Správy ZŠ

Hviezdoslavov Kubín

14.3.2017 prebiehala na našej škole recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Výsledky:

POÉZIA
1. kategória:
1. miesto – Sára Drobná, 2. roč.
2. miesto – Anežka Petríková, 4. roč.
3. miesto – Kristián Novák, 2. roč.


Fotoalbum


 

2. kategória
1. miesto – neudelené
2. miesto – Vlastimil Marek Urda, 5. roč.
3. miesto – neudelené


3. kategória
1. miesto – neudelené
2. miesto –  Jakub Jozef Krajňák, 7. roč.
3. miesto Stella Pavlíková, 7. roč.


PRÓZA
1. kategória:
1. miesto – Veronika Šibová, 4. roč.
2. miesto – Natália Milovčíková, 4. roč.
3. miesto – Veronika Gerbocová, 3. roč.


2. kategória
1. miesto – Anastasia Pasok, 6. roč.
2. miesto – Daniel Dzurovčin, 6. roč.
3. miesto – Veronika Gromošová, 5. roč.


3. kategória
1. miesto – Tatiana Feková, 7. roč.
2. miesto – Kamila Groholová, 7. roč.
3. miesto neudelené

 PRVÉ MIESTA VO VŠETKÝCH KATEGÓRIÁCH POSTUPUJÚ NA OKRESNÉ KOLO!!!
DRŽÍME PRSTY smiley