Správy ZŠ

Dopravná výchova v 2. A


Vo štvrtok, 16. marca, venovali druháci celé dopoludnie dopravnej výchove. Oboznámili sa s povinnou výbavou bicykla, bezpečnou jazdou v meste a mimo mesta, s podaním prvej pomoci pri nehode a pod... V pracovných listoch riešili dopravné situácie cyklistov a na záver spoločne vytvárali maketu dopravného  ihriska.

Fotoalbum