbum

  28.2.2020

   

   

   

 • Základné informácie k Testovaniu žiakov 9. ročníka

  Základné informácie k Testovaniu žiakov 9. ročníka

  Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční 1.apríla 2020 (streda). 

  Základné informácie T9 2020 (pdf)

  26.2.2020

 • Sv. liturgia

  Sv. liturgia

   

   

  Dňa 27.2.2020 bude Božská svätá liturgia,

  ktorú budú sláviť otcovia misionári.

   

   

  26.2.2020

 • Misie

 • Hviezdoslavov Kubín II.

  Hviezdoslavov Kubín II.

   

   

  Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín (II.stupeň):

   

  POÉZIA

  II. kategória

  1.miesto:         Ester Fudalyová

  2.miesto:         Sára Gabriela Drobná

  3.miesto:         Timotej Vozňak

   

  III. kategória

  1.miesto:         Matej Leško

  2.miesto:         Šimon Bartoš

  3.miesto:         Veronika Gromošová

   

   

  PRÓZA

  II. kategória

  1.miesto:         Nina Vinjarová

  2.miesto:         Damián Dzurovčin

  3.miesto:         neudelené

   

   

  III. kategória

  1.miesto:         Rastislav Baka

  2.miesto:         neudelené

  3.miesto:         Eliška Štefaňáková

   

  BLAHOŽELÁME!

  Fotoalbum

  28.2.2020

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I.

  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I.

   

   

  Dňa 18.2.2020 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Svojím výberom a prednesom nás všetkých potešili, no predovšetkým ukázali veľkú lásku ku knihám a literatúre. Naši najmladší žiaci sa na túto súťaž usilovne pripravovali, preto to porota nemala jednoduché. Po náročnom rozhodovaní sa nakoniec víťazmi jednotlivých kategórií stali títo žiaci:

   

   

  Kategória poézie                                                

  1. Lucia Anderková, 2.A

  2. Jakub Lakata, 4.A

  3. Filip Leško, 2.B

      Kamila Hitríková, 4.B

  Kategória prózy

  1. Anita Feková, 3.A

  2. porota neudelila

  3. Sofia Anna Lakatová, 3.A

  Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť!

  Fotoalbum 

  21.2.2020

 • Medzinárodný deň materinského jazyka

  Medzinárodný deň materinského jazyka

  V piatok 21.februára 2020 sa žiaci 1. stupňa našej školy ponorili do krás materinského jazyka. Pani učiteľky si spolu so svojimi žiakmi pripravili rôzne aktivity na túto tému, kde riešili rôzne úlohy, kvízy, vyrábali záložky, pojmové mapy, hľadali slová ukryté po triede, spievali slovenské ľudové piesne a dokonca sa prostredníctvom filmu preniesli do čias Ľudovíta Štúra. Svojimi aktivitami si žiaci uvedomili hodnotu rodnej reči a materinského jazyka, ktorý je pre každého z nás jedinečný.

  Fotoalbum

  24.2.2020

 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne

  Vážení rodičia základnej a materskej školy!

  Chceme sa Vám ospravedlniť za to, že nám náš stravovací systém zlyhal. Ubezpečujeme Vás však, že je už všetko v poriadku, deti MŠ a žiaci ZŠ sú už nanovo nahlásení. Prosíme Vás o kontrolu, či je z Vašej strany všetko v poriadku.

  Zároveň prosíme tých rodičov, ktorí si svoje deti odhlásili zo stravy z pondelka, aby ich opätovne odhlásili, keďže systém pri oprave nahlásil všetkých žiakov. Môžete tak urobiť už počas víkendu.

  Ďakujeme za pochopenie a ešte raz sa ospravedlňujeme.

  22.2.2020

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Dňa 14.2.2020 mala naša škola „otvorené dvere“ pre všetkých rodičov i budúcich žiakov. Celá škola bola pripravená na svoju prezentáciu. Všetci, ktorí k nám zavítali, mali možnosť prezrieť si triedy, vyskúšať si svoje zručnosti v tvorivých dielňach i v telocvični, objaviť prírodné vedy v praxi a spoznať učenie hravou formou. Nechýbalo ani výborné občerstvenie. Za zvládnuté úlohy si deti odniesli zaslúženú odmenu  v podobe malého darčeka. Rodičia spolu s deťmi odchádzali domov nadšení a natešení a pani učiteľky sa už teraz tešia na nových prváčikov.

  Fotoalbum

  21.2.2020

 • Medzinárodný deň materinského jazyka

  Medzinárodný deň materinského jazyka

   

  Dňa 21.2.2020 si v škole pripomenieme

  Medzinárodný deň materinského jazyka.

   

  20.2.2020

 • Hviezdoslavov Kubín - II.stupeň

  Hviezdoslavov Kubín - II.stupeň

   

   

   

  Dňa 25.2.2020 sa uskutoční školské kolo recitačnej súťaže

  Hviezdoslavov Kubín - II.stupeň.

   

  20.2.2020