• Výmena hodín: Geografia - Chémia

  Výmena hodín: Geografia - Chémia

   

  V utorok 22.10.2019 bude 1.hodina chémia namiesto geografie (7.A).

  V pondelok 28.102019 bude 2.hodina geografia namiesto chémie (7.A).

   

  18.10.2019

 • Zmena v hodinách KNB - gréckokatolíci

  Zmena v hodinách KNB - gréckokatolíci

  V utorok, 22.10.2019 nebude 6.hodina KNB - gréckokatolíci (6.A). Táto hodina bude odučená v dvojhodinovke - utorok 29.10.2019, kedy budeme mať projektové vyučovanie v teréne - návšteva Zariadenia Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove, z príležitosti mesiaca októbra - mesiaca úcty k starším.

  18.10.2019

 • Oznam pre rodičov CZŠ

  Oznam pre rodičov CZŠ

  Milí rodičia!

  Oznamujeme Vám, že od 30.10.2019 do 31.10.2019jesenné prázdniny.

  1.november - štátny sviatok

  4.november – sviatok školy:

       1.stupeň: Ranné schádzanie je v prevádzke. Žiaci sa v sprievode tried. učiteľov presunú do Chrámu Povýšenia sv. Kríža na sv. liturgiu. Po sv. liturgii (cca o 11:30 hod.) si ich rodičia vyzdvihnú pred chrámom od svojich tried. učiteľov.

        2.stupeň: Žiaci prichádzajú do chrámu sami od 9:15 do 9:30 hod. Prihlásia sa u svojich tried. učiteľov, po sv. liturgii odchádzajú sami domov. V tento deň žiaci obedy nemajú, všetci sú centrálne odhlásení.

  18.11.2019 majú žiaci voľno z dôvodu účasti pedagógov na METODICKOM DNI (pdf) organizovanom Arcibiskupským školským úradom v Prešove. Všetci žiaci budú z obedov odhlásení centrálne.

  17.10.2019

 • Sviatok školy

  Sviatok školy

   

  Milí rodičia!

  Pozývame Vás na slávnostnú sv. liturgiu pri príležitosti sviatku školy – dňa 4.11.2019 o 9:40 hod. v Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov v Prešove.

  17.10.2019

 • Oznam pre rodičov MŠ

  Oznam pre rodičov MŠ

  Riaditeľka CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča oznamuje rodičom MŠ, že prevádzka MŠ bude prerušená od 30.10.2019 (streda) do 4.11.2019 (pondelok).

  30.10.-31.10.2019 prerušenie z organizačných dôvodov.

  4.11.2019 – sviatok školy.

  Zároveň Vám oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená aj 18.11.2019 (pondelok) – dôvodom je metodický deň organizovaný pre pedagógov Arcibiskupským školským úradom. Prevádzka začne 19.11.2019 (utorok).  (pdf)

  Ďakujeme za pochopenie.

  17.10.2019

 • Ročníková práca

  Ročníková práca

  Pozor! Ročníkové práce odovzdávate do:

  15.1.2020 -  9.A

  28.2.2020 - 8.A

  Ďalšie informácie tu: (pdf)

  15.10.2019

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Milión detí sa modlí ruženec

   

  Dňa 18.10.2019 o 9:00 hod. sa žiaci našej školy zapoja do celosvetovej iniciatívy

  Milión detí sa modlí ruženec.

  Tešíme sa na spoločnú modlitbu.

   

  9.10.2019

 • Deň jazykov na druhom stupni CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča

  Deň jazykov na druhom stupni CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča

  30. septembra 2019 sa na našej škole opäť rozprávalo rôznymi jazykmi, pretože žiaci si spolu so svojimi učiteľmi pripomínali Európsky deň jazykov.

  Naši „druhostupniari“ počas 3 vyučovacích hodín pracovali v tímoch, spoznávali zákonitosti rôznych jazykov, ako aj históriu či kultúru rôznych národov.

  Piataci sa zamerali na svoj materinský – slovenský jazyk – v ktorom hľadali spojitosti spisovného jazyka s jeho rozličnými nárečovými variantmi. Na mušku si zobrali rôzne potraviny, ktoré boli zdrojom obživy pre našich predkov. Tie rozoberali z jazykového, historického, regionálneho či gastronomického hľadiska. Neskôr si aj zasúťažili v „minikvíze“. A samozrejme, aj degustovali – doma vypestované jabĺčka, mrkvu či vlastnoručne pripravené zemiakové lokše (na sladko aj na slano J) alebo tradičné džatky.

  Šiestaci sa zúčastnili Dňa jazykov aktivitou, prostredníctvom ktorej spoznávali Britské ostrovy. Rozdelení do piatich skupiniek pripravili zaujímavé plagáty o každej z častí Spojeného kráľovstva. Dozvedeli sa, koho meno nesie Big Ben, taktiež o záhade lochnesskej príšery, akými jazykmi sa rozpráva vo Walese, spoznali typické írske potraviny či rodokmeň kráľovskej rodiny.

  Skupina ruštinárov zo 7.A si pripravila chutné pohostenie, výstavku ruských suvenírov a kníh a triedu ozdobila vlajkou tejto krajiny. Žiaci počas akcie vyrábali plagáty základných informácií o Rusku a významných osobností ruskej spoločnosti. Na záver zahrali vtipnú scénku zo školského prostredia.

  Žiaci 8 ročníka prezentovali zvyky, tradície, jedlo, kultúru konkrétnych krajín ako sú Rusko, Vatikán, Taliansko, Južná Kórea a Francúzsko. Niektorí nás naučili konkrétne frázy v jazyku danej krajiny. 

