Správy ZŠ

Mobilné dopravné ihrisko

18. mája 2017 nás navštívili prešovskí mestskí policajti s mobilným dopravným ihriskom , ktorým obohatili naše aktivity v rámci dopravnej výchovy. Naši žiaci 1. a 2. ročníka si tak vyskúšali kolobežky, bicykle, cyklistické prilby, reflexné vesty, dopravné značky, semafory. Súčasťou dopravnej prevencie bolo aj zvýraznenie nebezpečenstva používania alkoholu účastníkmi cestnej premávky. Vďaka špeciálnym simulačným okuliarom si pritom žiaci mohli vyskúšať pohyb človeka, ktorého pozornosť i koordinácia je otupená jedným a pol promile alkoholu.  Na záver sa ujovia policajti pekne rozlúčili malým darčekom v podobe reflexných viest, aby žiaci  stále dbali na svoju bezpečnosť.