• ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Z pohodlia domova Vám otvoríme školskú bránu online...
  Deň otvorených dverí na Gymnáziu bl. biskupa Gojdiča, ktoré je súčasťou organizačnej zložky Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča.

  Tešíme sa na Vás!

  2.2.2021 v čase 16.00-18.00 hod.
   
  Video školy (mp4)

  9.1.2021

 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia, podľa rozhodnutia ministra školstva od 11.01.2021 prechádza 1. stupeň ZŠ na dištančnú formu vyučovania a 2. stupeň ZŠ pokračuje v dištančnej forme vyučovania. Od 18.01.2021 sa predpokladá: nástup žiakov 1. stupňa na prezenčnú formu vzdelávania po otestovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy; žiaci 2.stupňa sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou. Sledujte našu webovú stránku.

  Návrat žiakov do škôl (pdf)

  Rozhodnutie MŠVVaŠ 1 (pdf)

  Rozhodnutia MŠVVaŠ 2 (pdf)

  7.1.2021

 • Dotácie na stravu

  Dotácie na stravu

  Vo veci poskytovania dotácií na stravu od 1.1.2021 Vám predkladáme usmernenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:

  V nadväznosti na medializované informácie o zrušení dotácií na stravu pre všetky deti, nás začali kontaktovať viacerí zriaďovatelia/žiadatelia o dotáciu s požiadavkou o usmernenie k ďalšiemu postupu od 01.01.2021 pri poskytovaní dotácií na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

  V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že legislatívny proces pripravovaného návrhu novely zákona o dotáciách bol pozastavený a pri poskytovaní dotácií na stravu zatiaľ nedochádza k žiadnej zmene, t.j. od 01.01.2021 budú naďalej na poskytnutie dotácie na stravu oprávnené všetky deti pri splnení podmienok stanovených zákonom.

  5.1.2020

 • Prevádzka ŠKD od 11.1.2021 do 15.1.2021 (pre 1. stupeň ZŠ)

  Prevádzka ŠKD od 11.1.2021 do 15.1.2021 (pre 1. stupeň ZŠ)

  V súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, prosíme rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, vojaci, požiarnici, pracovníci elektrárni a pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou homeoffice a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov) a majú záujem o umiestnenie dieťaťa do ŠKD, aby nám nahlásili záujem (do 7.1.2021 do 11:00) . Záujem o ŠKD hláste triednym učiteľom.

  Ďakujeme a prajeme pevné zdravie

  5.1.2020

 • Christos raždajetsja!

 • ÚVODNÍK

  ÚVODNÍK

   

  Vianočný príhovor o. Rastislava (pdf)

   

   

   

   

   

   

  18.12.2020

 • Oznam o vianočných prázdninách

  Oznam o vianočných prázdninách

  Na základe rozhodnutia ministra školstva (pdf)

  Vianočné prázdniny na ZŠ sa uskutočnia

  v termíne od 21.12.2020 do 8.1.2021.

  Sledujte našu internetovú stránku. Ďakujeme

  18.12.2020

 • Oznam CZŠ

  Oznam CZŠ

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča na základe odporúčania RÚVZ oznamuje, že triedy CZŠ 1.A, 1.B, 2.A a 3.B pokračujú vo vyučovaní prezenčnou formou od 14.12.2020 (pondelok). Žiaci sú na obedy prihlásení.

  Pri nástupe do školy je potrebné doniesť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.


  Vyhlásenie o bezinfekčnosti (pdf)

 • Šarkaniáda

  Šarkaniáda

  Tohtoročnú slnečnú jeseň sme si spríjemnili súťažou o najkrajšieho šarkana - Šarkaniáda. Do súťaže sa zapojili žiaci prvého stupňa a svojimi prácami nám spestrili a skrášlili priestory našej školy. Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme a výhercom blahoželáme.

  Fotoalbum

 • Oznam CZŠ

  Oznam CZŠ

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča na základe odporúčania RÚVZ  oznamuje, že trieda 3.A pokračuje vo vyučovaní prezenčnou formou od 8.12.2020 (utorok). Žiaci sú na obedy príhlasení.

  Triedy CZŠ 1.A, 1.B, 2.A a 3. B na základe odporúčania RÚVZ pokračujú v dištančnom vzdelávaní do 11.12.2020 vrátane (piatok). Nástup na prezečnú formu výuky začne 14.12.2020 (pondelok)

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti (pdf)

  7.12.2020

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 27.11.2020 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku. Olympiáda prebiehala dištančnou online formou. V dvoch kategóriách súťažilo 11 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnila Nina Sofia Vinjarová zo 7.A, ktorej srdečne blahoželáme a prajeme úspech na okresnom kole. Na druhom mieste skončila Ema Ragulská (7.A) a na treťom mieste Daniel Stavač (7.A), ktorým takisto želáme veľa úspechov. Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť a prajeme veľa radostí z ďalšieho zdokonaľovania sa v cudzom jazyku.

  Fotoalbum

  3.12.2020

 • Úspešní riešitelia súťaže iBOBOR

  Úspešní riešitelia súťaže iBOBOR

  Informatická online súťaž iBOBOR prebiehala v tomto roku v dňoch

   09. – 16.11.2020. Žiaci 3. až 9. ročníka súťažili v kategóriách „Drobci“, „Bobríci“, Benjamíni“ a Kadeti“. Mnohí z nich sa stali úspešnými riešiteľmi, máme však medzi nami aj „superúspešných“ – s výsledkom 100% dosiahnutých bodov.