  Tento deň bol veľmi kreatívny aj pre španielčinárov. Cez rôzne aktivity a hry naozaj spoznali, v čom spočíva duša Španielska. Pripravili kompletné španielske menu s gastronómiou a obohatili si svoje vedomosti z oblasti kultúry. Ich jazyková rozmanitosť harmonizovala s prostredím a zážitková forma učenia mala veľký úspech.

  6.10.2019

 • Deň jazykov na prvom stupni CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča

  Deň jazykov na prvom stupni CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča

  Dňa 26.9.2019, kedy si celá Európa pripomína svoju mnohojazyčnosť sa na našej škole zúčastnili žiaci prvého stupňa aktivít spojených s hlbším spoznávaním európskych jazykov a nárečí. Pani učiteľky 1.A a 1.B sa so svojimi žiakmi vybrali na cestu spoznávania nášho regiónu. Pani učiteľka 2.A pripravila pre svojich žiakov deň ľudovej rozprávky, kde sa rozprávali o vzniku slovenčiny a Pavlovi Dobšinskom. Deň jazykov v 2.B triede sa niesol v šarištine, potom nasledovalo zdobenie tričiek s ľudovým motívom. Žiaci 3.A, 4.A a 4.B sa venovali anglickému jazyku. Učili sa aké zvuky vydávajú zvieratá v cudzích jazykoch, maľovali vlajky krajín, robili rôzne jazykolamy, či maľovali na tričká pozdravy v anglickom jazyku.

  6.10.2019

 • Oznam šk. jedálne

  Oznam šk. jedálne

  Vážení rodičia!

  Ak vaše dieťa ochorie a nestihnete ho zo stravy odhlásiť, nasledujúci deň si obed môžete vyzdvihnúť. Potrebné je nahlásiť: meno a priezvisko dieťaťa, MŠ/ZŠ, trieda. Ďalší deň si už obedy vyzdvihnúť nemôžete. Chceme vás zároveň poprosiť, aby ste využívali možnosť platiť za stravu ako aj odhlasovať žiakov zo stravy prostredníctvom internetu!

  Ďakujeme a za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

  1.10.2019

 • Deň jazykov

  Deň jazykov

  V roku 2001 vyhlásila Rada Európy v Štrasburgu 26. september za Európsky deň jazykov. Žiaci prvého stupňa sa zúčastnia aktivít spojených so spoznávaním európskej mnohojazyčnosti vo štvrtok 26.septembra a žiaci druhého stupňa v pondelok 30.septembra. 

 • Deň eura

  Deň eura

  Za Medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september. Jednotlivé štáty, po vstupe do zoskupenia, opustili vlastnú menu a prijali spoločnú menu Európskej únie. Aj naša škola bude v tento deň lepšie spoznávať našu peňažnú menu.

 • OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

   OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

  Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov, v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pedagogického zamestnanca: 
  kategória PZ – učiteľ, podkategória PZ - učiteľ pre I.stupeň základnej školy

  Podrobnosti (pdf)

 • Jedáleň

  Jedáleň

  Platobné inštrukcie

  Číslo  účtu: SK90 8180 0000 0070 0051 8143

     

  Odhlasovanie a výber jedla: www.stravnici.sk  (zariadenie 17)

  Odhlasovanie žiakov na tel.č.: 0944 382 150

  Do SMS zadajte variabilný symbol, meno, priezvisko žiaka a triedu.

 • Oznam jedáleň

  Oznam jedáleň

  Vážení rodičia CZŠ a CMŠ! V pondelok budú mať zabezpečené obedy všetky deti CMŠ podľa dochádzky. Žiaci CZŠ sú v pondelok z obedov centrálne odhlásení. 

  V utorok žiaci CZŠ aj deti CMŠ dostanú obedy podľa dochádzky.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

  Milí rodičia a žiaci!

  Prázdniny ubehli, začína sa nový školský rok. Dovoľujeme si Vás, rodičia CMŠ a CZŠ spolu s deťmi,  dňa 2.9.2019 srdečne pozvať na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 a privítanie nových prvákov. Svätá liturgia bude  v chráme Povýšenia sv. Kríža v Prešove -Sekčove so začiatkom o 9.00 hod.. Materská škola je už v tento deň v riadnej prevádzke štandardne od 6.30 hod pre všetkých, ktorí sa liturgie nemôžu zúčastniť.  Všetkým novým škôlkárom prajeme úspešný štart  do nového šk. roka 

  info_list_MS_19_20.pdf​​​​​​​

  ŠKD v prevádzke nebude, žiaci CZŠ pôjdu po sv.liturgii domov. 

  Tešíme sa na Vás.

 • Zoznam pomôcok pre 1. - 9. ročník

  Zoznam pomôcok pre 1. - 9. ročník

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa tieto školské pomôcky, ktoré sú v zoznamoch. Dbajte, aby si ich vaše deti do školy nosili ako aj všetko, čo bude potrebné do školy priniesť. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Tešíme sa na spoluprácu.

  1.roč.(pdf)    °°2.roč.(pdf)     °°3.roč.(pdf)    °°4.roč.(pdf)    °°5.-9.roč.(pdf)

 • Jedáleň - oznam

  Jedáleň - oznam

   

  Milí rodičia, prihlasovacie údaje ohľadom prihlasovania do jedálne v novom šk.roku 2019/2020 sme Vám poslali emailom.