Správy ZŠ

Deň otvorených dverí

25. februára 2017  sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. V tento pekný a slnkom prežiarený deň k nám zavítali mnohé rodiny s deťmi. Po úvodnej modlitbe o Rastislava Baku, duchovného správcu školy, pani riaditeľka srdečne všetkých privítala a prostredníctvom power- pointovej prezentácie predstavila školu – jej zriaďovateľa, patróna, históriu, akcie, úspechy žiakov v súťažiach ako aj jej celkové zameranie. Po virtuálnej prechádzke nasledovala  reálna prehliadka priestorov materskej a základnej školy.  Po nej si už mohli žiaci so svojimi rodičmi postupne vyberať a navštevovať rôzne sekcie, kde im pedagógovia pripravili zaujímavé aktivity.

Fotoalbum

V materskej škole ich čakala perníková chalúpka, v telocvični školy si mohli zašportovať, v triedach ich čakali pani učiteľky s ponukou rôznych kreatívnych výtvorov, v IKT učebni si mohli overiť svoje schopnosti za pomoci tabletov. Žiaci sa pokúšali komunikovať v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku a v špeciálnych prírodovedných  učebniach si vyskúšali rôzne pokusy. Veľkým lákadlom pre deti bolo balónové prekvapenie od pána, ktorý im z balónov vyrábal rôzne  postavičky. Všetkým návštevníkom ďakujeme za krásne a zmysluplne strávený spoločný čas.