Správy ZŠ

Deň otvorených dverí

Dňa 12.3.2016 sa v  pekné  sobotňajšie popoludnie otvorili všetky dvere našej školy. Začal sa Deň otvorených dverí na CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča.  Návštevníkov srdečne privítala pani riaditeľka Mgr. Júlia Šarišská. Po spoločnej modlitbe a príhovore duchovného správcu školy o. Rastislava Baku si rodičia so svojimi ratolesťami prezreli prezentáciu  o  škole a  nazreli do  priestorov materskej aj základnej školy.

Deti sa mohli vyšantiť v telocvični, kde ich čakalo množstvo zábavných hier a súťaží. Svoje talenty ukázali medzi našimi  interprétmi na hudobných nástrojoch, spevákmi a tanečníkmi, tvorivosť a zručnosť realizovali v  kreatívnej dielni. Pre mnohých bola zaujímavá miestnosť IKT, kde si mohli vyskúšať rôzne didaktické aktivity na tabletoch a interaktívnej tabuli. V biologickom laboratóriu im pani učiteľka hravou formou vysvetlila zákony a princípy biológie.

Pre všetkých účastníkov rodičia našich žiakov pripravili milé pohostenie a deti si odniesli domov hračku vyrobenú z balóna.  Príjemná celodenná atmosféra rozjasnila a rozohriala srdcia všetkých prítomných.

Fotoalbum