Správy ZŠ

Úspechy žiakov

Blahoželáme Júlii Šarišskej, ktorá získala 1. miesto detskej športovej olympiáde v behu na 50 metrov a Anastasii Pasok za 3.miesto v metropolitnom kole v súťaži Východní svätí pre súčasnosť – Blahoslavená Jozafáta Hordaševská. Družstvo zložené z Judit Sarakovej, Michala Harvilka a Veroniky Feckaničovej obsadilo 4.miesto v metropolitnom kole Biblickej súťaže v B. kategórii.