Správy ZŠ

Starší žiaci čítajú mladším v 1.ročníku


Táto aktivita bola jednou z mnohých, ktorými naša škola podporuje čitateľskú gramotnosť. Keďže tento šk.rok je Rokom čitateľskej gramotnosti, aj naša škola využíva rôzne tradičné aj netradičné formy práce s textom. Vrelé Pánboh zaplať všetkým zúčastneným štvrtákom aj siedmakom. Ako to celé vyzeralo, sa môžete pozrieť aj vy vo fotogalérii.

Fotogaléria