Správy ZŠ

Pieseň o snehovej vločke


Žiaci druhého ročníka ZŠ sa na hodinách anglického jazyka naučili pieseň o snehovej vločke.
1. skupina   2. skupina