Správy ZŠ

Projekt Moja budúcnosť


Žiaci šiesteho ročníka ZŠ prezentovali na hodinách anglického jazyka svoj projekt s názvom Moja budúcnosť.  

Brano Belej
    Elias Fudaly    Karina Ferencova  Monika Kordiakova