Správy ZŠ

Testovanie 5 - 2016


Žiaci piateho ročníka dosiahli v Testovaní 5-2016 vynikajúce výsledky. Priemerná úspešnosť školy bola v predmete matematika 78%, čo je o 15,7% viac oproti národnému priemeru a v predmete slovenský jazyk a literatúra bola priemerná úspešnosť školy 75,8%, čo je o 12,7% viac oproti národnému priemeru. Všetkým piatakom blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov.