Správy ZŠ

Úspechy v okresnom kole Geografickej olympiády


Dňa 7. februára 2017 sa šiesti žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády, ktorá sa uskutočnila na ZŠ Kúpeľná 2 v Prešove. V kategórii G (žiaci 5. roč.) sa spomedzi 47 súťažiacich umiestnil žiak Michal Iľkovič, ktorý získal 3. miesto. Od 1. miesta ho delili iba 2 body. Do prvej desiatky úspešných riešiteľov (žiaci, ktorí získali 65 a viac bodov) sa dostal aj žiak Patrik Barnišin (9. miesto). V kategórii F (žiaci 6. – 7. roč.) sa spomedzi 37 súťažiacich dostal do prvej desiatky (žiaci, ktorí získali 65 a viac bodov) žiak Dávid Božík (6. miesto). Úspešným študentom srdečne blahoželáme!