Správy ZŠ

Umenie, ktoré spojilo rodiny

Pod názvom „Umenie, ktoré spája“ sa na CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča  dňa 13.6.2017 v priestoroch školskej jedálne v popoludňajších hodinách konala vernisáž, na ktorej žiaci našej školy a deti z detského domova na Požiarnickej ulici v Prešove predstavili svoje umelecké  práce – anjelov, ktorých si prišli pozrieť pedagógovia i žiaci spolu s rodičmi. Po nej nasledovala opekačka na školskom dvore, ktorú si do sýtosti vychutnali všetci zúčastnení a aj takýmto spôsobom sa zapojili do osláv Dňa rodiny. V príjemnej atmosfére plnej hier, zábavy i vzájomného zdieľania sa ukázalo, že umenie spojilo aj naše rodiny a prispelo k upevneniu vzťahov.

Fotoalbum