• Tak poď medzi nás...

  Tak poď medzi nás...

  "Správnou cestou za kvalitným vzdelaním"

   Naber odvahu a pridaj sa k nám.

   Pozri sa, čo ponúka naša škola (videoprezentácia).

  31.3.2021

 • ZBER PAPIERA

  ZBER PAPIERA

  V čase od 26.4.2021 do 7.5.2021 bude v našej škole ZBER PAPIERA.  Prosíme Vás, aby ste papier, ktorý prinesiete, previazali, nalepili naň napísané meno žiaka a hmotnosť papiera a odovzdajte ho pri vchodových dverách. Informáciu o prinesení papiera, ako aj jeho hmotnosť, prosím, napíšte do slovníčka.

  14.4.2021

 • Geografická olympiáda

  Geografická olympiáda

   

  Dňa 16. apríla 2021 sa žiak Michael Harvilko (8.A) zúčastnil krajského kola Geografickej olympiády. Na základe dosiahnutých výsledkov bol zaradený medzi úspešných riešiteľov olympiády. Srdečne blahoželáme.

  23.4.2021

 • Diskusie pre žiakov s rôznymi osobnosťami

  Diskusie pre žiakov s rôznymi osobnosťami

  V rámci rozvoja osobností žiakov organizoval Mgr. Tomáš Mačička pre žiakov 9., 8. a 7.ročníka dobrovoľné diskusie s rôznymi osobnosťami. (FOTOALBUM)

  1. Mgr. Nikola Lehotská – zahraničná študentka študujúca v USA

  Cieľom diskusie bolo predstavenie života v zahraničí z pohľadu študenta

  2. Bc. Ivo Mikovčík – hasič – záchranár na stanici v PO

  Cieľom bolo predstavenie jedného z najťažších povolaní a to hasič - záchranár, kde je táto osoba zväčša prvá zo záchranných zložiek a poskytuje nevyhnutnú prvú pomoc a záchranu životov.

  3. Mgr. Marek Kardoš PhD. – profesionálny tréner

  Cieľom bolo sprostredkovať benefit športu - jeho radosti a úskalia a čo sa dá z neho vyťažiť

  4. doc. PeadDr. Milan Ferenčík PhD. – vedecký pracovník a učiteľ na FF v PU

  Cieľom diskusie bolo predstaviť prácu výskumníka na univerzite so zameraním na anglický jazyk 

  5. PeadDr. Slávka Čorejová – poslankyňa v prešovskom zastupiteľstve pre sídlisko

  Cieľom diskusie bolo predstaviť prácu mestského poslanca a prečo je dobré byť aktívnym občanom.

  6. Ing. Slavomír Mačička – biznis konzultant - cestovateľ

  Cieľom diskusie bolo oboznámiť žiakov s cestovaním do zahraničia, načo sa sústrediť pri prípravách, ako cestovať a čo si všímať. Aké veci a tipy pri cestovaní využívať. 

              Chcel by som sa poďakovať žiačke Judit Sarakovej, ktorá prišla s touto myšlienkou o obohatenie dištančného vyučovania. Ďalej by som chcel vyzdvihnúť prácu všetkých žiakov, ktorí sa aktívne podieľali na diskusii zapájali sa a reagovali. Sú to začiatky kreatívneho myslenia a záujmu aj o mimoškolskú aktivitu, ktorá pomáha pri rozvoji osobnosti. Po diskusiách mali v zdieľanom dokumente vyplniť krátku tabuľku zo spätnou väzbou, čo ich zaujalo, inšpirovalo a krátka konkrétna otázka ku hosťovi. Takouto formou si dokázali nadobudnuté poznatky utriediť v hlave a lepšie zafixovať.

  20.4.2021

 • Oznam MŠ a ZŠ

  Oznam MŠ a ZŠ

  Vážení rodičia! V prílohách Vám posielame zhrnutie
  pravidiel nástupu od 19.4.2021 z MŠVVaŠ SR.

  Pravidlá - MŠ

  Pravidlá - ZŠ

  Vysvetlivky

  19.4.2021

 • Oznam MŠ a ZŠ

  Oznam MŠ a ZŠ

  Od 19.4.2021:

  -- pokračuje prezenčnou formou výuky

  -- 1.stupeň pokračuje prezenčnou formou výuky

  -- 2.stupeň 5. - 7. ročník pokračuje v dištančnej forme výuky

  -- 2.stupeň ZŠ 8. - 9. ročník začína prezenčnú formu výuky (podľa vyhlášky - zaslaná EDUPAGE - žiaci nemusia mať v interiéri školy respirátory, ale musia mať náhradu: rúško, šatka...)


  Rozhodnutie ministra (pdf)

  Čestné vyhlásenie - 1.stupen a MŠ (pdf)

  Čestné vyhlásenie - 2.stupeň (pdf)

  16.4.2021

 • Oznam ŠKD

  Oznam ŠKD

  Od 19.4.2021 bude prevádzka ŠKD do 17:00 hod.  

  Prípadnú zmenu odchodu dieťaťa z ŠKD nám prosím napíšte do slovníčka.

  Ďakujeme.

