Správy ZŠ

Krížová cesta

Dňa 29.03.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili v chráme Povýšenia sv. Kríža (Prešov - Sekčov) pobožnosti Krížovej cesty. Viedli ju žiaci 3.A triedy spolu s rodičmi, ktorí nám svojimi úvahami a myšlienkami priblížili utrpenie Ježiša Krista. Celú slávnosť sprevádzal pesničkami  školský liturgický zbor. V závere sa všetkým zúčastneným prihovoril duchovný správca školy a udelil požehnanie.

Fotoalbum