Správy ZŠ

Slávik Slovenska 2017

Mamko moja..., Ej kročkom, koňu, kročkom..., Čerešeň, čerešeň..., Tam okolo valala....
Tieto a mnohé iné nádherné slovenské ľudové piesne zazneli dňa 27.4.2017  na školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Žiaci, odborná porota  a ostatní pedagógovia si užívali nádhernú atmosféru, ktorá bola umocnená aj vizuálnym pohľadom -  takmer všetci účinkujúci sa nám predstavili v ľudových krojoch, čím ešte viac poukázali na stále živé folklórne tradície nášho regiónu.

 Fotoalbum

 

Výsledky školského kola súťaže Slávik Slovenska
 
I. KATEGÓRIA
 
1. miesto -    SÁRA DROBNÁ, 2. ročník
2. miesto -   NINA VALLUŠOVÁ, 1. ročník (1. B)
3. miesto -   ESTER FUDALYOVÁ, 2. ročník                    
                    VERONIKA FECKANIČOVÁ, 3. ročník
 
II. KATEGÓRIA
 
1. miesto -    VERONIKA PEJKOVÁ, 6. ročník
2. miesto -    RASTISLAV BAKA, 5. ročník
3. miesto -   ELIŠKA ŠTEFAŇÁKOVÁ, 5.ročník        
 
BLAHOŽELÁME!!!