   

  16.4.2021

 • Oznam pre 8. a 9. ročník

  Oznam pre 8. a 9. ročník

  V piatok (16.4.2021) sa žiakom 8. a 9.roč.

  z dôvodu účasti na testovaní dištančné vyučovanie ruší.

  Všetky informácie týkajúce sa nástupu žiakov 8. a 9. ročníka do školy

  (od pondelka 19.4.2021)

  dostanú rodičia prostredníctvom správy v EDUPAGE.

  15.4.2021

 • Oznam MŠ a ZŠ

  Oznam MŠ a ZŠ

  Od 12.4.2021:

  -- pokračuje prezenčnou formou výuky

  -- 1.stupeň pokračuje prezenčnou formou výuky

  -- 2.stupeň pokračuje v dištančnej forme výuky

  Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 12.4.2021(pdf)

  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (pdf) (docx)

  9.4.2021

 • Duchovné zamyslenie

  Duchovné zamyslenie

   

   

  Duchovné zamyslenie duchovného správcu školy o. Rastislava Baku:

  Radosť z viery (pdf)

   

   

  8.4.2021

 • Súťaž „Čo vieš o hviezdach?“

  Súťaž „Čo vieš o hviezdach?“

  V dňoch 23. – 25. marca 2021 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej on-line súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, do ktorej sa úspešne zapojili aj žiaci našej školy. Spomedzi 25 súťažiacich, obsadili naši žiaci vo svojich kategóriách tieto miesta: Teodor Stavač, 5.B, 6. miesto, Daniel Stavač, 7.A, 7. miesto a Jakub Fudaly 7.A., 11. miesto. 

  Srdečne blahoželáme! 

  8.4.2021

 • Christos voskrese!

 • Duchovné zamyslenie

  Duchovné zamyslenie

   

   

  Duchovné zamyslenie duchovného správcu školy o. Rastislava Baku:

  Pascha (pdf)

   

   

  29.3.2021

 • Pobožnosť Krížovej cesty

  Pobožnosť Krížovej cesty

  Aj tento rok žiaci 3. ročníka zakončili Svätú štyridsiatnicu pobožnosťou Krížovej cesty. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami a duchovným správcom školy o. Rastislavom Bakom sa v jednotlivých zastaveniach zamýšľali nad tým, aké je dôležité v tejto ťažkej dobe ostať láskavým, milým a úprimným kresťanom. Aké je vzácne vedieť odpúšťať, odprosiť a poďakovať za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali od nášho nebeského Otca. Pobožnosť Krížovej cesty žiaci obohatili spevom náboženských piesní.

  31.3.2021

 • Oznam ZŠ

  Oznam ZŠ

  Od 1.4.2021 (štvrtok) do 6.4.2021 (utorok)VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  7.4.2021 (streda):

  -- 1.stupeň ZŠ pokračuje prezenčnou formou výuky

  -- 2.stupeň ZŠ pokračuje v dištančnej forme výuky

  31.3.2021

 • Oznam MŠ

  Oznam MŠ

  Prevádzka MŠ bude prerušená

  od 1.4.2021 (štvrtok) do 6.4.2021 (utorok)

  z organizačných dôvodov.

  Prevádzka začne 7.4.2021 (streda).

  31.3.2021

 • Deň počatého dieťaťa

  Vo štvrtok 25.marca sme si pripomínali aj v našej škole Svetový deň počatého dieťaťa. Sledovali sme film o fascinujúcom vývoji bábätka ešte pred jeho narodením, deti si mohli poobzerať a porovnať veľkosť modelu 12-týždňového ľudského plodu. V hre Neviditeľný človek, ktorú vydalo Fórum života, sa dozvedeli, čo všetko už dokáže bábätko ešte v maminom brušku.

 • Tvorivý MAREC

  Tvorivý MAREC

  Celý mesiac marec mali možnosť žiaci 1. stupňa ukázať svoju lásku ku knihám a literatúre. Svoj vzťah k čítaniu preukázali rôznymi aktivitami. Žiaci nižších ročníkov tvorili a prezentovali svoju prvú rozprávkovú a obľúbenú knihu. Tretiaci sa zahrali na malých spisovateľov a svojimi príbehmi potešili svojich spolužiakov. A napokon štvrtáci ukázali svoje tvorivé schopnosti v aktivite pod názvom „Čo sme sa naučili vo 4. ročníku.“ Umelecké diela našich tvorivých spisovateľov a umelcov si môžete pozrieť v našej galérii.

  Fotoalbum

  31.3.2021

 • Ponožková výzva

  Každý rok si dňa 21.marca pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu, ktorý sa spája s tzv. Ponožkovou výzvou. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rôzne ponožky a takto môžeme prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, zaujímavejším a inšpirujúcim.

  Aj my so žiakmi našej školy na prvom stupni i v ŠKD sme sa tento rok radi zapojili, nielen nosením rôznych ponožiek, ale aj sledovaním krátkych filmov o deťoch s Downovým syndrómom, ako aj o ľuďoch s rôznym iným postihnutím, ktorí každodenne zdolávajú rôzne prekážky.