Správy ZŠ

Pytagoriáda

Žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove úspešne reprezentovali svoju školu  CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa zapojila do obvodného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. V kategórii P6  žiak Branislav Diro zo VI. ročníka obsadil krásne 1. miesto. V kategórii P4  žiak Michal Iľkovič zo IV. ročníka obsadil 2. miesto a zároveň žiak Patrik Barnišin zo IV. ročníka obsadil 4. miesto. Vďaka poctivej príprave žiakov  a učiteliek, Mgr.  Iľkovičovej a Mgr. Šarišskej, NAŠI ŽIACI zabojovali a svoje vedomosti preukázali aj v silnej konkurencii mnohých škôl prešovského okresu.  Za vynikajúcu reprezentáciu školy im ďakujeme a k úspechom zo srdca  blahoželáme . Do ďalšej  práce im prajeme veľa síl a úspechov.