Správy ZŠ

Sviatok Troch svätiteľov


Dňa 31.1.2017 sme slávili sviatok Troch svätiteľov – Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho. Pri božskej liturgii sme ďakovali za učiteľov Cirkvi a za pomoc a ochranu počas 1.polroka šk.roka 2016/2017.