Správy ZŠ

V chráme Krista Kráľa

Žiaci a pedagógovia CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove 9.3.2016 reprezentovali školu v rímskokatolíckom chráme Krista Kráľa na Sekčove. Krátkym duchovným pásmom, počas ktorého spievali a hrali žiaci z Liturgického krúžku, priblížili chápanie a prežívanie pôstnych dní a nádej z veľkonočného tajomstva.  Pani riaditeľka, Mgr. Júlia Šarišská, prostredníctvom prezentácie predstavila školu a pozvala prítomných  na Deň otvorených dverí.
Fotoalbum

Jana Tirpáková