Správy ZŠ

EXKURZIA – zaujímavé vyučovanie

Dňa 28.02.2017 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili v rámci predmetu Technika exkurzie v dielňach SOŠT (Spojená škola) na ul. Ľ. Podjavorinskej.

V týchto dielňach práve vykonávali prax študenti školy. Videli sme ručné obrábanie kovov: ohýbanie, pilovanie, brúsenie, vŕtanie aj mechanické strojové obrábanie kovov – sústruženie  frézovanie, brúsenie.  Mohli sme potom vidieť programovanie automatických CNC strojov aj prezrieť si tieto automaty a vidieť polotovary i výrobky, ktoré tieto automaty dokážu vyrobiť.

Fotoalbum
 

Okrem toho nám predstavili aj prácu elektrikárov – silno aj slaboprúd, montovanie ventilov v pneumatickej dielni aj prácu a výsledky počítačových grafikov. Celou exkurziou nás sprevádzal vedúci praxe Ing. Mário Lacko, Ing. Paed. IGIP svojím odborným výkladom. Žiaci boli spokojní, že mohli naživo vidieť prácu s kovmi, montovanie el. zariadení či programovanie výroby pre automaty.     

Ing. Maliková