Správy ZŠ

Divadlo


Žiaci 5. 6. a 7. ročníka dňa 21. februára navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.

Mnohými umelcami sfilmovaný i literárne spracovaný námet o chudobnej pastierke, ktorá vyviedla Francúzsko zo záhuby, si spoločne s umelcami sprítomnili v pôvodnom slovenskom muzikáli Jana z Arku. Tento príbeh o mladom dievčati, ktoré má za úlohu viac ako pásť ovce v rodnej dedine, nabádal nielen našich žiakov, ale aj všetkých v publiku k hlbšej viere a k odvahe kráčať po vlastnej ceste, neraz poprepletanej rôznymi životnými peripetiami a bojmi.