Správy ZŠ

Beseda o šikane

Dňa 5. apríla 2017 sa žiaci 4. – 7. ročníka zúčastnili besedy o šikane. Na druhej vyučovacej hodine sa štvrtákom a piatakom, na tretej šiestakom a siedmakom, každej triede zvlášť, prihovorili hostky z kriminálnej polície, policajtky na úseku prevencie kriminality, mjr. JUDr. K. Šmelková a kpt. JUDr. G. Gabošová. Zamerali sa na rizikové a nevhodné správanie detí a mladistvých, pričom na príbehoch, ktoré riešili vo svojej praxi ako vyšetrovateľky, ukázali deťom čo je šikana, ako sa správať, keď vo svojom prostredí vidia takéto správanie.
Fotoalbum

 

Hovorili aj o kyberšikane, o vydieraní, o nebezpečenstve, ktoré predstavujú drogy, aj najbežnejšia – alkohol. Dôležitou informáciou bol vek trestnoprávnej zodpovednosti mládeže – od 14 rokov má človek pred zákonom zodpovednosť za svoje konanie a môže byť trestne stíhaný. Naši žiaci neboli len pasívnymi poslucháčmi, ale aktívne sa zúčastňovali besedy, niekedy až prekvapovali hostky svojimi vedomosťami a informáciami, ktoré prezentovali.