Správy ZŠ

Sv. liturgia z príležitosti sviatku Božského srdca


Dňa 23.6.2017 sa konala sv. liturgia z príležitosti sviatku Božského srdca, pri ktorej duchovný správca školy o. Baka, zasvätil našu školu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a Božskému srdcu. žiaci sa v závere liturgie pomodlili modlitbu zasvätenia.

Fotoalbum