Správy ZŠ

Zber papiera


V čase od 24.4. do 28.4.2017 bolo na našej škole druhé kolo zberu papiera. Na 1.stupni sa vyzbieralo spolu 75,8 kg papiera, na 2.stupni sa vyzbieralo 84 kg papiera. Celkové vyhodnotenie zberu papiera bude na konci školského roka.