Správy ZŠ

Geografická olympiáda


Dňa 13.1.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Olympiáda prebehla v dvoch kategóriách: kategória G (žiaci 5. roč.) a kategória F (žiaci 6., 7. roč.). Úspešnými riešiteľmi  v kategórii G sa stali: Michal Iľkovič  - 1. miesto, Patrik Barnišin – 2. miesto, Vlastimil Marek Urda – 3. miesto. V kategórii F zvíťazili: Dávid Božík – 1. miesto, Eliáš Fudaly – 2. miesto, Kamila Groholová – 3. miesto. Výhercovia budú reprezentovať našu školu 7.2.2017 na okresnom kole.