Správy ZŠ

Príprava na Paschu

Vyučovanie v pondelok 3. 4. a v utorok 4. 4 2017 začali žiaci našej školy inak ako obyčajne. Na 1. vyučovacej hodine sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi a duchovným správcom školy stretli v kaplnke, kde sa modlili Krížovú cestu. Zastavenia čítali jednotliví žiaci, ktoré boli umocnené videozábermi z filmu Umučenie Krista. Krížová cesta bola obohatená gitarovým sprievodom sestry Ivany a spevom všetkých žiakov.

Fotoalbum