ŠKD

 

Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole bl. P. P. Gojdiča má 2 oddiely:

I. oddiel  - navštevujú ho žiaci 1. ročníka ZŠ

               - vychovávateľka:    Mgr. Bc. Ivana Juročková

                                            

II. oddiel - navštevujú ho žiaci 2. ročníka ZŠ

               - vychovávateľka:   Mgr. Martina Vinjarová

 

III. oddiel - navštevujú ho žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ

                - vychovávateľka:    Mgr. Zuzana Hrabčáková

 

 

ŠKD  - od pondelka do piatku v čase od 11:35 hod. do 17:00 hod.

 

Ranné schádzanie - od pondelka do piatku v čase od 6:30 do 7:30 v ŠKD1

 

 

Poplatok za ŠKD:

 

je 12 mesačne, ak sú v ŠKD súrodenci, každý ďalší platí 6 mesačne


IBAN:   SK87 0900 0000 0050 4784 9434


V.S.:   mesiac, za ktorý sa platí – napr. /10/


POZNÁMKA: meno a priezvisko žiaka + ŠKD 1,  ŠKD 2, ŠKD 3


Poplatok je potrebné uhradiť do 15. v mesiaci cez internet banking alebo poštovou poukážkou.