  Medzi „Drobcami“ to boli: K. Kokošková, 3.A, Filip Leško, 3B,

  v kategórii „Bobríci“: M. Sopala, 4.A, Š. Kokoška, 5.A, N. Harčárová, D. Hudák, L. Kecer a  B. Sabol z 5. B.

  V kategórii „Kadeti“ boli veľmi úspešní F.R.Kováčová, J. Saraková, 8.A a P. Barnišin, 9.A, ktorí dosiahli percentil 98,81 – 99,17. Blahoželáme!!!

 • „ ...a slovo bolo u Boha.“

  „ ...a slovo bolo u Boha.“

  Žiaci 1. stupňa sa aj tento rok zapojili do aktivity „ a slovo bolo u Boha“, avšak iným spôsobom. Keďže v čase pandémie koronavírusu, sa žiaci nemôžu zúčastňovať akcií, kde sa obvykle stretávajú so žiakmi aj z iných škôl , tak nesúťažili v prednese kresťanskej literatúry, ale kreslili obrázky, písali listy, tvorili básne, príbehy o bl.  P. P. Gojdičovi, patrónovi školy, ktorého sviatok si škola pripomenula 4. novembra. Žiaci sa prezentovali krásnymi  prácami, preukázali svoju šikovnosť, tvorivosť a svojimi výtvormi povzbudili nielen svojich spolužiakov, ale aj učiteľov.

  Fotoalbum

  3.12.2020

 • Projekt ST – Digitálna generácia 2020

  Projekt ST – Digitálna generácia 2020

  Nadácia Pontis v spolupráci s Nadačným fondom Telekom vytvorila grantový program s cieľom sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou  svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov.

  Projekt, ktorý na grantovú výzvu vypracovala a predložila naša škola, bol úspešný.

  Získaný príspevok z Nadačného fondu bude použitý na zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov.

  Veríme, že realizácia projektu pomôže žiakom výrazne zvýšiť svoje digitálne zručnosti, ako to ukazuje skúsenosť v  iných krajinách.

 • Oznam CZŠ

  Oznam CZŠ

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča na základe odporúčania RÚVZ  oznamuje, že trieda 3.A pokračuje v dištančnej forme vzdelávania do 7.12.2020 vrátane (pondelok). Nástup do školy je 8.12.2020 (utorok) dôvod: pozitívne testovaný žiak v triede.

  Trieda ZŠ 1.A a 1.B  prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 2.12.2020 do 7.12.2020 pondelok vrátane. (pozitívne testovaný zamestnanec). Nástup do školy je 8.12.2020 (utorok).

  Trieda 2.A  a 3.B prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 2.12.2020 do 11.12.2020 vrátane. Nástup do školy je  14.12.2020 (pondelok). (Pozitívne testovaní zamestnanci školy).

  Žiaci sú z obedov odhlásení.

  Žiaci 4.A a 2.B pokračujú vo vyučovaní prezenčnou formou. Pre tieto triedy ŠKD funguje.

   

  1.12.2020

 • Zber papiera

  Zber papiera

  V čase od 30.11.2020 do 11.12.2020 bude v našej škole ZBER PAPIERA.  Prosíme Vás, aby ste papier, ktorý prinesiete, previazali a nalepili naň napísané meno žiaka, hmotnosť papiera a odovzdajte ho pri vchodových dverách. Informáciu o prinesení papiera, ako aj jeho hmotnosť, prosím, napíšte do slovníčka.

   

  27.11.2020

 • Oznam knižnice

  Oznam knižnice

  V tomto roku by mal dánsky prozaik, dramatik, básnik a rozprávkar

  Hans Christian Andersen 215 rokov.

  Skúste sa aj vy (žiaci) stať rozprávkarmi, ktorí vymýšľajú rozprávky.

  V jednotlivých ročníkoch budete pracovať na rôznych úlohách

  do 4.12.2020.

  26.11.2020

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Tak ako minulý rok (fotoalbum), aj teraz by sa chcela naša škola zapojiť do celoslovenského projektu "Koľko lásky..." a potešiť dôchodcov v Domovoch seniorov, pre ktorých budú nami vytvorené "krabičky" možno jediným darčekom na Vianoce. Krabičky budeme vytvárať spolu s deťmi v ŠKD, rovnako vyrobíme s nimi aj malé darčeky. Do krabičiek môžete poslať veci v počte podľa vlastného uváženie, podľa zoznamu nižšie v plagátiku alebo podľa zoznamu na stránke www.kolkolasky.sk. Z hygienických dôvodov odporúčame zabaliť veci do sáčku alebo fólie.

  Zdroj obrázkov: www.kolkolasky.sk

 • Sv.liturgia

  Sv.liturgia

  Dňa 19.11.2020 sa žiaci 4.A zúčastnili sv. liturgie v kaplnke školy,

  ktorú obetovali za našu školu, spolužiakov, za chorých.

  Liturgiu slávil duchovný  správca školy o. R. Baka,

  ktorý v príhovore povzbudil žiakov k vzájomnej úcte,

  láskavej komunikácii k múdrym a neunáhleným rozhodnutiam.

  Liturgiu žiaci obohatili náboženskými piesňami.

  23.11.2020

 • Bl. biskup P. P. Gojdič

  Bl. biskup P. P. Gojdič

  Milí žiaci,

  zapojte sa aj Vy prostredníctvom umenia

  do slávenia spomienky na blahorečenie biskupa Pavla Petra Gojdiča,

  patróna našej školy.

  Viac info na plagáte (jpg).

   

  4.11.2020

strana: