ŠKD

Info

 

Poplatok za ŠKD

 

Poplatok za ŠKD je 15 mesačne, ak sú v ŠKD súrodenci, každý ďalší platí 8 mesačne.

 

IBAN:   SK87 0900 0000 0050 4784 9434

POZNÁMKA: meno a priezvisko žiaka + ŠKD 1,  ŠKD 2, ŠKD 3, ŠKD 4

(ŠKD 1 – žiaci 1. ročníka, ŠKD 2 – žiaci 2. ročníka, ŠKD 3 – žiaci 3. ročníka,  ŠKD 4 – žiaci 4. ročníka)

      Poplatok je potrebné uhradiť do 15. v mesiaci cez internet banking alebo poštovou poukážkou.