• Oznam

  Vedenie Detského súboru Rozmarija oznamuje, že tréning na CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča bude v šk.roku 2017/2018 každý utorok od 14:30 do 16:30 hod. v malej telocvični.

 • Oznam MTM

  Vedenie jazykovej školy MTM oznamuje, že jazykové kurzy budú na CZŠ s MŠ bl. P. P Gojdiča v šk. roku 2017/2018 prebiehať v pondelky a stredy od 15.00 – 15.45 v miestnosti č.207 na 1. poschodí.

 • Zber papiera

  V čase od 27.11. do 1.12.2017 bude v našej škole zber papiera. Prosíme vás, aby ste papier, ktorý prinesiete, previazali a nalepili naň napísané meno žiaka, hmotnosť papiera a nechali ho vo vestibule školy na vyhradenom mieste. Informáciu o prinesení papiera, ako aj jeho hmotnosť, prosím, napíšte do slovníčka.

  Ďakujeme

 • Zapojenie našej školy do projektu „Triedim, triediš, triedime“

  Naša škola je zapojená do Pilotného projektu „Triedim, triediš, triedime“, ktorý odštartovalo Ministerstvo ŽP v spolupráci s Technickými službami mesta Prešov. Všetky triedy prvého stupňa dostali set s tromi farebnými taškami (zelená - sklo, žltá - plasty, modrá - papier) a informačnou tabuľou zameranou na to, ako triediť odpad. Fotoalbum

 • Rozvrh záujmovej činnosti 2017/2018

  Činnosť v krúžkoch bude prebiehať od 21.9.2017 podľa rozvrhu záujmovej činnosti.

   

 • Zoznam pomôcok pre 1. - 8. ročník

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Tešíme sa na spoluprácu.

   

  1.roč.     2.roč.     3.roč.       4.roč.     5., 6., 7. a 8. roč.