Správy ZŠ

Obohacujúce stretnutie s tradíciami

dennom stacionári Jána Pavla II. v Prešove na Sekčove sa schádzajú seniori, aby sa spoločne porozprávali, tvorili, pomodlili. Žiaci štvrtého ročníka z CZŠ bl. P. P. Gojdiča mali príležitosť sa s týmito starými ľuďmi stretnúť a zakúsiť ich múdrosť, šikovnosť, štedrosť. Pozdravili ich krátkymi básničkami, ľudovými i náboženskými piesňami, ktoré si spolu so žiakmi zaspievali aj babky a dedkovia. Vyskúšali si tkanie kobercov na krosnách, pletenie z papiera, poobdivovali krásne ľudové výrobky, zahrali stolný futbal. Žiaci zažili príjemnú atmosféru a táto návšteva sa tak stala vzájomným obdarovaním.
Fotoalbum