Naše úspechy

2017/2018

1. Geografická olympiáda – GQIQ - 7.12.2017 - 3. ročník - online

Kategória: 11-12 rokov

Zúčastnení: Baka (27. miesto spomedzi 283 zúčastnených), Urda, Iľkovič, Sekera, Bartoš

 

2. Technická olympiáda - 10.12.2017  - školské kolo

Kategória A: VIII. ročník

Zúčastnení: Šroba (1. miesto), Kolesár, Paločko, Krajňák, Malik, Pavlíková, Kustrová, Feková, Jagerský,  

                      Jančušová, Pavlík

 

3. Geografická olympiáda - 6.2.2018 - 46. ročník - okresné kolo

Kategória G (5. roč.): Harvilko – 13. miesto

Kategória F (6., 7. roč.): Iľkovič – 2. miesto, Barnišin – NR

Kategória E (8., 9. roč.): Božík – 11. miesto

 

4. Biblická olympiáda - 21.3.2018 - dekanátne kolo

Zúčastnení: Pejková, Pasok, Kordiaková

Umiestnenie: 3. miesto

 

5. Projekt: Východní svätí: 200 rokov Archieparchie v Prešove - 30.3.2018

Zúčastnení: Gromošová

 

6. Obvodné kolo vo futsale žiakov ZŠ - 19.10.2017

Zúčastnení: Bačo, Belej, Fudaly, Hric, Kolesár, Krajňák, Spišák, Uhrin, Urda

Umiestnenie: 3. miesto

 

7. Obvodné kolo v stolnom tenise - 25.10.2017

Zúčastnení: Bačo, Malik, Sekera

 

8. Obvodné kolo vo vybíjanej mladších žiakov - 07.11. 2017

Zúčastnení: Drobná, Fudaly, Fudalyová, Grohola, Urda, Ragulská, Kordiak, Stavač, Viniarová,  

                      Zátopková

Umiestnenie: 4. miesto

 

9. Medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR pre žiakov 2. stupňa ZŠ - GJAR Prešov  

    24.11.2017

Zúčastnení: Malik, Fudaly, Barniš, Iľkovič

Umiestnenie: 3. miesto – prešovský kraj

 

10. Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7,  Košice - 1.12.2017

Matematická súťaž družstiev LOMIHLAV pre žiakov 7. až 9. roč. ZŠ

Zúčastnení:   8.A: Malik

                       6.A: Barnišin, Feková, Iľkovič

Umiestnenie: 2. miesto SR

 

11. OK Pytagoriáda - 13.-14.3.2018 ZŠ Šmeralova Prešov 

Zúčastnení: Ragulská 4.A  - 4. miesto, Bartoš 4.A  - 15. miesto, Jurčišin 5.A -  36. miesto,

                      Iľkovič 6.A  - 2. miesto, Barnišin 6.A -  4. miesto, Bartoš 6.A -  9. miesto,  

                      Feková 6.A  - 27. miesto, Fudaly 7.A  - 24. miesto, Malik 8.A  - 19. miesto

 

12. Robotická súťaž družstiev FLL - KULTURPARK Košice - 10.1.2018

Zúčastnení: Kolesár, Malik, Šroba, Hric -  8.A

                     Fudaly, Dzurovčin, Pasok, Pejková, Spišák, Korupecká - 7.A

Umiestnenie: 12. miesto

 

 

13. OK Matematická olympiáda - ZŠ Mirka Nešpora Prešov - 24.1.2018, 17.4.2018   

Zúčastnení: Vavreková 5.A -  5. miesto, Saraková 5.A -  8. miesto, Vaňová 5.A  - 8. miesto,

                     Iľkovič 6.A -  1. miesto, Feková 6.A -  3. miesto, Urda 6.A  - 4. -7. miesto,

                     Bartoš 6.A  - 9. -10. miesto, Barnišin 6.A  - 13.-16. miesto,

                     Sopalová 7.A -  11.-17. miesto, Pejková 7.A  - 18.-27. miesto, Malik 8.A  - 14.-19. miesto

 

14. IQ olympiáda – online  - 11.4.2018

Zúčastnení: Iľkovič -  97,18 percentil, Novák  - 75,60 percentil, Barnišin  - 70,16 percentil

                      Urda, Hric, Harvilko  

 

15. Hľadáme nových olympionikov - 22.5.2018

Zúčastnení: Harvilko, Urda, Šarišská, Milovčíková

Umiestnenie: Šarišská - 5. miesto

 

16. Matematická súťaž družstiev MAMUT pre žiakov 4.- 6.roč. ZŠ - Kultúrpark Košice - 25.5.2018

Zúčastnení: 6.roč.: Iľkovič, Barnišin, Feková, Bartoš, Urda, Chrobák - 2. miesto VS (PK+KK)

                      5.roč.: Saraková, Novák, Vaňová, Harvilko - 17. miesto

 

17. Korešpondenčný seminár PIKOMAT

Kategória: 6

Zúčastnení: Iľkovič – 1. miesto, Barnišin, Feková (24. - 25. miesto)

 

18. Korešpondenčný seminár MALYNAR  - 4.- 6. roč.

Zimný semester: Iľkovič  - 13. -14. miesto, Barnišin  - 19.- 20. miesto, Feková  - 41. miesto,

                                Urda-  47.-50. miesto

Letný semester: Iľkovič -  4. miesto, Barnišin  - 16. miesto, Urda  - 42.-45. miesto

 

 

 

19. XI. Detská športová olympiáda -  30.5.2018

Zúčastnení: Milovčík, Stavač, Fudaly. Jurčo, Urda, Richnavská, Ragulská, Stuľáková, Cocuľová,  

                     Zátopková

 

20. CK PYTAGORIÁDA - Bratislava 7.6.2018

Umiestnenie: Iľkovič  - 3. miesto

 

21. Súťaž Language flower  

1. Krajské semifinále: 6.3.2018 Prešov

2. Krajské finále: 9.4.2018 Prešov - 1. miesto

3. Celoslovenské kolo Nitra: 1.6.2018 - 3. miesto

 

Zúčastnení: 5.roč.: Milovčíková, Petríková, Vozňáková, Šarišská, Saraková, Harvilko, Pasok, Bunca,   

                                  Vavreková

   6.roč.: Bartoš, Iľkovič

   7.roč. Dzurovčín, Pasok, Pejková

   8.roč. Groholová, Feková, Jagerský