Správy ZŠ

Projekt – Svet okolo nás

Dňa 10. apríla 2017 sa žiaci 2. stupňa našej školy zúčastnili vzdelávacieho projektu SVET OKOLO NÁS, ktorý sa uskutočnil v Kine Scala. V projekte bola prostredníctvom videoprojekcie predstavená krajina Južnej Ameriky – Peru. Po skončení programu moderátori, ktorí boli zároveň účastníkmi expedície v danej krajine, zodpovedali žiakom na mnohé kladené otázky. Žiaci tak mohli netradičným spôsobom získať nové vedomosti nielen z oblasti geografie ale tiež histórie a biológie.